JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
I DEBATT: Håkon Haugli, adm.dir i Abelia og Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel.

I DEBATT: Håkon Haugli, adm.dir i Abelia og Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel.

Leif Martin Kirknes

Abelia-sjefen: – Våre plattformøkonomi-medlemmer ønsker å spille etter reglene

Men Abelia-direktør Håkon Haugli venter utålmodig på oppdatert regelbok.11.01.2018
13:36
11.01.2018 13:50

leif.kirknes@lomedia.no

NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter Abelia, har knyttet til seg medlemmer fra den mye diskuterte plattformøkonomien, disse gjerne app-baserte digitale tjenestene som kobler sammen tilbud og etterspørsel. Det norske renholdsplattformselskapet Weclean er for eksempel i medlemsregisteret.

Abelia mener det må legges til rette for at plattformselskaper får mulighet til å spille etter samme regler som tradisjonelle selskaper i vanlig næringsliv. Både når det gjelder skattesystem og ellers like konkurransevilkår.

– I debatten som har oppstått om plattformøkonomi er det to utfall: Enten å lete etter en stoppknapp. Eller så kan vi si «dette kommer, hvordan skal vi regulere det fornuftig og sørge for å opprettholde norsk arbeidslivsmodell, bidra til like konkurransevilkår og få hentet inn skatt?», sier Abelia-direktør Håkon Haugli.

Til det bedre

Abelia og NHO Service og Handel møttes i dag til diskusjon, etter at Fafo la frem en forskningsrapport om plattformøkonomi (se undersak).

– Når folk er raske på banen og snakker om løsarbeidersamfunn med referanse til suppekøer på 1800-tallet bekymrer jeg meg over folks evne til å ta innover seg innovasjon og utvikling, sier han.

Han tror plattformøkonomi kommer til å bli en naturlig del av livet.

– Vi snakker ikke lenger om elektrifisering, som jo var en viktig prosess for 100 år siden. Alt er elektrisk. Slik tror jeg det blir med mye vi i dag opplever som nytt og digitalt. Jeg tror plattformøkonomi og digitalisering er overgangsbegreper.

Haugli tror Norge kan være med på å forme plattformøkonomien til det bedre.

– Om vi kan kombinere det beste av norsk arbeidsliv med å ta i bruk og utvikle ny teknologi og plattformer kan vi bli verdensledende. Vi kan utvikle noe som samtidig skal basere seg på ordentlig behandling av folk og betaling av skatt, sier han.

Må sees i kontekst

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, er heller ingen plattformøkonomi-motstander. Plattformøkonomien blir en del av fremtiden, fastslår hun.

– Denne utviklingen er ikke annerledes enn andre utviklinger. Den begynner et sted og har stor, disruptiv kraft, sier hun.

Det finnes positive sider, selv for etablerte, tradisjonelle selskaper, mener hun. Plattformøkonomi-selskapene kan være med på å gi gnist til nytenkning og innovasjon også her.

– Tradisjonelle selskaper vil adoptere teknologien. De sitter og vurderer hvor mye av teknologien de skal implementere selv.

(Forts. under bildet)

DISKUTERER: Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel.

DISKUTERER: Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir i NHO Service og Handel.

Leif Martin Kirknes

Kaltenborn mener plattformøkonomi også må sees i kontekst med en annen mye omtalt trend: automatisering.

– Automatisering gjør også mye med arbeidsgiver- og sjefsrollen. Når vi skal se på fremtiden, må vi forestille oss hvordan trendene vil påvirke hverandre, sier hun.

– Vi som bransjeforening har akkurat samme funksjon i denne som i tidligere utvikling: Å ivareta ansvarlighet og sørge for reguleringer bransjen kan leve med.

Vil være seriøse

Abelias Haugli mener det ikke er slik at plattformøkonomi automatisk betyr at dem som jobber slik er fanget i et dårlig og usikkert arbeidsforhold. Dårlig og usikre arbeidsforhold er generelle problemer i de bransjene det gjelder, påpeker han.

– Alle vet at det er noe uriktig i de vaskehallene i Oslo der du kan vaske bilen for en hundrings, men vasker bilene der likevel. Det har ikke noe med plattform å gjøre, sier Hauglie.

Han begynner å bli utålmodig.

– De som melder seg inn hos oss ønsker å være seriøse og ivareta myndighetenes krav. Men vi savner at myndighetene tar noen aktive grep for å få dette inn i ordnede former, sier han, og minner om at rapporten som kom fra «Delingsøkonomiutvalget» tilsynelatende har ligget i en skuff siden februar i fjor.

