JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Gods på bane

Jernbanegodset må prioriteres foran vei og persontrafikken

Å få mer gods fraktet på jernbanen er en av nøklene for å kutte klimautslippene. Likevel taper jernbanegodset terreng i forhold til veitransport.
GODSENIGHET: Roger Solheim (f.v.), Knut Sletta og Tonje Kristiansen vil ha mer gods på jernbanen. Bedre infrastruktur og flere godstog vil gi mindre klimautslipp og inngrep i naturen.

GODSENIGHET: Roger Solheim (f.v.), Knut Sletta og Tonje Kristiansen vil ha mer gods på jernbanen. Bedre infrastruktur og flere godstog vil gi mindre klimautslipp og inngrep i naturen.

Morten Hansen

morten@lomedia.no

Både Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Jernbanealliansen og Godsalliansen vil ha mer gods på bane. Det er bra for både samfunnsøkonomi, miljø og klima.

– Jernbanen er en klimavinner, slår Knut Sletta, direktør i Jernbanedirektoratet.

Det er likevel ikke nok for å flere til å velge jernbanen. Selv om godsvolumet på jernbanen har økt, har veitransporten økt enda mer. I 2018 slo riksrevisjonen fast at veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet.

Jernbanedirektøren sier rammebetingelsene må bli bedre for godset på jernbanen. Han konstaterer at bedre infrastruktur er nøkkelen til å snu trenden.

– Vi må få effektive terminaler, gi muligheter for lengre tog, og ikke minst må vi vedlikeholde det vi har, sier Sletta.

Samfunnsøkonomi

Han får støtte av Sverre kjenne, konserndirektør Drift og teknologi i Bane Nor. Kjenne konstaterer at togene går for sakte og lønnsomheten er for dårlig. Også han trekker fram infrastrukturen som en stor utfordring. I tillegg til mer effektive terminaler vil han ha utbedring av den eksisterende jernbanen – blant annet flere krysningsspor.

– Vi bygger krysningsspor i dag også, men det går for sakte. Vi ligger på ett krysningsspor i året. Det må økes, sier Kjenne.

I tillegg mener han at det må prioriteres annerledes. I dag har persontrafikken forrang. Vil togselskapene øke antall avganger får de muligheten til det.

– Er det klokt? Kanskje vi skulle se mer på samfunnsøkonomien, sier Kjenne, som konstaterer at det er mer lønnsomt for samfunnet at godstrafikken prioriteres.

Klimakutt i NTP

Ikke minst vil klimaet tjene på at godset fraktes på jernbanen. Et 400 meter langt godstog tilsvarer 21 godstog. Det utgjør mye utslipp av klimagasser og veislitasje.

Godsalliansen sekretariatsleder, Roger Solheim, mener klima må inn som en del av Nasjonal Transportplan (NTP). 1200 milliarder kroner innen 2032. I samme periode skal klimautslippene kuttes med minst 50 prosent.

– Hvis vi mener noe med målene om å redusere utslippene og bevare naturmangfoldet burde dette vært lagt som et premiss i NTP. Realiteten er det i særlig grad ikke har vært en del av vurderingsgrunnlaget, sier Solheim.

Han fastslår at det er enkle grep som vil gjøre jernbanen som en mer interessant alternativ for de som skal velge godstransportører. Også Solheim trekker fram flere krysningsspor og vedlikehold av eksisterende infrastruktur.

– Det er lavthengende frukter som bør plukkes ned, slår Solheim fast.

Klimavinner

Styreleder i Jernbanealliansen, Tonje Kristiansen, erkjenner at også vedlikehold og utbygging av infrastrukturen på jernbanen har en miljøkostnad – både for klimautslipp og naturnedbygging. Hun slår fast at det likevel er en klimagevinst.

– Transportformen gir oss den klimaeffekten vi ønsker, sier Kristiansen.

Alliansen har fått rådgivningsbyrået Asplan Viak til å gå gjennom det totale klimautslippene fra jernbanen, inkludert utslippene ved utbygging.

– Jernbanen kan gi kutt i klimautslippene fra dag én. Og jo raskere vi overføre gods til bane jo større klimagevinst, slår Kristiansen fast.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse