JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Saksøker tillitsvalgt

Bemanningsselskap krever erstatning av tillitsvalgte Nicolai: – Et angrep på meg som person

Tillitsvalgt Nicolai Røst (29) møter i tingretten i Bodø tirsdag med LO og forbund i ryggen. – Aldri opplevd noe lignende, sier LO-advokat.
KREVER ERSTATNING; Bemanningsselskapet El Solutions mener tillitsvalgt i Roxell Infra AS, Nicolai Røst, må erstatte selskapets økonomiske tap etter at de ble utestengt fra arbeid i Haukelitunnelen i fjor høst.

KREVER ERSTATNING; Bemanningsselskapet El Solutions mener tillitsvalgt i Roxell Infra AS, Nicolai Røst, må erstatte selskapets økonomiske tap etter at de ble utestengt fra arbeid i Haukelitunnelen i fjor høst.

Knut Viggen/Tor Erik Schrøder / NTB

knut.viggen@lomedia.no

– Jeg føler at dette er et angrep på meg som person og også et angrep på den samfunnsmodellen Norge er bygd opp på, sier Nicolai Røst, tillitsvalgt i selskapet Roxell Infra AS.

Tirsdag møter han i Salten og Lofoten Tingrett, saksøkt av Stavanger-selskapet El Solutions. Bemanningsselskapet krever 191.000 kroner i tillegg til saksomkostninger av Røst etter at selskapet ble utestengt i flere dager fra et tunnelprosjekt på Haukeli der Roxell var hovedentreprenør og El Solutions underleverandør.

Bakgrunnen for at El Solutions vil ha pengeerstatning av Røst, er at de mener han varslet sin arbeidsgiver om at det foregikk sosial dumping og at det i sin tur førte til at de ble utestengt fra arbeidsplassen og fikk et økonomisk tap som følge av dette.

– Saksøker mener at saken er av prinsipiell interesse. Man ønsket å prøve om en tillitsmann kan komme i ansvar for sine faktiske handlinger, det vil si det saksøker mener var en ugrunnet påstand om sosial dumping, sier EL Solutions advokat, Anders Folkman, til fri fagbevegelse.no.

EL og IT og LO mener derimot at det Røst varslet om var manglende likebehandling/betaling, noe som er lovregulert i AML, og at han derfor bare gjorde sin plikt som tillitsvalgt.

Her er den nye minstelønna for alle elektrikere i Norge

– Veldig enkelt

El Solutions viser blant annet til det som i juridisk sammenheng kalles Culpa-ansvar (se faktaboks). El Solutions mener de hadde en gyldig arbeidsavtale og at rotasjonsordningen elektrikerne gikk på også var godkjent av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) der flertallet av arbeiderne i selskapet er organisert.

Røst sier elektrikerne i hans selskap har en minstelønn på 290 kroner timen, mens de innleide fra El Solutions hadde rundt 240 kroner timen. Han varslet sin arbeidsgiver om dette og andre forhold ved innleien etter at en av de ansatte i El Solutions tok kontakt med ham.

– Det var prosjektledelsen hos oss som bestemte at arbeidet måtte termineres. El Solutions fikk også komme tilbake og jobbe hos oss etter at det ble ryddet opp, sier Røst.

– I mine øyne er det veldig enkelt. Leies det inn arbeidere på våre prosjekter skal de ha minst like gode vilkår som oss. Og det hadde de ikke, sier Røst.

Disse korona-ordningene blir borte fra 1. oktober

– Gjorde bare sin plikt

LO-advokat Edvard Bakke sier de aldri tidligere har hatt en tilsvarende sak. Han mener det hverken er faktisk eller rettslig grunnlag for kravet, siden det var Roxel Infra As som terminerte arbeidet. Han mener Røst bare fulgte opp sine plikter som tillitsvalgt.

– Det er ingen årsakssammenheng mellom Røsts opptreden og El Solutions påståtte tap, skriver Edvard Bakke i sitt tilsvar til Salten og Lofoten Tingrett.

Fikk fullt medhold

Saken var oppe i forliksrådet før sommerferien der Røst fikk fullt medhold og erstatningskravet ble avvist.

El Solutions anket likevel avgjørelsen til tingretten, fordi de mener forliksrådet så bort fra viktige momenter i saken.

Røst er utdannet telekommontør og elektriker og har jobbet som reiseelektriker i 10 år. Roxell Infra AS har spesialisert seg på tunnelprosjekter og har hatt jobber både innenlands og utenlands. Røst har vært tillitsvalgt i Roxell Infra AS i snart tre år. Han var også tillitsvalgt hos sin tidligere arbeidsgiver i Bodø. Han skryter av sin egen bedrift, som har støttet ham fullt ut det siste året og er ved godt mot før rettssaken.

– Det er en fantastisk flott bedrift med gode kolleger og ledere. Jeg har også fått veldig god hjelp både av EL og IT Forbundet lokalt og sentralt og av Bakke hos LO-advokatene, sier Nicolai Røst.

Culpa-ansvar

Det alminnelige ulovfestede grunnlag for erstatningsansvar, som gir grunnlag for ansvar som følge av uforsvarlig adferd, forutsatt at skadevolderen kan bebreides for å være uaktsom.

Kilde: Store Norske Leksikon

Erstatningsansvar

Er en betegnelse for det økonomiske ansvar som foreligger når vilkårene for erstatning er oppfyllt. I norsk rett stilles det tradisjonelt opp tre vilkår for erstatningsansvar. Alle vilkårene må være oppfyllt for at ansvar skal foreligge. Det må for det første foreligge en erstatningsrelevant skade. Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det må dessuten foreligge adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden.

Kilde: Jusleksikon.no

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Culpa-ansvar

Det alminnelige ulovfestede grunnlag for erstatningsansvar, som gir grunnlag for ansvar som følge av uforsvarlig adferd, forutsatt at skadevolderen kan bebreides for å være uaktsom.

Kilde: Store Norske Leksikon

Erstatningsansvar

Er en betegnelse for det økonomiske ansvar som foreligger når vilkårene for erstatning er oppfyllt. I norsk rett stilles det tradisjonelt opp tre vilkår for erstatningsansvar. Alle vilkårene må være oppfyllt for at ansvar skal foreligge. Det må for det første foreligge en erstatningsrelevant skade. Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det må dessuten foreligge adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden.

Kilde: Jusleksikon.no