JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny rapport om totalberedskap:

Beredskapen må bedres. NTL vil bidra til å gjøre Norge tryggere

Norge har en stor jobb foran seg for å styrke totalberedskapen. NTL-tillitsvalgt Are Strand håper oppbygningen starter raskt.
BEREDSKAP: Sivilforsvaret er viktig for beredskapen i Norge, og Totalberedskapskommisjonen foreslår å øke tallet på vernepliktige med 50 prosent.

BEREDSKAP: Sivilforsvaret er viktig for beredskapen i Norge, og Totalberedskapskommisjonen foreslår å øke tallet på vernepliktige med 50 prosent.

Ole Palmstrøm

anders@lomedia.no

Totalberedskapskommisjonens rapport ble overlevert mandag, og med navnet «Nå er det alvor», levnes det ingen tvil om hva kommisjonen mener. Rapporten fastslår hvor viktig det er å starte arbeidet med å styrke beredskapen.

Leder Are Strand i NTL Samfunnssikkerhet og Beredskap finner mye bra i rapporten, og mener kommisjonen har gått grundig til verks.

– Vi lever i en farlig tid

Han synes det er viktig at det tverrsektorielle samarbeidet blir belyst, og at det påpekes at den kommunale beredskapen og statsforvalterens rolle i koordineringen må styrkes.

– Videre får Sivilforsvarets viktige rolle fortjent oppmerksomhet og det foreslås å øke antallet vernepliktige her fra 8000 til 12000 med de ressurser som må følge, sier Strand.

Han trekker også fram at kommisjonen sier beredskapen i de to nordligste fylkene må styrkes betydelig.

Samtidig er det ikke alt han er fornøyd med: 

– Hvis jeg skal peke på en svakhet, så er det viktigheten av å øve med realistiske øvelser. Dette er for lite omtalt etter vårt syn. Å øve er noe av det viktigste, men samtidig dyreste, vi gjør, sier han, og legger til at dette gjelder for all beredskap.

Han mener det blir viktig å sikre nok øving framover.

– For å unngå at midler til øvelser forsvinner til andre formål bør de tallfestes eller øremerkes, sier han.

Strand understreker hvor viktig det er at kommisjonens anbefalinger følges opp.

– Nå må vi bare håpe at dette ikke blir nok en papirtiger som visner i skuffen. Vi lever i en farlig tid og det er viktig å bygge opp raskt, sier han.

– Et viktig skritt på

Forbundsleder Kjersti Barsok i Norsk Tjenestemannslag mener rapporten fra kommisjonen er et kunnskapsgrunnlag som vil være viktig skritt nærmere styrket totalberedskap.

– Som samfunn må vi være i stand til å verne samfunnet fra uønskede hendelser som setter liv, viktige funksjoner og infrastruktur i fare. NTL er tydelige på behovet for å styrke totalberedskapen og vi har vært tydelige på at vi mener det må utvikles en nasjonal, sektorovergripende langtidsplan for totalberedskap, sier Barsok.

Beredskapsarbeidet angår veldig mange av NTLs medlemmer som har jobber som inngår i totalberedskapen.

– Samtidig er vi alle som innbyggere avhengige av god beredskap for å sikre at vi kan leve trygge og sikre liv. NTL-ere over hele landet, og i utlandet, jobber daglig for å sikre energiforsyning, mat- og vannforsyning og beredskap mot pandemier, klimaendringer og naturkatastrofer, minner hun om.

Barsok peker på at beredskapsetatene, sammen med totalforsvaret og frivillige beredskapsorganisasjoner, skal hindre angrep på vår nasjonale suverenitet, terroranslag og digitale og hybride angrep.

– Det må legges til rette for et godt samarbeid mellom disse virksomhetene og organisasjonene for å sikre beredskapen, sier hun.

Forbundslederen forteller at de skal sette seg godt inn i kommisjonens rapport og hun er ikke tvil om at den vil bli viktig i det videre arbeidet med å styrke totalberedskapen.

– Vi ser fram til å delta i debatten om rapporten og også videre oppfølging for å styrke beredskapen, sier Barsok.

SAMARBEID: NTL-leder Kjersti Barsok mener det trengs en nasjonal, sketorovergripende langtidsplan for totalberedskap.

SAMARBEID: NTL-leder Kjersti Barsok mener det trengs en nasjonal, sketorovergripende langtidsplan for totalberedskap.

Eirik Dahl Viggen

 

Stor jobb

Kommisjonen har ti hovedanbefalinger i rapporten. De oppsummeres slik:

• En motstandsdyktig og utholdende befolkning

• Styrke lokalt og regionalt nivå i beredskapen

• Styrke tverrsektorielt samarbeid

• Tettere integrering av næringslivet i den nasjonale beredskapsstrukturen

• Utvikle nasjonal situasjonsforståelse, ledelse og enhetlig rådsstruktur

• Utvide nordisk beredskapssamarbeid

• Videreutvikle grunnberedskapen

• Styrke beredskapsrollen til frivillige organisasjoner

• Forsterke arbeidet med infrastruktur og digital sikkerhet

• Styrke forsyningssikkerheten

Justis- og beredskapsministeren mottok rapporten, og sa den er et viktig grunnlag. 

– Jeg mener det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000. Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, uttalte Mehl ved overrekkingen av rapporten.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse