JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Setter søkelys på sikkerheten i innenlands helikoptertrafikk

Over 70 deltagere er ventet til det som trolig er det første sikkerhetsseminaret i verden for kommersiell innenlands helikoptertrafikk.
PARTSSAMMENSATT FORUM: Samarbeidsforum for innlandshelikopter (SFI) ble etablert etter betydelig påtrykk i 2021/22 og er et partssammensatt forum ledet av Luftfartstilsynet.

PARTSSAMMENSATT FORUM: Samarbeidsforum for innlandshelikopter (SFI) ble etablert etter betydelig påtrykk i 2021/22 og er et partssammensatt forum ledet av Luftfartstilsynet.

Samarbeidsforum

knut.viggen@lomedia.no

Seminaret arrangeres i Oslo i dag 7. februar av Samarbeidsforum Innlandshelikopter og Flysikkerhetsforumet og åpnes av stassekretær i samferdselsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen (Sp)

Samarbeidsforum for innlandshelikopter (SFI) ble etablert etter betydelig påtrykk i 2021/22 og er et partssammensatt forum ledet av Luftfartstilsynet. Hensikten er å arbeide for en kontinuerlig reduksjon av risikonivået innen kommersiell helikopterflyging innenlands.

BAKGRUNN: Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten

Spesialrådgiver for luftfart i LO, Erik Hamremoen, er en av innlederne på seminaret. Han har arbeidet med helikoptersikkerhet i mange år og er glad for at man har kommet så langt at man kan samle mange av aktørene til et seminar som setter søkelys på sikkerhet.

– Strategien vår har vært klar hele tiden: Å sørge for at kundekravene ble implementert, forklarer Hamremoen.

Han sier LO har lagt inn et betydelig trykk, som også har inkludert LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

(artikkelen fortsetter under bildet)

RÅDGIVER: Spesialrådgiver i LO, Erik Hamremoen, har jobbet for å bedre sikkerheten i innenlands kommersiell helikoptetrafikk i mange år.

RÅDGIVER: Spesialrådgiver i LO, Erik Hamremoen, har jobbet for å bedre sikkerheten i innenlands kommersiell helikoptetrafikk i mange år.

Knut Viggen

– Vi erfarte at denne verdenen er ganske kompleks. Det måtte en modningsprosess til og en rekke møter. Dette er kundegrupper i endring og de bestiller kopipapir, kopper og helikopter litt om hverandre. Nå har vi fått med oss Statnett og Statkraft. Statnett har også ansatt en egen pilot for innenlands helikopter internt i organisasjonen sin. Vi prøvde også å få med oss Fornybar Norge, uten å lykkes helt med det. Det har nok vært en av de største skuffelsene, sier Hamremoen.

Seminaret i dag er betalt av LO og Luftfartstilsynet.

– Kundene må følge opp

Alle de største selskapene er med. Blant deltagerne på seminaret er Petter Tollefsen i Glitre Nett, som skal innlede om kundenes rolle og kontraktskrav. Glitre Nett er en av flere selskap som i dag har tilleggskrav utover myndighetskrav knyttet til sine helikopterkontrakter.

– Det viktigste er at kundene følger opp sine kundekrav, sier Hamremoen.

Han har også vært på EL og IT Forbundets HMS-konferanse hvor han briefet dem om arbeidet som er satt i gang. På dette møtet var også Haugaland og Lyse med.

– Det å være en stein i skoa for alt og alle har gitt resultater, fremhever Hamremoen.

Nytt krav om videoovervåkning

Samarbeidsforum har også blitt enige om et åttende krav, i tillegg til de syv kundekravene de allerede har (se faktaboks under).

Kravet går ut på at det kreves krasjsikre (crash resistent) drivstofftanker på helikopter som skal drive persontransport, i tillegg til krav om videovervåkning ved flyvninger.

– Det går riktig vei. Myndighetene har satt måltall om at vi skal fra maks ett uhell per 100.000 landinger til 0,4 uhell per 100.000 landinger. Det betyr at Luftfartstilsynet må øke innsatsen. Det er også beskrevet i statsbudsjettet, sier Hamremoen.

– Risiko ved innenlands helikoptertrafikk er fremdeles bekymringsfull og skal prioriteres, LO gir seg ikke på disse åtte kundekravene, inntil man er like bra etablert som i blant annet offshore, understreker Hamremoen.

– Men det er for mange selskaper som konkurrerer. Dermed dumper de prisene.

Han oppfordrer verneombudene som jobber hos blant andre kraft- og nettselskap om å avklare at selskapene implementerer kundekravene og at de følges opp.

 

Åtte krav til helikoptersikkerhet

Her er kravene utover myndighetskrav som stilles til helikopteroperatøren: 

1. Air Operator Certificate (AOC):

Kontraktøren skal inneha norsk AOC og kunne dokumentere erfaring fra oppdrag av samme type og kompleksitet. Unntatt fra norsk AOC er selskaper som er godkjent av Luftfartstilsynet og som kan dokumentere betydelig erfaring under tilsvarende vær, vinteroperasjoner og terrengutfordringer.

2. Simulatortrening:

Før kontrakt oppstart skal alle pilotene som benyttes ifm. kontrakten ha gjennomført godkjent Full Flight Simulator (FFS) Level D simulatortrening på typen. Alternativt aksepteres annen simulator dersom godkjent av Luftfartstilsynet. Treningen skal gjennomføres årlig og inneholde minimum 4 timer som "pilot flying". Programmet/treningen skal være optimalt tilpasset kontraktens oppdrag samt aktuelle nødssituasjoner.

3. Sikkerhetsutstyr:

Helikopteret(ene) som benyttes skal være utstyrt med funksjonell myndighetsgodkjent Electronic Flight Bag (EFB). Følgende må minimum være tilgjengelig:

a) «Moving Map» med integrert daglig oppdatert hinderdatabase.

b) Daglige ytelsesberegninger for det relevante geografiske området utført før dagens første flyging. Det er krav til minimum 5% vektreserve (power margin) ved alle oppdrag må kunne dokumenteres minimum i ett (1) år etter utført oppdrag.

4. Operasjonell sikkerhet:

a) Det kreves godkjent Task Specialist fra Helikopterselskapet ved alle oppdrag. Unntatt der piloten kan ivareta rollen til Task Specialist med nedstengt helikopter.

Både Pilot og Task Specialist skal benytte godkjent hjelm med mulighet for kommunikasjon mellom bakke og helikopter.

b) Det kreves at kun helikoptre med turbinmotor benyttes.

5. Flytid/Arbeidstid/Hviletid (om ikke annet er avtalt i tariffavtale):

a) En arbeidsplan for piloter/Task Specialists som inneholder arbeidsperioder og fridager/friperioder skal utarbeides i henhold til BSL D 2-4 §6 arbeidsplaner med følgende tillegg:

i. Arbeidstidens start og slutt-tidspunkt. Ved oppdrag på anlegg utenfor hjemmebase, skal det minimum angis, henholdsvis, start og slutt-tidspunkt på første og siste arbeidsdag i en slik periode.

i. Arbeidstiden skal ikke være på mer enn 12 timer per dag. Deretter følger minimum 10 timer hvile, der det er tilrettelagt for minimum 8 timer sengehvile.

b) Totalt antall blokktimer pr arbeidsdag er maksimalt 8 timer.

Unntak fra disse kravene aksepteres bare i forbindelse med livstruende situasjoner.

6. Sikkerhetsverifikasjon:

Det kreves at Selskapet, ved kontrakter på over 3 måneder, får tilgang til helikopteroperatøren for å få gjennomført sikkerhetsverifikasjoner. Disse vil inkludere minst en med relevant flyfaglig kompetanse. En årlig gjennomgang kan her forventes. Det vil bli utformet en rapport der eventuelle forslag med forbedringer fremkommer. Fokusområde vil normalt ikke omfatte forhold som naturlig tilfaller og er omfattet av Luftfartstilsynets verifikasjoner/inspeksjoner, men ha oppmerksomhet på:

a) Human Factors i betydningen samspillet mellom besetningsmedlemmer, teknologi og organisasjon

b) Arbeids / hviletid og fatigue risk management (FRM).

c) Trening, opplæring og kompetanse

d) Samarbeid og samspill mellom besetning og andre aktører

e) Praktisk tilrettelegging i felt

f)  Etterlevelse av kravene i dette vedlegget.

7. Konsekvensreduserende utstyr/treningskrav

For å redusere risiko for besetning (og passasjerer) som følge av en ulykke/hendelse skal følgende tiltak være på plass før kontraktsoppstart.

a) Alle helikoptre som benyttes til personelltransport skal være utstyrt med «Crash resistent» fuel tanker. Andre helikoptre som benyttes skal også ha dette utstyret dersom praktisk tilgjengelig. (nytt punkt)

b)      Alle helikoptre skal være utstyrt med funksjonell og operativ Vision 1000 (eller tilsvarende), samt et funksjonelt «flight tracking» system med oppdateringstid på minimum 2 minutter. (nytt punkt) 

8) Opplæring/erfaringsoverføring/standardisering:

8. Ved kontrakter på over 6 måneder skal helikopteroperatøren sette av en dag (kostnader for reise og opphold) til deltagelse av Flygersjef, en pilot og en Task Specialist for deltagelse på et årlig sikkerhetsseminar som arrangeres i Jan/feb i Oslo-området. 

Kilde: LO

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Åtte krav til helikoptersikkerhet

Her er kravene utover myndighetskrav som stilles til helikopteroperatøren: 

1. Air Operator Certificate (AOC):

Kontraktøren skal inneha norsk AOC og kunne dokumentere erfaring fra oppdrag av samme type og kompleksitet. Unntatt fra norsk AOC er selskaper som er godkjent av Luftfartstilsynet og som kan dokumentere betydelig erfaring under tilsvarende vær, vinteroperasjoner og terrengutfordringer.

2. Simulatortrening:

Før kontrakt oppstart skal alle pilotene som benyttes ifm. kontrakten ha gjennomført godkjent Full Flight Simulator (FFS) Level D simulatortrening på typen. Alternativt aksepteres annen simulator dersom godkjent av Luftfartstilsynet. Treningen skal gjennomføres årlig og inneholde minimum 4 timer som "pilot flying". Programmet/treningen skal være optimalt tilpasset kontraktens oppdrag samt aktuelle nødssituasjoner.

3. Sikkerhetsutstyr:

Helikopteret(ene) som benyttes skal være utstyrt med funksjonell myndighetsgodkjent Electronic Flight Bag (EFB). Følgende må minimum være tilgjengelig:

a) «Moving Map» med integrert daglig oppdatert hinderdatabase.

b) Daglige ytelsesberegninger for det relevante geografiske området utført før dagens første flyging. Det er krav til minimum 5% vektreserve (power margin) ved alle oppdrag må kunne dokumenteres minimum i ett (1) år etter utført oppdrag.

4. Operasjonell sikkerhet:

a) Det kreves godkjent Task Specialist fra Helikopterselskapet ved alle oppdrag. Unntatt der piloten kan ivareta rollen til Task Specialist med nedstengt helikopter.

Både Pilot og Task Specialist skal benytte godkjent hjelm med mulighet for kommunikasjon mellom bakke og helikopter.

b) Det kreves at kun helikoptre med turbinmotor benyttes.

5. Flytid/Arbeidstid/Hviletid (om ikke annet er avtalt i tariffavtale):

a) En arbeidsplan for piloter/Task Specialists som inneholder arbeidsperioder og fridager/friperioder skal utarbeides i henhold til BSL D 2-4 §6 arbeidsplaner med følgende tillegg:

i. Arbeidstidens start og slutt-tidspunkt. Ved oppdrag på anlegg utenfor hjemmebase, skal det minimum angis, henholdsvis, start og slutt-tidspunkt på første og siste arbeidsdag i en slik periode.

i. Arbeidstiden skal ikke være på mer enn 12 timer per dag. Deretter følger minimum 10 timer hvile, der det er tilrettelagt for minimum 8 timer sengehvile.

b) Totalt antall blokktimer pr arbeidsdag er maksimalt 8 timer.

Unntak fra disse kravene aksepteres bare i forbindelse med livstruende situasjoner.

6. Sikkerhetsverifikasjon:

Det kreves at Selskapet, ved kontrakter på over 3 måneder, får tilgang til helikopteroperatøren for å få gjennomført sikkerhetsverifikasjoner. Disse vil inkludere minst en med relevant flyfaglig kompetanse. En årlig gjennomgang kan her forventes. Det vil bli utformet en rapport der eventuelle forslag med forbedringer fremkommer. Fokusområde vil normalt ikke omfatte forhold som naturlig tilfaller og er omfattet av Luftfartstilsynets verifikasjoner/inspeksjoner, men ha oppmerksomhet på:

a) Human Factors i betydningen samspillet mellom besetningsmedlemmer, teknologi og organisasjon

b) Arbeids / hviletid og fatigue risk management (FRM).

c) Trening, opplæring og kompetanse

d) Samarbeid og samspill mellom besetning og andre aktører

e) Praktisk tilrettelegging i felt

f)  Etterlevelse av kravene i dette vedlegget.

7. Konsekvensreduserende utstyr/treningskrav

For å redusere risiko for besetning (og passasjerer) som følge av en ulykke/hendelse skal følgende tiltak være på plass før kontraktsoppstart.

a) Alle helikoptre som benyttes til personelltransport skal være utstyrt med «Crash resistent» fuel tanker. Andre helikoptre som benyttes skal også ha dette utstyret dersom praktisk tilgjengelig. (nytt punkt)

b)      Alle helikoptre skal være utstyrt med funksjonell og operativ Vision 1000 (eller tilsvarende), samt et funksjonelt «flight tracking» system med oppdateringstid på minimum 2 minutter. (nytt punkt) 

8) Opplæring/erfaringsoverføring/standardisering:

8. Ved kontrakter på over 6 måneder skal helikopteroperatøren sette av en dag (kostnader for reise og opphold) til deltagelse av Flygersjef, en pilot og en Task Specialist for deltagelse på et årlig sikkerhetsseminar som arrangeres i Jan/feb i Oslo-området. 

Kilde: LO