JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KURSISTER: Disse tre sekretærene i LO Stat er på flere kurs enn de fleste, men så er da også å lede kurs en av hovedoppgavene deres. Fra venstre: Jørund Hassel, Mona Fagerheim og Synnøve Eide.

KURSISTER: Disse tre sekretærene i LO Stat er på flere kurs enn de fleste, men så er da også å lede kurs en av hovedoppgavene deres. Fra venstre: Jørund Hassel, Mona Fagerheim og Synnøve Eide.

Kristian Brustad

Ånder for skolering av tillitsvalgte

– Kunnskap om lover og avtaleverk er utrolig viktig. Men like viktig er at kursdeltagerne lærer og deler erfaringer og kunnskap på tvers, sier distriktssekretær og kursleder i LO Stat, Synnøve Eide.02.09.2014
12:00
15.09.2014 12:43

katharina.dale.hakonsen@lomedia.no

– Kunnskap er makt. Har du mye kunnskap og er god til å formilde, får du innflytelse. Tidligere LO-leder Roar Flåthen ånder for LOs skolering av tillitsvalgte.

– Kunnskap har vært med på å bygge velferdssamfunnet. Skolering har vært en vesentlig faktor i LOs historie, poengterer Flåthen.

– Hvilke redskaper er de viktigste for en tillitsvalgt?

– Som tillitsvalgt må du kunne avtale- og lovverket. Tjenestemannsloven, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er arbeidslivets grunnlov. I tillegg må du ha personlige egenskaper og kunnskap om din organisasjon og din bedrift. Tariffavtaler og lønnssystem er også viktig, mener Flåthen.

Samtidig mener han det er viktig for en tillitsvalgt i en forhandlingssituasjon å kjenne til psykologien i forhandlingene.

– Derfor må tillitsvalgte være villige til å skolere seg. De fleste som blir valgt for første gang, har ikke denne kunnskapen. Kurs er avgjørende for LO, for at tillitsvalgte skal gjøre den jobben de er valgt til, sier Flåthen.

Og tro for all del ikke at arbeidsgiverne er uenig. Lars Haukaas, tidligere Spekter-direktør, har sitter ved forhandlingsbordet utallige ganger. Han mener uskolerte tillitsvalgte kan gjøre det vanskelig å finne løsninger.

– Arbeidsgiver er avhengig av å forhandle med skolerte tillitsvalgte. Når vi skal fatte krevende beslutninger sammen, er det viktig at vi kan faget vårt. Hvis du føler at den du møter ikke har bæret av peiling på det du snakket om, blir ikke forhandlingsklima godt, framhever Haukaas.

Han mener det er viktig å bruke tid på å bli kjent. Da er sjansen større for å unngå konfrontasjoner og om de oppstå, tåler man dem bedre.

– I utgangspunktet er det bare i lønnsforhandlingene vi har motsettende interesser. I alle andre relasjoner er samarbeidsforholdet knyttet opp til at arbeidsgiver og tillitsvalgt skal treffe beslutninger som er gode for bedriften. For å gjøre det må de kunne spilleregler, kjenne virksomheten godt og være konstruktive i beslutningsprosesser. Medvirkningsfilosofien handler om å gjøre ledelsesbeslutningene bedre og å utløse de ansatte kompetanse i beslutningsprosesser, sier Haukaas.

Han er ikke et sekund i tvil om at den norske modellen, samarbeidsmodellen, mellom ledelse og ansatte, gjør at Norge er gode på omstilling.

– Jeg skryter av modellen hver dag. Det foregår en voldsom ledelsesskolering på universiteter og høgskoler i Norge, men jeg er forundret over i hvor liten grad det undervises i betydningen av fagforeningen. Ledelsesforskningen er også fri for stoff om fagbevegelsen. Det er synd, og derfor bruker Spekter mye tid på å spre kunnskap og innsikt om fagforeningen, forteller Haukaas.

Bruker millioner på skolering

Her er Spekter og LO Stat på linje.

– Mange av sakene som kommer på bordet til tillitsvalgte viser at medbestemmelse og involvering er uteglemt. Bevisst eller ubevisst? Jeg er av den oppfatning at få lærersteder i Norge lærer fra seg at vi har en samarbeidsmodell mellom arbeidsgivere, arbeidstagere og staten, i Norge, sier Anniken Refseth.

Hun er kurs- og konferanseansvarlig i LO Stat. Og nettopp for å sikre samarbeidsmodellen, og gode tillitsvalgte, bruker LO Stat titalls millioner hvert år på skolering av tillitsvalgte.

Nå har LO Stat gått gjennom alle kursene i porteføljen, for å sikre at tillitsvalgte får den skoleringen som er nødvendig.

– Vi skal tilby det medlemmene er interessert i. For tiden er folk flest, medlemmer og tillitsvalgte opptatt av pensjon, omstilling, tariff, konflikthåndtering og medbestemmelse. Da må vi ha kurs tilpasset dette, sier Refseth.

På kursene lærer du det grunnleggende som trengs for å bli tillitsvalgt.

– Du trenger kunnskap om å sitte i et styre, lede årsmøter, føre en sak på vegne av alle ansatte, organisasjonsbygging og hvordan drøfte og forhandle. Du må lære hva du skal gjøre for å være en part og hvordan du skal representere de som har valgt deg, forteller Refseth.

Som tillitsvalgt må man kunne påvirke. Det er en viktig del av skoleringen.

– Hvis du vil påvirke, krever det skolering. Skoleringen handler om å lære reell påvirkning. Det er en stor fordel for ledelsen at de ansatte er med på laget. En får best resultat når alle parter kan regelverket og lovene og følger spillereglene, mener Refseth.

Kursene har blant annet rollespill der du får prøvd deg på for eksempel forhandlinger.

– Det er lagt opp til at man skal sitte igjen med en helhetlig oversikt over hva som forventes av en tillitsvalgt, og at man ser hvor mangfoldig en slik oppgave er.

Sju distriktssekretærer i LO Stat har ansvaret for sine regioner, og bruker mye av tiden sin på skolering av tillitsvalgte.

– Jeg vil skryte av distriktssekretærene. De er kunnskapsrike og godt oppdaterte på hva som rører seg av utfordringer i arbeidslivet.

Universitetsstudie

Mangelen på studier om den norske modellen, har blant annet ført til et samarbeid mellom LO Stat og Universitetet i Bergen (UiB). Siden 2001 har LO Stat tilbudt kurs i forvaltningspolitikk. Kurset kalles Organisering, Læring og Endring (OLE)

Dag Runar F. Jacobsen, førsteamanuensis, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB leder skoleringen.

– Det var sterkt da en deltager fra Voss kom bort til meg og sa at det var to mennesker som har betydd noe for han. Det var obersten i militæret og jeg, smiler Jacobsen.

Han har også fått en konkret tilbakemelding fra en tillitsvalgt i et statlig tilsyn. Etter et endt LO-skolering skrev han et notat til ledelsen. Notatet ble tatt i bruk. Han framstod som en kompetent og dyktig ansatt.

– Det er klart det må være gøy. Det hadde han ikke klart uten skolering. For mange er studiet selvutvikling, en dør inn i akademia. De får ny innsikt, lærer å kommunisere og uttrykke seg. De lærer maktspråket som brukes i det offentlige. Hele poenget er å gi tillitsvalgte og medlemmer kunnskap, og dermed makt, sier Jacobsen.

På kurset får medlemmer og tillitsvalgte møte noen av de beste norske forskerne. Statsviter og professor ved UiB, Per Lægreid, er en av dem.

– Kurstilbudet er dynamisk gjensidig. Det gjør det unikt. Det er en møteplass hvor studentene får ny kunnskap og nye perspektiver på sitt arbeid. Vi forskere får diskutert våre analyser med de som kjenner virkeligheten i sektoren. Kanskje vi ser nye problemstillinger bedre sammen?

– Hva er forskjellen mellom våre ordinære studenter og LO Stat studentene? Ordinære studenter blomstrer når de snakker om teori. På LO Stat studiene møter vi studenter med mye kunnskap fra arbeidslivet, gjerne fra offentlig sektor. De blomstrer når de snakker om arbeidshverdagen, forteller Jacobsen.

– Føler meg beæret

Greta Lauritzen, er medlem i Norsk Tjenestemannslag og jobber som seniorkonsulent i Skatteetaten i Tromsø. I 22 år har hun hatt ulike tillitsverv. Nå går hun på OLE-kursene.

– Skoleringen til LO er en utrolig fin opplæring. Jeg lærer om mitt virke som ansatt, medlem og tillitsvalgt. I tillegg lærer du deg selv å kjenne som menneske. Jeg har fått venner for livet og et godt nettverk. Jeg føler meg beæret som for lov til å være med, sier Lauritzen.

Men hun legger ikke skjul på at skoleringen kan være krevende.

– Det er arbeidskrevende. Kvaliteten på kursene i regi av Universitet i Bergen er veldig høy. Likevel gleder jeg meg til hvert kurs, forteller Lauritzen.

Jorge Morales Del Pino er tillitsvalgt i Fagforbundet. Han jobber som portør og sjåfør på Stord sykehus. Han er opptatt av å tilegne seg kunnskap.

– For å gjøre en god jobb som tillitsvalgt må jeg kunne lover og regler om Spekter-bedriftene. Jeg må forstå og ha kjennskap til hva de snakker om. Etterutdanningen fra LO er kjempebra. Det er en fantastisk mulighet. Dette tilbudet fins ikke noe annet sted i verden. Det er unikt, mener Del Pino.

Gro Merete Skjæveland i Fellesorganisasjonen synes det er spennende å lære om organisasjonslivet og samfunnet. Hun er sosionom med videreutdanning i psykiatri og jobber som miljøterapeut på en psykiatrisk sikkerhetsavdeling i Helse Stavanger.

– Det er spennende og interessant å lære om organisasjonslivet og samfunnet, men det er også krevende, erkjenner hun.

Anne-Lise Jall i Norsk Tjenestemannslag er rungende enig. Hun er avdelingskonsulent og leder for NTL i Konkurransetilsynet i Bergen.

– Jeg har tatt alle NTL-kursene. De er gode. Dette kurset som er i regi av LO Stat er det mest krevende og spennende jeg har tatt. Du må være strukturert og sette av tid for å gjennomføre studiet ved siden av jobben.

Mange nivåer

Ved siden av OLE-kursene er skift og turnus hett om dagen. LO Stat arrangerer kurs på løpende bånd om dette temaet. Marius Hojem i Norsk Jernbaneforbund mener kunnskap om regelverket rundt arbeidstid er viktig nå om dagen.

– Det er greit å kunne regelverket. Jeg har jobbet turnus de siste ti årene. Først som konduktør og togkontrollør. Nå er jeg trafikkplanlegger. Jeg hadde stort utbytte av kurset. dessuten er det viktig å høre om hvordan andre arbeidsplasser løser sine utfordringer, forteller Hojem.

Marit Hove i Forbundet for ledelse og teknikk er helt med på den. Hun er operatør og setter opp turnus i Statens vegvesen, veitrafikksentralen region Vest.

– Det var godt å diskutere og lære av de andre kursdeltagerne. I 22 år har jeg jobbet mye skift og turnus. På kurset fikk jeg svar på ting jeg var usikker på. Jeg fikk bedre forklaring er på hvorfor det er slik, og hvordan vi skal gjøre tingene. Å lære avtaleverket å kjenne skikkelig var veldig nyttig. Selv om vi som deltok på kurset jobber med det samme, gjør vi ting litt ulikt.

Og nettopp det å lære av andre kursdeltagere setter distriktssekretær og kursleder i LO Stat, Synnøve Eide, høyt.

– Kunnskap om lover og avtaleverk er utrolig viktig. Vi gir kunnskap der folk har behov for påfyll. Men like viktig er at kursdeltagerne lærer og deler erfaringer og kunnskap på tvers. Det er et godt klima for meningsutveksling på kursene. Flere jobber med ulike ting og har forskjellige typer utfordringer, men de får likevel konstruktiv input, sier Eide.

Mange ulike kurs

Grunnkurs i alt fra organisasjonskunnskap, lover og avtaler i staten
og i Spekter til fagbevegelsen og
samfunnet.

Temakurs over fire-fem dager om
personalpolitikk, skift og turnus og samfunnspåvirkning.

Kortkurs og konferanser med ulike tema og varighet flere steder i landet.

Kurs i alt fra arbeidsrett, arbeids¿miljøskolen og veilederopplæring.
AOF arrangerer kursene.

Tre studier innen forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen som gir studiepoeng.

Årlig deltar 2500 – 3000 medlemmer på kurs. LO Stat hadde 2700 kurs¿deltagere i 2013.

Noen kurs har ventelister. Temakurs i skift og turnus og personalpolitikk er populære.

Reise, kost og losji er gratis. I spesielle tilfeller gis støtte til barnepass. Hovedavtalen sikrer at medlemmer har krav på fri med lønn for å delta på kurs.

For mer info: www.lostat.no

Som tillitsvalgt må du kunne avtale- og lovverket. Tjenestemannsloven, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er arbeidslivets grunnlov.

Roar Flåthen, tidligere LO-leder

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.09.2014
12:00
15.09.2014 12:43Mest lest

YTELSER: NTL-tillitsvalgt Svein-Arild GUllvåg vil ha slutt på kutt i Nav-ytelser.

YTELSER: NTL-tillitsvalgt Svein-Arild GUllvåg vil ha slutt på kutt i Nav-ytelser.

Tormod Ytrehus

Nav-ansatte vil ha slutt på kutt i ytelser: – Ingen blir frisk av at en tar fra dem pengene

MANGE LAVTLØNTE: Varehandelen er den største lavlønnsnæringen, men det er innenfor hotell og restaurant økningen av lavtlønte er størst.

MANGE LAVTLØNTE: Varehandelen er den største lavlønnsnæringen, men det er innenfor hotell og restaurant økningen av lavtlønte er størst.

Håvard Sæbø

Over 600.000 nordmenn tjener dårlig: – Jeg er ikke bare bekymret, men også provosert

Somieh Gholam Rasool ble sjukmeldt i ti dager med hjernerystelse, sov dårlig, gikk ned flere kilo og får fortsatt behandling for hode- og nakkesmerter.

Somieh Gholam Rasool ble sjukmeldt i ti dager med hjernerystelse, sov dårlig, gikk ned flere kilo og får fortsatt behandling for hode- og nakkesmerter.

Ole Martin Wold

Bussjåfør Somieh ble angrepet på jobb: – Plutselig kjenner jeg et hardt slag i ansiktet

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Helge Rønning Birkelund

Her er Støre-regjeringens planer for arbeidslivet

Kjørelister som FriFagbevegelse har fått innsyn i, bekrefter at sjåførene har kjørt lange strekk. I timelistene er det utelukkende kjøretiden som er oppført som arbeidstid. Alt annet har vært gratisarbeid.

Kjørelister som FriFagbevegelse har fått innsyn i, bekrefter at sjåførene har kjørt lange strekk. I timelistene er det utelukkende kjøretiden som er oppført som arbeidstid. Alt annet har vært gratisarbeid.

Stein Inge Stølen

Sjåfører kan ha blitt svindlet for over 1000 kroner hver dag

Jan-Erik Østlie

Solberg-regjeringa vil kutte i feriepengar til arbeidslause neste år

MER GRENSEHANDEL: Solberg-regjeringa åpner opp for mer handling i Sverige, er budskapet fra blant andre fagforbundet NNN etter at statsbudsjettet ble lagt fram. (illustrasjonsfoto)

MER GRENSEHANDEL: Solberg-regjeringa åpner opp for mer handling i Sverige, er budskapet fra blant andre fagforbundet NNN etter at statsbudsjettet ble lagt fram. (illustrasjonsfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Statsbudsjettet er en gavepakke til svensk handel og matindustri, mener NNN-lederen

Debatt

Signalet fra Equinor til andre aktører blir: Ulovlig innleie er helt ok, skriver Richard Storevik.

Signalet fra Equinor til andre aktører blir: Ulovlig innleie er helt ok, skriver Richard Storevik.

Håvard Sæbø

«Equinor driver med sosial dumping. Nå må selskapet rydde opp», skriver Richard Storevik

DET HASTER: De er i en akutt situasjon og må ha penger nå. Folk har mistet inntekten sin over natta. Man legger seg ikke akkurat opp en bufferkonto på arbeidsavklaringspenger. De er syke i tillegg. Det er jo derfor de får arbeidsavklaringpenger. Og så havner de i denne ståa, sier Mimir Kristjansson til FriFagbevegelse.

DET HASTER: De er i en akutt situasjon og må ha penger nå. Folk har mistet inntekten sin over natta. Man legger seg ikke akkurat opp en bufferkonto på arbeidsavklaringspenger. De er syke i tillegg. Det er jo derfor de får arbeidsavklaringpenger. Og så havner de i denne ståa, sier Mimir Kristjansson til FriFagbevegelse.

Nadia Frantzen

AAP-mottakerne kan ikke vente flere måneder. De må ha penger nå, mener Mimir Kristjansson

Martin Guttormsen Slørdal

Støre holder løftet om å doble fagforeningsfradraget

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

Tri Nguyen Dinh

Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

Alf Ragnar Olsen

LO skuffet over at kutt i offentlig sektor videreføres

Carina Arstad (49) kan strikke ved hjelp av en motorisert strikkemaskin. Her får hun litt hjelp av arbeidsleder Mikkel Hegna Eknes og ved siden av står gründer av Aurora verksted, Trine Dreyer.

Carina Arstad (49) kan strikke ved hjelp av en motorisert strikkemaskin. Her får hun litt hjelp av arbeidsleder Mikkel Hegna Eknes og ved siden av står gründer av Aurora verksted, Trine Dreyer.

Hanna Skotheim

På Aurora verksted får Carina (49) en ordinær arbeidshverdag samtidig som hun får den omsorgen hun trenger

Terje Pedersen / NTB

Alle AAP-mottakere får beholde stønaden ut året

Javad Parsa / NTB

Slik treffer statsbudsjettet lommeboka

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den nye regjeringen er klar – Støre presenterer et ungt og kvinnesterkt lag

Cathrine Kahrs

Bjørn Arild mener vi må bruke mindre fossil energi. Selv om det har ført til at han mister jobben

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

Leif Martin Kirknes

MDG, Rødt og SV fremmer forslag om stans i tildeling av letelisenser på norsk sokkel

Eglė Rimdžiutė ir Mindaugas Giedraitis dirba kartu langų gamyboje Šiaurės Norvegijoje.

Eglė Rimdžiutė ir Mindaugas Giedraitis dirba kartu langų gamyboje Šiaurės Norvegijoje.

Tormod Ytrehus

Darbo užmokestis pritraukia darbuotojus migrantus iš Rytų Europos į Norvegiją. Eglei ir Mindaugui buvo svarbesni kiti dalykai

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Tri Nguyen Dinh

Dette ønsker Støre-regjeringa å gjøre med arbeidslivet. Se hele oversikten


Flere saker