JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slik gikk det på dag én i saken John Christian Hanssen mot Evry:

Tillitsvalgt ble oppsagt: LO-advokat stusser over mangelfull skriftlig dokumentasjon

NHOs advokat mener det ikke finnes krav om at vurderinger rundt overtallighet må foreligge skriftlig.
MYE DOKUMENTASJON: John Christian Hanssen sorterer noen av papirene som er relatert til søksmålet mot arbeidsgiveren Evry.

MYE DOKUMENTASJON: John Christian Hanssen sorterer noen av papirene som er relatert til søksmålet mot arbeidsgiveren Evry.

Leif Martin Kirknes

Leif.kirknes@lomedia.no

I dag startet rettssaken der EL og IT-eren John Christian Hanssen møter sin arbeidsgiver Evry i retten. Saken gikk for åpne dører i sal 11 i Asker og Bærum tingrett og varer til torsdag ettermiddag om det ikke blir avkortninger i programmet.

Hanssen er tillitsvalgt i Evry og har brukt mye tid de siste årene på de omfattende nedbemanninger og omorganiseringer selskapet har vært gjennom i en årrekke. At han har brukt mye tid på å bevare EL og IT-medlemmer under nedskjæringer i selskapet har ført til at han selv har blitt satt på lista over overtallige grunnet lite yrkesfaglig oppdatering og dermed selv har mottatt oppsigelse.

Hanssen og EL og IT har derimot ment at utvelgelsen av Hanssen har skjedd på feil grunnlag, som er bakgrunnen for at partene nå er i rettssak. Hanssen mottok oppsigelse i slutten av februar 2016, men har valgt å stå i stilling til saken er løst i retten.

Tillitsvalgt sagt opp etter 33 år som ansatt. Nå går han til sak for å beholde jobben

Særlig vern

Rettssaken startet med at LO-advokat Edvard Holm Bakke understreket at de ikke legger seg oppi Evrys behov for nedbemanning, men mener utvelgelsen av Hanssen av flere årsaker er feil.

Bakke minner om at tillitsvalgte har særlig vern i slike saker og påstår oppsigelsen har kommet som en direkte følge av at Hanssen har vært tillitsvalgt fordi bedriften har lagt kompetanse til grunn i utvelgelsen og Hanssen som tillitsvalgt ikke har hatt samme mulighet til å oppdatere sin kompetanse på grunn av sine oppgaver som tillitsvalgt.

Hanssen hadde på tidspunktet for oppsigelsen 33 års ansiennitet i det som har utviklet seg til å bli Evry-konsernet.

– Saksøkersiden opplever at tillitsvalgtrollen er den direkte årsaken til at Hanssen er rammet av nedbemanning, sa Bakke.

KLAR FOR SAK: Torbjørn Sundal fra EL og IT, John Christian Hanssen og advokat Edvard Holm Bakke.

KLAR FOR SAK: Torbjørn Sundal fra EL og IT, John Christian Hanssen og advokat Edvard Holm Bakke.

Leif Martin Kirknes

– Under dekke av nedlegging

I tillegg mener EL og IT at utvelgelsesprosessen har vært for snever. De mener Evry skulle tatt utgangspunkt i hele bedriften, og at Hanssen her ville stilt langt foran på ansiennitet. Advokat Bakke stusser på at uttaket til overtallighetslisten er tatt innenfor et felt som ikke med enkelthet lar seg presentere på Evrys organisasjonskart, området «SG&A».

Avdelingen Hanssen jobbet i, kalt Assist, ble nedlagt som ledd av omstillingsprosess. Avdelingen har vært et slags internt IT-bemanningsbyrå bestått av ansatte som har vært på overtallighetslista eller på andre måter hatt spesielle arbeidssituasjoner. Men avdelingen har formelt ligget under forretningsstøtte og ikke under IT. Dette har blant annet resultert i at Hanssens kompetanse har blitt vurdert opp mot forretning og ikke IT.

– Klubben oppfatter situasjonen som oppsigelse av en tillitsvalgt under dekke av nedlegging av en avdeling, sier Bakke.

– Udokumentert

Han peker på flere avdelinger Hanssen kunne blitt omplassert til der opplæringstiden ikke ville vært uoverkommelig. På dette området er motparten Evry ikke enig i anslagene for opplæringstid.

Videre peker Bakke på store mangler i skriftlig dokumentasjon under utvelgelsesprosessen, som han mener gjør nedbemanningen vanskelig med tanke på å etterprøve og kontrollere hvem som egentlig har blitt kartlagt og vurdert og hvordan dette har skjedd.

– Vi mener utvelgelsesprosessen er udokumentert, sier Bakke.

EL og IT mener seg også forskjellsbehandlet sammenlignet med Negotia-klubben med YS-tilhørighet i Evry, som har hatt en egen avtale som regulerer rammen for tillitsvalgte, deriblant inkludert to fristilte stillinger og dessuten en årlig utviklingsplan og plan for ivaretakelse etter endt tid som tillitsvalgt.

Evry var heller ikke i en prekær økonomisk situasjon da oppsigelsen ble sendt, og i påsken 2016 ble det utdelt 2 milliarder kroner i utbytte, hevder Bakke.

FORBEREDER SEG:  Advokat Kurt Weltzien fra NHO og HR-direktør Trond Vinje i Evry.

FORBEREDER SEG: Advokat Kurt Weltzien fra NHO og HR-direktør Trond Vinje i Evry.

Leif Martin Kirknes

– Må begrense utvalget

Om Evrys økonomi påpeker NHO-advokat Kurt Weltzien at det er forskjell på regnskapstallene for Evry som konsern og Evry Norge. Evry har gjort det skarpere i Sverige, fremhever han.

Han sier det for Evrys del er vanskelig praktisk gjennomførbart å foreta en utvelgelse til nedbemanning blant alle selskapets ansatte i Evry Norge, og at det er derfor utvelgelsesgruppen er snevret inn, i denne konkrete prosessen med nedbemanning med vekt på å kutte ned på administrativ stab. Det må være ok i henhold til bedriftens handlingsrom, mener Weltzien.

Han forklarer hvordan organisasjonskartet er satt sammen og hva som er tanken bak SG&A, som han fremhever er et veletablert begrep som omfatter det som trengs av administrasjon som trengs for å drive virksomheten.

Videre påpeker Weltzien at Evry jobber i en kunnskapsintensiv bransje som krever spesialisert og oppdatert kunnskap om kundens operasjoner og produkter. Mange enkle oppgaver er i en bransjeutvikling der de settes ut til andre selskap eller automatiseres.

Muntlig forklaring

At prosessen som har vært nå har mangelfull skriftlig dokumentasjon, erkjenner Weltzien. Men han understreker at det heller ikke er fastsatt krav om at dokumentasjonen skal være skriftlig. Som dokumentasjon på prosessen skal Evry bruke HR-direktør Trond Vinje, som ellers i rettssaken sitter som Evrys representant ved Weltziens side.

– HR-lederen har foretatt vurderinger og Trond Vinje skal forklare hvordan dette er skjedd. Han er mannen som kan gi svaret, sier Weltzien.

Onsdag har han innkalt ledere for de ulike seksjonene av SG&A-området til vitneboksen for at de formodentlig skal forklare hva seksjonen gjør og hva slags kompetanse og opplæring som må til.

At Negotia har en egen avtale rundt tillitsvalgtes rammer mener Weltzien ikke handler om diskriminering, men om hva Negotia og Evry har forhandlet seg til. Negotia har hatt flest medlemmer i Evry. Også blant dem har det vært nedbemanninger, og Weltzien understreker at avtalen derfor også har blitt reforhandlet slik at de nå har en fristilt tillitsvalgt i stedet for to som tidligere.

SKJENKER VANN: Advokat Edvard Holm Bakke skjenker vann til klienten John Christian Hanssen som skal i vitneboksen. Bak er motpartens advokat Kurt Weltzien.

SKJENKER VANN: Advokat Edvard Holm Bakke skjenker vann til klienten John Christian Hanssen som skal i vitneboksen. Bak er motpartens advokat Kurt Weltzien.

Leif Martin Kirknes

«Strekker ikke til»

Weltzien stusser over at Hanssens kurshistorikk de siste vel 15 årene ser ut til å ha mer arbeidsrett enn IT. Han stiller også spørsmål ved hvorfor EL og ITs klubbstyre ikke har fordelt arbeidet mer jevnt. Han påpeker også at sluttpakken var romslig.

I den påfølgende utspørringen der Hanssen selv satte seg i vitneboksen sa han at han ikke sa ja til sluttpakken fordi det i hans alder ikke er lett å finne seg ny jobb. Han påpekte videre at man også må se IT-sertifiseringer sammen med listen over kurs, der han blant annet har fått ITIL-sertifisering.

Han fremhevet også at selv om noe av IT-området er ferskvarekunnskap er basisen stadig den samme, for eksempel at om du har lært å programmere klarer du fortsatt å feilsøke kode selv om det er noen år siden du har programmert og at lite har endret seg med det generiske innenfor nettverk.

KOM TIDLIG: John Christian Hanssen var på plass tidlig tirsdag morgen i Asker og Bærum tingrett. Opprinnelig var saken satt opp i sal 6, men ettersom det ble trangt i det rommet med fire observatører (inklusive Nettverk), ble hele saken flyttet til mye større sal 11.

KOM TIDLIG: John Christian Hanssen var på plass tidlig tirsdag morgen i Asker og Bærum tingrett. Opprinnelig var saken satt opp i sal 6, men ettersom det ble trangt i det rommet med fire observatører (inklusive Nettverk), ble hele saken flyttet til mye større sal 11.

Leif Martin Kirknes

Før dette forklarte Hanssen sin historie med egne ord, blant annet om tiden i Posten og den økte arbeidsmengden som tillitsvalgt i forbindelse med at EDB og Ergogroup slo seg sammen og ble Evry.

Han forklarte videre at han ikke kan se å ha fått noen særlig god begrunnelse for hvorfor han var overtallig, utover et budskap om at «du strekker ikke til».

I morgen tidlig skal Evry, ved Trond Vinje, forklare sin versjon av saken fra vitneboksen. Deretter er det en hel rekke vitner som skal forklare seg frem til torsdag formiddag. Torsdag formiddag er det prosedyre fra Bakke og Weltzien, før ventetiden på dommen starter.

Les også:

• (13.09.2016:) Evry-tillitsvalgt John Christian Hanssen ble sagt opp - støttespillere frykter for fagbevegelsens fremtid
• (18.03.2016) Rogaland-montører støtter Evry-Hanssen
• (04.03.2016:) Oppfordrer Evry til å stanse oppsigelsen av hovedtillitsvalgt

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse