JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MOT ACER: Kirsti Bergstø, Trygve Slagsvold Vedum og Boye Ullmann.

MOT ACER: Kirsti Bergstø, Trygve Slagsvold Vedum og Boye Ullmann.

Leif Martin Kirknes

Stor protest mot innmelding i EUs energiunion

Mange i fagbevegelsen krever 3/4-flertall hvis Norge skal inn i EUs ACER-ordning.23.01.2018
18:11
21.08.2023 17:14

leif.kirknes@lomedia.no

I dag var det både seminar, rapportfremlegging og deretter markering foran Stortinget mot at Norge skal melde seg inn i EUs energibyrå ACER.

– Vannkrafta er en ressurs som har bidratt med billig strøm til arbeidsplasser, til hus og til hjem. Dette trues av overnasjonal styring via EØS. Derfor krever vi: Fortsatt nasjonal kontroll over vannkrafta, nei til EUs energiunion!

Det sa Roy Pedersen, leder for LO i Oslo og ordstyrer for markeringen. LO i Oslo står sammen med Nei til EU, LO i Bergen og omland, LO i Trondheim, LO i Stavanger og LO i Fredrikstad om seminar og markering. Industri Energi har også bidratt, og EL og IT har også kommet med innspill.

TALER: Roy Pedersen i LO Oslo.

TALER: Roy Pedersen i LO Oslo.

Leif Martin Kirknes

Ber om 3/4 flertall

Pedersen og øvrig nevnte frykter at et medlemskap i ACER betyr at EØS kan pålegge Norge ting som egentlig ikke er av samfunnsøkonomisk nytte for Norge.

– Vi har ESA som passer på at vi følger EØS. Blir vi medlem av ACER kan vi pålegges å bygge ut kraft for å overføre til andre EU-land. ACER kan også bestemme hvordan utgiftene skal fordeles. Vi kan bli pålagt å betale for kraftkabler og rørledninger til andre land, sier Pedersen.

LO sentralt er skeptisk, sier han. Nå ber han fagbevegelsen og politiske partier ha tunga rett i munnen.

– Fagbevegelsen og politiske partier må ikke ta for lett på overføring av makt til overnasjonale organer der vi ikke er medlem. Spesielt når det fremmer en nyliberal utvikling som undergraver demokrati, velferd og faglige rettigheter, sier han.

Pedersen krever på vegne av de oppmøtte at paragraf 115 i grunnloven gjøres gjeldende i Stortingets behandling av saken. Den såkalte Suverenitetsparagrafen setter enkelt fortalt krav om tre fjerdedels flertall for at saken skal gå gjennom.

Folkets hender

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og fungerende SV-leder Kirsti Bergstø møtte opp foran Stortinget i dag. De var på forsamlingens side i saken.

– Naturressursene skal være på folkets hender og forvaltes i demokratiske rom. Det er et avgjørende prinsipp, sa Bergstø.

MOT ACER: Trygve Slagsvold Vedum (SP) og Kirsti Bergstø (SV).

MOT ACER: Trygve Slagsvold Vedum (SP) og Kirsti Bergstø (SV).

Leif Martin Kirknes

– Landet vårt er bygget på vannkraft. Kraftkrevende industri er avhengig av forutsigbarhet. Derfor sier vi nei til å oppgi suverenitet, nei til mer fjernstyring fra Brussel og nei til EUs energiunion.

Vedum var klar på at SP kommer til å kjøre en hard linje i denne saken.

– Vi i SP gir oss aldri og vi skal prøve å få resten av gjengen til å snu. Det er klok politikk å ha nasjonal kontroll over grunnleggende naturressurser i Norge. Vi sier nei til EUs energiunion, sa Vedum.

– Felles ressurs

Flere fra fagbevegelsen holdt også innlegg. Frode Alfheim fra Industri Energi uttalte seg både skeptisk til ACER-tilknytning og til utvekslingskabler for kraft i det hele tatt.

– Det er vi som skal eie vannkrafta i Norge. Vannkrafta er en felles ressurs, og det er vår plikt å sørge for at den brukes så den kommer hele det norske samfunnet til gode, sa han.

TALTE: Frode Alfheim, Industri Energi.

TALTE: Frode Alfheim, Industri Energi.

Leif Martin Kirknes

Han la til at det er prinsippet om at kraftforvaltning skal skje til det beste for det norske folket som har sørget for at vi har klart å bygge opp en kraftindustri i Norge som er verdensledende på klimavennlig produksjon. Industrien frykter økte strømpriser både ved økt utveksling av kraft via kabler og via ACER. Samtidig understreket han at Industri Energi er for EØS-avtalen, som lar norske industribedrifter eksportere sine produkter.

– Men nasjonal kontroll over vår vannkraft, det må vi ha, sier han.

– Burde være forelsket

Barbro Auestad fra samme forbund, og som selv har bakgrunn fra industrien, fremhevet verdien både for klima og målt i penger av at norsk strøm brukes av norsk industri.

– Alle som anerkjenner klimautfordringen burde være forelsket i norsk industri. I Norge har produktene bare en åttendedel av utslippet sammenlignet med produkter produsert med kullkraft og andre forurensende energikilder, sa hun, og la til:

– Når videreforedling skjer i Norge blir det seks ganger høyere verdiskapning enn hvis kraften, strøm som råstoff, eksporteres rett ut av landet. Seks ganger høyere verdi, det gir gode arbeidsplasser og gode skattebetalere, og lokalsamfunn som har trygge arbeidsplasser. A/S Norge går bra når vi videreforedler strøm i Norge.

INNLEGG: Barbro Auestad, Industri Energi.

INNLEGG: Barbro Auestad, Industri Energi.

Leif Martin Kirknes

Frykter også for gassen

Arvid Erga, leder i EL og IT distrikt Rogaland, la til at han også fryktet for gassen når det gelder ACER.

– EL og IT er opptatt av at de verdier som skapes innenfor norsk energiproduksjon skal bidra til å sikre lokal industri og utvikling. Vi mener derfor at produksjon og distribusjon av energi i all hovedsak derfor skal være offentlig eid og underlagt politisk styring, sier han.

ACER-MOTSTANDER: Arvid Erga, EL og IT Rogaland.

ACER-MOTSTANDER: Arvid Erga, EL og IT Rogaland.

Leif Martin Kirknes

– Vi ønsker også nasjonal kontroll over gassproduksjonen vår. Den gir store ressurser til staten og bidrar til å opprettholde velferdsmodellen vår. Men hvis ACER pålegger Norge å bygge gassrørledninger fra norsk sokkel og over til Sverige eller Finland, så må vi gjøre det. Vi må betale for det, og prisen for gassen bestemmer ACER. Det er klart det er snakk om nasjonal suverenitet. Det er vårt arvesølv, sier han.

Svekking av nasjonal kontroll

EL og ITs leder jan Olav Andersen har tidligere uttalt at forbundet ikke er i mot kraftkabler til utlandet, så lenge det er staten, i praksis Statnett, som styrer utvekslingen. Men forbundet er med på en pause for å evaluere kablene som er under bygging nå. Forbundet er for handel med kraft, men ikke handel med vannkraftverk, har han uttalt.

Les også: - Det blir mer enn nok kraft her i landet

Men arbeidsutvalget i EL og IT Forbundet innstiller på at forbundsstyret sier nei til norsk tilslutning til EUs energimarkedspakke, herunder ACER.

KRITISKE: Flere møtte opp i forbindelse med dagens markering.

KRITISKE: Flere møtte opp i forbindelse med dagens markering.

Leif Martin Kirknes

– Innlemmelse av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken, herunder tilslutning til ACER, må behandles etter Grunnlovens paragraf 115 i Stortinget. EL og IT går imot tilslutningen til rettsaktene i tredje energimarkedspakke samt de foreslåtte endringene i energiloven og naturgassloven som følge av en slik tilslutning, heter det i en innstilling forbundet skal ta stilling til 6. februar.

Årsaken er at nyopprettede Reguleringsmyndigheten for energi skal nedfelles i en egen bestemmelse i energiloven, som sikrer at enheten ikke kan instrueres av politiske myndigheter. Denne ordningen betyr en svekking av nasjonal kontroll over forvaltningen av våre kraftressurser, noe EL og IT Forbundet er imot, argumenterer forbundet.

NHO uenige

I rapporten som ble sluppet i dag, ført i pennen av Roar Eilertsen fra De Facto, konkluderes det blant annet med at økt overføringskapasitet og handel med strøm vil gi økte strømpriser i Norge. ACER vil videre flytte makt fra Norge til EU, står det.

Det kan også få konsekvenser for norsk natur hvis kraftselskapene hyppig endrer vannføringen i vassdrag for å tjene penger. Motstanderne mot ACER krever at EØS-rettens reservasjonsrett brukes i ACER-saken.

NHO og Europabevegelsen tror derimot ikke strømmen blir så dyr, skriver Dagsavisen i dag.

– Vi forventer ikke at EUs energiunion vil gi høyere priser ettersom kraftutveksling vil gi mer marked og mer effektivitet, både økonomisk og klimamessig, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i næringspolitisk avdeling til Dagsavisen, han tror sågar det er mulighet for lavere strømpriser.

– Energiunionen fører ikke til høyere strømpriser. Prisen styres av CO2-avgift, kraftproduksjon i utlandet, samt utbygging av kabler til Tyskland og Storbritannia, ikke av at Norge blir en del av ACER, sier Europabevegelsens generalsekretær Kirsti Methi til Dagsavisen.

Distrikt Olso og Akershus, EL og IT.

Distrikt Olso og Akershus, EL og IT.

Leif Martin Kirknes

Diverse vestlendinger, EL og IT.

Diverse vestlendinger, EL og IT.

Leif Martin Kirknes

.

.

Leif Martin Kirknes

.

.

Leif Martin Kirknes

.

.

Leif Martin Kirknes

.

.

Leif Martin Kirknes

Hva er ACER?

• EUs energiregulatorbyrå - European Agency for the Cooperation of Energy Regulators - har fått forkortelsen ACER.

• Ett av et førtitalls EU-byråer som i praksis handler på vegne av Kommisjonen med håndhevings- og vedtaksmyndighet (luftfart, finans etc.)

• Etablert i 2010 med sete i Ljubljana, Slovenia.

• Skal regulere elektrisitet og naturgass for et indre energimarked.

Kilde: Nei til EU

23.01.2018
18:11
21.08.2023 17:14

Hva er ACER?

• EUs energiregulatorbyrå - European Agency for the Cooperation of Energy Regulators - har fått forkortelsen ACER.

• Ett av et førtitalls EU-byråer som i praksis handler på vegne av Kommisjonen med håndhevings- og vedtaksmyndighet (luftfart, finans etc.)

• Etablert i 2010 med sete i Ljubljana, Slovenia.

• Skal regulere elektrisitet og naturgass for et indre energimarked.

Kilde: Nei til EU
Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste


Flere saker