JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Isolasjonsskader knyttes til manglende bemanning i Sivilombudsmannens rapport fra 2019.

Isolasjonsskader knyttes til manglende bemanning i Sivilombudsmannens rapport fra 2019.

Anette Karlsen

Statsbudsjettet:

– Altfor lite penger til å bli kvitt ulovlig isolasjon i fengslene

Regjeringa setter av 11,8 millioner kroner til å forebygge isolasjon i fengslene. Mer bemanning hadde smakt bedre, melder de tillitsvalgte.07.10.2020
14:27
07.10.2020 19:34

edv@lomedia.no

Isolasjon og de psykiske skadene det utløser, gjør seg først og fremst gjeldende i de 34 fengslene med høy sikkerhet. I 2019 slo Sivilombudsmannen alarm. Etter at Stortinget bestilte forbedringer sist vinter, foreslår regjeringa tiltak over statsbudsjettet, pålydende 11,8 millioner kroner. Av dette er fem millioner satt av til et ressursteam på Bredtveit fengsel, det vil si at 6,8 millioner kroner gjenstår til aktivisering mot isolasjon i hele kriminalomsorgen.

– Hvis dette er svaret på Sivilombudsmannens varsel og høringa i Stortinget, så tror jeg ikke regjeringa har skjønt bestillinga. Det er en dråpe i havet, sier leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase.

Asle Aase, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Asle Aase, forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Ole Palmstrøm

Kriminalomsorgen, inkludert etatens høgskole Krus, får i regjeringas forslag påplusset driftsbudsjettet sitt med drøye 92 millioner kroner. De økte utgiftene skyldes ikke økt bemanning, men i stor grad tilpasninger i forbindelse med nye Agder fengsel. Men de ansatte ønsker seg stort sett det samme: Flere kolleger på jobb.

Slik reagerer tillitsvalgte:

Pål Fredriksen, NFF-tillitsvalgt i Tromsø fengsel (lav- og høysikkerhet):

– Dette som politikerne driver på med er en hån mot etaten, sier Fredriksen.

Pål Fredriksen, NFF Tromsø fengsel

Pål Fredriksen, NFF Tromsø fengsel

Lars Åke Andersen

– Hvis budsjettene ikke styrkes med bemanning til å unngå isolasjonsskader, vil det få ringvirkninger. Budsjettene våre gir ikke nok penger til å lønne den bemanninga vi har i dag en gang. Det ligger an til redusert bemanning. Jeg tror da det blir mer isolasjon fra neste år. Det har vært slik ti-femten år nå. De får den kriminalomsorgen de er villige til å betale for, sier Fredriksen.

Neste år kan det bli 4–5 timer utlåsing i fellesskap i helgene, resten inne på cella.

«Jonathan» (19) har sittet så lenge isolert på cella si at han har begynt å miste språket

Siri Elin Sørlie, NFF-tillitsvalgt Ringerike fengsel (høysikkerhet):

– Vi fikk i år en ny leder som har iverksatt en rekke tiltak for å motvirke isolasjon, med et visst antall timer ute av cella, sier Sørlie.

Siri Elin Sørlie, NFF Ringerike fengsel

Siri Elin Sørlie, NFF Ringerike fengsel

Jan Erik Østlie

– Men tida ute av cella må fylles med innhold. Du kan ikke bare ta personen ut i luftegården og kalle det isolasjonsbegrensende tiltak. Vi savner midler til innholdsarbeid og programvirksomhet, og til bemanning.

Fra regionsnivå fikk de prosjektmidler ut 2020 til et aktivitetsteam. Teamet på tre tar med de innsatte ut av cella og lager aktiviteter.

Isolasjon i fengslene: Regjeringen «tar det på alvor», men vil ikke øke bemanningen

– Vi har da sett at vold og trusler har gått drastisk ned. Nok folk på jobb betyr et stort løft. Men regjeringa kjører en konservativ politikk, det går ikke i vår favør, sier Sørlie.

Haakon Mjelde, NFF-tillitsvalgt i Bergen fengsel (høysikkerhet):

– Med tanke på høringen om isolasjon og psykisk syke i Stortinget i januar, er dette både dårlig og skremmende.

Haakon Mjelde, NFF Bergen fengsel

Haakon Mjelde, NFF Bergen fengsel

Eivind Senneset

Mjelde deltok selv på høringa, der ledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet sa rett ut at de ikke klarer oppgaven uten hjelp fra de som bevilger penger. Med andre ord: budsjetter som gir nok folk på jobb til å unngå ulovlig isolasjon.

Kallmyr går for maks 22 timer isolasjon per døgn

Bergen fengsel fikk i 2020-budsjettet penger til et aktiviseringsteam, det videreføres neste år, som er svært gledelig, ifølge Mjelde. Utfordringa nå er at fengselet mangler oppunder fire millioner kroner til å drive den nyåpna kvinneavdelinga. Dette til tross for at regjeringa ifølge budsjettforslaget vil bedre soningsvilkårene for kvinner.

Thomas Korvanen, NFF-tillitsvalgt i Vadsø fengsel (lav- og høysikkerhet):

– I sommer prøvde vi å ansette en aktivitør, aktivitøren klarte da å nå fram en til en til innsatte i selvvalgt isolasjon grunnet angst og andre ting. Men etter august var det ikke penger, sier Korvanen.

Thomas Korvanen, NFF Vadsø fengsel

Thomas Korvanen, NFF Vadsø fengsel

Privat

– Slik budsjettet er nå er det ikke mer å hente. Vi er i dag på et minimum som ikke gir rom for mer enn elementær aktivisering, som vasking og rutinemessige gjøremål. Vi har for eksempel ingen idrettsaktiviteter unntatt tilgang til et trimrom.

Regjeringa har likevel et spesielt blikk på isolasjonsproblemet, ifølge budsjettforslaget. Justis- og beredskapsdepartementet er i gang med å gå gjennom reglene for utestenging og tvangsmidler med sikte på lovendringer som kan redusere bruken av isolasjon.

– Dårlig politisk håndverk

Under hele forslaget til statsbudsjett ligger et såkalt avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt likt det regjeringa har gjennomført hvert år siden 2015. For Kriminalomsorgen sin del ligger ABE-kuttet neste år på 25,4 millioner kroner, ifølge NFF.

– Dette budsjettet er ingen satsing i det hele tatt. Regjeringa tar ikke sikkerheten for ansatte og innsatte på alvor, sier Asle Aase.

Om lag 20 fengsler får ikke kroppsskannere.

– Konsekvensen er økt risiko for innsmugling av narkotika og ulovlige gjenstander i fengslene som truer sikkerheten til ansatte og innsatte, sier Aase.

Det er ikke satt av penger til Statsbygg til å bygge ut lokaler til aktivisering. Regjeringa vil fortsette med å bedre kvinners soningsforhold, men bortsett fra ressursteam på Bredtveit, står det ikke noen konkrete satsinger.

Bredtveit fengsel i Oslo med 45 plasser for kvinner på høy sikkerhet, får et eget nasjonalt ressursteam.

Bredtveit fengsel i Oslo med 45 plasser for kvinner på høy sikkerhet, får et eget nasjonalt ressursteam.

Eirik Dahl Viggen

Friomsorgen vies lite plass og er ikke et satsningsområde annet enn at de skal levere resultater over evne, mener Aase, det står mest om hva de har gjort, lite om videre satsing.

– De flate kuttene regjeringa pålegger kriminalomsorgen virker å være en planlagt utmattelsestaktikk for å tvinge frem nedlegging og sammenslåing av enheter. Forslaget tar ikke opp i seg virkeligheten. Det er veldig dårlig politisk håndverk. Her må et flertall på Stortinget inn og instruere regjeringa, krever forbundslederen sier Aase.

NFF-lederen får støtte fra stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap).

– Summen er ikke i det hele tatt realistisk i forhold til utfordringa med ulovlig isolasjon og manglende innhold i soninga. Det står mange store ord i budsjettforslaget, men jeg ser ikke at det følges opp med nok penger, sier Aasen-Svensrud.

Maria Aasen-Svensrud (Ap) (arkiv)

Maria Aasen-Svensrud (Ap) (arkiv)

stortinget.no

Dette bør du også vite om budsjettet:

Regjeringa foreslår:

• 46,3 millioner kroner ytterligere til arbeid med forprosjekt av nytt Oslo fengsel

• Utvidelse av soning med elektronisk kontroll (EK) og innføring av sporingsteknologi

• Avvikle soningskøen som oppsto under koronakrisa

• Fortsette arbeidet med å opprette egne avdelinger for kvinner

• Videreføre ekstra ungdomsplasser ved Indre Østfold fengsel

• Videreføre rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, spesielt kritisk i Ila fengsel

• Ingen nye storfengsler på Vestlandet, men vedlikehold av eksisterende anstalter

• Spesialisthelsetjenesten etablerer neste år fast tilstedeværelse for psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling / LAR inn i fengslene. Bjørgvin fengsel skal prøve ut en egen avrusningsenhet innafor gjerdet

• Prøveprosjekt med flere kommuner om velferdsobligasjoner, for å forebygge tilbakefall

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.10.2020
14:27
07.10.2020 19:34Mest lest

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

Har du fått dagpenger store deler av 2020, men er i jobb igjen til våren, kan du se langt etter feriepenger

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

Jan-Erik Østlie

Vekterne fortsetter streiken etter mislykket mekling. Nå kan det bli opptrapping

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar


Flere saker