Anders Hauge-Eltvik" />

Trening i arbeidstiden

Forsker mener vi må tenke nytt om trening på jobb. Se forslagene

For å få de som trenger det mest til å trene mer, må man gjøre mer enn å tilby trening i arbeidstida, mener Stami-forsker Suzanne Merkus.
Suzanne Merkus

Suzanne Merkus

Stami

anders@lomedia.no

Forsker Suzanne Merkus ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) tar til orde for nytenkning rundt trening i arbeidstiden. Hun understreker at oppgaven er enorm, siden vi må kunne stå lenger i jobb.

Mange sliter med smerter i kroppen og overvekt blir et større problem i samfunnet.

Fikk du med deg denne? Jørn må trene for å beholde jobben

– Det er mye stillesitting, og i tillegg ser vi at kondisjonen i populasjonen går ned, spesielt blant de med fysisk tunge yrker, forteller hun.

Å tilby trening i arbeidstida er fint, synes hun, for mange sliter med å få tid til fysisk aktivitet blant alle andre gjøremål. Og de positive effektene av trening er mange.

Samtidig tilsier forskningen på temaet at det ikke har så god effekt som man kunne håpe, ifølge Merkus.

– Det viser seg at det er for få som benytter seg av slike tilbud, og at det oftest er de som allerede er fysisk aktive, som benytter seg av det. De som kunne fått mest utbytte av trening i arbeidstiden, deltar ikke, oppsummerer hun.

Ifølge Merkus forskes det nå på hva som kan få flere til å delta. Det er også vanskelig å ta seg tid til trening selv om det er i arbeidstida.

– De har en jobb som skal gjøres, og det kan være vanskelig å finne tid på jobb også, sier hun.

Forskeren peker videre på at tilbudet må differensieres. De som sitter mye stille i jobben, bør trene annerledes enn de som har fysisk tunge yrker.

Og de som sliter med smerter, må ha et helt annet opplegg.

Merkus tror man må tenke nytt for å få de store, helsemessige gevinstene for befolkningen som helhet.

– I stedet for å frigjøre tid til trening, er det mulig å bruke arbeidet som trening.

Som eksempel trekker hun fram organisering av kontorer slik at de ansatte blir «tvunget» til å gå mer i trapper. Stå- og sittepulter kan være en retning, og tredemøller man kan gå på mens man jobber, er også en mulighet.

– Dette er smak og behag, men vi ønsker å finne ut hvordan man kan endre arbeidsoppgavene slik at alle kan delta.

Merkus viser til forskning fra Danmark, der barnehageansatte organiserte leken slik at de selv måtte være mer aktive og løpe litt.

– Det gjorde at de ansatte fikk trent litt. I en annen studie organiserte industriarbeidere oppgavene på en slik måte at de bevegde seg og fikk mer variasjon i løpet av arbeidsdagen. Resultatet var at de ble mindre slitne og hadde mindre vondt i kroppen, forteller Merkus.

Dette må til

Voksne er anbefalt å være fysisk aktive med moderat intensitet mellom 2,5 og 5 timer i uka.

30 prosent av den voksne befolkningen oppfyller anbefalingen. Flere kvinner enn menn når anbefalingen.

De over 65 år bør begrense stillesitting.

60 prosent lavere risiko for tidlig død for en som er fysisk aktiv i moderat intensitet hver dag, sammenlignet med en som ikke er det i det hele tatt.

I gjennomsnitt sitter voksne i 9 timer hver dag.

Kilde: Folkehelseinstituttet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette må til

Voksne er anbefalt å være fysisk aktive med moderat intensitet mellom 2,5 og 5 timer i uka.

30 prosent av den voksne befolkningen oppfyller anbefalingen. Flere kvinner enn menn når anbefalingen.

De over 65 år bør begrense stillesitting.

60 prosent lavere risiko for tidlig død for en som er fysisk aktiv i moderat intensitet hver dag, sammenlignet med en som ikke er det i det hele tatt.

I gjennomsnitt sitter voksne i 9 timer hver dag.

Kilde: Folkehelseinstituttet.