JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SAMARBEID I 85 ÅR: Den norske modellen har røttene sine tilbake til 1935, og har stått seg gjennom gode og dårlige tider. På 90-tallet var LO-leder Yngve Hågensen (t.h.) og NHO-direktør Karl Glad blant dem som praktiserte samarbeidet.

SAMARBEID I 85 ÅR: Den norske modellen har røttene sine tilbake til 1935, og har stått seg gjennom gode og dårlige tider. På 90-tallet var LO-leder Yngve Hågensen (t.h.) og NHO-direktør Karl Glad blant dem som praktiserte samarbeidet.

NTB scanpix

Trepartssamarbeidet er 85 år:

Hågensen og Glad fikk oss gjennom finanskrisa i samarbeid med staten. Nå trengs oppskrifta mer enn noen gang

Trepartssam­arbeidet pekes på som veien ut av koronakrisa. Men hva må til for at det skal fungere?18.06.2020
12:32
18.06.2020 12:41

nina.hanssen@lomedia.no

Over 400.000 er arbeidsløse, 450 milliarder oljekroner brukes til å holde hjulene i gang og ingen vet når samfunnet er i normal gjenge igjen. Koronakrisa har rammet samfunnet vårt historisk hardt. Snart starter jobben med å få Norge på beina igjen.

For å løse kriser i nyere norsk historie, har løsninger ofte kommet når arbeidslivets organisasjoner og staten samarbeider gjennom det vi kaller trepartssamarbeidet, eller den norske modellen. Nå trengs den mer enn noen gang, mener flere.

– Den norske samarbeidsmodellen er ekstremt viktig for å håndtere en krise. Dette har vi sett før, når vi har opplevd sjokk eller konjunkturendringer i økonomien. Men vi har aldri fått det demonstrert så ettertrykkelig som nå under koronapandemien, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Les også: Slik har LO, NHO og staten samarbeidet under tidligere kriser

Den norske samarbeidsmodellen

I 1935 ble den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne opprettet. Det var denne som la grunnlaget for den norske samarbeidsmodellen.

Gabrielsen mener at faren er at vi i gode tider ikke er tilstrekkelig bevisste på hvor nødvendig det er å vedlikeholde og videreutvikle samarbeidsmodellen. Det hevder LO-lederen at høyreregjeringen tydelig har vist oss i denne og forrige stortingsperiode.

– Det holder ikke å bare hvile seg på modellen i krevende tider som nå, sier han.

Gabrielsen peker på tre ting for at dette samarbeidet skal fungere. Makt, representativitet og tillit. Disse tre faktorene er avgjørende, og de henger sammen. Sentralt er en høy organisasjonsgrad og at organisasjonene både på arbeidsgiversiden og for de ansatte, er godt organisert og kan handle på vegne av medlemmene, mener Gabrielsen.

Saken fortsetter under bildet.

TREPART: I håndteringen av korona-krisen mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (i midten) og NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.h.) at trepartssamarbeid med finansminister Jan Tore Sanner (t.v.) blir avgjørende.

TREPART: I håndteringen av korona-krisen mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (i midten) og NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.h.) at trepartssamarbeid med finansminister Jan Tore Sanner (t.v.) blir avgjørende.

Heiko Junge / NTB scanpix

Forhandlingsfullmakt

LO-sjefen sier videre at et viktig element i modellen er at hovedorganisasjonene har forhandlingsfullmakter.

– I mange europeiske land er det lav organisasjonsprosent og større organisatorisk oppsplitting. Det typiske er at hovedorganisasjonene ikke har noe ansvar for lønnsforhandlingene. Med lønnsforhandlinger utelukkende i enkeltbedrifter og enkeltsektorer er det svakere grunnlag for et bredt trepartssamarbeid. Trepartssamarbeidet er også avhengig av at arbeidstaker- og arbeidsgiverhensyn bringes inn i viktige politiske prosesser på et tidlig tidspunkt, sier han.

Regjering på feil spor

– Jeg tror vi har sett nå under koronakrisen at trepartssamarbeidet er uhyre viktig. Regjeringens første reaksjon var å forsøke å sikre eiernes interesser, blant annet ved å kutte i formuesskatten, men vi fikk dem raskt inn på et bedre spor, sier LO-lederen.

Gabrielsen minner samtidig om at jobben hadde blitt tyngre uten det fagligpolitiske samarbeidet. Han mener samarbeidsmodellen nå må brukes aktivt for å gjenoppbygge Norge etter koronapandemien.

– Vi står foran en enorm oppgave med å få eksisterende bedrifter og næringer opp å stå igjen, og med å reise nye næringer. Samtidig viser både denne og tidligere kriser hvor viktig det er å ha en sterk offentlig sektor, enten vi snakker om helsevesenet, Nav, kommunene eller forskningsmiljøene, sier han.

Realitetsorientering

Gabrielsen mener at den særegne norske samarbeidsmodellen ikke kan tas for gitt, men må jobbes med hver eneste dag.

– Vi har ikke vært særlig imponert over høyreregjeringens forståelse av den norske modellen i denne og forrige stortingsperiode. Da krisen inntraff nå, var det ikke regjeringen som var mest interessert i å høre LOs råd de første dagene. Men også de fikk en realitetsorientering og skjønte etter hvert at vi måtte samarbeide om å håndtere denne krisa. Og etter det har det fungert bra, sier han.

Samtidig minner han om at den norske modellen har levert overbevisende resultater i mange, mange tiår.

– Jeg tror resultatene samarbeidet resulterer i, er dens beste vern. Den er viktig for oss og våre medlemmer, men gir også stabile rammevilkår for arbeidsgiversiden. Vi har en felles interesse av å videreføre den.

Les også: Yngve Hågensens liv blir helaftens teater

Verktøy og resultater

For når vi snakker om modellen, kan det være klargjørende å skille mellom dens redskaper og dens resultater. Redskaper er sterke parter i arbeidslivet, høy organisasjonsgrad, hovedavtalen og frontfagsmodellen.

Resultater er små inntektsforskjeller, lav arbeidsledighet, stor grad av likestilling og produktivitet i verdenstoppen.

Gabrielsen tenker det er lett å forstå at «alle» identifiserer seg med de gode resultatene den norske modellen leverer, men at forståelsen ikke blir like klar når man snakker om redskapene for å få dette til.

Sterke parter

LO-lederen sier det ikke er noen tvil om at LO og NHO i størst grad representerer arbeidslivet i det norske partssamarbeidet. Han mener det ikke bare handler om størrelse – antall medlemmer – men også om representativitet. En fallende organisasjonsgrad på begge sider av arbeidslivet vil mer enn noe annet sette den norske samarbeidsmodellen i fare.

– Derfor er det veldig gledelig for oss at LO nå vokser jevnt og trutt, og at vi vokser også i bransjer der organisasjonsgraden tradisjonelt har vært lav. Det gjøres et veldig godt arbeid ute i forbundene med å verve medlemmer, og det arbeidet må fortsette. Organisere, skolere og mobilisere, det er den viktigste jobben vi gjør om den norske modellen skal bestå, understreker han.

85-årsjubileum

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er grunn til å hylle trepartssamarbeidet og feire at det er 85 år siden den første Hovedavtalen ble undertegnet.

– Det er en 85 år lang tradisjon for samarbeid, som har tjent oss veldig godt gjennom krisene siden den gang. I kriser kan vi enten stå og krangle og ikke komme videre, eller vi kan sette oss ned for å finne løsninger sammen, sier han.

Erkjennelsen på slutten av 20-tallet, etter en utrolig tøff periode for norske arbeidsplasser og norsk økonomi, var at det felles løsninger alltid er å foretrekke.

Under kriser svekket man konkurransekraften, i stedet for å hjelpe hverandre med det motsatte. Hovedavtalen mellom LO og NHO er nettopp et resultat av denne erkjennelsen.

NHO-sjefen mener samarbeidet mellom NHO og LO fungerer godt fordi de har tillit til hverandre, og fordi de kan snakke åpent med hverandre.

– Den direkte kontakten, og evnen til å snakke gjennom ting, er alfa og omega, legger han til.

Dialog

NHO og LO har felles utfordringer og må sammen finne de løsningene som hjelper både arbeidstakere og bedrifter, mener Almlid. Hans opplevelse er at samarbeid og dialog har preget krisen og at hovedorganisasjonene har en særlig viktig oppgave i kriser. Det handler om å se det store bildet og svare på det vanskelige spørsmålet: hvilke utfordringer ser vi på tvers av ulike næringer og sektorer, over hele landet?

Almlid er mer positiv enn LO-lederen til hvordan regjeringen har taklet krisen.

– Jeg vil gi honnør til regjeringen og partiene på Stortinget – de har vært på tilbudssiden, de har vært tilgjengelig, de har spilt med åpne kort og de har spurt arbeidslivets parter om innspill, sier han.

Tjent oss godt

Almlid er glad for at vi i Norge har tradisjon for å jobbe sammen og få til ordninger på rekordtid.

– Vi har et rammeverk for samarbeid som er bygget opp gjennom årtier – uten det hadde vi ikke taklet denne krisen like godt, sier han.

I likhet med Gabrielsen er også Almlid av den oppfatning at modellen ikke er hogget i stein. Den er blant annet avhengig av høy organisasjonsgrad – av at folk og bedrifter ønsker å organisere seg.

– NHO ønsker seg sterke hovedorganisasjoner, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Hvis vi skal få til det, må vi som organisasjoner være villig til å fornye oss. Vi må være relevante og hele tiden jobbe for å løse de utfordringene som preger arbeidslivet. Hvis organisasjonene ikke evner å løse utfordringene vi har foran oss, vil modellen forvitre, advarer Ole Erik Almlid.

Lovord

Skal man ta arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på ordet, kan det være håp om å finne en vei ut av koronakrisa gjennom et godt trepartssamarbeid. I en kronikk i VG 1. mai skrev han:

– Prinsippene i det norske trepartssamarbeidet er ikke at én part alltid får gjennomslag, ei heller at interessekonflikter kan oppheves. Det er at fellesskapet – og alle partene og deres medlemmer, det være seg bedrifter eller ansatte – tjener på at vi snakker sammen, og at arbeidslivet har noen felles kjøreregler.

Han skriver at som borgerlig politiker bør han være glad i trepartssamarbeidet. Men legger til, for dem som ble i tvil:

– Det betyr naturligvis ikke at jeg er enig med den største fagforeningen, LO, i alle spørsmål.

Det er en 85 år lang tradisjon for samarbeid, som har tjent oss veldig godt gjennom krisene.

Ole Erik Almlid, NHO-sjef

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.06.2020
12:32
18.06.2020 12:41Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa har vært fattig i verdens rikeste land: – Det er stigmatiserende å stå fram som fattig i Norge

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

Helge Rønning Birkelund

Dette viser bakgrunnstallene om framgangen til Ap i valginnspurten


Flere saker