JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Økt kokainbruk blant unge elektrikere

Kokain har blitt et vanligere rusmiddel blant unge. Nå merker også håndverksbedriftene trenden.
Håndverkere oppgir en høyere bruk av narkotika enn gjennomsnittet. Elektrobransjen frykter det kan føre til flere farlige situasjoner og ulykker på arbeidsplassene.

Håndverkere oppgir en høyere bruk av narkotika enn gjennomsnittet. Elektrobransjen frykter det kan føre til flere farlige situasjoner og ulykker på arbeidsplassene.

Leif Martin Kirknes

knut.viggen@lomedia.no

– Vi merker helt klart at det er en økning i antall bedrifter som henvender seg til oss hvor tema er ansattes kokainbruk, sier Eirik Remo, fagsjef for HMS i Nelfo.

I en melding til medlemsbedriftene i elektrobransjen kommer bransjeforeningen nå med både en advarsel og råd for hvordan de kan håndtere økt kokainbruk blant unge.

Akan, som bistår arbeidslivet med å håndtere ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk, opplever den samme utviklingen.

I løpet av en toårsperiode fra 2020 til 2022 doblet bruken seg fra tre til seks prosent blant unge menn mellom 20–40 år, meldte Folkehelseinstituttet tidligere i år.

Bruk av illegale rusmidler er mer utbredt blant sysselsatte som også har et høyt alkoholforbruk.

Det kom også fram at håndverkere oppga en høyere bruk av kokain, ecstasy/MDMA og amfetamin enn gjennomsnittet. 

Frykter arbeidsulykker

– Kokain er blitt et vanligere rusmiddel blant dagens unge og de tar med seg disse vanene inn i arbeidslivet, sier Eirik Remo.

Han jobber som fagsjef for HMS og rådgir bedriftene i spørsmål om rus, arbeidsmiljø og sikkerhet. 

– Det er ikke bare den enkeltes personlige helse som står på spill. Det kan i verste fall gå ut over arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen, som igjen kan føre til arbeidsulykker.

Oversikt: Disse yrkesgruppene drikker mest alkohol

Sikkerhet på arbeidsplassen

Elektrobransjen krever nøyaktighet og konsentrasjon, og enhver påvirkning av disse faktorene kan føre til farlige situasjoner.
– Det er derfor viktig at du som leder adresserer denne problematikken for å bevare både et godt arbeidsmiljø, ivareta sikkerhet og god produktivitet, skriver Nelfo i brevet til sine medlemsbedrifter.  

«– Som daglig leder i en elektrobedrift har du en sentral rolle i å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte, inkludert lærlingene. Det er viktig å ta et proaktivt standpunkt ved å ha retningslinjer og tiltak som adresserer problemet med kokainbruk eller andre rusmidler. Dette kan inkludere informasjonskampanjer, støtteordninger eller tydelig kommunikasjon om bedriftens holdning til narkotikabruk».

Samarbeid og støtte  

Nelfo mener samarbeid er vesentlig for å lykkes i arbeidet mot rusbruk på arbeidsplassen.

Det inkluderer samarbeid med utdanningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner og andre relevante parter som for eksempel Akan eller din bedriftshelsetjeneste. 

De peker på noen faktorer det er viktig å være klar over ved bruk av kokain eller andre rusmidler på arbeidsplassen:

• Økt risiko for ulykker og skader 

• Forverret arbeidsmiljø 

• Nedsatt produktivitet og kvalitet på arbeidet 

• Juridiske konsekvenser og ansvar 

• Påvirkning på mental helse 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse