JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statnett vil forsterke strømforsyningen til Østlandet

Statnett planlegger spenningsoppgradering av kraftledningen mellom Bamble, Porsgrunn og Tønsberg transformatorstasjoner, for å legge til rette for industrivekst og økt forsyningssikkerhet i Grenlandsområdet
OPPGRADERER: Ny 420 kV-ledning mellom Bamble og Tønsberg skal erstatte dagens 300 kV-ledning, og skal øke overføringskapasiteten fra Sør-Norge til Østlandet. Prosjektet inngår i områdeplanen for Telemark og Vestfold. 

OPPGRADERER: Ny 420 kV-ledning mellom Bamble og Tønsberg skal erstatte dagens 300 kV-ledning, og skal øke overføringskapasiteten fra Sør-Norge til Østlandet. Prosjektet inngår i områdeplanen for Telemark og Vestfold. 

Statnett

nettverk@lomedia.no

Tiltaket vil øke kapasiteten til å overføre strøm mellom Sørlandet og Østlandet. Tiltaket vil også legge til rette for tilknytning av havvind i fremtiden. Oppgraderingen inngår i trinn 3 i Områdeplanen for Telemark og Vestfold.

– Det er nødvendig å forsterke hele ledningsnettet mellom Sørlandet og Østlandet. Spenningsoppgraderingen vi nå melder legger til rette for industrivekst og økt forsyningssikkerhet i Grenlandsområdet og videre langs hele kysten. Det vil også gi økt forsyningssikkerhet for hele Østlandet ved at vi får fraktet mer kraft fra Sørlandet og oppover, sier konserndirektør for Nett, Elisabeth Vike Vardheim.

Første steg

Melding om oppgradering av ledningsnettet mellom transformatorstasjonene Bamble, Porsgrunn og Tønsberg er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statnett melder også ny transformatorstasjon i Porsgrunn.

– Meldingen til NVE er første steg i konsesjonsprosessen og gir de som kan bli berørt tidlig informasjon om planene, samtidig som de får anledning til å komme med innspill til hva som bør utredes videre før Statnett kan søke om konsesjon, sier Vike Vardheim.

Statnett ønsker å ferdigstille prosjektet innen 2032. For å rekke dette bør utbyggingen starte i løpet av 2027, forutsatt at nødvendige tillatelser fra myndighetene er på plass.

  ALTERNATIV: Mellom nye Porsgrunn transformatorstasjon og Tønsberg transformatorstasjon melder Statnett to hovedalternativ, en nordøstlig og en sørøstlig forbindelse. Det meldes fire alternativer for nye Porsgrunn transformatorstasjon. Alle alternativene ligger i nærheten av dagens stasjon.

ALTERNATIV: Mellom nye Porsgrunn transformatorstasjon og Tønsberg transformatorstasjon melder Statnett to hovedalternativ, en nordøstlig og en sørøstlig forbindelse. Det meldes fire alternativer for nye Porsgrunn transformatorstasjon. Alle alternativene ligger i nærheten av dagens stasjon.

Statnett

Fakta om utbygging av kraftnettet i Vestfold og Telemark

• En ny 420 kV-ledning mellom Bamble og Tønsberg skal erstatte dagens 300 kV-ledning, og er et viktig steg for å øke overføringskapasiteten hele veien fra Sør-Norge til Østlandet. Prosjektet inngår i trinn 3 i områdeplan for Telemark og Vestfold.

• Statnett er allerede godt i gang med trinn 1 i områdeplanen, som øker kapasiteten lokalt i området. Det er søkt konsesjon om å øke transformeringskapasitet i Bamble stasjon og en midlertidig transformator skal settes i drift på Tveiten i sommer.

• Statnett planlegger også å sende konsesjonssøknad før sommeren, for å bytte til ny høytemperaturline mellom Porsgrunn og Rød. Denne vil øke kapasiteten lokalt fram til ny 420 kV ledning er på plass.

• Trinn 2 i områdeplanen er spenningsoppgradering mellom Tveiten og Flesaker. Statnett har sendt konsesjonssøknad til NVE for nye 420 kV-stasjoner i Tønsberg og Eiker, til erstatning for dagens Tveiten og Flesaker. Ledningen mellom disse to stasjonene kan spenningsoppgraderes til 420 kV og konsesjonssøknad for dette vil også sendes i løpet av våren.

Annonse
Annonse

Fakta om utbygging av kraftnettet i Vestfold og Telemark

• En ny 420 kV-ledning mellom Bamble og Tønsberg skal erstatte dagens 300 kV-ledning, og er et viktig steg for å øke overføringskapasiteten hele veien fra Sør-Norge til Østlandet. Prosjektet inngår i trinn 3 i områdeplan for Telemark og Vestfold.

• Statnett er allerede godt i gang med trinn 1 i områdeplanen, som øker kapasiteten lokalt i området. Det er søkt konsesjon om å øke transformeringskapasitet i Bamble stasjon og en midlertidig transformator skal settes i drift på Tveiten i sommer.

• Statnett planlegger også å sende konsesjonssøknad før sommeren, for å bytte til ny høytemperaturline mellom Porsgrunn og Rød. Denne vil øke kapasiteten lokalt fram til ny 420 kV ledning er på plass.

• Trinn 2 i områdeplanen er spenningsoppgradering mellom Tveiten og Flesaker. Statnett har sendt konsesjonssøknad til NVE for nye 420 kV-stasjoner i Tønsberg og Eiker, til erstatning for dagens Tveiten og Flesaker. Ledningen mellom disse to stasjonene kan spenningsoppgraderes til 420 kV og konsesjonssøknad for dette vil også sendes i løpet av våren.