– Man kan ikke moralisere over manglende rapportering av skatt når det ikke er hjemmel om å gjøre noe med det. Alle våre medlemmer ønsker å være ansvarlige samfunnsdeltakere som opprettholder den norske arbeidslivs- og samfunnsmodellen, sier han.

Les også: Delingsøkonomi-gründeren og LO-sekretæren deler utålmodigheten

(Forts. under bildet)

DISKUTERER:  Håkon Haugli, adm.dir i Abelia.

DISKUTERER: Håkon Haugli, adm.dir i Abelia.

Leif Martin Kirknes

Like vilkår

Nå håper Abelia-sjefen at skattedirektøren sørger for at plattformselskapene får rapportert sine opplysninger til skattemyndighetene. Dernest er en viktig sak like konkurransevilkår, der Haugli eksemplifiserer med taksameter:

– Man må bringe reguleringene nærmere hverandre for gamle og nye spillere. Det kan også være å lette på reguleringen for etablerte aktører. Trenger vi for eksempel drosjer med taksameter når mobiler, som alle nordmenn har, kan gi en forhåndspris basert på værforhold, kjøreforhold og avstand?

Kaltenborn er enig i at konkurransen må være lik.

– Vi må få frem de beste sidene ved konkurranse, og ikke de uheldige som monopol eller «underbyding».

Hun mener også det kan være en idé å løse opp begrepspar som sitter sammen. «Trygghet» som settes opp mot «fleksibilitet» for eksempel.

– For en del gir det trygghet å ha flere jobber, sier hun.

– De fleste jobber sjeldent og ser på det som et eksperiment

Hva skjer når sjefen er en app? Fafo har forsket på plattformøkonomien.

HAR FORSKET: Fafo-forskerne Beate Sletvold Øistad og Kristin Jesnes har brukt både kvalitativ og kvantativ metode for å udnersøke mer om plattformøkonomi.

HAR FORSKET: Fafo-forskerne Beate Sletvold Øistad og Kristin Jesnes har brukt både kvalitativ og kvantativ metode for å udnersøke mer om plattformøkonomi.

Leif Martin Kirknes

Uber, Foodora og Finn Småjobber. Det er de tre virkelig store «arbeidsplassene» innenfor plattformøkonomi her i landet, viser en forskningsrapport Fafo har utgitt.

De har i rapporten valgt å kalle fenomenet plattformøkonomi i stedet for andre begreper som «delingsøkonomi». I denne sammenheng har de sett særskilt på plattformer som omhandler arbeid, slik som sjåførtjenester eller vaskehjelp.

Det er 30-40 slike plattformer i bruk her i landet, og anslagsvis mellom 10.000 og 30.000 som har arbeidet for disse de siste 12 måneder. Men de fleste av dem jobber altså for de tre nevnte store. Og flertallet av arbeiderne gjør det sjeldent.

– Flertallet jobbet sjeldent og har gjort det for å se på hva det er, som et eksperiment. De jobber kanskje nonen ganger i året, og har ganske lave inntekter fra denne type arbeid. Men så finnes det også dem som jobber oftere, ukentlig og månedlig, og har plattformarbeid som en viktig inntektskilde, sier Fafo-forsker Beate Sletvold Øistad.

Noen anerkjenner sin rolle som arbeidsgiver

Fafo-forsker Kristin Jesnes fremhever at det har vært mye diskusjoner om hvorvidt disse plattformene formidler oppdrag eller om de egentlig er arbeidsgiver. I Fafos studier har enkelte av plattformene elementer som bærer preg av at de er arbeidsgiver.

– Det handler om oppdrag som gis gjennom algoritmer, indirekte kontroll over arbeidet gjennom brukervurderinger og personlig arbeidsplikt for enkelte, sier Jesnes, som understreker at det er stor variasjon – det går ikke an å si at slike plattformer generelt er arbeidsgivere.

Det er også noen av plattformene som anerkjenner sin rolle som arbeidsgiver. Disse har høyere bevissthet rundt HMS, forklarer Jesnes.

HMS-risiko samsvarer med tradisjonell ansettelsesmodell innenfor samme forretningsområde. Renholdere er utsatt for samme fare som renholdere i plattformøkonomi. Men noen særtrekk er det. I plattformøkonomien er gjerne ansvaret for forebygging overlatt til den enkelte, det er alenearbeid som skjer utenfor syns- og høreselsrekkevidden til kolleger, og det er større grad av kontroll og overvåkning på med bakgrunn i mye data.

Vet lite

Det har vært vanskelig å komme opp med et anslag over hvor mange som jobber innen slike plattformtjenester. Også internasjonalt er det problematisk å stadfeste i sikre tall, ifølge Øistad.

