JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO og NHO:

Nytt kraftkart viser det som kan bli stort kraftunderskudd i 2030

LO og NHO med nytt digitalt kraftkart som viser det som kan bli kraftsituasjonen om få år hvis ikke det bygges ut nok elektrisk kraft. Allerede om tre år kan Norge bruke mer kraft enn det vi produserer.
KRAFTLØFTET: Energiminister Terje Aasland, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og adm. direktør i NHO, Ole Erik Almlid står sammen om Kraftløftet.

KRAFTLØFTET: Energiminister Terje Aasland, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og adm. direktør i NHO, Ole Erik Almlid står sammen om Kraftløftet.

NHO

nettverk@lomedia.no

I januar 2023 tok NHO og LO initiativ til et trepartssamarbeid om Kraftløftet, som Regjeringen sluttet seg til. Formålet med arbeidet er å sikre at Norge har nok kraft til klimaomstilling og grønne satsinger i næringslivet, samt levelige og konkurransedyktige strømpriser i tiden fremover. Kraftløftet skal bidra med kunnskap og innsikt, synliggjøre konsekvensene av ulike veivalg, og fremme forslag til tiltak som gir raskere tilgang på fornybar kraft gjennom økt kraftproduksjon, et bedre strømnett og et krafttak for energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

SE KARTET: Her kan det bli kraftunderskudd.

LO og NHO har laget kartet ved å kombinere offentlig tilgjengelige data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Dette illustrerer hvordan kraftsituasjonen i Norge kan utvikle seg fra starten av 2024 og frem til 2030 basert på produksjon og forbruk med godkjent nettilkobling. Hvis kundene holder sine fremdriftsplaner og fullfører sine prosjekter blir dette realitet.

I tillegg til de nettkundene som er lovet nettilkobling står det en kø med kontrollerte modne prosjekter som ville fått plass om det hadde vært driftsmessig forsvarlig. Dersom forbruk med godkjent tilkobling faller bort vil disse rykker fremover i køen og overta plassen. 

Kartet viser balansen mellom forbruk og produksjon i hvert fylke. At et fylke er grønt og har kraftoverskudd betyr ikke nødvendigvis at alle som ber om strøm får dette, fordi det er avhengig av nettkapasitet og andre forhold. Når fylkene har kraftunderskudd vil fortsatt alle få strøm, men fylket vil være avhengig av å få overført strøm fra andre fylker, eller via import fra utlandet. Kartet er totalt sett en illustrasjon som viser hvordan kraftbalansen i Norge vil utvikle seg, og vil bli holdt jevnlig oppdatert med nye data. 

– Stort kraftbehov

– Kraftkartet viser at Norge står overfor et prekært og omfattende kraftbehov som følge av klimaomstilling og industrisatsinger. Kraftetterspørselen er stor i alle næringer, både i eksisterende og nye, og aller høyest i industrien. Mange bedrifter opplever å få avslag på nettilknytning på grunn av manglende kapasitet i nettet, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

– Mer fornybar energi er svært viktig for å trygge arbeidsplasser og dermed også livskraftige lokalsamfunn i distriktene våre. Det er det som imponerer meg aller mest når jeg er ute og reiser, som for eksempel Senja nylig, er å se lokale bedrifter som er innovative og produktive eksportbedrifter som skaper verdier i lokalsamfunnene sine, sier Peggy Hessen Følsvik, leder i LO.

Formålet med kraftkartet er blant annet å formidle kunnskap og innsikt, øke forståelsen om kraftsystemet og årsakene til den økte kraftetterspørselen.

Kilde: LO og NHO

Warning
Annonse
Annonse