JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stor protest mot innmelding i EUs energiunion

Mange i fagbevegelsen krever 3/4-flertall hvis Norge skal inn i EUs ACER-ordning.
MOT ACER: Kirsti Bergstø, Trygve Slagsvold Vedum og Boye Ullmann.

MOT ACER: Kirsti Bergstø, Trygve Slagsvold Vedum og Boye Ullmann.

Leif Martin Kirknes

leif.kirknes@lomedia.no

I dag var det både seminar, rapportfremlegging og deretter markering foran Stortinget mot at Norge skal melde seg inn i EUs energibyrå ACER.

– Vannkrafta er en ressurs som har bidratt med billig strøm til arbeidsplasser, til hus og til hjem. Dette trues av overnasjonal styring via EØS. Derfor krever vi: Fortsatt nasjonal kontroll over vannkrafta, nei til EUs energiunion!

Det sa Roy Pedersen, leder for LO i Oslo og ordstyrer for markeringen. LO i Oslo står sammen med Nei til EU, LO i Bergen og omland, LO i Trondheim, LO i Stavanger og LO i Fredrikstad om seminar og markering. Industri Energi har også bidratt, og EL og IT har også kommet med innspill.

TALER: Roy Pedersen i LO Oslo.

TALER: Roy Pedersen i LO Oslo.

Leif Martin Kirknes

Ber om 3/4 flertall

Pedersen og øvrig nevnte frykter at et medlemskap i ACER betyr at EØS kan pålegge Norge ting som egentlig ikke er av samfunnsøkonomisk nytte for Norge.

– Vi har ESA som passer på at vi følger EØS. Blir vi medlem av ACER kan vi pålegges å bygge ut kraft for å overføre til andre EU-land. ACER kan også bestemme hvordan utgiftene skal fordeles. Vi kan bli pålagt å betale for kraftkabler og rørledninger til andre land, sier Pedersen.

LO sentralt er skeptisk, sier han. Nå ber han fagbevegelsen og politiske partier ha tunga rett i munnen.

– Fagbevegelsen og politiske partier må ikke ta for lett på overføring av makt til overnasjonale organer der vi ikke er medlem. Spesielt når det fremmer en nyliberal utvikling som undergraver demokrati, velferd og faglige rettigheter, sier han.

Pedersen krever på vegne av de oppmøtte at paragraf 115 i grunnloven gjøres gjeldende i Stortingets behandling av saken. Den såkalte Suverenitetsparagrafen setter enkelt fortalt krav om tre fjerdedels flertall for at saken skal gå gjennom.

Folkets hender

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og fungerende SV-leder Kirsti Bergstø møtte opp foran Stortinget i dag. De var på forsamlingens side i saken.

– Naturressursene skal være på folkets hender og forvaltes i demokratiske rom. Det er et avgjørende prinsipp, sa Bergstø.

MOT ACER: Trygve Slagsvold Vedum (SP) og Kirsti Bergstø (SV).

MOT ACER: Trygve Slagsvold Vedum (SP) og Kirsti Bergstø (SV).

Leif Martin Kirknes

– Landet vårt er bygget på vannkraft. Kraftkrevende industri er avhengig av forutsigbarhet. Derfor sier vi nei til å oppgi suverenitet, nei til mer fjernstyring fra Brussel og nei til EUs energiunion.

Vedum var klar på at SP kommer til å kjøre en hard linje i denne saken.

– Vi i SP gir oss aldri og vi skal prøve å få resten av gjengen til å snu. Det er klok politikk å ha nasjonal kontroll over grunnleggende naturressurser i Norge. Vi sier nei til EUs energiunion, sa Vedum.

– Felles ressurs

Flere fra fagbevegelsen holdt også innlegg. Frode Alfheim fra Industri Energi uttalte seg både skeptisk til ACER-tilknytning og til utvekslingskabler for kraft i det hele tatt.

– Det er vi som skal eie vannkrafta i Norge. Vannkrafta er en felles ressurs, og det er vår plikt å sørge for at den brukes så den kommer hele det norske samfunnet til gode, sa han.

TALTE: Frode Alfheim, Industri Energi.

TALTE: Frode Alfheim, Industri Energi.

Leif Martin Kirknes

Han la til at det er prinsippet om at kraftforvaltning skal skje til det beste for det norske folket som har sørget for at vi har klart å bygge opp en kraftindustri i Norge som er verdensledende på klimavennlig produksjon. Industrien frykter økte strømpriser både ved økt utveksling av kraft via kabler og via ACER. Samtidig understreket han at Industri Energi er for EØS-avtalen, som lar norske industribedrifter eksportere sine produkter.

– Men nasjonal kontroll over vår vannkraft, det må vi ha, sier han.

– Burde være forelsket

Barbro Auestad fra samme forbund, og som selv har bakgrunn fra industrien, fremhevet verdien både for klima og målt i penger av at norsk strøm brukes av norsk industri.

– Alle som anerkjenner klimautfordringen burde være forelsket i norsk industri. I Norge har produktene bare en åttendedel av utslippet sammenlignet med produkter produsert med kullkraft og andre forurensende energikilder, sa hun, og la til:

– Når videreforedling skjer i Norge blir det seks ganger høyere verdiskapning enn hvis kraften, strøm som råstoff, eksporteres rett ut av landet. Seks ganger høyere verdi, det gir gode arbeidsplasser og gode skattebetalere, og lokalsamfunn som har trygge arbeidsplasser. A/S Norge går bra når vi videreforedler strøm i Norge.

INNLEGG: Barbro Auestad, Industri Energi.

INNLEGG: Barbro Auestad, Industri Energi.

Leif Martin Kirknes

Frykter også for gassen

Arvid Erga, leder i EL og IT distrikt Rogaland, la til at han også fryktet for gassen når det gelder ACER.

– EL og IT er opptatt av at de verdier som skapes innenfor norsk energiproduksjon skal bidra til å sikre lokal industri og utvikling. Vi mener derfor at produksjon og distribusjon av energi i all hovedsak derfor skal være offentlig eid og underlagt politisk styring, sier han.

ACER-MOTSTANDER: Arvid Erga, EL og IT Rogaland.

ACER-MOTSTANDER: Arvid Erga, EL og IT Rogaland.

Leif Martin Kirknes

– Vi ønsker også nasjonal kontroll over gassproduksjonen vår. Den gir store ressurser til staten og bidrar til å opprettholde velferdsmodellen vår. Men hvis ACER pålegger Norge å bygge gassrørledninger fra norsk sokkel og over til Sverige eller Finland, så må vi gjøre det. Vi må betale for det, og prisen for gassen bestemmer ACER. Det er klart det er snakk om nasjonal suverenitet. Det er vårt arvesølv, sier han.

Svekking av nasjonal kontroll

EL og ITs leder jan Olav Andersen har tidligere uttalt at forbundet ikke er i mot kraftkabler til utlandet, så lenge det er staten, i praksis Statnett, som styrer utvekslingen. Men forbundet er med på en pause for å evaluere kablene som er under bygging nå. Forbundet er for handel med kraft, men ikke handel med vannkraftverk, har han uttalt.

Les også: - Det blir mer enn nok kraft her i landet

Men arbeidsutvalget i EL og IT Forbundet innstiller på at forbundsstyret sier nei til norsk tilslutning til EUs energimarkedspakke, herunder ACER.

KRITISKE: Flere møtte opp i forbindelse med dagens markering.

KRITISKE: Flere møtte opp i forbindelse med dagens markering.

Leif Martin Kirknes

– Innlemmelse av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken, herunder tilslutning til ACER, må behandles etter Grunnlovens paragraf 115 i Stortinget. EL og IT går imot tilslutningen til rettsaktene i tredje energimarkedspakke samt de foreslåtte endringene i energiloven og naturgassloven som følge av en slik tilslutning, heter det i en innstilling forbundet skal ta stilling til 6. februar.

Årsaken er at nyopprettede Reguleringsmyndigheten for energi skal nedfelles i en egen bestemmelse i energiloven, som sikrer at enheten ikke kan instrueres av politiske myndigheter. Denne ordningen betyr en svekking av nasjonal kontroll over forvaltningen av våre kraftressurser, noe EL og IT Forbundet er imot, argumenterer forbundet.

NHO uenige

I rapporten som ble sluppet i dag, ført i pennen av Roar Eilertsen fra De Facto, konkluderes det blant annet med at økt overføringskapasitet og handel med strøm vil gi økte strømpriser i Norge. ACER vil videre flytte makt fra Norge til EU, står det.

Det kan også få konsekvenser for norsk natur hvis kraftselskapene hyppig endrer vannføringen i vassdrag for å tjene penger. Motstanderne mot ACER krever at EØS-rettens reservasjonsrett brukes i ACER-saken.

NHO og Europabevegelsen tror derimot ikke strømmen blir så dyr, skriver Dagsavisen i dag.

– Vi forventer ikke at EUs energiunion vil gi høyere priser ettersom kraftutveksling vil gi mer marked og mer effektivitet, både økonomisk og klimamessig, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i næringspolitisk avdeling til Dagsavisen, han tror sågar det er mulighet for lavere strømpriser.

– Energiunionen fører ikke til høyere strømpriser. Prisen styres av CO2-avgift, kraftproduksjon i utlandet, samt utbygging av kabler til Tyskland og Storbritannia, ikke av at Norge blir en del av ACER, sier Europabevegelsens generalsekretær Kirsti Methi til Dagsavisen.

Distrikt Olso og Akershus, EL og IT.

Distrikt Olso og Akershus, EL og IT.

Leif Martin Kirknes

Diverse vestlendinger, EL og IT.

Diverse vestlendinger, EL og IT.

Leif Martin Kirknes

.

.

Leif Martin Kirknes

.

.

Leif Martin Kirknes

.

.

Leif Martin Kirknes

.

.

Leif Martin Kirknes

Hva er ACER?

• EUs energiregulatorbyrå - European Agency for the Cooperation of Energy Regulators - har fått forkortelsen ACER.

• Ett av et førtitalls EU-byråer som i praksis handler på vegne av Kommisjonen med håndhevings- og vedtaksmyndighet (luftfart, finans etc.)

• Etablert i 2010 med sete i Ljubljana, Slovenia.

• Skal regulere elektrisitet og naturgass for et indre energimarked.

Kilde: Nei til EU

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Hva er ACER?

• EUs energiregulatorbyrå - European Agency for the Cooperation of Energy Regulators - har fått forkortelsen ACER.

• Ett av et førtitalls EU-byråer som i praksis handler på vegne av Kommisjonen med håndhevings- og vedtaksmyndighet (luftfart, finans etc.)

• Etablert i 2010 med sete i Ljubljana, Slovenia.

• Skal regulere elektrisitet og naturgass for et indre energimarked.

Kilde: Nei til EU