JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny dom i Høyesterett:

Arbeidsgiver kan ikke bare trekke deg i lønn, selv om du har fått utbetalt for mye

200 ansatte i Eltel Networks ble trukket i lønn. Høyesterett har kommet fram til at lønnstrekket var urettmessig.
Høyesterett

Høyesterett

Leif Martin Kirknes

knut.viggen@lomedia.no

Arbeidsgiveren trakk de ansatte i lønn, uten at det var laget avtale om trekk. De ansatte protesterte og gikk til sak. Nå har de vunnet fram i Høyesterett.

I mars i år kom lagmannsretten fram til samme konklusjon. Eltel Networks anket saken og den var oppe i Høyesterett i starten av desember.

Nå er dommen fra Høyesterett klar. Fire av fem dommere støttet de ansatte og avviste anken. Én dommer ville ta anken til følge.

Saken ble først omtalt på LO-advokatenes Facebook-side.

Endret diettsatsene

Her er saken: Etter at staten endret diettsatsene i august 2018 ble 200 ansatte i Eltel Networks et halvt år senere trukket i lønn av arbeidsgiver.

I Eltel Networks er det mange som jobber med utbygging av fibernett og det blir ofte jobbreiser, som igjen utløser reiseregninger. Satsene for kompensasjon av reiseregninger er regulert i landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og disse satsene reforhandles hvert år.

I 2018 ble det innført beskatning av diettgodtgjørelse, men forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene tok lengre tid enn vanlig. Først 21. august ble satsene fastsatt. De skulle gjelde fra 22. juni samme år.

Eltel måtte endre sitt elektroniske betalingssystem for reiseregninger før de nye satsene kunne brukes. I mellomtiden utbetalte Eltel etter de gamle satsene.

Startet lønnstrekk

Rundt 100 Eltel-ansatte fikk for lite utbetalt, mens rundt 200 fikk for mye. I et oppslag i romjula 2018 varslet Eltel at det ville skje en korrigering av tidligere utbetalinger på grunn av endringene i diettsatsene og beskatning av dietten. I januar 2019 startet Eltel med lønnstrekk av dem som hadde fått for mye utbetalt.

Flere ansatte protesterte mot lønnstrekkene og det ble tatt kontakt med fagforening og distrikt.

– Vi hadde flere medlemmer i Trøndelag som var rammet av dette, men valgte å trekke ut en av dem, noe også arbeidsgiver sa seg enig i, forteller Johansen. Forutsetningen var at en eventuell dom også ville få konsekvenser for de andre som var trukket i lønn.

I forliksrådet fikk den Eltel-ansatte fullt medhold og Eltel ble dømt til å betale tilbake et mindre beløp. Men Eltel anket til tingretten, som i april 2020 frifant bedriften og den ansatte ble dømt til å betale erstatning.

Lagmannsretten kom fram til en helt annen avgjørelse rett før påske. Det ble en enstemmig dom i favør av den ansatte.

En viktig avklaring

LO-advokatene skrev om saken på sin Facebook-side tidligere i desember, i forbindelse med at den ble behandlet i Høyesterett. Som i lagmannsretten er saken viktig fordi den avklarer et spørsmål det hittil har vært lite rettspraksis på; nemlig hvordan skal spørsmålet om lønnstrekk forstås?

LO-advokatene viser til at det i arbeidsmiljøloven (§14-15) er krav om forhåndsavtale i forbindelse med lønnstrekk.

Arbeidsgiver hadde i saken tatt inn en rett til lønnstrekk ved feil lønnsutbetaling:

«Er det ved lønningsdag foretatt feil utlønning, kan arbeidsgiver foreta den nødvendige justeringen ved neste eller påfølgende lønningsdager.»

Spørsmålet er om det kan inngås en generell forhåndsavtale om lønnstrekk ved feil i utbetalingen, eller om slik avtale først kan inngås etter at det er gjort feil og man er kjent med beløpet som skal trekkes.

– Ikke krav på tilbakebetaling

Det var LO-advokat Jan Arild Vikan som representerte den Eltel Networks-ansatte og EL og IT Forbundet i Høyesterett og som i formiddag kunne viderebringe den glade nyheten til forbundet og til distriktssekretær Torstein Johansen, som har fulgt saken fra start til mål.

Vikan sier dette om dommen:

– Et veldig gledelig resultat. Dette medfører at en rekke arbeidsavtaler bør endres slik at de er i samsvar med arbeidsmiljølovens trekkbestemmelse. Det er også viktig at retten kommer til at arbeidsgiver ikke har krav på tilbakebetaling selv om arbeidstaker i utgangspunktet ikke hadde krav på utbetalingen.

Jubel i EL og IT Forbundet

– Fullt gjennomslag for vårt syn om at det må gjøres avtale om trekk i lønn i det enkelte tilfelle. Videre at i denne saken vil etter de ulovfestede reglene, omtalt som «Condictio indebiti», heller ikke bedriften ha rett til å trekke i lønn, skriver distriktssekretær i EL og IT Forbundet Trøndelag, Torstein Johansen, i en epost, rett etter at dommen ble kjent mandag.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse