JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SAMARBEID I 85 ÅR: Den norske modellen har røttene sine tilbake til 1935, og har stått seg gjennom gode og dårlige tider. På 90-tallet var LO-leder Yngve Hågensen (t.h.) og NHO-direktør Karl Glad blant dem som praktiserte samarbeidet.

SAMARBEID I 85 ÅR: Den norske modellen har røttene sine tilbake til 1935, og har stått seg gjennom gode og dårlige tider. På 90-tallet var LO-leder Yngve Hågensen (t.h.) og NHO-direktør Karl Glad blant dem som praktiserte samarbeidet.

NTB scanpix

Trepartssamarbeidet er 85 år:

Hågensen og Glad fikk oss gjennom finanskrisa i samarbeid med staten. Nå trengs oppskrifta mer enn noen gang

Trepartssam­arbeidet pekes på som veien ut av koronakrisa. Men hva må til for at det skal fungere?18.06.2020
12:32
18.06.2020 12:41

nina.hanssen@lomedia.no

Over 400.000 er arbeidsløse, 450 milliarder oljekroner brukes til å holde hjulene i gang og ingen vet når samfunnet er i normal gjenge igjen. Koronakrisa har rammet samfunnet vårt historisk hardt. Snart starter jobben med å få Norge på beina igjen.

For å løse kriser i nyere norsk historie, har løsninger ofte kommet når arbeidslivets organisasjoner og staten samarbeider gjennom det vi kaller trepartssamarbeidet, eller den norske modellen. Nå trengs den mer enn noen gang, mener flere.

– Den norske samarbeidsmodellen er ekstremt viktig for å håndtere en krise. Dette har vi sett før, når vi har opplevd sjokk eller konjunkturendringer i økonomien. Men vi har aldri fått det demonstrert så ettertrykkelig som nå under koronapandemien, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Les også: Slik har LO, NHO og staten samarbeidet under tidligere kriser

Den norske samarbeidsmodellen

I 1935 ble den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne opprettet. Det var denne som la grunnlaget for den norske samarbeidsmodellen.

Gabrielsen mener at faren er at vi i gode tider ikke er tilstrekkelig bevisste på hvor nødvendig det er å vedlikeholde og videreutvikle samarbeidsmodellen. Det hevder LO-lederen at høyreregjeringen tydelig har vist oss i denne og forrige stortingsperiode.

– Det holder ikke å bare hvile seg på modellen i krevende tider som nå, sier han.

Gabrielsen peker på tre ting for at dette samarbeidet skal fungere. Makt, representativitet og tillit. Disse tre faktorene er avgjørende, og de henger sammen. Sentralt er en høy organisasjonsgrad og at organisasjonene både på arbeidsgiversiden og for de ansatte, er godt organisert og kan handle på vegne av medlemmene, mener Gabrielsen.

Saken fortsetter under bildet.

TREPART: I håndteringen av korona-krisen mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (i midten) og NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.h.) at trepartssamarbeid med finansminister Jan Tore Sanner (t.v.) blir avgjørende.

TREPART: I håndteringen av korona-krisen mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (i midten) og NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.h.) at trepartssamarbeid med finansminister Jan Tore Sanner (t.v.) blir avgjørende.

Heiko Junge / NTB scanpix

Forhandlingsfullmakt

LO-sjefen sier videre at et viktig element i modellen er at hovedorganisasjonene har forhandlingsfullmakter.

– I mange europeiske land er det lav organisasjonsprosent og større organisatorisk oppsplitting. Det typiske er at hovedorganisasjonene ikke har noe ansvar for lønnsforhandlingene. Med lønnsforhandlinger utelukkende i enkeltbedrifter og enkeltsektorer er det svakere grunnlag for et bredt trepartssamarbeid. Trepartssamarbeidet er også avhengig av at arbeidstaker- og arbeidsgiverhensyn bringes inn i viktige politiske prosesser på et tidlig tidspunkt, sier han.

Regjering på feil spor

– Jeg tror vi har sett nå under koronakrisen at trepartssamarbeidet er uhyre viktig. Regjeringens første reaksjon var å forsøke å sikre eiernes interesser, blant annet ved å kutte i formuesskatten, men vi fikk dem raskt inn på et bedre spor, sier LO-lederen.

Gabrielsen minner samtidig om at jobben hadde blitt tyngre uten det fagligpolitiske samarbeidet. Han mener samarbeidsmodellen nå må brukes aktivt for å gjenoppbygge Norge etter koronapandemien.

– Vi står foran en enorm oppgave med å få eksisterende bedrifter og næringer opp å stå igjen, og med å reise nye næringer. Samtidig viser både denne og tidligere kriser hvor viktig det er å ha en sterk offentlig sektor, enten vi snakker om helsevesenet, Nav, kommunene eller forskningsmiljøene, sier han.

Realitetsorientering

Gabrielsen mener at den særegne norske samarbeidsmodellen ikke kan tas for gitt, men må jobbes med hver eneste dag.

– Vi har ikke vært særlig imponert over høyreregjeringens forståelse av den norske modellen i denne og forrige stortingsperiode. Da krisen inntraff nå, var det ikke regjeringen som var mest interessert i å høre LOs råd de første dagene. Men også de fikk en realitetsorientering og skjønte etter hvert at vi måtte samarbeide om å håndtere denne krisa. Og etter det har det fungert bra, sier han.

Samtidig minner han om at den norske modellen har levert overbevisende resultater i mange, mange tiår.

– Jeg tror resultatene samarbeidet resulterer i, er dens beste vern. Den er viktig for oss og våre medlemmer, men gir også stabile rammevilkår for arbeidsgiversiden. Vi har en felles interesse av å videreføre den.

Les også: Yngve Hågensens liv blir helaftens teater

Verktøy og resultater

For når vi snakker om modellen, kan det være klargjørende å skille mellom dens redskaper og dens resultater. Redskaper er sterke parter i arbeidslivet, høy organisasjonsgrad, hovedavtalen og frontfagsmodellen.

Resultater er små inntektsforskjeller, lav arbeidsledighet, stor grad av likestilling og produktivitet i verdenstoppen.

Gabrielsen tenker det er lett å forstå at «alle» identifiserer seg med de gode resultatene den norske modellen leverer, men at forståelsen ikke blir like klar når man snakker om redskapene for å få dette til.

Sterke parter

LO-lederen sier det ikke er noen tvil om at LO og NHO i størst grad representerer arbeidslivet i det norske partssamarbeidet. Han mener det ikke bare handler om størrelse – antall medlemmer – men også om representativitet. En fallende organisasjonsgrad på begge sider av arbeidslivet vil mer enn noe annet sette den norske samarbeidsmodellen i fare.

– Derfor er det veldig gledelig for oss at LO nå vokser jevnt og trutt, og at vi vokser også i bransjer der organisasjonsgraden tradisjonelt har vært lav. Det gjøres et veldig godt arbeid ute i forbundene med å verve medlemmer, og det arbeidet må fortsette. Organisere, skolere og mobilisere, det er den viktigste jobben vi gjør om den norske modellen skal bestå, understreker han.

85-årsjubileum

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er grunn til å hylle trepartssamarbeidet og feire at det er 85 år siden den første Hovedavtalen ble undertegnet.

– Det er en 85 år lang tradisjon for samarbeid, som har tjent oss veldig godt gjennom krisene siden den gang. I kriser kan vi enten stå og krangle og ikke komme videre, eller vi kan sette oss ned for å finne løsninger sammen, sier han.

Erkjennelsen på slutten av 20-tallet, etter en utrolig tøff periode for norske arbeidsplasser og norsk økonomi, var at det felles løsninger alltid er å foretrekke.

Under kriser svekket man konkurransekraften, i stedet for å hjelpe hverandre med det motsatte. Hovedavtalen mellom LO og NHO er nettopp et resultat av denne erkjennelsen.

NHO-sjefen mener samarbeidet mellom NHO og LO fungerer godt fordi de har tillit til hverandre, og fordi de kan snakke åpent med hverandre.

– Den direkte kontakten, og evnen til å snakke gjennom ting, er alfa og omega, legger han til.

Dialog

NHO og LO har felles utfordringer og må sammen finne de løsningene som hjelper både arbeidstakere og bedrifter, mener Almlid. Hans opplevelse er at samarbeid og dialog har preget krisen og at hovedorganisasjonene har en særlig viktig oppgave i kriser. Det handler om å se det store bildet og svare på det vanskelige spørsmålet: hvilke utfordringer ser vi på tvers av ulike næringer og sektorer, over hele landet?

Almlid er mer positiv enn LO-lederen til hvordan regjeringen har taklet krisen.

– Jeg vil gi honnør til regjeringen og partiene på Stortinget – de har vært på tilbudssiden, de har vært tilgjengelig, de har spilt med åpne kort og de har spurt arbeidslivets parter om innspill, sier han.

Tjent oss godt

Almlid er glad for at vi i Norge har tradisjon for å jobbe sammen og få til ordninger på rekordtid.

– Vi har et rammeverk for samarbeid som er bygget opp gjennom årtier – uten det hadde vi ikke taklet denne krisen like godt, sier han.

I likhet med Gabrielsen er også Almlid av den oppfatning at modellen ikke er hogget i stein. Den er blant annet avhengig av høy organisasjonsgrad – av at folk og bedrifter ønsker å organisere seg.

– NHO ønsker seg sterke hovedorganisasjoner, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Hvis vi skal få til det, må vi som organisasjoner være villig til å fornye oss. Vi må være relevante og hele tiden jobbe for å løse de utfordringene som preger arbeidslivet. Hvis organisasjonene ikke evner å løse utfordringene vi har foran oss, vil modellen forvitre, advarer Ole Erik Almlid.

Lovord

Skal man ta arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på ordet, kan det være håp om å finne en vei ut av koronakrisa gjennom et godt trepartssamarbeid. I en kronikk i VG 1. mai skrev han:

– Prinsippene i det norske trepartssamarbeidet er ikke at én part alltid får gjennomslag, ei heller at interessekonflikter kan oppheves. Det er at fellesskapet – og alle partene og deres medlemmer, det være seg bedrifter eller ansatte – tjener på at vi snakker sammen, og at arbeidslivet har noen felles kjøreregler.

Han skriver at som borgerlig politiker bør han være glad i trepartssamarbeidet. Men legger til, for dem som ble i tvil:

– Det betyr naturligvis ikke at jeg er enig med den største fagforeningen, LO, i alle spørsmål.

Det er en 85 år lang tradisjon for samarbeid, som har tjent oss veldig godt gjennom krisene.

Ole Erik Almlid, NHO-sjef

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.06.2020
12:32
18.06.2020 12:41Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

Brian Cliff Olguin

Ingvild (24): – Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Hovedstillitsvalgte Alexander Jordnes i montørklubben i Schindler fikk avskjed på dagen i november. Men hva har skjedd etterpå?

Leif Martin Kirknes

Alexander fikk avskjed på dagen. Det nektet kollegene hans å akseptere

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

INFLUENCER: Victoria Rummelhoff håper hun kan inspirere andre kvinner til å jobbe i industrien. Bildene er hentet fra Instagram-kontoen hennes.

privat

Victoria (23) fikk beskjed om å ikke «jåle seg» da hun skulle på jobbintervju

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt  strekninger på Østlandet ut på anbud.

GRØNT FLAGG FOR MER KONKURRANSE: Jernbanedirektorat har lagt strekninger på Østlandet ut på anbud.

Morten Hansen

Flere togstrekninger skal ut på anbud før valget. Se lista

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

TØFT: - Det blir tøft økonomisk, sier Linn Wognild. Både hun og samboeren ble rammet da nær halvparten av de ansatte i Widerøe Ground Handling på Trondheim Lufthavn Værnes mistet jobben.

Line Mette Finnøy

Linn en av mange som har mistet jobben: – Jeg føler det er rett at jeg er blant dem som skal gå

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Anna Granqvist

Skal aldersgrensa for ansatte i staten økes? Nei, sier LO Stat

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

Koronapandemien har satt flere utfordringer for arbeidslivet på spissen, mener Venstres Terje Breivik.

stortinget.no

Dagens arbeidsmiljølov er overmoden for endring, mener Venstre

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Fra kvinnedagen i Trondheim i fjor.

Tormod Ytrehus

Sjekk ditt yrke: Hvor mye mer tjener menn enn kvinner?

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Trygve Slagsvold Vedum og Audun Lysbakken

Martin Guttormsen Slørdal

Stadig større SV-motstand i Senterpartiet

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Joakim Ahlström (t.h.) betaler skatt og ville fått sykepenger eller ledighetstrygd hvis han var syk eller ledig. Men han kan ikke få dekket tapt inntekt.

Helge Rønning Birkelund

Joakim mistet en månedslønn da grensen ble stengt: – Reglene er like for alle, svarer regjeringen

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Store folkemengder 8. mars, som her fra kvinnedagen i 2019, erstattes i år av digitale arrangementer på grunn av faren for koronasmitte.

Jan-Erik Østlie

Hva skjer på kvinnedagen 8. mars? Her er oversikten og parolene

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Arild Grande vil nok en gang prøve å få ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven. Han får ikke støtte fra Heidi Nordby Lunde og Høyre.

Jan Erik Østlie og Høyre

Ap har et forslag for å stoppe fagforeningsknusing: – Bare vås, svarer Høyre

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

FANEMARKERING: – Selv om det nå er åpnet for at svenske dagpendlere kan komme på jobb i Norge, er ikke dette over, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Helge Rønning Birkelund

Grensene åpnet for svenske dagpendlere, men månedslønna er tapt inntil norske myndigheter bestemmer noe annet

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

VURDERER DANSKE REGLER: Danmark har innført strengere regler for utenlandske turbusser enn resten av Europa. Hvordan EU reagerer på de danske reglene vil få betydning for om Norge skal innføre de samme reglene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Martin Guttormsen Slørdal

Hareide vurderer å gjøre som danskene og innføre strengere regler for utenlandske turbusser

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

REDDET: Elin får fortsette læretida i fiskebutikk.

Øyvind Sætre

Lærling Elin ble permittert to ganger og kunne mistet fagbrevet. Så kom redningen

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han


Flere saker