JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTSLITTE: Nylig kom ordren om at den nye domstolsreformen der to av tre tingretter forsvinner skal være iverksatt innen 1. mai. Kristin Tollefsen, førstekonsulent og leder av NTL Domstolene, er kritisk til at reformen skal gjennomføres midt i en pandemi og frykter sykemeldinger fra allerede utslitte medarbeidere.

UTSLITTE: Nylig kom ordren om at den nye domstolsreformen der to av tre tingretter forsvinner skal være iverksatt innen 1. mai. Kristin Tollefsen, førstekonsulent og leder av NTL Domstolene, er kritisk til at reformen skal gjennomføres midt i en pandemi og frykter sykemeldinger fra allerede utslitte medarbeidere.

Nyebilder.no

Innfører domstolsreformen under pandemien:

Ansatte i domstolene har fire måneder på seg for omstilling: – Nå er vi så slitne at vi knapt har mer å gi

To av tre tingretter skal bort innen 1. mai. NTL mener hastverket kan føre til massivt antall sykemeldinger blant allerede utslitte ansatte.08.02.2021
10:03
09.02.2021 09:12

baj@lomedia.no

I desember vedtok Stortinget den nye domstolsreformen. Antall tingretter skal kuttes fra 60 til 23, mens de lokale rettsstedene beholdes.

Hvert enkelt rettssted skal likestilles, ingen får status som hovedsete for domstolen i kretsen, mens domstolslederne selv bestemmer hvor de vil ha fast kontor. I tillegg reduseres antallet jordskifteretter fra 34 til 19.

Regjeringen har nå satt dato for domstolsreformen som skal iverksettes fra 1. mai. I første omgang er det bare tingrettene som berøres av endringene.

– Vi styrker de lokale domstolene og beholder alle rettssteder. Endringene vil føre til færre ledere, flere dommere og økt fleksibilitet i hver enkelt domstol, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra Justisdepartementet.

En utvidelse av rettskretsene vil ifølge Mæland gi større og mer fleksible organisasjoner med sterkere fagmiljøer.

– Er begge partene i en rettssak enige om det, kan saken flyttes til et annet rettssted i kretsen med kortere saksbehandlingstid. Dette er gode nyheter for de små domstolene som har få saker og ikke får utnyttet kapasiteten sin, sier Mæland.

Fikk du med deg denne? Ansatte i domstolene holder rettsstaten gående under krisen – Fører saker over video

Færre sorenskrivere

Ettersom antallet rettskretser reduseres, vil også antall domstolslederstillinger reduseres. Man vil dermed ende opp med et overskudd av sorenskrivere. Noen vil altså miste lederstillingen de har i dag.

– Det blir færre ledere, og mer dømmende kapasitet. Dette blir jo en jobb for Innstillingsrådet. Vi kommer til lyse ut de stillingene som må lyses ut i henhold til regelverket. Det innebærer at de stillingene der grunnpreget i stillingen er i behold også etter endringen, ikke vil bli lyst ut, sier domstolsdirektør Sven Marius Urke til Rett24 da nettstedet omtalte den nye forskriften i januar.

På videre spørsmål om hvordan dette skal defineres, svarer han:

– Der sammenslåingen medfører at lederen fortsatt kjenner igjen stillingen sin, så har vedkommende rett og plikt til å fortsette i stillingen. Men dette er ganske komplisert arbeidsrett. Det har jo vært tilsvarende prosesser i politiet. Akkurat hvor mange som vil bli utlyst, er ikke helt klart ennå. Det skal være en helhetsvurdering, sier Urke.

Som embetsmenn har domstolsledere og tingrettsdommere et helt særskilt stillingsvern. Dommere er i prinsippet uavsettelige, noe som kommer fram i både Grunnloven §22, og domstolloven der det fastslås:

«Dommere kan ikke sies opp eller forflyttes mot sin vilje og kan bare avskjediges etter rettergang og dom.»

Les også: Snart har Norge kun 23 tingretter, mot dagens 60. Hilde i Hardanger kaller det en ren sentraliseringsreform

Hastverk med reformen

Men det er flere skjær i sjøen. Kristin Tollefsen, som er leder for NTL Domstolene, peker på at reformen skal iverksettes på kun fire måneder og mener hastverket er problematisk. For ikke bare skal situasjonen rundt domstolslederne løses, også datasystemene som er bygd opp på de forskjellige rettskretsene må være operative innen 1. mai.

– Vi aksepterer at dette nå skal skje, men at det skal skje med et sånt hastverk gjør at vi mener prosessen ikke foregår korrekt, sier hun.

– Hva frykter dere hastverket skal medføre?

– Vi redd for stillingene til våre medlemmer. Forutsetningen for den politiske avtalen er at ingen mister jobben. Vi skjønner ikke hvordan reformen skal gå i hop, med lønnskostnader, reiseutgifter og utgifter til datasystemer og oppbygging av felles arbeidsmåter og rutiner, forklarer Tollefsen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

HAR TILLIT: Justis – og beredskapsminister Monica Mæland sier hun har stor forståelse for at situasjonen oppleves som krevende for de ansatte, men har tillit til at Domstoladministrasjonen ivaretar alle på en god måte under omorganiseringen.

HAR TILLIT: Justis – og beredskapsminister Monica Mæland sier hun har stor forståelse for at situasjonen oppleves som krevende for de ansatte, men har tillit til at Domstoladministrasjonen ivaretar alle på en god måte under omorganiseringen.

Ole Palmstrøm

Regjeringen på sin side lover tidenes budsjett til domstolene og mener reformen er en av flere viktige satsinger på domstolene.

– Regjeringen sørger for at alle tingrettene skal digitaliseres i løpet av året og det største bemanningsløftet av domstolene i moderne tid. Sammen med endringene i rettskretsene sikrer dette kortere saksbehandlingstid for innbyggerne, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Domstolene får 160 millioner kroner ekstra i 2021, hvorav 71 millioner kroner til helårseffekt av de midlertidige stillingene som ble bevilget i forbindelse med økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, samt 42,6 millioner kroner til Digitale domstoler II.

Det bevilges også 15 millioner kroner til dommerstillinger og 25 millioner kroner til lyd og bilde. Totalt 18 millioner kroner er bevilget til nye bygg i Oslo og Bergen.

Kvalitet vs. effektivitet

For de merkantile stillingene skjer det i prinsippet ingen endringer ettersom alle beholder stillingen på det arbeidsstedet de allerede har. Men at det likevel vil skje en nedbemanning på sikt, selv om stortingsflertallet ved behandlingen av saken understreket at alle rettssteder skal bestå og være bemannet, er dette noe som bekymrer Tollefsen.

– Vi frykter jo at sakstildelingstankegangen medfører sniknedleggelse av de mindre rettsstedene på sikt. Det har vi vært klare på under hele prosessen, og vi føler ikke forutsetningene for det har endret seg vesentlig, sier hun.

Kronisk dårlig økonomi hos domstolene gjør heller ikke bekymringene færre:

– Dessuten er domstolene lokalt skrapt ned til beinet økonomisk allerede. Vi er bekymret for arbeidsmiljø, utviklingen innenfor embetet og hvilket fokus de ansatte får sammenlignet med tidligere. Før handlet det om å levere kvalitet, mens nå opplever vi at fokuset skifter til effektivitet. Da har kvaliteten lett for å synke, sier Tollefsen.

Utslitte ansatte

At reformen også presses gjennom midt i en pandemi mener Tollefsen blir en ekstra byrde for ansatte i rettsvesenet.

For der flere sentrale aktører har ropt varsku om et system som allerede er hardt presset på ressurser, må ansatte i dag gjøre en rekke ekstra arbeidsoppgaver som man tidligere ikke hadde.

– Man bruker mye tid på ting man ikke tok stilling til før, både i forhold til digitale løsninger og organisere smitteverntiltak og vasking. På de små og medium store rettsstedene lander dette på egne ansatte. Man har ikke engasjert eksterne for å gjøre ekstraoppgavene, forklarer Tollefsen.

Ett år inn i pandemien begynner de ekstra kreftene nå å ta slutt. At man også får en reform tredd overhodet kan føre til overbelastning, frykter Kristin Tollefsen:

– Nå er vi så slitne, og vi frykter det kan resultere i massive sykemeldinger. Da er det ikke igjen noe engasjement, gnist eller glød til å dra et felles lass inn i ny struktur. Vi skal bli et større kollegialt fellesskap, men det er helt feil tidspunkt å gjøre dette på. Nå er vi så slitne at vi knapt har mer å gi.

Mæland har tillit til Domstoladministrasjonen

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har forståelse for at det har vært en krevende tid for domstol-Norge og vil berømme alle ansatte for den innsatsen de har lagt ned under pandemien.

– Omorganiseringer er alltid krevende, men dagens organisering med mange og små domstoler er sårbar. Reformen vil gi større og mer fleksible organisasjoner og bidra til å utjevne arbeidsbelastningen i domstolene. Et viktig mål med reformen er nettopp å utnytte kapasiteten på en bedre måte, i tråd med Riksrevisjonens anbefalinger. Et viktig poeng er også at samtlige rettssteder skal bestå og være bemannet, sier Mæland.

– Domstolene har under pandemien vist hvor omstillingsdyktige de er, og jeg har tillit til at Domstoladministrasjonen ivaretar alle ansatte på en god måte i omorganiseringsprosessen, sier hun videre.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.02.2021
10:03
09.02.2021 09:12Mest lest

Brian Cliff Olguin

Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

Kvinnedagen:

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Tormod Ytrehus

Sjekk ditt yrke: Hvor mye mer tjener menn enn kvinner?

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen? Her er oversikten og parolene

Ine Haver forstår at ansatte i barnevernet kan kvie seg for å si meningene sine.

Ine Haver forstår at ansatte i barnevernet kan kvie seg for å si meningene sine.

Eirik Dahl Viggen

Barnevernansatte Ine hetset: «Ser ut som fb-siden til en lett aldrende stripperske»

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt  strekninger på Østlandet ut på anbud.

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt strekninger på Østlandet ut på anbud.

Morten Hansen

Flere togstrekninger skal ut på anbud før valget. Se lista

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

Line Mette Finnøy

Linn er en av mange som har mistet jobben: – Føler det er rett at jeg er blant dem som skal gå

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

GRØNLAND: Berit Jagmann leder Grønland beboerforening, og har bodd i i strøket i mange år.

GRØNLAND: Berit Jagmann leder Grønland beboerforening, og har bodd i i strøket i mange år.

Leif Martin Kirknes

Berit var eneste jente på byggeplassen: – Gutta passet på meg som om jeg skulle vært søstera deres

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes holdt sin landsmøtetale på Gardermoen fredag.

Helge Rønning Birkelund

– Det vil være døden for forandringen som trengs, og garantien for at milliardærene fortsatt får alt de peker på

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

RIGG: Det var på jobb for Saipem Ltd på flyteriggen «Scarabeo 8», der selskapet leverer tjenester om bord, at de to ROV-pilotene jobbet 12-timers dager i en periode på over 8 uker. De har nå fått en lønnskompensasjon på nesten én million kroner til sammen.

Saipem

To oljearbeidere får èn million i erstatning etter å ha jobbet 12-timers vakter 8 uker i strekk

Kommentar

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Statsminister Erna Solberg måtte til slutt komme med en beklagelse til byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Leif Martin Kirknes

«Høyre skjøt seg i foten»


Flere saker