JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Strømprisutvalget

Norge må kutte alle kabler for å unngå europeiske strømpriser

Et ekspertutvalg har kommet med flere tiltak som kan gjøre strømregninga billigere.
Utvalget mener Norge har et godt utgangspunkt for å oppnå «relativt lave, konkurransedyktige og forutsigbare priser».

Utvalget mener Norge har et godt utgangspunkt for å oppnå «relativt lave, konkurransedyktige og forutsigbare priser».

Kai Hovden

aslak@lomedia.no

Dyrtiden rammer hardt. Ikke minst har strømprisene vært en årsak til at de trange tidene biter.

Vi unngår ikke prissmitte fra Europa hvis vi ikke kutter praktisk talt alle utenlandskablene, er dommen fra ekspertutvalget som har vurderte dagens system for å fastsette strømprisen.

– Analysene viser at vi må ha en veldig betydelig reduksjon i overføringskapasiteten, tilnærmet at Norge må i øymodus, hvis vil ikke skal ha den prissmitten som gjør at vi i stor grad følger de europeiske kraftprisene, sier utvalgets leder, administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi.

– Det er noen av tiltakene som er svært vanskelige å gjennomføre innenfor gjeldende regelsett, poengterte Gran.

Den 268 sider lange rapporten, som har fått tittelen Balansekunst, blir nå sendt ut på høring. Fristen er 15. desember.

Regjeringen sier at det kan iverksettes tiltak forholdsvis raskt for å bedre situasjonen. Det har regjeringen også til hensikt å gjøre, ifølge Terje Aasland.

Dette er viktigst

For å sikre lave og konkurransedyktige priser på sikt, og også skjerme norske forbrukere fra de største prissvingningene, er politikk for å sikre et varig kraftoverskudd det viktigste tiltaket, ifølge utvalget.

– Å oppnå sterk kraftbalanse er et langsiktig tiltak og krever en rekke politiske valg, blant annet knyttet til arealbruk, naturinngrep og eventuelt behov for støtteordninger, heter det i rapporten.

Utvalget mener Norge har et godt utgangspunkt for å oppnå «relativt lave, konkurransedyktige og forutsigbare priser».

Årsaken er at Norge allerede har et kraftsystem basert på fornybar kraft og et effektivt markedssystem. Andre land, derimot, skal gjennom en stor omlegging.

– Vi har gode ressurser for produksjon og også relativt billige fleksibilitetskilder, skriver utvalget.

Reaksjon: Opprett et statlig strømselskap, foreslår SV-politiker

Inge Røinaas Gran, leder for strømprisutvalget, overleverte rapporten til Terje Aasland.

Inge Røinaas Gran, leder for strømprisutvalget, overleverte rapporten til Terje Aasland.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Negativt med støttetiltak

Flere av tiltakene i rapporten er knyttet til forbedring av dagens markeder.

– Disse tiltakene kan bidra til lavere og mer forutsigbare priser uten større konsekvenser for kraftsystemet for øvrig, skriver utvalget.

Spesielt tiltakene for å gi bedre tilgang på prissikring, både gjennom bedre markeder i framtida og bedre marked for fastprisavtaler, kan bidra til tilgang på mer forutsigbare og stabile priser innen relativt kort tid.

Regjeringen har en strømstøtteordning med varighet ut 2024, men støttetiltak i sluttbrukermarkedet har negative virkninger, ifølge utvalget.

For næringslivet må eventuelle støttetiltak vurderes mot felleseuropeiske statsstøtteregler. For tiltak som er rettet mot husholdninger, og andre aktører som ikke er i konkurranse, er handlingsrommet stort, ifølge rapporten.

– Mer effektiv regulering av sluttbrukermarkedet er viktig, men vil ikke ha stor betydning for prisnivået, skriver ekspertutvalget.

Aktuelt: LO vil at du skal få strømstøtte i lang tid

Slik reagerer Ap og LO

En omlegging både i Europa og i Norge, og barrierer for ny produksjon, forårsaker endringer i kraftmarkedet så vel som i pris på strøm og forutsigbarhet.

Løsningene for å kunne håndtere dette er sammensatte.

– Det krever politiske avveininger og kontinuerlig oppfølging av virkninger av endringer i kraftmarkedet for norske aktører, mener utvalget.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) tok torsdag imot rapporten.

– Med bakgrunn i den ekstraordinære perioden i kraftmarkedene, var det viktig for regjeringen å få en grundig gjennomgang av fordeler og ulemper med dagens prinsipper for fastsettingen av pris i ulike deler av kraftmarkedet, sier Aasland.

LO-sekretær Are Tomasgard synes den den grundige jobben som utvalget har gjort med å vurdere fordelene og ulempene ved ulike tiltak som kan sikre norsk kraftforsyning og -produksjon er viktig.

– Nå må vi gjennomgå denne rapporten og vurdere tiltakene og konsekvensene som er skissert grundig før vi konkluderer, sier Tomasgard i en kommentar.

Mye lest: Lokal LO-leder mener regjeringens Melkøya-vedtak er «idioti»

Mye delt: Bedrifter sendte strømstøtte-millioner videre til eierne

Fakta om strømprisutvalget

* Regjeringen satte i februar ned et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen.

* Opprettelsen skjedde som en del av en enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget.

* Utvalget ledes av administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi og består blant annet av representanter fra LO og NHO.

* Ekspertutvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.

* Et av forslagene utvalget skal vurdere, er å opprette et eget prisområde for utenlandskablene. Utvalget skal også se på virkemidler som kan begrense krafteksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene når et visst nivå.

* Utvalget leverte sin rapport til regjeringen torsdag 12. oktober.

Kilde: NTB

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om strømprisutvalget

* Regjeringen satte i februar ned et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen.

* Opprettelsen skjedde som en del av en enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget.

* Utvalget ledes av administrerende direktør Inge Gran i Sintef Energi og består blant annet av representanter fra LO og NHO.

* Ekspertutvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.

* Et av forslagene utvalget skal vurdere, er å opprette et eget prisområde for utenlandskablene. Utvalget skal også se på virkemidler som kan begrense krafteksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene når et visst nivå.

* Utvalget leverte sin rapport til regjeringen torsdag 12. oktober.

Kilde: NTB