JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Dette burde vi jo fått løst over en kopp kaffe på et møterom i Malvik. Det er helt uvirkelig at vi havnet helt her, sier Cato Ervall.

– Dette burde vi jo fått løst over en kopp kaffe på et møterom i Malvik. Det er helt uvirkelig at vi havnet helt her, sier Cato Ervall.

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

Hvor går grensen for hva som er et varsel? Det er spørsmålet når Høyesterett nå behandler saken til Nortura-tillitsvalgt Cato Ervall.07.12.2023
13:50
13.12.2023 12:55

erlend@lomedia.no

Hva er løpende dialog mellom en tillitsvalgt og bedriften – og hva er et varsel? Kreves det mer av en tillitsvalgt når det varsles enn av andre arbeidstakere?

Det skal Norges Høyesterett nå avgjøre.

Dommen vil legge føringer for alle tillitsvalgte, men kan også påvirke hvor lista for varsel legges for den jevne arbeidstaker.

Dette er første gang i historien en sak om varslingsreglene tas inn i Høyesterett. Reglene kom inn i arbeidsmiljøloven så sent som i 2007, og har siden den gang blitt revidert og utvidet flere ganger.

Tillitsvalgtshatten

NHO frykter at LOs forståelse vil utvide varslingsreglene så mye at de uthules.

De mener derfor Høyesterett må la lagmannsrettens vurdering er riktig: Cato Ervalls epost var ikke et varsel.

Først saken kort oppsummert: I juni 2021 sendte Nortura-tillitsvalgt Ervall en epost etter et møte med sin lokale HR-leder. Ervall møtte som plasstillitsvalgt sammen med et medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Etter møtet sendte Ervall denne eposten til sin regionale HR-sjef:

«Hei.

Se vedlegg oven.

Var på møte med A vedrørende personalsak mellom arbeidsleder og ansatt i går. Er lettere sjokkert om hvordan A med sine vage opplysninger gjentatte ganger trakasserte B med påstander om at A og C hadde kilde som var troverdig og at B sin forklaring var løgn. B har hele tiden nektet skyld i saken. B har vært ansatt i Selskapet 42 år han ble ilagt en muntlig advarsel uten mulighet til å forsvare seg. A mente at denne advarselen var bedriftens holdning til saken.

Advarselen var ferdig utfylt når jeg og B kom til møtet. Det vil si at vi fikk inntrykk av at det spillet ingen rolle om hva vi mente i saken.

Er dette måten Selskapet ønsker å fremstå som

Dommer, Jury, Bøddel for sine ansatte???

Så får vi håpe at deres varsler snakket sant. Uskyldig til det motsatte er bevist????

A sin metode er skyldig til det motsatte er bevist. Mine ord om A er arrogant, ufin, respektløs.

Sender dette til deg og håper på at du kan bidra til forbedring for fremtiden med å ta en prat med A»

Det sentrale spørsmålet: Er eposten et varsel om kritikkverdige forhold eller er det bare en vanlig epost fra en opprørt tillitsvalgt?

Ervall tapte saken både i tingretten og lagmannsretten.

Frostating lagmannsrett kom til at eposten «kan sies å angå et kritikkverdig forhold» etter arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser, og sånn sett kunne vært et varsel.

Men flertallet la vekt på at Ervall var tillitsvalgt, og at eposten var skrevet i affekt. Ervall anså den heller ikke som et varsel selv, understreker lagmannsretten.

• Les mer om bakgrunnen her: Er denne e-posten et varsel? Dommen fra Høyesterett kan få store konsekvenser for alle tillitsvalgte

De konklusjonene innebærer ifølge LO-advokat Jan Arild Vikan at tillitsvalgte pålegges en høyere standard for varsling enn arbeidstakere ellers – noe som er feil tolkning av lovverket, mener Vikan.

– Skal tillitsvalgte måtte ta av seg tillitsvalgthatten og si «nå varsler jeg»? Det finnes ikke sånne krav i loven. Ja, konsekvensen av en vid tolkning kan være at mange ytringer kan omfattes av varslingsreglene. Men det har lovgiver vært klar over – og ønsket, sa Vikan i retten.

LO-advokat Jan Arild Vikan mener det ikke kan være andre regler for tillitsvalgte for varsling.

LO-advokat Jan Arild Vikan mener det ikke kan være andre regler for tillitsvalgte for varsling.

Erlend Angelo

Form, emosjoner, intensjon og posisjonen din som arbeidstaker har ingenting å si ifølge lovteksten, understreket LO-advokaten.

– Det er jo ikke sånn at for å være et varsel, så må du selv anse at det er et varsel, du må være emosjonell stabil, og du kan ikke være tillitsvalgt, sa Vikan.

NHO: God nok beskyttelse

Nortura, representert av NHO-advokat Aleksander Rød, mener derimot at eposten ikke var et varsel av to grunner:

Det er ikke alvorlige nok forhold i eposten til at det kan bedømmes som «kritikkverdig». Og ikke minst, siden Ervall er tillitsvalgt så er det ikke tydelig nok at eposten er et varsel etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

– Det er på det rene at det ikke er formkrav eller krav til formål i loven. Men alle ytringer har et innhold og en kontekst. At det ikke er krav til form, betyr ikke at form ikke har betydning. Verken innholdet i eposten eller konteksten den ble sendt i er egnet til å vie den varslingsoppmerksomhet, mente Rød.

Rød la særlig vekt på at Ervall har lang erfaring som tillitsvalgt og at han ikke påpekte at eposten var et varsel før 11 måneder etter at eposten ble sendt. Da i prosess-skrivet som ble sendt i forbindelse med at saken skulle inn i tingretten.

Ervalls kommunikasjon med ledelsen var etter bestemmelsene i Hovedavtalen mellom LO-NHO, understreket Rød.

Dialogen var innenfor Hovedavtalens rammer, mente NHO-advokat Aleksander Rød.

Dialogen var innenfor Hovedavtalens rammer, mente NHO-advokat Aleksander Rød.

Erlend Angelo

– Hovedavtalen knesetter en rekke spilleregler for hvordan partene skal samhandle. Det er dette systemet Ervall kommer fra. I denne saken går klagemålet formløst over til å bli et varsel, 11 måneder etter at eposten ble sendt, sa Rød.

Hovedavtalen kan i prinsippet bli en utømmelig kilde til varslingssaker om Ervalls epost er et varsel, advarte NHO-advokaten.

– Varslingsloven kan bli en hindring for partssamarbeidet, sa Rød.

Svekker rettsvernet for tillitsvalgte?

LO-advokat Vikan påpekte overfor Høyesterett at dommen i lagmannsretten vil svekke rettsvernet for de tillitsvalgte, og at det kan innebære at færre varsler.

Stikk i strid med det som er formålet med varslingsreglene. Lovverket for varsling er viktig for et transparent og trygt arbeidsliv.

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven har kommet for å sikre vern av varslere og dermed gjøre det tryggere å varsle.

– Om lagmannsrettens tolkning blir stående, så vil færre utsagn av arbeidstakere være beskyttet mot gjengjeldelse. Det vil også begrense muligheten andre ansatte har for å varsle via tillitsvalgt, sa Vikan, som refererte til både norsk lov, menneskerettighetskonvensjonen og ILO-konvensjonen for å vise at Ervall må ha samme lave terskel for å varsle selv om han var tillitsvalgt.

Saken til Ervall handler nettopp om han ble utsatt for gjengjeldelse. Han ble nemlig omplassert etter hendelsen. Ervall mener han ble straffet for å ha varslet.

For å kunne avgjøre det, må man først avgjøre om eposten faktisk var et varsel. Dette skal Høyesterett avgjøre.

Skulle Ervall vinne fram i Høyesterett, blir saken sendt tilbake til lagmannsretten hvor man så må så om Ervall ble utsatt for gjengjeldelse.

NHO: Vernet på andre vis

NHO-advokat Rød mener tillitsvalgte som Ervall uansett er vernet av Grunnloven, Hovedavtalen og andre elementer som allminnelig stillingsvern.

– Tillitsvalgte kan også varsle, og Nortura tolker ikke reglene innskrenkende her. Men det må være visse krav til klarhet for varsel, særlig når det kommer fra erfarne tillitsvalgte som i denne saken, sa Rød.

– En tillitsvalgt får ikke dårligere vern, men man må være tydelig på når man trer ut av den sedvanlige rollen, mente NHO-advokaten.

Erlend Angelo

Kan få generelle konsekvenser

Dommen i Høyesterett kommer trolig like før juleferien, eller rett over nyttår.

Selv om saken i utgangspunktet handler om det er særskilte krav til tillitsvalgte når det gjelder varsling, kan det Høyesterett kommer fram til også få konsekvenser for varsling generelt i arbeidslivet.

Cato Ervall innrømmer at det er spesielt å ha havnet helt i Høyesterett, og at en epost han sendte for 2,5 år siden nå har fått et snev av historiske dimensjoner.

– Dette burde vi jo fått løst over en kopp kaffe på et møterom i Malvik. Det er helt uvirkelig at vi havnet helt her, sier Ervall.

Han hevder at han egentlig ikke er så veldig spent på hva dommen blir.

– Nei, for uansett utfall er jeg sikker på at Høyesterett i dommen vil påpeke noe som ikke er gjort riktig. Det er utenkelig at de ikke gjør det. I så fall lurer jeg veldig på hvordan det blir for tillitsvalgte i framtida.

07.12.2023
13:50
13.12.2023 12:55Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker