JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NVE dropper en rekke vindkraftprosjekter i Finnmark

Av 26 planer om ny kraftproduksjon i Finnmark går NVE videre med 12 prosjekter videre til neste steg.
VIND I FINNMARK: NVE reduserer antall vindkraftprosjekter de vil gå videre med, fra 26 til 12. her fra vindparken i Havøysund, tatt for ett år siden.

VIND I FINNMARK: NVE reduserer antall vindkraftprosjekter de vil gå videre med, fra 26 til 12. her fra vindparken i Havøysund, tatt for ett år siden.

Håvard Sæbø

knut.viggen@lomedia.no

Da fristen for å melde inn ny kraftproduksjon i Finnmark gikk ut 22. april var det kommet inn 26 innmeldte prosjekter.

Nå reduserer NVE antallet til 12, men mener tallet skal ytterligere ned.

– Av de 26 meldingene som kom inn, tar vi nå 12 prosjekter videre til neste steg i konsesjonsbehandlingen. Selv om vi nå mer enn halverer lista, er dette er fortsatt langt flere prosjekter enn det er realistisk å gi konsesjon til. Denne første silingen av prosjekter er gjort for å redusere belastningen på alle parter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

Selv med en oppgradering av kraftnettet vil det kun være mulig å bygge noen få nye prosjekter i Finnmark de neste årene. I tillegg vil det være begrensninger av hensyn til samlet belastning på natur og miljø og samisk kulturutøvelse, skriver NVE i en pressemelding.

Disse prosjektene går videre 

– Neste steg i prosessen er at 11 vindkraftmeldinger sendes på en første høringsrunde i september. I tillegg kommer det en søknad om opprusting og utvidelse av Alta kraftverk. De 14 prosjektene som nå nedprioriteres, vil ikke bli tatt til behandling, og vil ikke bli sendt på høring, sier Lund. 

Prosjektene er vurdert og gjennomgått av NVE med utgangspunkt i følgende kriterier: 

• Kommunen vil sette i gang prosessen med områderegulering 

• Samsvar med Finnmark fylkeskommunes regionale plan for vindkraft 

• Dokumentasjon på medvirkning fra reindrift – i tråd med stortingsmelding om vindkraft på land 

• Annet tilgjengelig kunnskapsgrunnlag: Forsvarsinteresser, innpass i kraftsystemet, kunnskapsgrunnlaget bak nasjonal ramme for vindkraft, verneplan for vassdrag, vurderinger gjort i tidligere konsesjonsvedtak i samme eller tilstøtende områder 

Som en del av arbeidet har NVE hatt kontakt med berørte kommuner, regionale myndigheter og Sametinget.  

Setter lengre høringsfrist

– Målet med den første høringen er å få innspill på hvilke temaer som må utredes nærmere i hvert enkelt prosjekt. I høringsrunden vil vi holde folkemøter og konsultasjonsmøter, sier Lund. 

Siden det er mange prosjekter som skal høres på samme tid, vil NVE sette en lengre høringsfrist enn normalt. Høringsperioden vil inkludere tidsperioder der reindriftsutøvere erfaringsmessig har anledning til å uttale seg.  

– Vi ønsker å legge godt til rette for at alle som blir berørt har god mulighet til å uttale seg. Vi kommer derfor til å sette en lengre høringsfrist enn vanlig og tilby egne møter, sier Lund.  

Etter høringen vil NVE utarbeide et utredningsprogram, som beskriver hvilke temaer som skal utredes for hvert enkelt prosjekt. NVE legger opp til at disse programmene vil være klare tidlig neste år, slik at alle utredninger kan utføres i løpet av 2025. De faktiske konsesjonssøknadene kan først utarbeides når dette arbeidet er ferdig. 

NVE vil redusere antall prosjekter

Høringen i høst er den første av to høringsrunder. Den neste høringen vil skje etter at konsekvensutredningene er ferdige og konsesjonssøknadene er sendt inn. NVE legger opp til ytterligere reduksjon i antallet prosjekter før den andre høringsfasen. 

– Vi vil gjøre en ny silingsrunde når vi har fått mer kunnskap om de enkelte prosjektene. Vi har ikke fastlagt når det blir, men neste siling vil være basert på første høringsrunde, konsultasjoner, dialogmøter og utredninger, avslutter Lund. 

Liste over prosjekter 

Prosjekter som er med videre i konsesjonsprosessen:

• Nordkyn vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (Statkraft) 

• Bjørnviktua vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (Fortum Nordkraft Vind DA) 

• Oksefjorden vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (H2 Carrier) 

• Skjøtningsberg vindkraftverk, i Lebesby kommune (Aneo) 

• Svartnakken vindkraftverk, i Lebesby kommune (Troms Kraft og Green Nordic AS) 

• Kjøllefjord vindkraftverk i Lebesby kommune (Statkraft) 

• Laksefjorden vindkraftverk, i Lebesby kommune (Fred. Olsen og Finnmark Kraft) 

• Hamnefjell III vindkraftverk, i Båtsfjord kommune (Finnmark Kraft) 

• Rubbedalshøgda vindkraftverk i Berlevåg og Båtsfjord kommuner (H2 Carrier)

• Skarvberget vindkraftverk, i Porsanger kommune (Fortum Nordkraft Vind DA) 

• Reinelva vindkraftverk, i Nordkapp kommune (Fortum Nordkraft Vind DA) 

• Alta vannkraftverk A3 (utvidelse) i Alta kommune (Statkraft) – NVE har mottatt en prosjektbeskrivelse 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse