JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PEKER PÅ LEVERANDØRKJEDEN – Vi har forventninger om at de statlig eide selskapene forebygger økonomisk kriminalitet i verdikjeden, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Han la fram ny eierskapsmelding fredag.

PEKER PÅ LEVERANDØRKJEDEN – Vi har forventninger om at de statlig eide selskapene forebygger økonomisk kriminalitet i verdikjeden, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Han la fram ny eierskapsmelding fredag.

Herman Bjørnson Hagen

Ny eierskapsmelding

Vestre ønsker mindre kriminalitet blant underleverandørene til statlig eide selskap

Det er for mye økonomisk kriminalitet i leverandørkjeden, mener næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).21.10.2022
17:35
27.10.2022 12:41

oystein@lomedia.no

Fredag la næringsministeren fram den nye såkalte eierskapsmeldingen.

Den utfordrer statlig eide selskaper på å forebygge økonomisk kriminalitet i egen virksomhet, men også i leverandørkjeden.

LES MER: Statlige selskaper får strengere krav. Se regjeringas plan her

Peker på ansvaret i leverandørkjeden

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier til FriFagbevegelse at han mener de statlige selskapene skal være ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet.

– Hvordan skal Statnett, Statkraft og Telenor helt konkret forebygge økonomisk kriminalitet i leverandørkjeden sin?

– Vi har forventninger om at de gjør det. Så er det selskapets styre som har ansvar for drift, investeringer, risikovurdering og aktsomhetsvurderinger for de operative beslutningene selskapet tar. Generelt er det for mye økonomisk kriminalitet i leverandørkjeden, både i private og statlig eide selskaper. Men selskapene må selv svare på det spørsmålet.

FriFagbevegelse har stilt spørsmålet til Statkraft, Statnett og Telenor.

– Ryddige forhold blant våre leverandører er viktig for oss og et tema vi har kontinuerlig fokus på. Krav til våre leverandører er også nedfelt i våre leveregler for leverandører, svarer Lars Magnus Günther, pressekontakt i Statkraft.

Statnett opererer i et internasjonalt leverandørmarked. 

– Vi har arbeidet aktivt med våre leverandører for å forhindre arbeidslivskriminalitet og sikre ordentlige arbeidsforhold for ansatte også hos våre leverandører, svarer Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett. 

Glette påpeker at Statnett har jevnlig tilsyn og kontroller på anleggsplasser og hos leverandører.

– I det arbeidet har vi også avdekket uønsket praksis i større og mindre omfang. Da arbeider vi aktivt opp mot leverandører og stiller krav og følger opp.

I flere tilfeller har dette også fått konsekvenser for leverandører.

BAKGRUNN: Statnett vil arbeidslivskriminaliteten til livs – forventer at leverandørene følger bedre med

– Vi har i tillegg til å innarbeide krav i alle våre kontrakter også fremmet tydelige forventninger til samtlige leverandører om at de aktivt skal forhindre og motvirke uetisk og ulovlig praksis i arbeidslivet, sier Glette.

3600 inspeksjoner

Telenor svarer at ansvarlig virksomhet er grunnlaget for hvordan de opererer.

– Vi jobber kontinuerlig med både ansvarlig forretningsdrift og bærekraft i leverandørkjeden, og i dette arbeidet står forebygging av økonomisk kriminalitet sentralt, sier David Fidjeland, informasjonssjef i Telenor Group.

I fjor gjennomførte Telenor 3.600 inspeksjoner i leverandørkjeden, og alle avvik som avdekkes følges ifølge Fidjeland opp.

– Vi gjennomførte også nær 40.000 timer med kapasitetsbygging blant leverandører. Disse tiltakene gjør vi for å sikre at ansvarlighet og bærekraft reflekteres gjennom hele leverandørkjeden.

Oppfordrer til fagorganisering

Regjeringen vil at de statlige selskapene skal oppfordre sine ansatte til å organisere seg.

– Vi kommer til å spørre om dette i eierdialogen med selskapene, om de jobber systematisk med dette, sier næringsminister Vestre.

Henrik Glette i Statnett skriver i en e-post til FriFagbevegelse at de er opptatt av å legge til rette for at alle som ønsker det kan organisere seg.

– Det har vi også som en del av våre forventninger til leverandører.

Lars Magnus Günther, pressekontakt i Statkraft, skriver at de støtter og respekterer internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter, inkludert organisasjonsfrihet, noe de også har nedfelt i de etiske levereglene selskapet har.

– I Statkraft har vi alltid praktisert et tett og godt forhold til fagforeningene og det vil vi fortsette med.

Kravene til arbeidstakerrettigheter i eierskapsmeldingen er ikke noe som vil medføre endringer for Telenor.

– Bedriftsdemokrati der medarbeidere får innflytelse på egen hverdag er viktig for Telenor og vi vil derfor fortsette å støtte ansatte som ønsker å fagorganisere seg da dette er en sentral prioritet for oss, i Norge og alle andre land vi har virksomhet i, sier kommunikasjonssjef David Fidjeland.

– Grei nok

Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo reagerer slik på den nye eierskapsmeldingen:

– Overordnet sett er eierskapsmeldingen grei nok, men vi registrerer klarere politiske føringer ved denne meldingen enn det som kom frem under Solberg-regjeringens åtte år. 

Det Nelfo savner hos en del av de statlige aktørene er et mer bevisst forhold til å stille klare og tydelige seriøsitetskrav ved sine innkjøp. 

Det er næringsministeren enig med Strandskog i.

– Ja. Å ha etiske retningslinjer og bevisstgjøre underleverandørene på hva en forventer, det er smart og i tråd med de internasjonale retningslinjene fra OECD og andre.

Vestre understreker at det er mye mer enn eierpolitikken som er viktig her.

– Norgesmodellen, for eksempel, de nasjonale seriøsitetsbestemmelsene som kommer der. Der vil mange av Nelfos medlemmer være inkludert.

Nelfo arbeider ifølge Tore Strandskog bredt og intenst for å hindre økonomisk kriminalitet i verdikjeden.

– I vår dialog med myndighetene er vi tydelige på behovet om å styrke tilsynene, som vi opplever har for få ressurser i dag, svarer Strandskog, som peker på Arbeidstilsynet, men også fagtilsyn som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Det lokale elektrisitetstilsyn.

FriFagbevegelse har spurt Strandskog om Nelfo nå vil oppfordre sine medlemmer om å få deres ansatte til å fagorganisere seg.

– Nelfo ønsker at flest mulig organiserer seg. Et organisert arbeidsliv, med utstrakt partssamarbeid, er den beste garantien for et seriøst arbeidsliv. Som arbeidsgiver kan vi ikke tvinge folk til å organisere seg. Her er det en klar rollefordeling mellom for eksempel NHO og LO. Vi kan som arbeidsgiver utøve det vi kan kalle «mildt press», svarer han.

Skryt fra EL og IT

Jan Olav Andersen er leder i EL og IT Forbundet. Han er godt fornøyd med den nye eierskapsmeldingen.

– Signalene som gis i eierskapsmeldingen er gode. For oss er det særlig positivt at forventningene til selskapene skjerpes når det gjelder anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, klimautslipp og vekst i lederlønninger. 

Næringsministeren truer med å kaste flere styrer hvis lederlønningene øker mye, sa han til FriFagbevegelse da han la fram statens eierrapport for 2021 i juni.

Vestre påpekte den gangen at det er begrenset hvilke nye virkemidler han kan innføre før en ny eierskapsmelding er behandlet i Stortinget. Men:

– Jeg gjentar at det vil komme nye tiltak for å ivareta statens moderasjonslinje i den nye eierskapsmeldingen, sa han.

Og nå kommer altså tiltakene:

Dersom ledere skal gis en høyere lønnsvekst enn det gjennomsnittlige kronetillegget i organisasjonen for øvrig skal dette særskilt begrunnes for generalforsamling. Maks bonus i kommersielle selskaper skal reduseres fra 50 til 25 prosent og i sektorpolitiske selskaper skal det ikke gis bonus, står det i eierskapsmeldingen. 

Dette får applaus fra EL og IT-lederen.

– Det har i lang tid blitt gitt signaler om at lederlønningen må modereres. Likevel har lønningene i flere av disse selskapene fått fortsette å øke og er i dag på et nivå som rimer særs dårlig med nivået ellers i selskapene de leder. Det er derfor bra at det nå tas konkrete grep fra regjeringen for å stanse denne utviklingen, sier EL og IT-lederen.

MER OM NY EIERSKAPSMELDING Avlyser lønnsfest: Ledere i statlige selskaper får ikke høyere lønnsøkning enn andre ansatte

Ny eierskapsmelding

• Siden 2002 har Regjeringen i hver stortingsperiode lagt fram en såkalt eierskapsmelding for Stortinget.

• Det er en melding om statens samlede direkte eierskap.

• Staten er eier i til sammen 70 selskap, blant annet Statkraft, Statnett og Telenor.

• Det er rundt 330 000 ansatte i statlig eide selskap.

• Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor staten er direkte eier var 1 179 milliarder kroner i 2021 (906 milliarder kroner i 2020).

• Eierskapsmeldingen som ble lagt fram fredag heter «Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap».

Kilde: Regjeringen.no og FriFagbevegelse.no

21.10.2022
17:35
27.10.2022 12:41

Ny eierskapsmelding

• Siden 2002 har Regjeringen i hver stortingsperiode lagt fram en såkalt eierskapsmelding for Stortinget.

• Det er en melding om statens samlede direkte eierskap.

• Staten er eier i til sammen 70 selskap, blant annet Statkraft, Statnett og Telenor.

• Det er rundt 330 000 ansatte i statlig eide selskap.

• Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor staten er direkte eier var 1 179 milliarder kroner i 2021 (906 milliarder kroner i 2020).

• Eierskapsmeldingen som ble lagt fram fredag heter «Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap».

Kilde: Regjeringen.no og FriFagbevegelse.no
Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

Helene Moe Slinning/Pressebilde Unio

Vårens lønnsoppgjør kan føre til storkonflikt, mener Unio

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

Jula for et år siden var maten i gjennomsnitt 12,7 prosent billigere enn i år.

Jula for et år siden var maten i gjennomsnitt 12,7 prosent billigere enn i år.

Torgny Hasås

Prisene fortsetter å stige: Julematen koster mye mer enn i fjor

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen om bråket rundt Støres nye rådgiver: – Åpenhet og tillit går hånd i hånd

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jan-Erik Østlie/Heiko Junge/NTB

Støre og LO fikk klar beskjed på Unio-konferansen


Flere saker