JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn

Frilanstolkene har fått nok: De vil ha bedre lønn- og arbeidsvilkår

Sara Berntsen får 344 kroner i timen for å tolke et foredrag. Fra det må hun trekke fra skatt, pensjon, feriepenger og sykepenger.
SAMARBEID: Sara Berntsen (t.h.) og Mariel Videsjorden sitter sammen for å skrivetolke dagens foredrag.

SAMARBEID: Sara Berntsen (t.h.) og Mariel Videsjorden sitter sammen for å skrivetolke dagens foredrag.

Emeline Eirika Østmo

emeline@lomedia.no

Dersom du er døv, hørselshemmet eller døvblind har du lovfestet rett på tolk.

Nav har ansvaret for tolketjenesten i Norge og rundt 70 prosent av det totale antallet tolketimer er løst av frilansere. Frilanstolkene sine oppdrag er varierte, og de kan være med på alt fra foredrag, til foreldremøter og bryllup.

NTL-magasinet har fått være med frilanstolk Sara Berntsen (31) på jobben.

Hun skal være skrivetolk i Drammen sammen med frilanskollega Mariel Videsjorden (27). I dag er de to ettersom oppdraget varer tre timer, og de må bytte på hvem som skrivetolker hyppig. 

Berntsen har på seg en t-skjorte, hvor det står «Tolk er tolk».

– Grunnen til at jeg går med denne t-skjorten er for å vise støtte til den pågående aksjonen frilanstolkene er med på. «Tolk er tolk» er slagordet for aksjonen. Vi ønsker bedre lønn - og arbeidsvilkår. 

Timelønnsatsen for frilanstolker er på 344 kr, men i denne lønna er det lagt inn en forberedelsestid på 30 minutter hver time. Timelønna til frilanstolker blir i realiteten 229 kroner i timen, ifølge Berntsen.

– Av denne lønna må jeg skatte, spare pensjon, feriepenger og sykepenger selv.

Kine Siksjø-Berg (35) er tegnspråktolk og er frustrert over dagens lønnsordning.

– Sommeren er stille. Da får jeg tvungen ubetalt ferie dersom det ikke er nok oppdrag å ta.

Siksjø-Berg håper at frilanstolk-aksjonen skal føre til at de kommer på samme nivå som talespråktolker.

Berntsen forteller at akkurat nå er det Oslo det går mest utover. 

– Det er der de fleste oppdragene er, så håper vi at ved å unngå å ta oppdrag, vil aksjonen bli mer tydelig.

Lønner seg ikke

Som skrivetolker må Berntsen og Videsjorden jobbe hurtig og konsentrert. De må tenke på rettskriving, hastighet og følge nøye med på det som blir sagt under foredraget.

De har også egne tegn de gir hverandre under skrivetolkingen for å enten hjelpe hverandre, eller for å si ifra om at det er på tide med et bytte.

Berntsen forteller at det egentlig ikke lønner seg for henne å ta slike oppdrag.

– Jeg må forberede meg mye, og det er ikke sikkert jeg får betalt for forberedelsene mine heller. Vi får en time ekstra betalt i dag for forberedelse, men jeg måtte bruke flere timer i går kveld for å være klar til i dag. I tillegg tjener jeg mindre når jeg er skrivetolk. Jeg får 86 kroner mer i timen når jeg tolker for døvblinde for eksempel.

TEMPO: Tegnet på bildet betyr i denne settingen "leser punkt nummer 3 på powerpointen", altså at at man kan skrive "(leser punkt 3)" istedenfor å skrive ordrett det som allerede er tilgjengelig på storskjermen. - Da sparer vi litt tid og kan hente oss inn på neste setning, sier Berntsen.

TEMPO: Tegnet på bildet betyr i denne settingen "leser punkt nummer 3 på powerpointen", altså at at man kan skrive "(leser punkt 3)" istedenfor å skrive ordrett det som allerede er tilgjengelig på storskjermen. - Da sparer vi litt tid og kan hente oss inn på neste setning, sier Berntsen.

Emeline Eirika Østmo

Bytter jobb

I forslaget til statsbudsjett er målet å få ansatt flere faste tolker og tolketjenesten i Nav får en økning på 12,3 millioner, men halvparten av disse blir tatt av stønadsbudsjettet.

Stønadsbudsjettet er der potten til frilanstolkere ligger.

– Jeg trives veldig godt som frilanstolk og vil egentlig ikke være fast ansatt, men om lønna ikke blir bedre så må jeg nok kanskje revurdere det å jobbe frilans, eller bytte jobb, sier Berntsen.

Mariel Videsjorden har allerede siktet seg inn på en ny jobb. Hun går nå tredje året på sykepleien.

– Jeg liker egentlig veldig godt å tolke, men det er for lav lønn, mye uforutsigbarhet og lite oppdrag om sommeren. Nå tar jeg bare noen få oppdrag mens jeg studerer til å bli sykepleier.

Kine skyter inn at dette gjelder mange. Hun opplever at det er mye frafall av oppdragstakere i tolketjenesten.

VIL HA BEDRE LØNN: Mariel Videsjorden (27, f.v.), Sara Berntsen (31) og Kine Siksjø-Berg (35) er med på tolkeaksjonen. Slagordet til aksjonen står på trykk på t-skjortene: "Tolk er tolk".

VIL HA BEDRE LØNN: Mariel Videsjorden (27, f.v.), Sara Berntsen (31) og Kine Siksjø-Berg (35) er med på tolkeaksjonen. Slagordet til aksjonen står på trykk på t-skjortene: "Tolk er tolk".

Emeline Eirika Østmo

Svakere tolketjeneste

Berntsen understreker hvordan den dårlige lønna kan gå utover tolketjenesten.

– Er det dårlig lønn så gidder man ikke å melde seg på korte oppdrag som for eksempel en times oppdrag for et foreldremøte. Det vil koste meg mer energi enn det jeg får betalt. Det er nok dessverre en del dobbeltforelesninger og foreldremøter som ikke blir dekket.

Direktør, Liv Welde Johansen i Nav hjelpemidler og tilrettelegging mener det er naturlig at frilanstolker ønsker oppdrag med noe lengre varighet.

– Rapporten «Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker», som er utarbeidet på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, viser at oppdrag med kort varighet og lengre reisevei sjeldnere blir ønsket av frilanstolker.  

Johansen merker at det er lavere dekningsgrad av tolker i Oslo denne måneden.

– Nav Hjelpemiddelsentral i Oslo må derfor nå prioritere for å sikre tolk til de aller viktigste oppgavene.

Johnsen forteller at dekningsgraden gjennom de siste årene ikke har endret seg så mye.

– Våre tall viser at ansatte tolker dekker flere oppdrag de siste årene, og at frilanstolkene dekker færre. Dette kan sees som et naturlig følge av flere ansettelser.

I følge Johnsen har antall frilanstolker hatt noe nedgang siden 2019. I 2019 var det 425 frilanstolker hos Nav, i 2022 var det 361.

– De siste tre årene har NAV Hjelpemidler og tilrettelegging økt med over 70 tolkestillinger. Mange av disse er rekruttert blant frilanstolker. Det forklarer noe av nedgangen på antall frilanstolker. I tillegg kan noen ha sluttet av andre årsaker.  

Støtter aksjonen

Generalsekretæren i Norges Døvforbund, Petter Noddeland, mener konsekvensene av manglende dekning på tolkeoppdrag er katastrofale.

– Vi vet om døve og hørselshemmede som ikke kan være med på studiene sine, jobbintervjuer som blir avlyst og så videre. Flertallet av oss som jobber i Norges Døveforbund har heller ikke fått tolk, så vi måtte dra til budsjetthøringene på Stortinget uten tolk.

Han understreker at Norges Døveforbund støtter frilanstolkeaksjonen for bedre lønn- og arbeidsvilkår.

– Vi støtter aksjonen til tross for at våre medlemmer blir kraftig rammet, men opplever at det er stor forståelse for dette. 

Han legger til at det ikke er mangel på tolker, men viser til en undersøkelse som tolkene i Akademikerforbundet har gjennomført. Den viser at 3/4 tolker har sluttet, eller vurderer å slutte på grunn av dårlige arbeids- og lønnsvilkår.

– Vi mener at hvis lønn- og arbeidsforholdene til frilanstolkene blir bedre, så vil det også bli bedre dekning for døve og hørselshemmede.

Rettelogg:

Klokken 10:06, 02.11, ble det gjort språklige endringer i saken og timesatsen ble endret til 229 kr ettersom den vi først skrev på 344 kr inkluderte en halvtime forberedelser.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse