JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bjørnar skal finne kandidater til å styre EL og IT Forbundet de neste fire årene

Nå er valgkomiteen som skal innstille på ledelse, forbundsstyre og utvalg på landsmøtet i mars valgt. Bjørnar Dahle skal lede komiteen.
Bjørnar Dahle skal lede valgkomiteen til landsmøtet i ELog IT Forbundet. Komiteen ble valgt på landsstyremøtet tirsdag.

Bjørnar Dahle skal lede valgkomiteen til landsmøtet i ELog IT Forbundet. Komiteen ble valgt på landsstyremøtet tirsdag.

Knut Viggen

knut.viggen@lomedia.no

– Vi har en stor jobb å gjøre frem til landsmøtet og skal gjennomføre en grundig prosess for å komme fram til de beste kandidatene, sier leder av valgkomiteen, Bjørnar Dahle.

En av oppgavene til Dahle blir ikke minst å finne en erstatning for ham selv. Han er nemlig en av flere som nå går ut av forbundsstyret etter landsmøtet i mars.

Saken som nok har fått størst oppmerksomhet så langt er valget av ny leder og nestleder.

Selv om to kandidater allerede har meldt sin interesse for ledervervet, Geir Ove Kulseth og Eystein Garberg, samt en til vervet som nestleder, Morten Bildøy - etter Vidar Hennum - understreker Dahle at valgkomiteen starter arbeidet fra "scratch".

Det er nå valgkomiteen starter arbeidet med å finne fram til de beste kandidatene til vervene som skal besettes i mars. Det gjelder også ledelsen.

– Vi skal spørre de som har vervene i dag om de er aktuelle videre og henvende oss til klubber, fagforeninger og distrikter for å be om innspill på nye aktuelle kandidater, sier Dahle.

Aktuelt: Garberg og Kulseth kjemper side om side om ledervervet i EL og IT Forbundet

Gikk for tredeling

Valg av valgkomiteen til landsmøtet var en av oppgavene til landsstyremøtet tirsdag. Den består av ni medlemmer og tre varamedlemmer.

Forbundsleder Jan Olav Andersen redegjorde for hvordan forbundsstyret hadde kommet fram til hvem som skulle sitte i komiteen. Innstillingen besto i alle hovedsak av forslag som kom inn fra distriktene. Ingen av de innsendte forslagene inneholdt kvinner og bare ett forslag fra IKT, for øvrig kom alle forslagene fra energi og installasjon (LOK).

– Vi har pleid å ha en tredeling her, det er videreført. Så har vi lagt til grunn minst 20 prosent kvinner. Dette er lagt til. Vi har også hatt som prinsipp at den som ikke stiller til valg kan gå inn i valgkomiteen, forklarte Andersen.

Forslaget som ble fremmet på landsstyremøtet ble derfor slik:

• Bjørnar Dahle. Foreslått som leder. Han er avtroppende forbundsstyremedlem og er leder i Distrikt Møre.

• Leif-Egil Thorsen, innstilt fra Rogaland.

• Trine Hardy leder av distrikt Oslo og Akershus.

• Kåre Finjord, medlem i landsstyret

• Sigurd Sævareid, Stord, nestleder i fagforeninga i Vestland

• Anne Kari Mentzoni, forespurt som representant for IKT og som kvinne. Representerer den største landsomfattende klubben i EL og IT Forbundet, OneCo Networks.

• Torbjørn Holøs, leder av Distrikt Vestfold og Telemark

• Oddbjørn Nikolaisen, foreslått av ungdomsutvalget, kommer fra Troms/Svalbard

• Ivar Grytvik, Nordland, kommer fra LOK-miljøet

Varamedlemmer:

• Heidi Lie, Vestland og LOK (går ut av forbundsstyret)

• Knut Hamletsen, Innlandet og IKT (går ut av forbundsstyret)

• Tor-Evan Hansen, Nordland og energi

Debatt rundt sammensetningen

Ikke uventet ble det en viss debatt rundt sammensetningen. Kim Olav Johansen, Trøndelag, fremmet forslag om May-Iren Arnøy fra IKT Bransjens Fagforening og Telenor som erstatning for Anne Kari Mentzoni fra Agder og OneCoNetworks.

– Mai-Iren kommer fra IKT-bransjen, er tillitsvalgt i Telenor, og nestleder i Trøndelag, som er et forholdvis stort distrikt. Hun er en dyktig kvinne og jeg foreslår at hun erstatter Mentzoni, sa Johansen.

Jan Olav Andersen mente valget av Mentzoni skyldtes at de ville ha en fra teleentreprenørsiden for å breie sammensetningen ut.

Han fikk støtte fra Are Bergli Heier, som er klubbleder i OneCo Networks.

– Jeg støtter forbundsstyrets innstilling. Jeg oppfatter henne som en veldig fungerende tillitsvalgt, hun er også kasserer i klubben og leder av avdelingsstyret, sa Bergli Heier.

Torstein Kiland, Agder, fremmet forslag om Frank Bringsjord, leder av energiforeningen i Agder, istedet for Kåre Finnøy. Forøvrig ville han støtte Kim Olav Johansen forslag om May-Iren Arnøy.

– May-Iren kommer fra Trøndelag og kjenner begge lederkandidatene godt, sa han.

Emil Haugen, Nordland mente det var synd at det ikke var satt inn mer ressurser på å få fram kandidater til valgkomiteen og at det burde vært sendt en oppfordring til alle distrikt, fagforeninger og klubber om å spille inn navn.

– Det ville helt klart ført til en bedre balansert valgkomite. Jeg vil støtte endringsforslagene til Kim Olav og Torstein, sa Haugen

Begge forslagene kom til avstemning. Forslaget på May-Iren Arnøy fikk 31 stemmer mot 39 stemmer for Anne Kari Mentzoni.

Forslaget om Frank Bringsjord fikk 30 stemmer mot 40 stemmer for Kåre Finjord.

Til slutt ble det stemt over forbundsstyrets innstilling. Den ble vedtatt med 61 mot 9 stemmer.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse