JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KURSISTER: Disse tre sekretærene i LO Stat er på flere kurs enn de fleste, men så er da også å lede kurs en av hovedoppgavene deres. Fra venstre: Jørund Hassel, Mona Fagerheim og Synnøve Eide.

KURSISTER: Disse tre sekretærene i LO Stat er på flere kurs enn de fleste, men så er da også å lede kurs en av hovedoppgavene deres. Fra venstre: Jørund Hassel, Mona Fagerheim og Synnøve Eide.

Kristian Brustad

Ånder for skolering av tillitsvalgte

– Kunnskap om lover og avtaleverk er utrolig viktig. Men like viktig er at kursdeltagerne lærer og deler erfaringer og kunnskap på tvers, sier distriktssekretær og kursleder i LO Stat, Synnøve Eide.02.09.2014
12:00
15.09.2014 12:43

katharina.dale.hakonsen@lomedia.no

– Kunnskap er makt. Har du mye kunnskap og er god til å formilde, får du innflytelse. Tidligere LO-leder Roar Flåthen ånder for LOs skolering av tillitsvalgte.

– Kunnskap har vært med på å bygge velferdssamfunnet. Skolering har vært en vesentlig faktor i LOs historie, poengterer Flåthen.

– Hvilke redskaper er de viktigste for en tillitsvalgt?

– Som tillitsvalgt må du kunne avtale- og lovverket. Tjenestemannsloven, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er arbeidslivets grunnlov. I tillegg må du ha personlige egenskaper og kunnskap om din organisasjon og din bedrift. Tariffavtaler og lønnssystem er også viktig, mener Flåthen.

Samtidig mener han det er viktig for en tillitsvalgt i en forhandlingssituasjon å kjenne til psykologien i forhandlingene.

– Derfor må tillitsvalgte være villige til å skolere seg. De fleste som blir valgt for første gang, har ikke denne kunnskapen. Kurs er avgjørende for LO, for at tillitsvalgte skal gjøre den jobben de er valgt til, sier Flåthen.

Og tro for all del ikke at arbeidsgiverne er uenig. Lars Haukaas, tidligere Spekter-direktør, har sitter ved forhandlingsbordet utallige ganger. Han mener uskolerte tillitsvalgte kan gjøre det vanskelig å finne løsninger.

– Arbeidsgiver er avhengig av å forhandle med skolerte tillitsvalgte. Når vi skal fatte krevende beslutninger sammen, er det viktig at vi kan faget vårt. Hvis du føler at den du møter ikke har bæret av peiling på det du snakket om, blir ikke forhandlingsklima godt, framhever Haukaas.

Han mener det er viktig å bruke tid på å bli kjent. Da er sjansen større for å unngå konfrontasjoner og om de oppstå, tåler man dem bedre.

– I utgangspunktet er det bare i lønnsforhandlingene vi har motsettende interesser. I alle andre relasjoner er samarbeidsforholdet knyttet opp til at arbeidsgiver og tillitsvalgt skal treffe beslutninger som er gode for bedriften. For å gjøre det må de kunne spilleregler, kjenne virksomheten godt og være konstruktive i beslutningsprosesser. Medvirkningsfilosofien handler om å gjøre ledelsesbeslutningene bedre og å utløse de ansatte kompetanse i beslutningsprosesser, sier Haukaas.

Han er ikke et sekund i tvil om at den norske modellen, samarbeidsmodellen, mellom ledelse og ansatte, gjør at Norge er gode på omstilling.

– Jeg skryter av modellen hver dag. Det foregår en voldsom ledelsesskolering på universiteter og høgskoler i Norge, men jeg er forundret over i hvor liten grad det undervises i betydningen av fagforeningen. Ledelsesforskningen er også fri for stoff om fagbevegelsen. Det er synd, og derfor bruker Spekter mye tid på å spre kunnskap og innsikt om fagforeningen, forteller Haukaas.

Bruker millioner på skolering

Her er Spekter og LO Stat på linje.

– Mange av sakene som kommer på bordet til tillitsvalgte viser at medbestemmelse og involvering er uteglemt. Bevisst eller ubevisst? Jeg er av den oppfatning at få lærersteder i Norge lærer fra seg at vi har en samarbeidsmodell mellom arbeidsgivere, arbeidstagere og staten, i Norge, sier Anniken Refseth.

Hun er kurs- og konferanseansvarlig i LO Stat. Og nettopp for å sikre samarbeidsmodellen, og gode tillitsvalgte, bruker LO Stat titalls millioner hvert år på skolering av tillitsvalgte.

Nå har LO Stat gått gjennom alle kursene i porteføljen, for å sikre at tillitsvalgte får den skoleringen som er nødvendig.

– Vi skal tilby det medlemmene er interessert i. For tiden er folk flest, medlemmer og tillitsvalgte opptatt av pensjon, omstilling, tariff, konflikthåndtering og medbestemmelse. Da må vi ha kurs tilpasset dette, sier Refseth.

På kursene lærer du det grunnleggende som trengs for å bli tillitsvalgt.

– Du trenger kunnskap om å sitte i et styre, lede årsmøter, føre en sak på vegne av alle ansatte, organisasjonsbygging og hvordan drøfte og forhandle. Du må lære hva du skal gjøre for å være en part og hvordan du skal representere de som har valgt deg, forteller Refseth.

Som tillitsvalgt må man kunne påvirke. Det er en viktig del av skoleringen.

– Hvis du vil påvirke, krever det skolering. Skoleringen handler om å lære reell påvirkning. Det er en stor fordel for ledelsen at de ansatte er med på laget. En får best resultat når alle parter kan regelverket og lovene og følger spillereglene, mener Refseth.

Kursene har blant annet rollespill der du får prøvd deg på for eksempel forhandlinger.

– Det er lagt opp til at man skal sitte igjen med en helhetlig oversikt over hva som forventes av en tillitsvalgt, og at man ser hvor mangfoldig en slik oppgave er.

Sju distriktssekretærer i LO Stat har ansvaret for sine regioner, og bruker mye av tiden sin på skolering av tillitsvalgte.

– Jeg vil skryte av distriktssekretærene. De er kunnskapsrike og godt oppdaterte på hva som rører seg av utfordringer i arbeidslivet.

Universitetsstudie

Mangelen på studier om den norske modellen, har blant annet ført til et samarbeid mellom LO Stat og Universitetet i Bergen (UiB). Siden 2001 har LO Stat tilbudt kurs i forvaltningspolitikk. Kurset kalles Organisering, Læring og Endring (OLE)

Dag Runar F. Jacobsen, førsteamanuensis, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB leder skoleringen.

– Det var sterkt da en deltager fra Voss kom bort til meg og sa at det var to mennesker som har betydd noe for han. Det var obersten i militæret og jeg, smiler Jacobsen.

Han har også fått en konkret tilbakemelding fra en tillitsvalgt i et statlig tilsyn. Etter et endt LO-skolering skrev han et notat til ledelsen. Notatet ble tatt i bruk. Han framstod som en kompetent og dyktig ansatt.

– Det er klart det må være gøy. Det hadde han ikke klart uten skolering. For mange er studiet selvutvikling, en dør inn i akademia. De får ny innsikt, lærer å kommunisere og uttrykke seg. De lærer maktspråket som brukes i det offentlige. Hele poenget er å gi tillitsvalgte og medlemmer kunnskap, og dermed makt, sier Jacobsen.

På kurset får medlemmer og tillitsvalgte møte noen av de beste norske forskerne. Statsviter og professor ved UiB, Per Lægreid, er en av dem.

– Kurstilbudet er dynamisk gjensidig. Det gjør det unikt. Det er en møteplass hvor studentene får ny kunnskap og nye perspektiver på sitt arbeid. Vi forskere får diskutert våre analyser med de som kjenner virkeligheten i sektoren. Kanskje vi ser nye problemstillinger bedre sammen?

– Hva er forskjellen mellom våre ordinære studenter og LO Stat studentene? Ordinære studenter blomstrer når de snakker om teori. På LO Stat studiene møter vi studenter med mye kunnskap fra arbeidslivet, gjerne fra offentlig sektor. De blomstrer når de snakker om arbeidshverdagen, forteller Jacobsen.

– Føler meg beæret

Greta Lauritzen, er medlem i Norsk Tjenestemannslag og jobber som seniorkonsulent i Skatteetaten i Tromsø. I 22 år har hun hatt ulike tillitsverv. Nå går hun på OLE-kursene.

– Skoleringen til LO er en utrolig fin opplæring. Jeg lærer om mitt virke som ansatt, medlem og tillitsvalgt. I tillegg lærer du deg selv å kjenne som menneske. Jeg har fått venner for livet og et godt nettverk. Jeg føler meg beæret som for lov til å være med, sier Lauritzen.

Men hun legger ikke skjul på at skoleringen kan være krevende.

– Det er arbeidskrevende. Kvaliteten på kursene i regi av Universitet i Bergen er veldig høy. Likevel gleder jeg meg til hvert kurs, forteller Lauritzen.

Jorge Morales Del Pino er tillitsvalgt i Fagforbundet. Han jobber som portør og sjåfør på Stord sykehus. Han er opptatt av å tilegne seg kunnskap.

– For å gjøre en god jobb som tillitsvalgt må jeg kunne lover og regler om Spekter-bedriftene. Jeg må forstå og ha kjennskap til hva de snakker om. Etterutdanningen fra LO er kjempebra. Det er en fantastisk mulighet. Dette tilbudet fins ikke noe annet sted i verden. Det er unikt, mener Del Pino.

Gro Merete Skjæveland i Fellesorganisasjonen synes det er spennende å lære om organisasjonslivet og samfunnet. Hun er sosionom med videreutdanning i psykiatri og jobber som miljøterapeut på en psykiatrisk sikkerhetsavdeling i Helse Stavanger.

– Det er spennende og interessant å lære om organisasjonslivet og samfunnet, men det er også krevende, erkjenner hun.

Anne-Lise Jall i Norsk Tjenestemannslag er rungende enig. Hun er avdelingskonsulent og leder for NTL i Konkurransetilsynet i Bergen.

– Jeg har tatt alle NTL-kursene. De er gode. Dette kurset som er i regi av LO Stat er det mest krevende og spennende jeg har tatt. Du må være strukturert og sette av tid for å gjennomføre studiet ved siden av jobben.

Mange nivåer

Ved siden av OLE-kursene er skift og turnus hett om dagen. LO Stat arrangerer kurs på løpende bånd om dette temaet. Marius Hojem i Norsk Jernbaneforbund mener kunnskap om regelverket rundt arbeidstid er viktig nå om dagen.

– Det er greit å kunne regelverket. Jeg har jobbet turnus de siste ti årene. Først som konduktør og togkontrollør. Nå er jeg trafikkplanlegger. Jeg hadde stort utbytte av kurset. dessuten er det viktig å høre om hvordan andre arbeidsplasser løser sine utfordringer, forteller Hojem.

Marit Hove i Forbundet for ledelse og teknikk er helt med på den. Hun er operatør og setter opp turnus i Statens vegvesen, veitrafikksentralen region Vest.

– Det var godt å diskutere og lære av de andre kursdeltagerne. I 22 år har jeg jobbet mye skift og turnus. På kurset fikk jeg svar på ting jeg var usikker på. Jeg fikk bedre forklaring er på hvorfor det er slik, og hvordan vi skal gjøre tingene. Å lære avtaleverket å kjenne skikkelig var veldig nyttig. Selv om vi som deltok på kurset jobber med det samme, gjør vi ting litt ulikt.

Og nettopp det å lære av andre kursdeltagere setter distriktssekretær og kursleder i LO Stat, Synnøve Eide, høyt.

– Kunnskap om lover og avtaleverk er utrolig viktig. Vi gir kunnskap der folk har behov for påfyll. Men like viktig er at kursdeltagerne lærer og deler erfaringer og kunnskap på tvers. Det er et godt klima for meningsutveksling på kursene. Flere jobber med ulike ting og har forskjellige typer utfordringer, men de får likevel konstruktiv input, sier Eide.

Mange ulike kurs

Grunnkurs i alt fra organisasjonskunnskap, lover og avtaler i staten
og i Spekter til fagbevegelsen og
samfunnet.

Temakurs over fire-fem dager om
personalpolitikk, skift og turnus og samfunnspåvirkning.

Kortkurs og konferanser med ulike tema og varighet flere steder i landet.

Kurs i alt fra arbeidsrett, arbeids¿miljøskolen og veilederopplæring.
AOF arrangerer kursene.

Tre studier innen forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen som gir studiepoeng.

Årlig deltar 2500 – 3000 medlemmer på kurs. LO Stat hadde 2700 kurs¿deltagere i 2013.

Noen kurs har ventelister. Temakurs i skift og turnus og personalpolitikk er populære.

Reise, kost og losji er gratis. I spesielle tilfeller gis støtte til barnepass. Hovedavtalen sikrer at medlemmer har krav på fri med lønn for å delta på kurs.

For mer info: www.lostat.no

Som tillitsvalgt må du kunne avtale- og lovverket. Tjenestemannsloven, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er arbeidslivets grunnlov.

Roar Flåthen, tidligere LO-leder

02.09.2014
12:00
15.09.2014 12:43

Mange ulike kurs

Grunnkurs i alt fra organisasjonskunnskap, lover og avtaler i staten
og i Spekter til fagbevegelsen og
samfunnet.

Temakurs over fire-fem dager om
personalpolitikk, skift og turnus og samfunnspåvirkning.

Kortkurs og konferanser med ulike tema og varighet flere steder i landet.

Kurs i alt fra arbeidsrett, arbeids¿miljøskolen og veilederopplæring.
AOF arrangerer kursene.

Tre studier innen forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen som gir studiepoeng.

Årlig deltar 2500 – 3000 medlemmer på kurs. LO Stat hadde 2700 kurs¿deltagere i 2013.

Noen kurs har ventelister. Temakurs i skift og turnus og personalpolitikk er populære.

Reise, kost og losji er gratis. I spesielle tilfeller gis støtte til barnepass. Hovedavtalen sikrer at medlemmer har krav på fri med lønn for å delta på kurs.

For mer info: www.lostat.no
Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fafo-forsker: – Tvungen lønnsnemnd sparte lærerne for 100 millioner

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet


Flere saker