Det er også lite kunnskap om hvem som jobber slik. Noe forskning på feltet peker på at folk i alderen 18-35 er overrepresentert. For noen er det en fleksibel kilde til biinntekter, mens andre er undersysselsatte eller arbeidsledige.

I plattformer som Airbnb, der det er snakk om utleie av eiendom, er gjerne høyt utdannede med god inntekt overrepresentert, mens arbeidsplattformene som Uber har en mer typisk profil med unge, midlertidig ansatte, lavtlønnede og personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

– Per i dag vet vi litt for lite om tilbyderne på arbeidsplattformer i Norge, mener Øistad.

Bra tall på Uber

Jesnes forteller at de derimot har fått et ganske bra tallgrunnlag fra Skatteetaten når det gjelder Uber (helt konkret UberPOP), transportplattformen som har fått den tradisjonelle taxi-næringen i Norge til å sette bensinstasjonskaffen i halsen og som per dags dato er ansett som pirattaxivirksomhet av Politiet og som Uber derfor har satt på pause i Norge.

Skatteetatens tall viser at det i 2016 var rundt 1300 sjåfører som tjente til sammen 114 millioner, på beløpet er fjerdedelen Uber tar for formidling trukket fra. 68 prosent av dem var over 30 år. Ut fra navnene å dømme var det få som het Hansen, Larsen og Olsen. Navn fra Øst-Europa, Asia og Afrika var mer vanlig.

90 prosent er menn. De fleste hadde andre inntektskilder også, inkludert Nav. 43 prosent tjente mindre enn 25.000 kroner, 43 prosent mer enn 50.000 kroner og noen tjente også opp mot en million, viser tallene fra Skatteetaten.

(Forts. under bildet)

FOREDRAR: Fafo-forskerne Beate Sletvold Øistad og Kristin Jesnes

FOREDRAR: Fafo-forskerne Beate Sletvold Øistad og Kristin Jesnes

Leif Martin Kirknes

Tveegget sverd?

Antall plattformer har ikke økt siden 2016, stadfester Jesnes. Flere av plattformene som etablerer seg innretter seg også etter norske arbeidslover og blir mer og mer lik andre foruten at de kan levere «on demand».

– Vi tror ikke plattformøkonomien vil vokse sterkt, men at noen elementer vil videreføres, sier Jesnes om rapportens vurderinger for fremtidig utvikling.

Hun skulle gjerne sett mer forskning på hvorvidt økonomien fører til flere usikre jobber med dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Plattformarbeid kan gi frihet for enkelte, mens det også fører til uforutsigbar inntekt og arbeidsliv for andre, påpeker hun.

– I markeder der frilansarbeid er vanlig, kan plattformene gjøre det enklere å komme i kontakt med kunder. Samtidig kan det gjøre konkurransen tøffere, sier Jesnes.

Vinnerne tar alt

Årsaken til at det er tre arbeidsplattformer som utmerker seg, er at det i plattformøkonomi-spillet er slik at «the winner takes it all», påpeker Øistad.

Uber og Foodora er internasjonale selskaper med milliardomsetning og virksomhet i flere land, mens Finn Småjobber har konsernet Schibsted bak seg.

– Av de andre er det i hovedsak snakk om små oppstartvirksomheter med beskjeden omsetning og et beskjedent antall tilbydere sammenlignet med disse, sier Øistad.

Det er slik i plattformøkonomien at når noen først har fått skikkelig fotfeste, er det vanskelig å utfordre dem.

– Man skal ha mye «guts» for å utfordre Airbnb, påpeker Øistad.

Les også: Teknolog Silvija Seres mener vi ikke kan belage oss på å utkonkurrere Silicon Valley

Det er ikke tilfeldig hvor plattformene dukker opp når det gjelder bransjer. Øistad nevner taxi, renhold samt medier og kommunikasjon.

– Selskapene etablerer seg der det er privat næringsvirksomhet hvor frilansing allerede er vanlig, sier hun.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.01.2018
13:36
11.01.2018 13:50Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Brian Cliff Olguin

Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

Line Mette Finnøy

Linn en av mange som har mistet jobben: – Jeg føler det er rett at jeg er blant dem som skal gå

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt  strekninger på Østlandet ut på anbud.

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt strekninger på Østlandet ut på anbud.

Morten Hansen

Flere togstrekninger skal ut på anbud før valget. Se lista

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Martin Guttormsen Slørdal

Stadig større SV-motstand i Senterpartiet

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Tormod Ytrehus

Sjekk ditt yrke: Hvor mye mer tjener menn enn kvinner?

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen


Flere saker