JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dette vet vi om statsbudsjettet 2024 så langt

I dag 6. oktober legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Her er noen av de viktigste lekkasjene.
Klokka 9:00 i dag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024

Klokka 9:00 i dag legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024

Jan-Erik Østlie

per.christensen@ntb.no

Samferdsel

* Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

* Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

* Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

* 300 millioner kroner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder.

* 60 millioner kroner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

* Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.

Oppvekst, skole og utdanning

* Kutt i barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden i hele landet, og enda mer i distriktene. Helårseffekten blir på litt over 3 milliarder kroner.

* Rentestøtte til kommuner som investerer i bygg og utstyr, for å gjøre skolen mer praktisk. Lånerammen er på 1 milliard årlig over åtte år. Det er satt av 30 millioner kroner på budsjettet til ordningen.

* 120 millioner kroner til praktisk utstyr i klasserommene.

* Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme, økes med 600 kroner i måneden. 60 millioner kroner.

* Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker i gjennomsnitt med 220 kroner. 40 millioner kroner.

* 35 millioner til styrket skolemiljø og bekjempelse av mobbing.

* Totalt 1,2 milliarder kroner til satsing på yrkesfag. Ordningen Fagbrev på jobb får en økning på drøyt 23 prosent, til 83,2 millioner. Totalt økes satsingen på yrkesfag med 200 millioner kroner, til 1,2 milliarder kroner.

Forskning og høyere utdanning

* 1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene.

* Byggestart på NTNUs campus. 178 millioner kroner neste år, rammen er 6,6 milliarder kroner.

Helse og omsorg

* 1500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

* 33,3 millioner kroner til 66 nye LIS1-stillinger (Lege i spesialisering). 31 av disse er reversering av LIS1-kuttet fra forrige statsbudsjett. I tillegg 20 millioner til lavere gebyrer for søkere fra tredjeland.

* 150 millioner kroner for å bygge opp flere lavterskeltilbud for psykisk helse.

* 26 millioner kroner til utvikling av et digitalt helsekort for gravide.

Militært

* Regjeringen vil bruke 15 milliarder kroner mer på forsvar i statsbudsjettet for 2024.

* 150 millioner kroner til militær romsatsing på Andøya Spaceport.

* 100 millioner kroner ekstra til Heimevernet. 50 millioner skal gå til nye våpen og 50 millioner til trening og kompetanseheving som skal bedre den operative evnen.

Kultur

* 40 millioner kroner til vedlikehold av den gamle jernbanestrekningen Tinnosbanen, som står på verdensarvlisten.

* 1,1 millioner kroner er satt av til å opprette en bachelorutdanning i folkedans ved Universitetet i Sørøst-Norge.

* 37 millioner kroner til samisk språk og kultur

* Tromsø kulturkvartal – ytterligere 8 millioner kroner til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Klima

* Økte utslippskutt på til sammen 6,4 millioner tonn CO2 innen 2030 ved å øke drivstoffavgiftene for bensin og diesel økes med 15 øre literen og heve krav om innblanding av biodiesel. Avgifts- og prisøkningen (anslagsvis 27 øre per liter) kompenseres med å sette ned trafikkforsikringsavgiften for fossilbiler med 400 kroner i året.

Annet

* Politiets budsjett økes med 500 millioner kroner.

* Rehabilitering av Bergen tinghus: 137 millioner kroner. Total ramme er beregnet til 1,18 milliarder.

* Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.

* 55 millioner kroner til opprettelse av en egen avdeling for innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer ved Skien fengsel, som er omgjort til et rent kvinnefengsel.

* 50 millioner kroner ekstra til såkalte bygdevekstavtaler. Det innebærer en tredobling av potten sammenlignet med inneværende år.

* 40 millioner kroner ekstra til bredbåndsutbygging. Bevilgningen blir da på totalt 400 millioner.

* Styrke arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet. 15 millioner kroner.

* 135 millioner til å styrke energiforvaltningen. 80 nye stillinger til NVE og Olje- og energidepartementet for å få fart på konsesjonsprosesser på kraftlinjer og kraftproduksjon.

* 380 millioner kroner til ungdomsgarantien i Nav. Det er opp fra 175 millioner i 2023-budsjettet.

* 90 millioner til å dekke forsikringskrav for yrkesskadde ofre etter Alpha Insurance-konkursen i 2018.

* 10 millioner kroner til å styrke rovviltarbeidet i Nord-Norge. Økningen anslås å øke antallet ansatte i Statens naturoppsyn i Nordland, Troms og Finnmark fra 28 til 35 ansatte.

* Økning i skattefradraget for langtransportsjåfører og arbeidere som bor på brakke. Blant annet økes den skattefrie delen av dekning av kost for opphold på brakke, pensjonat og hybel med kokemuligheter fra 250 kroner til 400 kroner. Kostsatsen for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Fakta om nøkkeltall i statsbudsjettet

Hovedtall fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Tallene for 2023 i parentes.

* Foreslått oljepengebruk i 2024 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 409,8 milliarder kroner (372,6), altså 37,2 milliarder kroner mer enn i år.

* Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 (2,5)

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0-0,1 (-0,6)

* Ventet ledighetstall i 2024: 2,0 (1,7)

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): 0,8 (1,7)

Kilde: Finansdepartementet

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om nøkkeltall i statsbudsjettet

Hovedtall fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Tallene for 2023 i parentes.

* Foreslått oljepengebruk i 2024 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 409,8 milliarder kroner (372,6), altså 37,2 milliarder kroner mer enn i år.

* Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 (2,5)

* Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0-0,1 (-0,6)

* Ventet ledighetstall i 2024: 2,0 (1,7)

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): 0,8 (1,7)

Kilde: Finansdepartementet