JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TILBAKE: Ramunas Gudas i samtale med sin litauiske advokat under et besøk i Norge i 2014. I dag sitter han uten egne midler til å føre saken videre fra Litauen.

TILBAKE: Ramunas Gudas i samtale med sin litauiske advokat under et besøk i Norge i 2014. I dag sitter han uten egne midler til å føre saken videre fra Litauen.

Knut Viggen

Ingen enkel vei mot erstatning for heisskadde Ramunas Gudas

Ramunas Gudas (25) ble varig skadet i en arbeidsulykke i Bærum for mer enn tre år siden. Advokat Tonje Giertsen tror at det kan ta lang tid og koste en god del penger før den unge litauiske arbeideren eventuelt får sin erstatning.28.09.2016
08:43
03.10.2016 15:56

knut.viggen@lomedia.no

– Dette går ikke fort, advarer advokat Giertsen i advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Selskapet er ett av Norges største firma når det gjelder personskadeerstatninger på forbrukernivå og har for tiden rundt 700 slike saker, mange av dem med bakgrunn i arbeidsskader.

Hun var en av innlederne i forbindelse med møtet LO i Asker og Bærum arrangerte i Sandvika mandag kveld, der nettopp Ramunas Gudas-saken var tema.

Den lokale LO-avdelingen startet nylig kronerulling for Ramunas. Statsadvokaten har også beordret en tredje etterforskning av denne saken, etter at de to første konkluderte med at det ikke hadde skjedd noe straffbart forhold.

Les: Politiet fikk kritikk av Statsadvokaten: For dårlig etterforskning etter alvorlig arbeidsulykke

Hva gjøres nå?

Tillitsvalgte i flere forbund og andre interesserte kom til Folkets Hus for å høre om hva som er ståa akkurat nå og hva som gjøres for å hjelpe litaueren som ble hardt skadet i forbindelse med riving av en heis i Kirkeveien 71 i Bærum 22. juli 2013. Ramunas sitter nå i Litauen, arbeidsufør og uten mulighet til å følge opp saken økonomisk. Fra før av har Heismontørenes Fagforening (HMF) engasjert seg med pengestøtte som i alle fall har kunnet avhjelpe noe av den mest prekære situasjonen for litaueren.

LEDER: Per-Harald Refsdal, LO-leder i Asker og Bærum

LEDER: Per-Harald Refsdal, LO-leder i Asker og Bærum

Knut Viggen

Ramunas var ikke organisert, han hadde bare vært i Norge i to uker og var innleid for å gjøre en jobb han ikke hadde fått noen som helst opplæring i da ulykken skjedde. Ramunas kom for å hjelpe sin mor og søster som satt dårlig i det økonomisk og tenkte at han kunne tjene gode penger i Norge. Han hadde en offisiell lønn på 163 kroner ifølge en arbeidskontrakt han først fikk se på et senere tidspunkt, men fikk 19 kroner timen.

– Selv om vi i hovedsak jobber for de organiserte i norsk arbeidsliv er det i forbindelse med saker om arbeidskriminalitet ikke viktig om man er organisert eller ikke organisert, sier Per-Arne Refsdal, leder i LO i Asker og Bærum.

Ramunas lider

Ramunas er i dag helt arbeidsledig og har ikke råd til opplæring. De eneste pengene han har fått er de som er samlet inn av HMF. Heldigvis er det snakk om en del penger. I august kom avgjørelsen fra statsadvokaten som beordrer en tredje etterforskning. «Selv om saken er gammel, må den gis prioritet", konkluderer statsadvokaten.

– At en sak blir gjenopptatt for 3. gang er unikt, men så er dette også en helt spesiell sak, sier heismontør Rune Larsen.

– Ramunas lider både fysisk, psykisk og ikke minst økonomisk. Dette er en hån mot en skadet utenlandsk arbeider, sånn kan vi ikke akseptere å ha det i Norge, sier Larsen.

HMF har planlagt en fanemarkering utenfor Arbeidstilsynets lokaler på Lillestrøm 1. november.

Les: Politiet henlegger Ramunas Gudas-saken igjen.

Har vi en sak?

Advokat Tonje Giertsen sier firmaet hennes ble kjent med saken i juni 2014 etter å ha lest om Gudas i Budstikka. Hun sier alle arbeidstakere i Norge siden 1990 er omfattet av en yrkesskadeforsikring. De som av en eller annen grunn faller utenfor dette blir likevel fanget opp av det som heter Yrkesskadeforsikringsforeningen, noe som betyr at ordningen i praksis omfatter alle som jobber i Norge. Men det er unntak. For å være omfattet av yrkesskadeforsikringsloven må en være medlem av norsk folketrygd på skadetidspunktet.

– Anses en som utsendt arbeidstaker beholder en i utgangspunktet medlemskapet i hjemlandets trygd og faller utenfor dekningsområdet til yrkesskadeforsikringsloven. For å anses som utsendt arbeidstaker er det i henhold til EU-domstolen understreket at arbeidsgiverselskapet også må drive betydelig virksomhet i landet det sendes ut fra. I vårt tilfelle betyr det at Gudas' arbeidsgiver måtte drive betydelig virksomhet i Litauen dersom Gudas skal anses som utsendt arbeidstaker. Vi arbeider nå med å avklare omfanget av arbeidsgivers virksomhet i Litauen. Ut fra den innhentede dokumentasjonen er det etter undertegnedes synspunkt ingen dokumentasjon som tyder på at arbeidsgiver har drevet eller driver betydelig virksomhet i Litauen. Dokumentasjonen peker etter mitt syn i retning av at UAB Norena ble opprettet for å kunne ansette litauiske arbeidere som skulle arbeide i Norge, sier Giertsen.

Hun mener at hvis Gudas ikke kan anses som utsendt arbeidstaker, bør han falle inn under norsk trygdelovgivning og yrkesskadeforsikringsloven og dermed ha rett på erstatning. Vi jobber nå både mot NAV og Yrkesskadeforsikringsforeningen for å avklare om han må anses å ha vært omfattet av norsk lovgivning på skadetidspunktet.

– Dersom vi ikke når frem med at Gudas var omfattet av norsk lovgivning på skadetidspunktet, vil vi vurderer å ta ut søksmål mot byggherre og entreprenør. Den 13.juli ble det tatt ut forliksklage mot byggherren og entreprenøren for å sikre at hele eller deler av eventuelt krav mot dem ikke kunne anses foreldet. Forliksrådet har innstilt saken da den anses for komplisert til å kunne behandles i forliksrådet, og vi har nå ett år på oss før eventuell stevning må være innsendt tingretten, forklarer Giertsen.

– Videre vil en eventuell tiltale i straffesaken kunne føre til at vi kan fremme krav om erstatning mot de som det tas ut tiltale mot. Jeg er oppnevnt som bistandsadvokat for Gudas, og vil fremme krav om erstatning etter reglene i skadeerstatningsloven dersom det blir straffesak.

Som det fremgår ovenfor er problemstillingene omfattende og det er flere veier til «mål». Vi gjør vårt ytterste for at Gudas skal få erstatning etter ulykken, men dessverre tar alle de aktuelle veiene tid, avslutter Giertsen.

Heismontørene ble engasjert fra dag én

Heismontør Rune Larsen fra Bærum har fulgt denne saken fra dag én og forklarer hva som skjedde da han første gang fikk melding om ulykken.

– Da meldinga kom om ulykke i heis var det viktig å vite hvor det var, og hvor alvorlig det var. Da vi fant ut at det var en utenlandsk ungdom tok det lang tid før vi fant ut hvem han var og hvor han var fra. Jo mer vi granska jo verre ble det, forklarer Larsen. Han forteller at de snart fikk opplysninger både om hva slags lønn han hadde fått og at det ikke var tegnet yrkesskadeforsikring for Ramunas, noe som er i strid med loven. Larsen er kritisk både til politiets og ikke minst Arbeidstilsynets rolle i denne saken.

Ramunas arbeidsgiver hevder at det var Ramunas selv som tok initiativ til og begynte å rive heisen uten å ha fått beskjed om det.

– Vi synes dette er underlig for da Ramunas startet jobben den dagen var allerede mye av heisen revet. Han jobbet i heisen fra klokka 8 om morgenen til 12. En halvtime senere ble han båret ut av heisen, blodig og alvorlig skadet, forteller Larsen.

Han mener det ikke er noen tvil om at Ramunas utførte rivejobben i heisen i god tro.

HEISMONTØR: Rune Larsen, Bærum

HEISMONTØR: Rune Larsen, Bærum

Knut Viggen

Kritiserer Arbeidstilsynet

– Den første tilbakemeldingen vi fikk fra Arbeidstilsynet var at de ikke kunne uttale seg. På dette tidspunktet var Ramunas fortsatt på sykehus, hardt skada. Politiet var på dette tidspunktet i tvil i straffesaken. Arbeidstilsynet konkluderte med at "her er det ikke gjort noe straffbart.», selv om de bare hadde snakket med arbeidsgiver og ikke med Ramunas selv. De støttet derfor arbeidsgiver i at han hadde startet arbeidet på egen hånd uten tillatelse, sier Rune Larsen.

Larsen og heismontørene håper engasjementet for Ramunas og hans historie vokser seg sterkere og bredere. Lokalavisa Budstikka har skrevet mye om saken og Marianne Aasen (Ap) har brakt saken opp i Stortinget. Daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) bekreftet også på et tidspunkt at Ramunas at han skulle vært innom YFF-ordningen, som omfatter de som ikke er omfattet av yrkesskadeordningen.

"Man er nødt til å bite seg fast og ha ressurser for å følge en slik sak"

Forbundssekretær i El og IT, Jan Henrik Larsen, mener det er bra at heismontørene tar denne saken. – Man er nødt til å bite seg fast og ha ressurser for å følge en slik sak, sier han.

Jan Henrik Larsen, forbundssekretær EL og IT, har i lang tid jobbet med arbeidslivskriminalitet og sier at bak dette begrepet skjuler det seg mye.

– Det kan være brudd på lover. Eller regelverk. De har én fellesnevner, de skal minimalisere produksjonskostnadene for bedriften. Det går på lave lønninger og fusking med forsikringene, lite eller ingen HMS-praksis, få ned kostnadene, forklarer Larsen. Han mener arbeidslivskriminalitet undergraver den norske samfunnsmodellen og velferdsstaten.

– Det er arbeidstakerne som blir utnyttet, arbeidsgiverne som utnytter og oppdragsgiverne som kjøper tjenester de vet er ulovlige. Arbeidsgiverne vet å tilpasse seg for å unngå å bli tatt, de er blitt flinkere og vanskeligere å avsløre med årene, sier Larsen.

ENGASJERT: Forbundssekretær Jan Henrik Larsen (t.v.) i EL og IT var engasjert innleder på møtet i Sandvika mandag kveld.

ENGASJERT: Forbundssekretær Jan Henrik Larsen (t.v.) i EL og IT var engasjert innleder på møtet i Sandvika mandag kveld.

Knut Viggen

Lovbrudd på lovbrudd

Han sier Tilsynsmyndighetene (les Arbeidstilsynet m.fl.) melder at bak ett lovbrudd skjuler det seg gjerne et annet lovbrudd. Slike saker har en tendens til å vokse og bli større.

Larsen mener ikke at myndigheten har stått stilltiende på sidelinjen og ikke gjort noen ting. Lov om Allmenngjøring kom i 2004, som allmenngjorde blant annet tariffavtalene ved syv norske verft samt elektrofag i Oslo og Akershus.

– Den sosiale dumpingen forsvant ikke, men den ble ulovlig, sier Larsen.

Første handlingsplan mot sosial dumping kom i 2006. Neste handlingsplan i 2008, med det som omtales som solidaransvar, samt utvidet HMS til også å gjelde renhold. Vi fikk regionale verneombud.

Tiltakspakker

Tiltakspakka for vikarer kom i 2012.

– Det var et formidabelt krav og en viktig kamp. Vi klarte ikke å stoppe vikarbyrådirektivet, men vi fikk en bedre lovgivning, konstaterer Larsen.

I 2013 kom lov om offentlige anskaffelser og økte strafferammer, samt flere bransjetiltak. I fjor presenterte dagens regjering strategiplan mot Arbeidslivskriminalitet. Dette er en detaljert plan med flere tiltak. Forbundssekretæren mener disse tiltakene både har virket og ikke virket.

– Vi må nok konstatere at Arbeidslivskriminaliteten øker i omfang. Men det ville antakelig ha vært enda verre uten disse tiltakene, sier han. Larsen mener det er en utfordring at disse sakene er svært arbeidskrevende.

– Når du først virvler opp en sak, så får du en mølle som gjør at den blir tidkrevende, ressurskrevende og ikke minst kostnadskrevende, sier Jan Henrik Larsen.

28.09.2016
08:43
03.10.2016 15:56Mest lest

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting,  administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

NOMINERT: Styreleder Gina Rinehart i gruveselskapet Hancock Prospecting, administrerende direktør Peter Hebblethwaite i det britiske rederiet P&O Ferries og styreleder Jeff Bezos i Amazon var alle nominert til årets versting pris i regi av ITUC - internasjonal fagbevegelse.

www.dfat.gov.au /House of Commons (Pa Photos / NTB)/ Wikimedia Commons

Dette er verdens verste sjef. Se kåringen

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble utvist av landet etter han tok en søppelsekk. Så vant han i Høyesterett

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Kommentar

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Sparegrisen vil være tom om 10-15 år hvis Frp fortsetter på samme galeien, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

«Frp tar fra framtidige pensjonister»


Flere saker