JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lederduellen i EL og IT Forbundet: Her er fem kjappe med de to kandidatene

Siden august har Eystein Garberg og Geir Ove Kulseth reist Norge rundt og snakket til tillitsvalgte om hvilken vei de ønsker å føre forbundet.
Geir Ove Kulseth og Eystein Garberg under en tidligere debatt. Etter årets landsmøte står en av dem igjen som ny leder av EL og IT Forbundet.

Geir Ove Kulseth og Eystein Garberg under en tidligere debatt. Etter årets landsmøte står en av dem igjen som ny leder av EL og IT Forbundet.

Øystein Helmikstøl

oystein@lomedia.no

knut.viggen@lomedia

Vi har stilt dem noen kjappe spørsmål i forkant av landsmøtet til EL og IT Forbundet, som starter 15. mars.

Oversikt: 12 spørsmål og svar om landsmøtet

Hvorfor bør landsmøtet velge deg som leder?

Kulseth: Jeg har bred erfaring fra alle deler av organisasjonen: klubbarbeid, ungdomsarbeid, distriktsarbeid, fagforeningsarbeid og nå jobber jeg med etter- og videreutdanning av elektrofagarbeidere på forbundskontoret. Jeg har vært med i flere sentrale lønnsoppgjør. Jeg vil jobbe for at vi skal være et samla forbund på tvers av bransjer og geografi med en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Der tror jeg at jeg har de beste forutsetningene.

Garberg: Jeg har vist at jeg er i stand til å bygge en ung og mangfoldig organisasjon med høy aktivitet, hvor det er rom for engasjement og nye idéer er ønsket velkommen. Jeg har føttene godt plantet på jorda, og er genuint opptatt av at det vi gjør alltid skal være til medlemmenes beste. Jeg er sjelden fornøyd med det som er, og vil alltid et skritt videre. Vi må være et forbund i bevegelse! Jeg er opptatt av å styrke de tillitsvalgtes posisjon, både innad i forbundet og generelt i arbeidslivet. Jeg vil bygge en organisasjon nedenfra og opp, og legge til rette for mer deltakelse i demokratiet.

Hva er dine beste egenskaper som leder?

Kulseth: Jeg er en omgjengelig og sosial type, flink til å lytte til ulike perspektiv, men er ikke redd for å skjære igjennom og ta en avgjørelse når det er behov for det.

Garberg: Jeg er uredd for å prøve nye ting. Jeg er analytisk, grundig og strukturert, og flink til å sette ting i system. Jeg har stor arbeidskapasitet, et bredt kontaktnett og en allsidig bakgrunn. Jeg er sulten på kunnskap og klarer å formidle den på en enkel måte. Jeg er inkluderende og opptatt av å bygge et lag der vi gjør hverandre gode. Aldri solo – alltid et lag!

Hvordan vil du beskrive EL og IT Forbundet?

Kulseth: EL og IT Forbundet er et forbund som har vært på rett side i de viktige sakene, som kampen for den 5. ferieuka og pensjon. Forbundet har alltid vært uredd, men samtidig evnet å finne kompromiss og flertall når det har vært mulig og knytta nevne når det har vært nødvendig. Likevel bærer nok forbundet preg av å ikke ha kommet i mål med sammenslåingen av NEKF og Tele- og data forbundet i 1999.

Garberg: EL og IT er et ungt og aktivt forbund, med mange dyktige og engasjerte tillitsvalgte og ansatte. Hele verden skal elektrifiseres og digitaliseres, og dette skal utføres av våre medlemmer. Vårt forbund kan ha den lyseste fremtida!

Hva er de tre viktigste sakene for forbundet de neste fire årene?

Kulseth:

– Å sikre fortsatt gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer vil alltid være forbundets viktigste sak. Her tror jeg kjøpekraft, pensjon og kamp mot midlertidighet vil være viktige stikkord de neste fire årene.

– Jobbe for fortsatt kraftoverskudd gjennom energisparing og utbygging av ny fornybar kraft, og investeringer i strømnettet. Det vil være helt avgjørende for å ikke bremse den grønne omstillingen.

– Fortsette arbeidet med å bli enda flere medlemmer. Det handler om flere ting: Øke rekrutteringen til våre bransjer, jobbe for økt organisasjonsgrad innenfor IT/IKT og jobbe for at vi skal få en mer mangfoldig organisasjon.

Garberg:

Energipolitikk. Vi må bidra til å få på plass en forutsigbar og fornuftig strømpris, både for forbrukerne og for produsentene. Jeg er bekymret både for problemene folk med vanlig inntekt får med å betale regningene sine, og at det kan gå ut over våre medlemmers omdømme dersom skyhøye og ikke minst ustabile priser får fortsette. I tillegg vil selvsagt for høye priser ramme både industri og næringsliv, noe som vil få store ringvirkninger for våre medlemmer.

Pensjon. Vi må sørge for at aldersgrensa på 62 år ikke heves, og at dagens AFP-ordning ikke blir dårligere. Begge deler vil ramme våre medlemmer hardt i framtida – ikke minst våre yngre medlemmer.

Organisasjonsbygging. Våre tillitsvalgte skal være forbundets viktigste medlemsfordel. Derfor må vi bygge en sterk organisasjon som både skolerer og tar vare på de tillitsvalgte på gulvet, som skal håndtere alle mulige slags saker i en krevende hverdag. Det er vesentlig å få de forskjellige miljøene til å snakke mer sammen på tvers, for jeg er overbevist om at alle sektorene har noe å lære av hverandre.

Hvorfor bør landsmøtet velge din motkandidat?

Kulseth: Det er ingen tvil om at Eystein har fått til mye bra i Trøndelag, spesielt med tanke på verving og skolebesøk. Den erfaringen håper jeg vi kan bringe videre i organisasjonen selv om Eystein ikke skulle bli valgt.

Garberg: Geir Ove var en dyktig tillitsvalgt i Fjeldseth. Han er opptatt av elektrikerfaget og at vi skal holde oss faglig oppdatert. Det er lett å ha en god tone med Geir Ove, han er en hyggelig kar!

Geir Ove Kulseth

Forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017

Fagbrev som elektriker (lærling 1999).

Tillitsvalgt i klubb, distrikt, fagforening, organisasjonssekretær i EFT

Er fra Nardo i Trondheim i Trøndelag, gift og far til en sønn.

Roller utenfor fagbevegelsen: Steindal skolekorps (leder), og Othilienborg idrettslag.

Eystein Garberg

Leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag siden 2014

Utdannet telekommunikasjons-montør, har bakgrunn fra Telenor/Bravida (lærling 1996).

Er fra Orkanger i Trøndelag, er samboer og har tre barn.

Han har en bachelor i musikkteknologi.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Geir Ove Kulseth

Forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017

Fagbrev som elektriker (lærling 1999).

Tillitsvalgt i klubb, distrikt, fagforening, organisasjonssekretær i EFT

Er fra Nardo i Trondheim i Trøndelag, gift og far til en sønn.

Roller utenfor fagbevegelsen: Steindal skolekorps (leder), og Othilienborg idrettslag.

Eystein Garberg

Leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag siden 2014

Utdannet telekommunikasjons-montør, har bakgrunn fra Telenor/Bravida (lærling 1996).

Er fra Orkanger i Trøndelag, er samboer og har tre barn.

Han har en bachelor i musikkteknologi.