JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Isolasjonsskader knyttes til manglende bemanning i Sivilombudsmannens rapport fra 2019.

Isolasjonsskader knyttes til manglende bemanning i Sivilombudsmannens rapport fra 2019.

Anette Karlsen

Statsbudsjettet:

– Altfor lite penger til å bli kvitt ulovlig isolasjon i fengslene

Regjeringa setter av 11,8 millioner kroner til å forebygge isolasjon i fengslene. Mer bemanning hadde smakt bedre, melder de tillitsvalgte.07.10.2020
14:27
07.10.2020 19:34

edv@lomedia.no

Isolasjon og de psykiske skadene det utløser, gjør seg først og fremst gjeldende i de 34 fengslene med høy sikkerhet. I 2019 slo Sivilombudsmannen alarm. Etter at Stortinget bestilte forbedringer sist vinter, foreslår regjeringa tiltak over statsbudsjettet, pålydende 11,8 millioner kroner. Av dette er fem millioner satt av til et ressursteam på Bredtveit fengsel, det vil si at 6,8 millioner kroner gjenstår til aktivisering mot isolasjon i hele kriminalomsorgen.

– Hvis dette er svaret på Sivilombudsmannens varsel og høringa i Stortinget, så tror jeg ikke regjeringa har skjønt bestillinga. Det er en dråpe i havet, sier leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase.

Asle Aase, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Asle Aase, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Ole Palmstrøm

Kriminalomsorgen, inkludert etatens høgskole Krus, får i regjeringas forslag påplusset driftsbudsjettet sitt med drøye 92 millioner kroner. De økte utgiftene skyldes ikke økt bemanning, men i stor grad tilpasninger i forbindelse med nye Agder fengsel. Men de ansatte ønsker seg stort sett det samme: Flere kolleger på jobb.

Slik reagerer tillitsvalgte:

Pål Fredriksen, NFF-tillitsvalgt i Tromsø fengsel (lav- og høysikkerhet):

– Dette som politikerne driver på med er en hån mot etaten, sier Fredriksen.

Pål Fredriksen, NFF Tromsø fengsel

Pål Fredriksen, NFF Tromsø fengsel

Lars Åke Andersen

– Hvis budsjettene ikke styrkes med bemanning til å unngå isolasjonsskader, vil det få ringvirkninger. Budsjettene våre gir ikke nok penger til å lønne den bemanninga vi har i dag en gang. Det ligger an til redusert bemanning. Jeg tror da det blir mer isolasjon fra neste år. Det har vært slik ti-femten år nå. De får den kriminalomsorgen de er villige til å betale for, sier Fredriksen.

Neste år kan det bli 4–5 timer utlåsing i fellesskap i helgene, resten inne på cella.

«Jonathan» (19) har sittet så lenge isolert på cella si at han har begynt å miste språket

Siri Elin Sørlie, NFF-tillitsvalgt Ringerike fengsel (høysikkerhet):

– Vi fikk i år en ny leder som har iverksatt en rekke tiltak for å motvirke isolasjon, med et visst antall timer ute av cella, sier Sørlie.

Siri Elin Sørlie, NFF Ringerike fengsel

Siri Elin Sørlie, NFF Ringerike fengsel

Jan Erik Østlie

– Men tida ute av cella må fylles med innhold. Du kan ikke bare ta personen ut i luftegården og kalle det isolasjonsbegrensende tiltak. Vi savner midler til innholdsarbeid og programvirksomhet, og til bemanning.

Fra regionsnivå fikk de prosjektmidler ut 2020 til et aktivitetsteam. Teamet på tre tar med de innsatte ut av cella og lager aktiviteter.

Isolasjon i fengslene: Regjeringen «tar det på alvor», men vil ikke øke bemanningen

– Vi har da sett at vold og trusler har gått drastisk ned. Nok folk på jobb betyr et stort løft. Men regjeringa kjører en konservativ politikk, det går ikke i vår favør, sier Sørlie.

Haakon Mjelde, NFF-tillitsvalgt i Bergen fengsel (høysikkerhet):

– Med tanke på høringen om isolasjon og psykisk syke i Stortinget i januar, er dette både dårlig og skremmende.

Haakon Mjelde, NFF Bergen fengsel

Haakon Mjelde, NFF Bergen fengsel

Eivind Senneset

Mjelde deltok selv på høringa, der ledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet sa rett ut at de ikke klarer oppgaven uten hjelp fra de som bevilger penger. Med andre ord: budsjetter som gir nok folk på jobb til å unngå ulovlig isolasjon.

Kallmyr går for maks 22 timer isolasjon per døgn

Bergen fengsel fikk i 2020-budsjettet penger til et aktiviseringsteam, det videreføres neste år, som er svært gledelig, ifølge Mjelde. Utfordringa nå er at fengselet mangler oppunder fire millioner kroner til å drive den nyåpna kvinneavdelinga. Dette til tross for at regjeringa ifølge budsjettforslaget vil bedre soningsvilkårene for kvinner.

Thomas Korvanen, NFF-tillitsvalgt i Vadsø fengsel (lav- og høysikkerhet):

– I sommer prøvde vi å ansette en aktivitør, aktivitøren klarte da å nå fram en til en til innsatte i selvvalgt isolasjon grunnet angst og andre ting. Men etter august var det ikke penger, sier Korvanen.

Thomas Korvanen, NFF Vadsø fengsel

Thomas Korvanen, NFF Vadsø fengsel

Privat

– Slik budsjettet er nå er det ikke mer å hente. Vi er i dag på et minimum som ikke gir rom for mer enn elementær aktivisering, som vasking og rutinemessige gjøremål. Vi har for eksempel ingen idrettsaktiviteter unntatt tilgang til et trimrom.

Regjeringa har likevel et spesielt blikk på isolasjonsproblemet, ifølge budsjettforslaget. Justis- og beredskapsdepartementet er i gang med å gå gjennom reglene for utestenging og tvangsmidler med sikte på lovendringer som kan redusere bruken av isolasjon.

– Dårlig politisk håndverk

Under hele forslaget til statsbudsjett ligger et såkalt avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt likt det regjeringa har gjennomført hvert år siden 2015. For Kriminalomsorgen sin del ligger ABE-kuttet neste år på 25,4 millioner kroner, ifølge NFF.

– Dette budsjettet er ingen satsing i det hele tatt. Regjeringa tar ikke sikkerheten for ansatte og innsatte på alvor, sier Asle Aase.

Om lag 20 fengsler får ikke kroppsskannere.

– Konsekvensen er økt risiko for innsmugling av narkotika og ulovlige gjenstander i fengslene som truer sikkerheten til ansatte og innsatte, sier Aase.

Det er ikke satt av penger til Statsbygg til å bygge ut lokaler til aktivisering. Regjeringa vil fortsette med å bedre kvinners soningsforhold, men bortsett fra ressursteam på Bredtveit, står det ikke noen konkrete satsinger.

Bredtveit fengsel i Oslo med 45 plasser for kvinner på høy sikkerhet, får et eget nasjonalt ressursteam.

Bredtveit fengsel i Oslo med 45 plasser for kvinner på høy sikkerhet, får et eget nasjonalt ressursteam.

Eirik Dahl Viggen

Friomsorgen vies lite plass og er ikke et satsningsområde annet enn at de skal levere resultater over evne, mener Aase, det står mest om hva de har gjort, lite om videre satsing.

– De flate kuttene regjeringa pålegger kriminalomsorgen virker å være en planlagt utmattelsestaktikk for å tvinge frem nedlegging og sammenslåing av enheter. Forslaget tar ikke opp i seg virkeligheten. Det er veldig dårlig politisk håndverk. Her må et flertall på Stortinget inn og instruere regjeringa, krever forbundslederen sier Aase.

NFF-lederen får støtte fra stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap).

– Summen er ikke i det hele tatt realistisk i forhold til utfordringa med ulovlig isolasjon og manglende innhold i soninga. Det står mange store ord i budsjettforslaget, men jeg ser ikke at det følges opp med nok penger, sier Aasen-Svensrud.

Maria Aasen-Svensrud (Ap) (arkiv)

Maria Aasen-Svensrud (Ap) (arkiv)

stortinget.no

Dette bør du også vite om budsjettet:

Regjeringa foreslår:

• 46,3 millioner kroner ytterligere til arbeid med forprosjekt av nytt Oslo fengsel

• Utvidelse av soning med elektronisk kontroll (EK) og innføring av sporingsteknologi

• Avvikle soningskøen som oppsto under koronakrisa

• Fortsette arbeidet med å opprette egne avdelinger for kvinner

• Videreføre ekstra ungdomsplasser ved Indre Østfold fengsel

• Videreføre rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, spesielt kritisk i Ila fengsel

• Ingen nye storfengsler på Vestlandet, men vedlikehold av eksisterende anstalter

• Spesialisthelsetjenesten etablerer neste år fast tilstedeværelse for psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling / LAR inn i fengslene. Bjørgvin fengsel skal prøve ut en egen avrusningsenhet innafor gjerdet

• Prøveprosjekt med flere kommuner om velferdsobligasjoner, for å forebygge tilbakefall

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.10.2020
14:27
07.10.2020 19:34Mest lest

LETTET: Hagder Albert Solmyr har fått  tilbake nattesøvnen etter at SPK til slutt lot være å avkreve ham 574 000 kroner.

LETTET: Hagder Albert Solmyr har fått tilbake nattesøvnen etter at SPK til slutt lot være å avkreve ham 574 000 kroner.

Eirik Dahl Viggen

Pensjonskassa ville ha tilbake 574.000 kroner fra tidligere fengselsbetjent Hagder (82)

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

UKULTUR: Geir Pedersen sto fram i Arbeidsmanden og fortalte om det han mener er en ukultur i Nav-systemet.

UKULTUR: Geir Pedersen sto fram i Arbeidsmanden og fortalte om det han mener er en ukultur i Nav-systemet.

Sissel M. Rasmussen

Geir ble sykere i møte med Nav. Nå krever en rekke politikere endring

Statsministerens kontor

Åtte år med regjeringen Solberg: Disse kuttene har rammet arbeidere, syke, uføre og aleneforeldre

ANBODSPOLITIKKEN: Politikarane må stoppe anbodspolitikken som pressar lønna ned, meiner taxisjåfør Roar Sundberg.

ANBODSPOLITIKKEN: Politikarane må stoppe anbodspolitikken som pressar lønna ned, meiner taxisjåfør Roar Sundberg.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførar rasar mot store lønnskutt: – Sinnssvak anbodspolitikk

MEDVIND: Tre dager før valget øker Arbeiderpartiet forspranget på meningsmålingen utført av Opinion

MEDVIND: Tre dager før valget øker Arbeiderpartiet forspranget på meningsmålingen utført av Opinion

Helge Rønning Birkelund

Ny måling: Nå rykker Jonas Gahr Støre fra

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Jon Olav Nesvold, NTB/ANB

Søndagsåpne butikker: Dette mener partiene

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Rødt ønsker samarbeid med en Støre-regjering etter valget. Men hvordan samarbeidet skal formaliseres, kommer i andre rekke.

Rødt ønsker samarbeid med en Støre-regjering etter valget. Men hvordan samarbeidet skal formaliseres, kommer i andre rekke.

Nanna Aanes Wolden

Moxnes åpner for ulike samarbeidsformer med en rødgrønn regjering

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viser til at en ny tidsriktig barnevernslov vil bedre kvaliteten i barnevernstjenesten.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viser til at en ny tidsriktig barnevernslov vil bedre kvaliteten i barnevernstjenesten.

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier ikke unnskyld for menneskerettighetsbrudd. Det vil utfordrerne hans gjøre

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

LO-leder Peggy gleder seg: – Valgseier for Arbeiderpartiet er resultat av en laginnsats

Debatt

Vi ønsker at Rødt skal sprenge sperregrensa på 4 prosent, skriver 200 tillitsvalgte. Her representert ved organisator Boye Ullmann.

Vi ønsker at Rødt skal sprenge sperregrensa på 4 prosent, skriver 200 tillitsvalgte. Her representert ved organisator Boye Ullmann.

Jan-Erik Østlie

«Vi ønsker at Rødt skal sprenge sperregrensa», skriver 200 tillitsvalgte

Kommende statsminister Jonas Gahr Støre sier at han vil starte samtaler med alle partier som vil ha et skifte, også MDG og Rødt.

Kommende statsminister Jonas Gahr Støre sier at han vil starte samtaler med alle partier som vil ha et skifte, også MDG og Rødt.

Jan-Erik Østlie

Støre varsler at han også vil lytte til MDG og Rødt


Flere saker