JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Høringssvar om strømpriser endret etter debatt på landsstyremøtet

Frp-politikk, mente forbundssekretær Ole Hagen om makspris på strøm. Det fikk delegater til å reagere.
Forbundssekretær Ole Hagen skrev notatet før debatten om strømpriser på landsstyremøtet. Han fikk motbør, men mente etterpå at det hadde vært en god debatt, som fikk fram ideologiske forskjeller.

Forbundssekretær Ole Hagen skrev notatet før debatten om strømpriser på landsstyremøtet. Han fikk motbør, men mente etterpå at det hadde vært en god debatt, som fikk fram ideologiske forskjeller.

Leif Martin Kirknes

knut.viggen@lomedia.no

leif.kirknes@lomedia.no

Det ble til dels høy temperatur da landsstyret i EL og IT Forbundet debatterte strømprisutvalgets rapport under sitt landsstyremøte torsdag 7. desember.

Bakgrunnen for debatten var at forbundet skal levere sitt høringssvar til rapporten om kort tid (15. desember). Den måtte innom landsstyret før den kunne sendes videre.

Til å innlede debatten var Nora Hansen fra LOs Brusselkontor og medlem i Strømprisutvalget invitert for å forklare hva rapporten - som har fått navnet "Balansekunst" - skisserer av løsninger på de siste års kraftige økninger i strømprisene.

Nora Hansen fra LOs Brussel-kontor, har vært med i det regjeringsoppnevnte strømsprisutvalget.

Nora Hansen fra LOs Brussel-kontor, har vært med i det regjeringsoppnevnte strømsprisutvalget.

Leif Martin Kirknes

Rapporten vurderer effekten av 50 tiltak og konkluderer med at kraftoverskudd er viktigst for å sikre lave og konkurransedyktige priser, at engrosmarkedet for kraft bør bestå og at en eventuell omfordeling bør gjøres i sluttbrukermarkedet.

Bakgrunn: Strømprisutvalget: Norge må kutte alle kabler for å unngå europeiske strømpriser

Dro opp debatten

Forbundssekretær Ole Hagen startet med et par kraftsalver i sitt innlegg, da han mente at diskusjonen rundt det norske kraftsystemet hadde tatt en feil retning da prisene gikk opp.

– Har vi gått bort fra at kraftverdiene tilhører fellesskapet og er det virkelig sånn at vannkrafta vår bare er verdt det det koster å drive et kraftverk? Spurte Hagen og mente at makspris på kraft - som blant annet partiet Rødt har gått inn for - er en dårlig idé.

– Det ville ha vært en privatisering av kraftverdiene, tapping av felleskassa til fordel for privat kapital. Det hører ikke hjemme på venstresiden, dette er Frp-politikk og ikke sosialisme, hevdet Hagen.

Han mente fasit etter to år var at det hadde gått ganske bra med norsk næringsliv og industri i denne perioden. Det er blitt trangere tider for mange, på grunn av økt prisvekst og økte renter, men for de aller fleste hadde det gått bra. I 2022 betalte Staten ut 33 milliarder kroner i strømstøtte.

– Det er ikke de som bruker minst strøm som får gevinsten av lavere strømpriser. En toprismodell, eller kontantutbetaling treffer veldig mye bedre enn makspris, mente Hagen.

– Må ha forutsigbarhet

Kim Olav Johansen, leder i Distrikt EL og IT Trøndelag, fyrte opp etter Hagens innlegg.

– Enkelte bruker mye ressurser på å forsvare høye strømpriser og dagens system, det er spesielt, sa Johansen, som mente at argumentet om å bygge ut mer kraft for å få lavere priser, ikke holdt mål.

– Systemet vi har i dag funker ikke, du ser hvordan det er i sørvest-Norge (NO2-området red. anm.). Prisene i dag er ustabile både for industri og forbrukerne. Kraftprodusentene er fornøyde, mens forbrukerne er forbannet. Vi må ha et system som gir forutsigbarhet. Kraft er infrastruktur, ikke en vare som kan selges til høyest mulig pris, sa Johansen, som mente industrien måtte ha rimelig kraft for å unngå utflagging.

Kim Olav Johansen, Trøndelag, fikk mye støtte, men ikke flertall, for sitt alternative forslag til høringsuttalelse.

Kim Olav Johansen, Trøndelag, fikk mye støtte, men ikke flertall, for sitt alternative forslag til høringsuttalelse.

Leif Martin Kirknes

Han reagerte på Ole Hagens snakk om Frp-politikk.

– Da fordummer du debatten. Da har jeg misforstått Einar Gerhardsen og de som bygde landet. Vi må slutte å sette kraftprodusenter og industri opp mot hverandre, sa Johansen, før han la fram sitt eget forslag til høringsuttalelse.

I motsetning til utkastet til høringssvar som Ole Hagen la fram, der forbundet støtter strømprisutvalgets konklusjoner, het det i Johansens forslag at "fremtidig kraftpolitikk må basere seg på fastprisavtaler med gunstige vilkår for hjemmemarkedet, og ikke på markedsstyrt prissetting som vi ikke vil klare å kontrollere".

Johansen mener dagens strømstøtteordning ikke er treffsikker nok, og at regjeringen må etablere en toprismodell, alternativt makspris. Prissetting må ta utgangspunkt i produksjonskostnad med nødvendige påslag.

– Må følge landsmøtevedtakene

Leder i Distrikt Vestland, Atle Rasmussen, var også tidlig oppe i debatten. Han mente dette var en debatt det var viktig for forbundet å involvere seg i.

– Jeg er litt overrasket over at utkastet til høringssvar som er lagt fram her i dag ikke knytter seg mer opp til vedtakene vi gjorde på landsmøtet i mars. Det har ikke skjedd så store endringer på et halvt år. Men jeg har også utfordringer med Kim Olavs forslag, der det også er ting som er i strid med det vi vedtok på landsmøtet. Det er prinsipielt utfordrende for landsstyret å overstyre vedtak som er gjort på landsmøtet, sa Atle Rasmussen.

– I utkastet manglet det også noe om energieffektivisering. Det er vel så viktig som å produsere ny kraft, fortsatte Rasmussen, før han la fram sitt forslag, som tok utgangspunkt i Ole Hagens utkast, men med en del redaksjonelle endringer (les egen sak under).

– Må tenke breiere

Leder i Elektromontørenes Fagforening Rogaland, Øivind Wallentinsen, mente det ikke var noen forskning som kunne si at det er markedet som styrer best.

Han mente Kim Olav Johansen var inne på noe i sitt forslag til uttalelse og tok utgangspunkt i sitt distrikt, som jevnt over har de høyeste strømprisene i landet.

– Vi har hatt overskudd av produksjon hele veien, likevel har vi den dyreste prisen i Norge. Hvor mye mer produksjon skal vi ha før prisene bikker, spurte Wallentinsen.

Han viste også til det som står i Vannfallsrettighetsloven om at landets vannkraftressurser skal forvaltes til beste for allmenheten. – Det er ikke entydig at det betyr størst mulig overskudd i kraftselskapene. Da må vi tenke breiere. Norge har profitert på lavere kostnader for kraft. Industrien gir langt flere arbeidsplasser ut over dem som er ansatt direkte i den og konsekvensene av de høye prisene har vi ikke sett ennå, sa fagforeningslederen.

Han viste også til at kraft og nettutbygging krever store naturinngrep.

– Vi må også vurdere hvem som skal få kraft. Er det datalagringssentra som gir få sysselsatte og som bruker enormt med kraft? Eller virksomheter som leverer godt med arbeidsplasser? Spurte Wallentisen og syntes forslaget Kim Olav leverte var vesentlig bedre enn utkastet til Ole Hagen.

– Ikke et perfekt system

Forbundsleder Geir Ove Kulseth viste til at man på landsmøtet vedtok en uttalelse om at forbundet skulle lytte til de som kan noe om dette.

– De som er i strømprisutvalget er eksperter, mente Kulseth.

– Det markedssystemet vi har i dag er ikke perfekt. Bare lavere pris vil gjøre vondt verre. Det blir ikke mer vann i magasinene med en lavere strømpris. Da vil bare forbruket gå mer opp. Å importere dyr kraft for å sponse eget næringsliv vil være en dårlig løsning. Derfor har vi sagt oss enig med strømprisutvalget, sa forbundslederen.

Han avviste påstanden om at Norge får europeiske strømpriser og mente også det var lurt å vedta et høringssvar som var i tråd med det landsmøtet vedtok i mars.

– Støtt innstillingen, eller Atle Rasmussens forslag, sa Kulseth.

Kim Olav Johansen var oppe og kommenterte Geir Ove Kulseth.

– Jeg håper vi kan være enige om at prisene blir høyere fordi vi har en høy overføringskapasitet. Vi må kunne se litt lengre enn nesetippen før vi konkluderer.

Atle Rasmussen mente Johansen forslag så bort fra landsmøtevedtaket om at forbundet er tilhengere av å bygge ut mer kraft.

– Vi må holde oss til vedtakene som er gjort på landsmøtet, sa Rasmussen.

Hovedtillitsvalgt i Eviny, Therese Brekke Lekven, mente Ole Hagens notat viser at bransjen står i en ufattelig skvis og at vi har en krevende debatt.

– Vi trenger mer kraft mer kraft og nett og vi er avhengig av at det jobbes systematisk med dette, sa hun.

Nestleder Morten Bildøy mente notatet som Ole Hagen (og forbundsledelsen) la fram, hadde noen mangler og ba om at landsstyremøtet støttet Atle Rasmussens forslag.

– Ingen blid sørlending

En av dem som ble mest provosert av debatten og særlig utkastet til høringssvar var nestleder i Energiforeningen Agder, Frank Bringsjord.

– Jeg kommer riktignok fra det blide Sørland, men er ikke særlig blid lenger. I vår region Lister har vi tre store bedrifter, Alcoa, Bilfinger og Eramet i Kvinesdal. De tre bedriftene sysselsetter 700 arbeidere. Elkem har lagt ned en tredel av produksjonen på grunn av strømprisene. Vi er 39.000 mennesker i regionen. 10 prosent vil bli arbeidsledige hvis vi ikke gjør noe med strømprisene. Vi må tenke på de arbeidsplassene vi har, sa Bringsjord.

Frank Bringsjord kommer fra det blide sørland, men frykter tap av arbeidsplasser som følge av høye strømpriser.

Frank Bringsjord kommer fra det blide sørland, men frykter tap av arbeidsplasser som følge av høye strømpriser.

Leif Martin Kirknes

– Har gått litt fort

Knut-Richard Slettebø, Oslo og Akershus, mente delegatene burde ha fått litt mer tid på seg til å vurdere de forskjellige forslagene.

– Dette er en spennende og viktig diskusjon, men det har gått litt fort. Jeg synes forslaget til Atle Rasmussen er bedre enn det opprinnelige notatet, ved at det blant annet tar ansvar for næringslivet. Vi må forholde oss til det vi vedtok på landsmøtet, sa Slettebø, som foreslo et tillegg i Atle Rasmussen forslag om at man ikke måtte avstå suverenitet og egne interesser som vannkraftnasjon.

Esben Smistad fra samme distrikt delte mange av bekymringene Knut Richard Slettebø tok opp om debatten.

– Jeg vet ikke hvor mange som ble opplyst av denne debatten. Men det er jo oppsiktsvekkende at forbundsledelsen trekker sitt eget forslag, mente Smistad.

– Uttalelsen ble bedre

Debatten ble avsluttet med sluttkommentarer fra Ole Hagen og Nora Hansen.

Hagen mente uttalelsen ble enda bedre med de endringene som ble foreslått av Atle Rasmussen og Knut-Richard Slettebø.

– Det jeg sa om Frp-politikk var kanskje litt polariserende, men det fikk fram noen gode poenger. Det er en uttalt målsetning å sørge for gode konkurransedyktige priser. Industrien ber ikke om subsidierte priser, men langsiktighet, forutsigbarhet og utbygging av mer kraft. Det visste Einar Gerhardsen også, sa Hagen.

Nora Hansen mente at det ikke var sikkert at det å gå tilbake til systemet slik det var før 1991 ville gitt det samme resultatet i dag. - Utvalget har ikke noen nesegrus beundring for systemet. Samtidig er fordelingseffekten av markedet noe norske politikere kan ta høyde for. Nasjonal kontroll på utenlandsforbindelsene er det også norske politikere som har, sa Hansen.

Under avstemningen stemte alle bortsett fra én mot det opprinnelige notatet. Kim Olav Johansens forslag fikk støtte fra 24 delegater eller 38 prosent, mens 39 delegater, eller 62 prosent stemte mot.

Atle Rasmussens forslag inkludert Knut Richard Slettebøs endringsforslag (les høringssvaret under) ble til slutt vedtatt med 60 stemmer (98 prosent).

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse