JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frp'er i kamp mot soningskøen

Så er det Frp og justisminister Anders Anundsens tur til å forsøke å fjerne soningskøen.
OVERTOK: Justisminister Anders Anundsen om da han overtok som statsråd: – Noe av det mest fortvilende var at det var gjort så lite for å sikre nye lukkede plasser. Det er ingen gryteklare prosjekter.

OVERTOK: Justisminister Anders Anundsen om da han overtok som statsråd: – Noe av det mest fortvilende var at det var gjort så lite for å sikre nye lukkede plasser. Det er ingen gryteklare prosjekter.

Ole Palmstrøm

yngvil@lomedia.no

Han har bare vært på jobben i drøye 100 dager. Hvilken vei går norsk kriminalomsorg med ham i statsrådstolen? Vi møtte justisministeren på kontoret i Nydalen.

– Nylig la du ned grunnsteinen til et nytt politihus i Tromsø. Når og hvor legger du grunnsteinen til et nytt fengsel?

– Vi trenger nye plasser raskt, og derfor er det viktigere nå å sikre flere plasser innenfor allerede eksisterende fengsler enn å bygge helt nytt.

– Hvor lang tid regner du med at det vil ta og bygge opp fengselskapasiteten til ønsket nivå?

Det svarer ikke Anundsen direkte på, men sier:

– Vi har allerede frigjort 88 plasser i løpet av de første tre månedene i regjering, blant annet ved å omgjøre enkeltceller til dobbelceller. Det burde kanskje vært gjort tidligere for å hindre oppbygningen av soningskøen.

– Ingen ferdige planer

For ett år siden overrakte Kriminalomsorgsdirektoratet sin plan for framtidens soningskapasitet til Anundsens forgjenger Grete Faremo.

Anundsen sier det ikke lå noen gryteklare prosjekter på pulten da han tok over. Nå jobbes det med en revidert kapasitetsplan for kriminalomsorgen.

– Vi skal legge fram en helhetlig plan som vil vise hvor behovet er størst og hvor vi skal starte planleggingen av nye fengsler.

«Så fort som mulig», svarer Anundsen på spørsmål om når den skal legges fram.

– Når vi bestemmer å bygge nytt fengsel, vil det ikke være klart til åpning før om 8-10 år. Det er et system som bruker altfor lang tid, som er modent for modernisering og oppgradering.

* NFF-lederen: – De har fire år

Soningskøen fra de rødgrønne

Justisminister Anundsen har snakket i relativt store typer om soningskøen han arvet fra de rødgrønne.

De arvet i sin tur en dobbelt så lang kø fra sine borgerlige forgjengere.

– Køen ble nesten fjernet en periode og så bygde den seg opp igjen. Det er den siste fasen den rødgrønne regjeringen har ansvaret for, mener han.

– Vurderer du egne varetektsfengsler, som for eksempel politimesteren i Oslo vil ha?

– Nei. Vi jobber med å sikre nok fengselskapasitet innenfor de rammene vi har.

Snakker med Sverige

Om sin forespørsel til Sverige om å leie fengselsplasser der for å lette trykket på de norske fengslene, sier Anundsen at «vi er i dialog».

– Det er kompliserte juridiske spørsmål som må avklares i en sånn prosess. Det er ikke på norsk side at de største juridiske utfordringene vil være.

– Så mange soningsoverføringer som mulig

– Nå tar en soningsoverføring i gjennomsnitt 15 måneder per sak. Hvordan skal du få den tiden ned?

– Det er en hemmelighet, humrer Anundsen, og sier: – Vi jobber med å få redusert saksbehandlingstiden, både her og i det aktuelle soningslandet.

– Er det ikke ofte slik at det er saksbehandlingstiden i mottakerlandet som er veldig lang? Det har kanskje ikke du så mye makt over?

– Begge sider. Men særlig i utlandet. Det er fordi en soningsoverføring betyr kostnader for mottakerlandet, ved å få en egen borger til i fengsel. Det er ikke nødvendigvis motiverende for å saksbehandle raskt. Vi forsøker å få fortgang i prosessen, gjennom dialog med de mest aktuelle landene.

– I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil «jobbe for at flere kriminelle utlendinger skal sone straffen i hjemlandet, og om nødvendig finansiere eventuelle kostnader knyttet til dette.» Hva menes med «finansiering av kostnader», og hva betyr det i praksis?

– Det er flere muligheter som vi jobber med å utrede nå. Det kan være så enkelt som finansiering av hjemreise, som i dag betales av mottakerlandet.

– Har regjeringen en målsetting for antall utenlandske domfelte som skal soningsoverføres i år?

– Målet er så mange som praktisk mulig.

Flere fengsler for domfelte utlendinger

– Kongsvinger fengsel har vært utlendingsfengsel i ett år nå. Blir det flere slike i Norge?

– Det står i regjeringserklæringen at det skal det. Det kommer vi til å gjennomføre.

– Per Sandberg har uttalt at han vil ha Ullersmo som fengsel for kriminelle utlendinger, og «da er det ikke nødvendig å pusse opp.» Er det noe du er enig i?

– Jeg har ikke tatt stilling til hvor er nytt utlendingsfengsel skal være.

– Mener du at det skal være en lavere standard for utlendinger?

– Det er naturlig at det er et annet soningsinnhold.

– Men ikke en lavere materiell standard?

– Det er allerede en veldig ulik materiell standard i norske fengsler. Se på Ullersmo som har en relativt beskjeden standard, mens Halden er eksempel på det motsatte. Hvordan det skal organiseres og hvor det skal plasseres har vi ikke tatt stilling til ennå. Men det er under arbeid.

Alternativ straff

– Hva med økt brukt av alternative straffer for å frigjøre fengselsplasser?

– Elektronisk kontroll blir nå gjennomført i hele landet, som avlaster fengslene en del. Vi gjennomfører ungdomsstraff fra 1. juli. Et viktig bidrag til å sikre at veldig unge kriminelle får et helt annet soningsopplegg med sterk oppfølging. Jeg har veldig tro på at det skal lykkes.

Anundsens måte:

Reviderer kapasitetsplanen for kriminalomsorgen.

Mener prosessen for nybygg av fengsler er altfor tidkrevende.

Vil først bygge nye plasser i eksisterende fengsler, så nytt.

Utreder mulighet for leie av fengselsplasser i Sverige.

Varsler flere fengsler for domfelte utlendinger.

Setter ikke tall på mål for antall soningsoverføringer.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Anundsens måte:

Reviderer kapasitetsplanen for kriminalomsorgen.

Mener prosessen for nybygg av fengsler er altfor tidkrevende.

Vil først bygge nye plasser i eksisterende fengsler, så nytt.

Utreder mulighet for leie av fengselsplasser i Sverige.

Varsler flere fengsler for domfelte utlendinger.

Setter ikke tall på mål for antall soningsoverføringer.