JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

12 spørsmål og svar om landsmøtet

15. til 19. mars samles delegater fra hele landet til EL og IT Forbundets 6. ordinære landsmøte. Men hva skal de gjøre der? Her får du svar.
Markus Hansen fra Heismontørenes Fagforening på talerstolen under landsmøtet i 2019.

Markus Hansen fra Heismontørenes Fagforening på talerstolen under landsmøtet i 2019.

Leif Martin Kirknes

knut.viggen@lomedia.no

Hva er et landsmøte?

Landsmøtet er EL og IT Forbundets høyeste myndighet.

Her bestemmes det hvordan organisasjonen skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og på hvilke felter forbundet skal satse politisk.

Landsmøtet velger dessuten ledelse.

Hvem deltar på landsmøtet?

Landsmøtet består av valgte delegater, medlemmer av forbundsstyret og landsstyret, til sammen 272 stemmeberettigede delegater inkludert forbundsstyret og landsstyret, i tillegg til forbundssekretærer med tale/forslagsrett.

Hvem bestemmer hvem som skal bli delegater?

De velges av distriktene. Ved valg av delegater skal det tas hensyn til kjønn, yrkessammensetning, bedrift og bransje, geografi og alder.

Delegatene kan ikke møte på landsmøtet med bundet mandat.

Hvor ofte er det landsmøte?

Det er ordinært landsmøte hvert fjerde år. EL og IT Forbundet er et forholdsvis ungt LO-forbund og har i løpet av 24 år avholdt seks ordinære og ett ekstraordinært landsmøte.

Hva bestemmer landsmøtet?

Landsmøtet stemmer over alle forslagene som er kommet inn fra klubber, fagforeninger, distrikter, landsstyre og forbundsstyre.

Det er saker som gjelder vedtekter, satstinger innen rekruttering, forbundets økonomi, næringspolitikk, internasjonal politikk, utdanningspolitikk og forslag som går på utvikling av velferdsstaten.

Landsmøtet kommer også med politiske uttalelser, som staker ut kursen for de neste fire årene.

Hvem bestemmer mellom landsmøtene?

I EL og IT Forbundet er landsstyret høyeste myndighet utenom landsmøtene. Landsstyret møtes to ganger i året. Det består av alle medlemmer av forbundsstyret, samt representanter for distriktene, fordelt etter medlemstall.

Representantene i landsstyret velges av distriktene. Mellom landsstyremøtene er det forbundsstyret som bestemmer, det består av en ledelse på fem personer, samt 14 forbundsstyremedlemmer som velges på landsmøtet.

Hvor mange forslag er kommet inn?

Det er kommet inn rundt 500 forslag, noen av dem likelydende slik at antall innstillinger fra forbundsstyret er langt færre.

Forslag som ikke er tatt inn i innstillingene kan reises igjen på landsmøtet.

Kan jeg fortsatt sende inn forslag til landsmøtet?

Nei, fristen gikk ut 1. september. Saken har vært til sortering og behandling i administrasjonen og i forbundsstyret.

Hva blir de viktigste debattene på landsmøtet?

Slagordet for landsmøtet er «Fremtiden bygges med EL og IT».

I år står ledervalget fram som det viktigste. Jan Olav Andersen gir seg etter åtte år som forbundsleder. To kandidater har allerede meldt seg som aktuelle for ledervervet, Eystein Garberg og Geir Ove Kulseth. Her blir det kampvotering.

I tillegg går Vidar Hennum av som nestleder etter 17 år. Her har Morten Bildøy fra Vestland sagt at han er aktuell. Tre i dagens ledelse, Odd-Helge Reppe, Monica Derbakk og Bjørn Fornes, har sagt at de ønsker å fortsette.

I tillegg skal det velges et nytt forbundsstyre. Ikke noe er klart før Bjørnar Dahle legger fram valgkomiteens innstilling 18. mars.

I tillegg går en del debatter igjen fra tidligere år, slik som EØS, innleie, energi og klima. Denne gangen vil nok de høye strømprisene prege energidebatten.

Forbundet har vedtak på at Norge skal melde seg ut av EØS, men Brexit og den urolige politiske situasjonen i Europa kan gi en ny debatt.

Aldersgrense for ledelsen i forbundet blir tatt opp igjen på nyttm og en egen uttalelse om psykisk helse er varslet.

Aktuelt: Dette er de viktigste sakene på EL og IT Forbundets landsmøte

Hvordan styres landsmøtet?

Landsmøtet velger dirigenter, ordstyrere og landsmøtesekretærer.

I tillegg utpekes det tellekorps til avstemningene.

Det er også sendt ut en forretningsorden som regulerer taletid og måten forslagene fremmes og avgjøres på.

Hvor skal landsmøtet holdes?

Oslo kongressenter, Folkets Hus

Hvem skal tale på landsmøtet?

Tradisjonelt taler LOs leder og Aps leder på landsmøtet. I år er Aps leder og statsministeren en og samme person og Jonas Gahr Støre skal tale til landsmøtet under åpningen.

Også næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland - som fortsatt er medlem og offisielt bare har permisjon fra jobben som distriktssekretær i forbundet - skal holde innlegg de neste dagene.

Det blir også en rekke gjester fra inn- og utland, det er ventet at noen av dem vil holde hilsningstaler.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse