JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Driftstillatelsen opprettholdes for gruvedrift ved Førdefjorden – men miljøkravene skjerpes

Driftskonsesjonen for Nordic Minings omstridte gruve ved Førdefjorden er gitt en gang for alle. Næringsdepartementet sier de har skjerpet miljøkravene.
Aksjonister fra Natur og Ungdom ble onsdag fjernet av politiet etter at de prøvde å stanse anleggsarbeidet for et gruveprosjekt ved Førdefjorden. Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Gruveselskapet startet mandag å rive hus der industrianlegget skal bygges. Driftstillatelsen til gruveselskapet er påklaget til Nærings- og fiskeridepartemente 

Aksjonister fra Natur og Ungdom ble onsdag fjernet av politiet etter at de prøvde å stanse anleggsarbeidet for et gruveprosjekt ved Førdefjorden. Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Gruveselskapet startet mandag å rive hus der industrianlegget skal bygges. Driftstillatelsen til gruveselskapet er påklaget til Nærings- og fiskeridepartemente 

AMANDA IVERSEN ORLICH / Natur og Ungdom / NTB

Nå må bransjen forberede seg på nye tiltak for en mer bærekraftig mineralnæring, heter det i en pressemelding fra departementet.

– Departementet har gått grundig gjennom saken og kommet fram til at selskapet etter gjeldende minerallov må innvilges driftskonsesjon. Klagene har imidlertid ikke vært forgjeves: Jeg har lyttet til miljøbevegelsen og strammet inn miljøkravene i driftskonsesjonen betydelig, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han sier han har hatt nær dialog med både miljøbevegelsen, partene i arbeidslivet og bransjen selv.

– Vi er enige om at det grønne skiftet avhenger av tilgangen til mineraler, og at Norge bør vise vei og ha som ambisjon å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, sier han videre.

– Fine ord om miljø

Verken SV eller Miljøpartiet De Grønne tar dette for god fisk.

– At Nordic Mining får driftskonsesjon fra næringsminister Vestre, viser at Vestre og Støres regjering ikke mener alvor med alle de fine ordene om miljø, sier MDG i en kommentar.

Partiet mener de skjerpede kravene er vage og uforpliktende, og at Norge opererer med doble standarder.

SV krever stans i anleggsprosjektet, slik miljøvernere har kjempet for i årevis.

– Vi kan ikke fortsette å ødelegge fjordene på denne måten. Hvis regjeringen ikke stanser arbeidet, kommer SV til å foreslå dette i Stortinget raskt, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Ventet avgjørelse

Gruveselskapet sier i en børsmelding at avgjørelsen er som forventet.

– Vi har ventet lenge på denne avgjørelsen og er glade for at dette er det nå endelig avklart, som forventet. Det representerer den endelige tillatelsesmilepælen for Engebø Rutil- og Granatprosjekt. Vi kan nå gå videre mot å fullføre finansieringen av prosjektet og forberede bærekraftig mineralproduksjon, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum.

Før selskapet kan starte utvinning, må blant annet driftsplanen være godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. I så fall må de skjerpede miljøkravene være oppfylt.

I sin pressemelding viser selskapet til at de har sikret seg vel 132 millioner kroner fra lokale investorer. Grunneiere er løst ut, og forberedende arbeid på Engebøprosjektet er i gang sammen med lokale aktører.

– Vi setter stor pris på det lokale engasjementet og forankringen. Prosjektet har vært grundig vurdert av alle etater over 15 år og vil produsere mineraler på en bærekraftig og klimavennlig måte. Vi har satt oss høye mål for prosjektets påvirkning på naturmangfold og vil etablere et omfattende overvåkingsprogram for å leve opp til utslippstillatelsen, sier Fossum.

Tre nye krav

De skjerpede kravene til gruvedriften gjelder blant annet at forekomsten skal utnyttes best mulig. Dermed blir det mindre å deponere i fjorden. Selskapet skal ha mål og planer om årlig reduksjon av overskuddsmasser og rapportere om dette, ifølge departementet.

Selskapet skal dessuten utrede hvordan dagbrudd og underjordsdrift kan drives slik at mest mulig overskuddsmasse kan fylles tilbake i gruveområdet.

Det tredje kravet gjelder utslipp, som selskapet plikter å ha mål og planer for.

Ny mineralstrategi

Ifølge Vestre har det ikke vært mulig å revurdere selve utslippstillatelsen, som er gitt av Klima- og miljødepartementet og opprettholdt av Kongen i statsråd. Men bruken av sjødeponi skal under lupen.

– Det er ingen hemmelighet at Engebø-prosjektet har vært omstridt. Nærings- og fiskeridepartementet jobber derfor med en ny mineralstrategi som skal legges fram i løpet av året. Vi vil blant annet søke ny kunnskap om ulike deponeringsformer, herunder vurdere fremtiden til sjødeponi, sier Vestre.

Han viser til at mineralloven åpner for å revidere driftskonsesjonen etter ti år, basert på ny kunnskap, teknologisk utvikling og oppdaterte miljøbestemmelser.

Warning
Annonse
Annonse