JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Uravstemning i staten

Denne NTL-foreninga skiller seg fra andre: Nav-ansatte blir anbefalt å si «ja» til statsoppgjøret

De fleste av NTLs organisasjonsledd anbefaler medlemmene å stemme «nei» i uravstemninga. Men NTL NAV, som har nest flest yrkesaktive i forbundet, anbefaler et «ja».
Styret i NTL NAV vedtok med knappest mulig margin å anbefale medlemmene å stemme «ja» i uravstemningen i staten, forteller leder Torgeir Homme.

Styret i NTL NAV vedtok med knappest mulig margin å anbefale medlemmene å stemme «ja» i uravstemningen i staten, forteller leder Torgeir Homme.

Ole Palmstrøm

anders@lomedia.no

Norsk Tjenestemannslag (NTL) anbefaler sine medlemmer i staten om å stemme nei til avtaleutkastet man kom fram til under meklinga.

Et flertall i LO Stats forhandlingsdelegasjon aksepterte avtalen, mot NTLs stemmer.

Resultatet skal på uravstemning, og om det blir et neiflertall her blir avtalen forkastet, og LO-medlemmene går ut i streik.

For at avstemningsresultatet skal være bindende, må to tredjedeler av de yrkesaktive i staten stemme. Flertallsresultatet blir da gjeldende.

Om det er færre som stemmer, er det LO Stat eller LO som tar avgjørelsen. NTLs medlemmer har mye å si her, siden de utgjør 64 prosent av de stemmeberettigede i staten.

Står i spagat

Blant NTLs landsforeninger og foreninger er det mange som har gitt egne anbefalinger til medlemmene sine. Det er veldig mange som anbefaler medlemmene å stemme «nei», med noen unntak.

Torsdag ble det klart at NTL NAV, som er det nest største organisasjonsleddet i NTL målt i yrkesaktive medlemmer, anbefaler medlemmene å stemme «ja».

I styret var stemmefordeling 6–5 i favør av å anbefale «ja».

– Diskusjonene i styret viser tydelig at det er reelle dilemmaer og legitime argumenter for begge syn. Det oppsummerer spagaten vi står i, sier leder Togeir Homme i NTL NAV.

I sin oppsummering skriver styret at det er uklare konsekvenser av både å si ja eller nei.

«Vi mener det ikke er noen mulighet for at en streik for LO Stat kan ende både med like avtaler, fortsatt lønnsregulativ med lønnstabell og lønnstrinn OG en høy andel til generelle tillegg.», skriver styret.

De understreker at store lokale potter og avskaffelse av lønnstabellen ikke er noe de ønsker. Men:

«Det er åpenbare fordeler med å ha like avtaler. Da vil hele den samlede lønnsmassen være på bordet i lønnsforhandlingene, ikke bare lønnsmassen til LO-medlemmene. Det vil kunne gi mulighet for mer rettferdig fordeling, og ikke gi forskjeller basert på hvilken fagforening man er medlem av.»

Homme forteller at de nå er opptatt av å ha full åpenhet og sende ut balansert informasjon og argumenter både for «ja» og «nei».

– Vi oppfordrer alle medlemmer til å stemme, slik at det blir et bindende resultat, sier Homme

NTL-medlemmene har frist til å avgi stemme til 13. juni. Resultatet skal meldes Riksmekleren 20. juni.

Her er noen av anbefalingene fra NTLs organisasjonsledd:

NTL Sentralforvaltningen anbefaler «nei». Det er en av de to klart største landsforeningene i NTL. I vedtaket står det: «Et enstemmig styre i NTL Sentralforvaltningen har i dag gått for å anbefale at medlemmene stemmer nei i uravstemningen om tariffoppgjøret i staten, i tråd med NTLs anbefaling.»

Styret utdyper tilrådingen slik:

«Grunnene vi har sett til å stemme nei er først og fremst at vi mener prisen for å få tilbake én felles tariffavtale i staten har blitt for høy når det innebærer at hele 75 prosent av totalramma skal fordeles lokalt. Vi mener også at innretninga på den sentrale delen av ramma som prosenttillegg bidrar til å øke forskjellene heller enn å redusere dem. Vi mener derfor at en aksept av det framforhandlete resultatet vil være et brudd med NTLs prinsipper for lønnsdannelse.»

NTL Skatt og DFØ, en av NTLs fire største landsforeninger har også anbefalt et «nei».

NTL Forsvar, også en av de «fire store», har ikke pekt noen retning, men anbefaler medlemmene å bruke stemmeretten sin.

NTL Universitetet i Oslo anbefaler også «nei». «Vi har ikke fått gjennomslag for noen av de viktigste kravene vi hadde. Det er et forslag med et lavt tillegg, der store deler skal forhandles lokalt. Stem nei.» uttaler leder Natalia Zubillaga på Facebook.

NTL Skoler og institusjoner anbefaler «nei».

NTL Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet anbefaler «nei».

NTL NTNU anbefaler «nei», og støtter forbundets anbefaling. Arbeidsutvalget har fått fullmakt til å følge opp saken, for eksempel om det er behov for ytterligere begrunnelser.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse