JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er noen yrkesgrupper som skiller seg ut når det kommer til risikofylt alkoholbruk. (Illustrasjonsfoto)

Det er noen yrkesgrupper som skiller seg ut når det kommer til risikofylt alkoholbruk. (Illustrasjonsfoto)

Hanna Skotheim

Alkohol og jobb

Disse yrkesgruppene drikker mest alkohol – se oversikten

Noen yrkesgrupper drikker mer enn andre. Akan tror de skiller seg ut fordi de fleste ansatte er unge menn.27.01.2024
08:00
08.02.2024 13:52

hanna@lomedia.no

– Jeg har hørt mange historier fra murerveteraner om tida da det var vanlig med en kasse pils på stillaset. Men det er nok en litt annen kultur nå, sier murer Emil Ula til LO-Aktuelt.

Likevel er ikke 24-åringen overrasket over funnene i den ferske rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) laget på oppdrag fra Akan kompetansesenter.

Der kommer det frem at håndverkere, prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere er blant de yrkesgruppene som har høyest risikofylt alkoholbruk sammenlignet med andre sysselsatte i Norge.

FHI har i en periode på ti år undersøkt ansattes bruk av alkohol og illegale rusmidler.

Emil Ula, som også er tillitsvalgt på sin arbeidsplass for Fellesforbundet, synes imidlertid det er dumt at håndverkere er blant dem som drikker mest.

– Det er ikke noe god reklame, sier han.

Emil Ula er bare 24 år, men tillitsvalgt der han jobber som murer.

Emil Ula er bare 24 år, men tillitsvalgt der han jobber som murer.

Erlend Tro Klette

«Hardt for seg»

Selv opplever Ula at han har et moderat forhold til alkohol. Han lar det aldri gå utover jobben og opplever ikke at rusmidler er noe stort problem på arbeidsplassen der hvor han er nå. Men det har skjedd på en tidligere arbeidsplass at han har kjent lukta av hasj et par ganger.

Ula innrømmer også at det kan gå litt «hardt for seg» på firmaturer.

– Men da skal vi kose oss, og det er som oftest god stemning. Men det kan også oppstå krangler. Det forsterkes jo gjerne av alkohol.

– Finnes det alternativer på firmafester for dem som ikke ønsker å drikke alkohol?

– Ja, vi har flere folk i firmaet som også er avholds.

– Du er jo 24 og i den gruppa med sysselsatte som drikker mest: unge menn mellom 20 til 40 år. Hva tenker du om det?

– Det er jo den alderen som er særlig utsatt. Det er vel kanskje da man er mest ute på byen.

Alkoholavhengighet: Svein Atle følte livet kun var jobb og drikking. Så tok kollegaene grep

Mange unge menn

Fag- og kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter, Camilla Lynne Bakkeng, tror håndverkere, prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere peker seg ut fordi de ansatte i hovedsak består av unge menn.

Og det er nettopp unge menn som har størst risikofylt alkoholbruk. Særlig dem som ikke er gift og ikke har barn.

Fag- og kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter, Camilla Lynne Bakkeng.

Fag- og kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter, Camilla Lynne Bakkeng.

Haakon Dueland

– Det kan også komme av at det er mange utenlandske arbeidere i disse yrkene. De kommer fra andre kulturer og har kanskje andre holdninger knyttet til rusmidler på jobb. Men dette er bare en spekulasjon, vi vet ikke, sier Bakkeng.

– Hvilke råd har du til disse arbeidsplassene?

– Bedriften bør ha en policy på hva som er greit og ikke, ansatte må vite hvem de kan si ifra til og hvilken hjelp de kan få hvis de er bekymret for en kollega eller seg selv. Og så bør bedriften være ærlig på at de er en arbeidsplass med mange unge menn og at det i seg selv er en risiko.

Bakkeng mener bedriften bør snakke om hva slags utslag det gir hvis en ansatt drikker mye. Hun mener også at man må være oppmerksom på alle lærlingene som jobber innenfor disse yrkesgruppene.

– Det kan være en god start å være tydelig på hvilken alkoholkultur arbeidsplassen har.

Alkohol-regler: Fritt fram i baren eller null alkohol på samlinger? Sjekk reglene i ditt forbund

Mer narkotika

Selv om alkoholbruken blant sysselsatte har vært relativt stabil, har bruken av illegale rusmidler økt de siste årene.

Mens cannabisbruk har økt blant yngre kvinner i alderen 20 til 40 år, har bruken av kokain økt blant yngre menn i samme aldersgruppe.

Funnene viser ellers at bruk av illegale rusmidler er høyere blant de som har et risikofylt alkoholbruk.

– Så ved å forebygge alkoholbruk, kan vi også forebygge bruk av narkotika, sier Bakkeng.

Det å ha et risikofylt alkoholbruk vil si at det kan få negative konsekvenser for deg og at du kan bli avhengig.

Disse yrkesgruppene har et større risikofylt alkoholbruk enn andre:

• Håndverkere.

• Ansatte i militære yrker.

• Ledere.

• Prosess- og maskinoperatører.

• Transportarbeidere.

Disse yrkesgruppene har et lavere risikofylt alkoholbruk enn andre:

• Renholdere.

• Ufaglært personell.

• Hjelpearbeidere.

• Ansatte i kontoryrker.

• Ansatte i akademiske yrker.

Yrkesgrupper der cannabis er mest utbredt:

• Håndverkere.

• Ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker.

• Militære yrker. I rapporten understrekes det at blant militære yrker var det «få respondenter og derved stor feilmargin».

Yrkesgrupper der andre illegale rusmidler (kokain, ecstasy, MDMA) er mest utbredt:

• Håndverkere.

• Ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker.

Alkohol og jobb

Funnene i rapporten viser at nesten ni av ti sysselsatte sier at de har drukket alkohol de siste tolv månedene.

Det er flere sysselsatte enn ikke-sysselsatte som har et risikofylt alkoholbruk, 15 prosent mot 11.

– Det at alkoholbruken er mer utbredt blant sysselsatte, sier noe om hvor viktig det er å forebygge alkoholbruk i arbeidslivet, sier Camilla Lynne Bakkeng.

Hun mener funnene kan tale imot det hun mener er en utbredt holdning, nemlig at alkoholproblemer er vanligst blant dem som ikke er i jobb.

Bakkeng tror økonomi kan være en grunn til høyere alkoholbruk.

– Men det kan også hende at en del av forbruket drikkes i jobbrelaterte situasjoner, at vi gjennom jobb er i en del settinger der det serveres alkohol. Det er ikke alltid gratis, men det er i hvert fall tilgjengelig.

Under pandemien hadde yngre menn lavere forbruk. Bakkeng tror det handler om at de jobbrelaterte anledningene ikke skjedde da.

– Det er et ytterligere argument for at virksomhetene må være bevisste på dette, sier hun.

Drikkekultur: Drikker du for mye med kollegaene dine?

Må tørre å snakke

Bakkeng mener flere store virksomheter har blitt mer bevisste på egen alkoholkultur, men opplever fortsatt at små bedrifter har en vei å gå.

– Når er man bevisst nok?

– Når bedrifter kommer dit at de tør å snakke om sin alkoholkultur og klarer å skape en trygghet for dem som opplever problematisk bruk, enten for egen del eller hos en annen kollega. Men det er mye skam forbundet med å si ifra, og mange er redde for hva som vil skje med dem hvis de gjør det. Kanskje frykter de for jobben sin.

– Hvilke konsekvenser har det for arbeidsplassen hvis en eller flere kolleger har problem med rusmidler?

– Det kan føre til kostnader knyttet til fravær, mindre produktivitet på jobb og potensielle feil eller skader. Det kan også påføre kolleger slitasje å ha en medarbeider som tillater seg å enten ikke komme på jobb eller komme for sent. Selv om det er mer liberale holdninger til rusmiddelbruk i dag, så har man lavere terskel for at kollegaer er mindre klar for jobb fordi man vet at de enten røyka hasj eller drakk dagen før.

Om undersøkelsen

• Data samlet fra 2013 til 2022 ved hjelp av telefonintervjuer med et tilfeldig utvalg mennesker fra det norske folkeregisteret.

• Resultatene er basert på selvrapportert data.

• Intervjuene inneholdt spørsmål om alkoholbruk de siste tolv månedene.

• Intervjuene inneholdt også spørsmål om bruk av vanedannede legemidler og illegale rusmidler de siste tolv månedene.

• Utbredelsen av rusmiddelbruk kan være større enn ubndersøkelsen viser, da de som ofte bruker rusmidler, i mindre grad deltar i slike undersøkelser enn de som sjeldnere bruker rusmidler.

• I tillegg har studier vist at de som deltar i slike undersøkelser, underrapporterer rusmiddelbruk.

27.01.2024
08:00
08.02.2024 13:52

Om undersøkelsen

• Data samlet fra 2013 til 2022 ved hjelp av telefonintervjuer med et tilfeldig utvalg mennesker fra det norske folkeregisteret.

• Resultatene er basert på selvrapportert data.

• Intervjuene inneholdt spørsmål om alkoholbruk de siste tolv månedene.

• Intervjuene inneholdt også spørsmål om bruk av vanedannede legemidler og illegale rusmidler de siste tolv månedene.

• Utbredelsen av rusmiddelbruk kan være større enn ubndersøkelsen viser, da de som ofte bruker rusmidler, i mindre grad deltar i slike undersøkelser enn de som sjeldnere bruker rusmidler.

• I tillegg har studier vist at de som deltar i slike undersøkelser, underrapporterer rusmiddelbruk.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker