JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KURSISTER: Disse tre sekretærene i LO Stat er på flere kurs enn de fleste, men så er da også å lede kurs en av hovedoppgavene deres. Fra venstre: Jørund Hassel, Mona Fagerheim og Synnøve Eide.

KURSISTER: Disse tre sekretærene i LO Stat er på flere kurs enn de fleste, men så er da også å lede kurs en av hovedoppgavene deres. Fra venstre: Jørund Hassel, Mona Fagerheim og Synnøve Eide.

Kristian Brustad

Ånder for skolering av tillitsvalgte

– Kunnskap om lover og avtaleverk er utrolig viktig. Men like viktig er at kursdeltagerne lærer og deler erfaringer og kunnskap på tvers, sier distriktssekretær og kursleder i LO Stat, Synnøve Eide.02.09.2014
12:00
15.09.2014 12:43

katharina.dale.hakonsen@lomedia.no

– Kunnskap er makt. Har du mye kunnskap og er god til å formilde, får du innflytelse. Tidligere LO-leder Roar Flåthen ånder for LOs skolering av tillitsvalgte.

– Kunnskap har vært med på å bygge velferdssamfunnet. Skolering har vært en vesentlig faktor i LOs historie, poengterer Flåthen.

– Hvilke redskaper er de viktigste for en tillitsvalgt?

– Som tillitsvalgt må du kunne avtale- og lovverket. Tjenestemannsloven, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er arbeidslivets grunnlov. I tillegg må du ha personlige egenskaper og kunnskap om din organisasjon og din bedrift. Tariffavtaler og lønnssystem er også viktig, mener Flåthen.

Samtidig mener han det er viktig for en tillitsvalgt i en forhandlingssituasjon å kjenne til psykologien i forhandlingene.

– Derfor må tillitsvalgte være villige til å skolere seg. De fleste som blir valgt for første gang, har ikke denne kunnskapen. Kurs er avgjørende for LO, for at tillitsvalgte skal gjøre den jobben de er valgt til, sier Flåthen.

Og tro for all del ikke at arbeidsgiverne er uenig. Lars Haukaas, tidligere Spekter-direktør, har sitter ved forhandlingsbordet utallige ganger. Han mener uskolerte tillitsvalgte kan gjøre det vanskelig å finne løsninger.

– Arbeidsgiver er avhengig av å forhandle med skolerte tillitsvalgte. Når vi skal fatte krevende beslutninger sammen, er det viktig at vi kan faget vårt. Hvis du føler at den du møter ikke har bæret av peiling på det du snakket om, blir ikke forhandlingsklima godt, framhever Haukaas.

Han mener det er viktig å bruke tid på å bli kjent. Da er sjansen større for å unngå konfrontasjoner og om de oppstå, tåler man dem bedre.

– I utgangspunktet er det bare i lønnsforhandlingene vi har motsettende interesser. I alle andre relasjoner er samarbeidsforholdet knyttet opp til at arbeidsgiver og tillitsvalgt skal treffe beslutninger som er gode for bedriften. For å gjøre det må de kunne spilleregler, kjenne virksomheten godt og være konstruktive i beslutningsprosesser. Medvirkningsfilosofien handler om å gjøre ledelsesbeslutningene bedre og å utløse de ansatte kompetanse i beslutningsprosesser, sier Haukaas.

Han er ikke et sekund i tvil om at den norske modellen, samarbeidsmodellen, mellom ledelse og ansatte, gjør at Norge er gode på omstilling.

– Jeg skryter av modellen hver dag. Det foregår en voldsom ledelsesskolering på universiteter og høgskoler i Norge, men jeg er forundret over i hvor liten grad det undervises i betydningen av fagforeningen. Ledelsesforskningen er også fri for stoff om fagbevegelsen. Det er synd, og derfor bruker Spekter mye tid på å spre kunnskap og innsikt om fagforeningen, forteller Haukaas.

Bruker millioner på skolering

Her er Spekter og LO Stat på linje.

– Mange av sakene som kommer på bordet til tillitsvalgte viser at medbestemmelse og involvering er uteglemt. Bevisst eller ubevisst? Jeg er av den oppfatning at få lærersteder i Norge lærer fra seg at vi har en samarbeidsmodell mellom arbeidsgivere, arbeidstagere og staten, i Norge, sier Anniken Refseth.

Hun er kurs- og konferanseansvarlig i LO Stat. Og nettopp for å sikre samarbeidsmodellen, og gode tillitsvalgte, bruker LO Stat titalls millioner hvert år på skolering av tillitsvalgte.

Nå har LO Stat gått gjennom alle kursene i porteføljen, for å sikre at tillitsvalgte får den skoleringen som er nødvendig.

– Vi skal tilby det medlemmene er interessert i. For tiden er folk flest, medlemmer og tillitsvalgte opptatt av pensjon, omstilling, tariff, konflikthåndtering og medbestemmelse. Da må vi ha kurs tilpasset dette, sier Refseth.

På kursene lærer du det grunnleggende som trengs for å bli tillitsvalgt.

– Du trenger kunnskap om å sitte i et styre, lede årsmøter, føre en sak på vegne av alle ansatte, organisasjonsbygging og hvordan drøfte og forhandle. Du må lære hva du skal gjøre for å være en part og hvordan du skal representere de som har valgt deg, forteller Refseth.

Som tillitsvalgt må man kunne påvirke. Det er en viktig del av skoleringen.

– Hvis du vil påvirke, krever det skolering. Skoleringen handler om å lære reell påvirkning. Det er en stor fordel for ledelsen at de ansatte er med på laget. En får best resultat når alle parter kan regelverket og lovene og følger spillereglene, mener Refseth.

Kursene har blant annet rollespill der du får prøvd deg på for eksempel forhandlinger.

– Det er lagt opp til at man skal sitte igjen med en helhetlig oversikt over hva som forventes av en tillitsvalgt, og at man ser hvor mangfoldig en slik oppgave er.

Sju distriktssekretærer i LO Stat har ansvaret for sine regioner, og bruker mye av tiden sin på skolering av tillitsvalgte.

– Jeg vil skryte av distriktssekretærene. De er kunnskapsrike og godt oppdaterte på hva som rører seg av utfordringer i arbeidslivet.

Universitetsstudie

Mangelen på studier om den norske modellen, har blant annet ført til et samarbeid mellom LO Stat og Universitetet i Bergen (UiB). Siden 2001 har LO Stat tilbudt kurs i forvaltningspolitikk. Kurset kalles Organisering, Læring og Endring (OLE)

Dag Runar F. Jacobsen, førsteamanuensis, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB leder skoleringen.

– Det var sterkt da en deltager fra Voss kom bort til meg og sa at det var to mennesker som har betydd noe for han. Det var obersten i militæret og jeg, smiler Jacobsen.

Han har også fått en konkret tilbakemelding fra en tillitsvalgt i et statlig tilsyn. Etter et endt LO-skolering skrev han et notat til ledelsen. Notatet ble tatt i bruk. Han framstod som en kompetent og dyktig ansatt.

– Det er klart det må være gøy. Det hadde han ikke klart uten skolering. For mange er studiet selvutvikling, en dør inn i akademia. De får ny innsikt, lærer å kommunisere og uttrykke seg. De lærer maktspråket som brukes i det offentlige. Hele poenget er å gi tillitsvalgte og medlemmer kunnskap, og dermed makt, sier Jacobsen.

På kurset får medlemmer og tillitsvalgte møte noen av de beste norske forskerne. Statsviter og professor ved UiB, Per Lægreid, er en av dem.

– Kurstilbudet er dynamisk gjensidig. Det gjør det unikt. Det er en møteplass hvor studentene får ny kunnskap og nye perspektiver på sitt arbeid. Vi forskere får diskutert våre analyser med de som kjenner virkeligheten i sektoren. Kanskje vi ser nye problemstillinger bedre sammen?

– Hva er forskjellen mellom våre ordinære studenter og LO Stat studentene? Ordinære studenter blomstrer når de snakker om teori. På LO Stat studiene møter vi studenter med mye kunnskap fra arbeidslivet, gjerne fra offentlig sektor. De blomstrer når de snakker om arbeidshverdagen, forteller Jacobsen.

– Føler meg beæret

Greta Lauritzen, er medlem i Norsk Tjenestemannslag og jobber som seniorkonsulent i Skatteetaten i Tromsø. I 22 år har hun hatt ulike tillitsverv. Nå går hun på OLE-kursene.

– Skoleringen til LO er en utrolig fin opplæring. Jeg lærer om mitt virke som ansatt, medlem og tillitsvalgt. I tillegg lærer du deg selv å kjenne som menneske. Jeg har fått venner for livet og et godt nettverk. Jeg føler meg beæret som for lov til å være med, sier Lauritzen.

Men hun legger ikke skjul på at skoleringen kan være krevende.

– Det er arbeidskrevende. Kvaliteten på kursene i regi av Universitet i Bergen er veldig høy. Likevel gleder jeg meg til hvert kurs, forteller Lauritzen.

Jorge Morales Del Pino er tillitsvalgt i Fagforbundet. Han jobber som portør og sjåfør på Stord sykehus. Han er opptatt av å tilegne seg kunnskap.

– For å gjøre en god jobb som tillitsvalgt må jeg kunne lover og regler om Spekter-bedriftene. Jeg må forstå og ha kjennskap til hva de snakker om. Etterutdanningen fra LO er kjempebra. Det er en fantastisk mulighet. Dette tilbudet fins ikke noe annet sted i verden. Det er unikt, mener Del Pino.

Gro Merete Skjæveland i Fellesorganisasjonen synes det er spennende å lære om organisasjonslivet og samfunnet. Hun er sosionom med videreutdanning i psykiatri og jobber som miljøterapeut på en psykiatrisk sikkerhetsavdeling i Helse Stavanger.

– Det er spennende og interessant å lære om organisasjonslivet og samfunnet, men det er også krevende, erkjenner hun.

Anne-Lise Jall i Norsk Tjenestemannslag er rungende enig. Hun er avdelingskonsulent og leder for NTL i Konkurransetilsynet i Bergen.

– Jeg har tatt alle NTL-kursene. De er gode. Dette kurset som er i regi av LO Stat er det mest krevende og spennende jeg har tatt. Du må være strukturert og sette av tid for å gjennomføre studiet ved siden av jobben.

Mange nivåer

Ved siden av OLE-kursene er skift og turnus hett om dagen. LO Stat arrangerer kurs på løpende bånd om dette temaet. Marius Hojem i Norsk Jernbaneforbund mener kunnskap om regelverket rundt arbeidstid er viktig nå om dagen.

– Det er greit å kunne regelverket. Jeg har jobbet turnus de siste ti årene. Først som konduktør og togkontrollør. Nå er jeg trafikkplanlegger. Jeg hadde stort utbytte av kurset. dessuten er det viktig å høre om hvordan andre arbeidsplasser løser sine utfordringer, forteller Hojem.

Marit Hove i Forbundet for ledelse og teknikk er helt med på den. Hun er operatør og setter opp turnus i Statens vegvesen, veitrafikksentralen region Vest.

– Det var godt å diskutere og lære av de andre kursdeltagerne. I 22 år har jeg jobbet mye skift og turnus. På kurset fikk jeg svar på ting jeg var usikker på. Jeg fikk bedre forklaring er på hvorfor det er slik, og hvordan vi skal gjøre tingene. Å lære avtaleverket å kjenne skikkelig var veldig nyttig. Selv om vi som deltok på kurset jobber med det samme, gjør vi ting litt ulikt.

Og nettopp det å lære av andre kursdeltagere setter distriktssekretær og kursleder i LO Stat, Synnøve Eide, høyt.

– Kunnskap om lover og avtaleverk er utrolig viktig. Vi gir kunnskap der folk har behov for påfyll. Men like viktig er at kursdeltagerne lærer og deler erfaringer og kunnskap på tvers. Det er et godt klima for meningsutveksling på kursene. Flere jobber med ulike ting og har forskjellige typer utfordringer, men de får likevel konstruktiv input, sier Eide.

Mange ulike kurs

Grunnkurs i alt fra organisasjonskunnskap, lover og avtaler i staten
og i Spekter til fagbevegelsen og
samfunnet.

Temakurs over fire-fem dager om
personalpolitikk, skift og turnus og samfunnspåvirkning.

Kortkurs og konferanser med ulike tema og varighet flere steder i landet.

Kurs i alt fra arbeidsrett, arbeids¿miljøskolen og veilederopplæring.
AOF arrangerer kursene.

Tre studier innen forvaltningspolitikk i samarbeid med Universitetet i Bergen som gir studiepoeng.

Årlig deltar 2500 – 3000 medlemmer på kurs. LO Stat hadde 2700 kurs¿deltagere i 2013.

Noen kurs har ventelister. Temakurs i skift og turnus og personalpolitikk er populære.

Reise, kost og losji er gratis. I spesielle tilfeller gis støtte til barnepass. Hovedavtalen sikrer at medlemmer har krav på fri med lønn for å delta på kurs.

For mer info: www.lostat.no

Som tillitsvalgt må du kunne avtale- og lovverket. Tjenestemannsloven, hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er arbeidslivets grunnlov.

Roar Flåthen, tidligere LO-leder

02.09.2014
12:00
15.09.2014 12:43Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

STOR UTFORDRING: Regiondirektør Eirik Bergstedt påpeker at innsatte må få psykisk helsehjelp i det omfanget de trenger, og ansatte må sikres en trygg arbeidshverdag.

STOR UTFORDRING: Regiondirektør Eirik Bergstedt påpeker at innsatte må få psykisk helsehjelp i det omfanget de trenger, og ansatte må sikres en trygg arbeidshverdag.

Eirik Dahl Viggen

Sterke reaksjoner etter innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Lise Åserud / NTB

Professor om strømstøtte til bedrifter: – Staten skal ikke være en trygdekasse for næringslivet

Kommentar

Håvard Sæbø

«Velgere har grunn til å være skuffet. Strømsjokket har ført til politisk kortslutning»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp


Flere saker