JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"DIGITALMØTE": Innspillsmøtet mellom regjeringa og partene i arbeidslivet måtte gjennomføres digitalt.

"DIGITALMØTE": Innspillsmøtet mellom regjeringa og partene i arbeidslivet måtte gjennomføres digitalt.

Anders Hauge-Eltvik

Mer tillit til offentlig ansatte:

«Alle» vil være med å utforme tillitsreformen. Nå starter arbeidet

Statsråd Bjørn Arild Gram samlet tirsdag partene i arbeidslivet for å diskutere en ny tillitsreform. Alle vil være med, men mange er også opptatt av at det må følge med ressurser.18.01.2022
16:11
19.01.2022 09:06

anders@lomedia.no

Tillitsreformen omtales i Hurdalsplattformen som et av regjeringens viktigste prosjekter. Målet er å gi de ansatte i offentlig sektor tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester, og at målene for virksomhetene i offentlig sektor skal være få, tydelige og relevante.

Hvordan dette skal gjøres skal regjeringen finne ut av sammen med de ansatte, brukerne og lederne i offentlig sektor.

Tirsdag startet arbeidet opp med et digitalt allmøte mellom kommunal- og digitaliseringsminister Bjørn Arild Gram (Sp), og en rekke andre departementet og «alle» arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Alle har lyst til å være med på å utforme innholdet i reformen. Det var ingen som tok til orde for å holde fast ved et rapporteringsregime som er sterkt kritisert av mange.

Statsråden understreket at tillitsreformen er et arbeid hele regjeringa skal være med på, og at partssamarbeidet blir sentralt i dette arbeidet.

– Vi vil gi rom til fagligheten der ute, ha mindre rapportering og tellekanter, og ønsker å gi tillit til den enkelte medarbeider, enheter, kommuner og lokaldemokratiet, startet han med å poengtere.

TILLITSREFORM Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) koordinerer regjeringens arbeid med tillitsreformen. Det første møtet med partene i arbeidslivet ble hold 18. januar.

TILLITSREFORM Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) koordinerer regjeringens arbeid med tillitsreformen. Det første møtet med partene i arbeidslivet ble hold 18. januar.

Ole Palmstrøm

Gram luftet muligheten for å sette i gang pilotprosjekter som et mulig første grep.

Viktig med nok ressurser

LO-nestleder Roger Haga Heimli ser for seg at tillitsreformen skal ende opp i en varig modell, med den norske modellen som grunnmur. Men han var tydelig på at det kreves ressurser:

– Det er vesentlig at det er tilstrekkelig med ressurser, slik at det er rom for å endre og styrke tjenestene, sa han.

Leder Mette Nord i Fagforbundet og LO Kommune er glad for å komme i gang med arbeidet, og sa blant annet at en viktig faktor for å lykkes er å fase ut kommersielle aktører i velferdstjenestene. Faste, hele stillinger er også viktig for henne.

– Skal du aktivt delta i dette utviklingsarbeidet som ansatt i en 20 prosent stilling der det ikke blir satt inn vikar for deg, blir det vanskelig.

KS-leder Gunn Marit Helgesen ser for seg at tillitsreformen vil utløse ressurser, siden hun forventer at tillit og rom for å prøve vil utløse ressurser, mens kontroll og redsel for å gjøre feil gir den motsatte effekten.

Hun pekte også på at dagens krav til rapportering, forskrifter og veiledere binder opp mye av handlingsrommet til å lage bedre tjenester. Helgesen lurer også på om det følger med penger til arbeidet:

– Er det satt av noe ekstra midler? Det er nødvendig å spørre om dette. Oppstarten er nå, men etter hvert vil vi begynne å konkretisere, sa hun.

"DIGITALMØTE": Innspillsmøtet mellom regjeringa og partene i arbeidslivet måtte gjennomføres digitalt.

"DIGITALMØTE": Innspillsmøtet mellom regjeringa og partene i arbeidslivet måtte gjennomføres digitalt.

Anders Hauge-Eltvik

Silje Naustvik i Unio kom heller ikke utenom ressursspørsmålet:

– Tid, kompetanse og økonomi. Tillitsreformen kan ikke være at vi skal ha tillit til den enkelte sykepleier, lege eller prest å prioritere innenfor trange rammer. Reformen må være det motsatte: Skyve ansvaret oppover slik at fagfolkene får tid og tillit til å utføre sin profesjon, sa hun.

Spekter-leder Anne-Kari Bratten poengterte at tillitsreformen til syvende og sist skal føre til bedre tjenester for brukerne. Hun kjenner seg ikke igjen i at ledere i de sektorene hun kjenner detaljstyrer medarbeiderne sine og at medbestemmelsen er svekket.

– Problemet i dag er at ledere i lokale virksomheter blir pålagt for mye rapportering, og det kan være behov for å se på dette. Det er mange ledere der ute som er livredde for å gjøre feil, fordi tilsynene, mediene og politikerne leter i kriker og kroker etter feil, sa hun.

Bratten vil være med på å utforme god forvaltningspolitikk, ettersom en god offentlig sektor bidrar til oppslutning om den skattefinansierte velferdsstaten.

Pål Arnesen i YS Stat mener første bud er å fjerne ABE-reformen.

– Den er en «tillitsknuser». I mange etater må også konsulentbruken ned, og erstattes med egen kompetanse. Da må også bevilgningene til etatene holdes oppe, slik at man har mulighet til å bygge opp egen kompetanse, sier han.

Skal se etter noen kroner

Statsråd Bjørn Arild Gram svarte at han erkjenner at det arbeidet de skal igjennom kan «koste noen kroner».

– Om vi skal prosjektorganisere noen forsøk eller piloter, så er jeg åpen for å se på om vi kan skrape sammen noen kroner. Det skal ikke bli noen økonomisk diskusjon, forsikret han.

Etter innspillene oppsummerte Gram at han i alle fall ikke ser for seg å satse på en altomfattende reform som skal trykkes ut, men bruke tid, få innspill og gå gradvis fram.

– Jeg ønsker også å sette denne reformen inn i ramma for utvikling av offentlig sektor. Det blir nærmest en metodikk for å utvikle tjenestene, sier han.

LO Stat-nestleder har trua

Nestleder Henriette Jevnaker representerte LO Stat i møtet, og hun understreker at en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre en tillitsreform er et ryddig arbeidsliv.

– Det betyr at mange må i jobb, at det er faste og hele stillinger, mindre konsulentbruk og investering i medarbeidernes kompetanse, fastslo hun.

Jevnaker synes det skjer veldig mye bra på arbeidslivsfeltet nå, og mener det er det beste utgangspunktet for en tillitsreform. Hun pekte i møtet på tre ting hun mener er viktig i arbeidet partene skal inn i.

Det ene er en felles opplæring i hovedavtalene, slik at både ansatte og arbeidsgivere har en felles forståelse av regelverket for å samhandle.

Hun mener også utdanningen av ledere i offentlig sektor må utvikles, slik at de går fra å leve med mål- og resultatstyring til en «ny virkelighet» med selvgående ansatte og å jobbe etter kvalitative mål. Dessuten er digitale verktøy så viktig at de ansatte må få være med på utforming og bestilling slik at disse blir best mulig.

Jevnaker liker signalene fra regjeringen.

– Det er positivt at politisk ledelse ikke er så bastante i hvordan tillitsreformen skal se ut. Denne reformen skal vokse fram, og så langt holder de det de lover med at den skal skapes fra bunnen og opp i samspill med organisasjonene og de ansatte, sier hun.

At en rekke departementer er koblet på arbeidet synes hun er lovende, og mener det er en viser at regjeringen har tenkt å overholde intensjonen i Hurdalsplattformen der de fremhever tillitsreformen som en av sine viktigste prosjekter. Hun har veldig tro på at det vil styrke offentlig sektor om de lykkes.

– Dette skal bli et konkurransefortrinn i offentlig sektor. Det skal være attraktivt å jobbe i og lede i offentlig sektor. Fokuset skal ikke være marked, men faglighet og utvikling av offentlige tjenester. Nå får vi trøkk på det, og det er veldig bra, sier hun.

Jevnaker er enig i at det må brukes tilstrekkelig med tid og penger for å få til reformen. Men hun tror det lønner seg.

– Det vil bli en investering som man får kjapt betalt for. I stedet for formålsløse, flate ABE-kutt, handler det om å jobbe smartere, bedre trivsel, mindre sykefravær og at folk yter mer. Det handler om å våge å investere, og jeg tror vi får rask avkastning, sier hun.

OPTIMIST: LO Stat-nestleder Henriette Jevnaker tror arbeidet med tillitsreformen har potensial til å ende opp ed noe veldig bra.

OPTIMIST: LO Stat-nestleder Henriette Jevnaker tror arbeidet med tillitsreformen har potensial til å ende opp ed noe veldig bra.

Ole Palmstrøm

18.01.2022
16:11
19.01.2022 09:06Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er en av Norges yngste yrkessjåfører. Her er hennes melding til jenter som vurderer yrket

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Den nye elektrikerlønna: 8,99 mer i timen og bedre betingelser for arbeidsreiser

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav


Flere saker