JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kutt i fengsler

Kvinnefengselet måtte stenge en avdeling for å spare: – Vi klarer ikke å hjelpe de aller sykeste

Fengselsleder Doris Bakken ved Bredtveit fengsels og forvaringsanstalt i Oslo er alvorlig bekymret for kvinnelige innsatte.
KNAPPE RESSURSER: Flere fengsler har stengt avdelinger for å få budsjettet i balanse (ARKIVFOTO).

KNAPPE RESSURSER: Flere fengsler har stengt avdelinger for å få budsjettet i balanse (ARKIVFOTO).

Ole Palmstrøm

nina.hanssen@lomedia.no

– Vi måtte midlertidig stenge en avdeling og foreta en stor rokering i sommer. Og vi har for få folk til å hjelpe de med psykiske utfordringer, forteller fengselslederen.

Bakgrunnen til at de må stenge midlertidig, er den økonomiske situasjonen som er alvorlig for hele kriminalomsorgen. Flere fengsler har stengt avdelinger for å få budsjettet i balanse. 

Går ut over psykisk syke kvinner

Rundt fem prosent av innsatte i norske fengsel er i dag kvinner.

– Jeg er bekymret, da mange av kvinnene som soner i de fem høysikkerhetsfengslene er psykisk syke. Her på Bredtvedt er rundt 20 prosent av våre innsatte psykisk syke, selvmordsnære, selvskadende eller voldelige, sier Bakken.

ALVORLIG BEKYMRET: Fengselsleder ved Bredtveit fengsels og forvaringsanstalt i Oslo, Doris Bakken

ALVORLIG BEKYMRET: Fengselsleder ved Bredtveit fengsels og forvaringsanstalt i Oslo, Doris Bakken

Ole Palmstrøm


– Disse sitter mer eller mindre i isolasjon. Det er en fortvilende situasjon at vi ikke har ressurser nok til å hjelpe dem. Vi bruker sikkerhetsceller over en lav sko, fortsetter hun.

Bakken forteller at situasjonen er nokså lik i de andre høysikkerhetsfengslene for kvinner, og at hun derfor er bekymret.

– Norge har status som en av verdens mest humane kriminalomsorg og vi har få kvinner som soner, men så klarer vi altså ikke å hjelpe de aller sykeste, sier Bakken.

Bakken forteller at fengselet, på tross av at de har et ressursteam, sliter med å få til den lovpålagte timen til lufting og de to timene med meningsfylt aktiviteter for denne gruppen.

– Ressursteamet jobber veldig godt med de innsatte de har ansvaret for, men sikkerhetsmessig jobber vi kun individuelt med hver enkelt innsatt. Da sitter de andre isolert på avdelingen.

Evje fengsel: Ragnhild ser fangene bli sykere mens vaktlaget krympes

Lav bemanningsnorm

På Bredtveit har de nå rundt 10 kvinner i en avdeling som har svært alvorlige problemer, men bare to betjenter. I tillegg til ressursteamet de fikk tidligere i år.

– Vi er veldig glade for at vi har fått et ressursteam, men de klarer jo bare å fokusere på en innsatt av gangen. Jeg kunne trenge minst tre betjenter på skiftet til denne gruppa, sier Bakken. 

Frykter kompetanseflukt

Bakken er også bekymret for rekrutteringen til fengsels-yrket. Både hun og andre fengselsledere har mistet mange kompetente medarbeidere de siste årene.

– Vi har dyktige kompetente ansatte som jobber hardt, men som kanskje føler at de ikke strekker til på grunn av mangel på folk. Flere har sluttet etter gått over i andre yrker det siste året, sier hun.

På Bredtveit kvinnefengsel som ligger i Oslo er gjennomsnittlig soningstid sju år. Men i de andre fengslene der kvinner soner er gjennomsnittlig soningstid lavere.

Før sommeren var det i Norge 27 kvinner som soner for drap, 11 for legemsbeskadigelse, 10 for vold mot offentlig tjenestemann og 42 for narkotikarelaterte dommer. Det var også tre kvinner som sonet for voldtekt og fire for sedelighet.

Aktuelt: Ansatte i Fengsels-Norge frykter for sikkerheten til sine kollegaer og de innsatte

Sammensatte problemer

I tillegg til at fengselet trenger flere ansatte, mener Bakken at det er tid for å se på tilbudet de har til psykisk syke.

– Vi arbeider med mennesker som i utgangspunktet er sårbare og som i tillegg kanskje befinner seg i en sårbar livssituasjon, sier hun.

– Kanskje er det ikke riktig at innsatte med alvorlig psykisk lidelse er i fengsel men burde vært i et mer egnet sted der de kan få behandling og omsorg, fortsetter hun.

Fengselslederen forteller at mange innsatte har flere sammensatte lidelser som personlighetsforstyrrelser og andre diagnoser som gjør hverdagen vanskelig for både ansatte men også for andre innsatte.

– Særlig er dette en utfordring i lukkede avdelinger i kvinnefengsel, mener hun.

Hun er glad for at Likestillingsombudet har varslet et besøk for å se på helsetilbudet til de innsatte nå i august.

– Jeg mener vi har et bra helsetilbud fra bydelen med fastlegeordning, men vet at mange kunne ønsket seg en kvinnelig lege til enkelte undersøkelser. Det har vi ikke klart å få til, sier hun.

Bakken vet at ombudet tidligere også har vært bekymret for den økte bruken av isolasjon og at bygningsmassen er eldre i de i rene kvinnefengslene, som blant annet i Bredtvedt og i Kragerø.  

Doris Bakken i Bredtveit fengsel har tidligere jobbet ved Ila fengsel og sikringsanstalt, Oslo fengsel og i Ullersmo (Romerike fengsel avd. Ullersmo) før hun ble leder av det største kvinnefengselet i Norge.

Hun håper de får tilført flere ressurser, slik at de kan åpne avdelingen som nå ligger i dvale.

Som følge av at de stengte denne, så måtte flere av kvinnene overføres til andre fengsel og avdelinger.

– Vi måtte flytte andre innsatte til andre fengsel som følge av denne rokeringen, sier Doris Bakken.

Fikk du med deg denne? Fengslene kutter i ansatte for å spare. Nå håper forbundslederen på gehør hos justisministeren

Skrev brev til Mehl

Leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Asle Aase er bekymret for situasjonen og har skrevet brev til justisministeren.

I brevet advarer han mot at den trange økonomiske situasjonen kan føre til mer isolasjon for de innsatte.

Statssekretæren tar situasjonen på alvor

Statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justisdepartementet sier til FriFagbevegelse at han tar situasjonen i kriminalomsorgen og særlig i kvinnefengslene på alvor.

– Jeg har allerede avtalte et møte med Asle Aase i NFF rett over ferien der vi skal se på situasjonen. Jeg har tro på at fengslene og etaten klarer å ordne opp i den prekære situasjonen i dag, men vi skal lytte skikkelig.

Vika legger også til at regjeringen har varslet en økning på 100 millioner kroner fra 2023 for denne etaten.

Doris Bakken er glad for å høre at statssekretær Vika tar situasjonen på alvor. De fikk i juni godkjenning til å stenge avdeling 4 på grunn av budsjettsituasjonen.

Rett før denne saken skulle publiseres, kan fengselsleder Bakken fortelle at hun nå har fått beskjed om å åpne avdelingen igjen, på grunn av soningspresset på kvinnesiden, og behovet for flere plasser.

Hun legger til at alle avdelinger og fengsel for kvinner på høy sikkerhet nå er fulle, og at alle sliter med innsatte som er i dårlig psykisk forfatning.

– Kvinnefengslene har alle innsatte som er selvmordsnære, selvskadene, utagerende og truende. Det påvirker soningsmiljøet i fengslene, men i særlig stor grad arbeidssituasjonen til de ansatte og belastningen for de som jobber her stort, legger hun til. 

Må omgjøres til særavdeling

Leder av NFF Agder fengsel Ole Gunnar Selås bekrefter at situasjonen for kvinnelige innsatte i Agder fengsel avdeling Evje også er kritisk.

– På åpen avdeling i Agder fengsel avdeling Evje har vi rundt 20 åpne plasser og på lukket avdeling har vi 10 plasser. Utfordringen er at 9 av 10 innsatte på lukket avdeling har kroniske lidelser innenfor psykiatri, så denne avdelingen burde vært definert som en særavdeling. Hvis KDI definerer denne som en særavdeling, har vi mulighet til å diskutere det reelle bemanningsbehovet og mer oppfølging av helsesituasjonen, så jeg håper det skjer en endring, sier han.

Ole Gunnar Selås leder av  NFF i Agder fengsel.

Ole Gunnar Selås leder av NFF i Agder fengsel.

privat

Selås mener de er underbemannet i dag og at de trenger langt mer ressurser for å følge opp kvinnene på lukket avdeling.

Selv jobber han nå i hovedvakta på Agder fengsel Froland, men det blir mest fagforeningsarbeid.

– Jeg trives veldig godt i Agder fengsel og har satt i gang et arbeid med ledelsen om hvordan de skal kunne skape en attraktiv arbeidsplass slik at flere søkte seg dit.

– Det er dessverre altfor mange som søker seg bort på grunn av den pressede situasjonen vi er i. Vi har mye gjennomtrekk, sier han.

Selås er likevel optimist og har tro på at det finnes gode fleksible løsninger på ressurssituasjonen og organiseringen.

– Det er ikke så mye som skal til. Men hvis lederne og politikerne lytter til oss på grasrota, så finnes løsningene her. Hvis statsråden imøtekommer NFF sentralt sine krav i høst, så vil dette være en energi-boost og motivere oss lokalt, lover Ole Gunnar Selås.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse