JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Varsler om trakassering i Luftfartstilsynet

Inspektører mener de blir trakassert av sjefene: – Da jeg meldte fra, ble det skikkelig spetakkel

To inspektører i Luftfartstilsynet har varslet toppledelsen om at de blir trakassert av overordnede. De opplever at varslene ikke blir tatt på alvor.24.11.2021
07:58
24.11.2021 15:08

merete.jansen@lomedia.no

– I stedet for å få ros når vi påpeker sikkerhetsmessige mangler, får vi kritikk. Vi blir beskyldt for å prøve å undergrave autoriteten til sjefene våre, sier to inspektører til FriFagbevegelse.

Luftfartstilsynet, som blant annet passer på at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover og regler, har over tid slitt med negative tilbakemeldinger.

Både Riksrevisjonen, en medarbeiderundersøkelse og NTLs tillitsvalgte har de siste årene pekt på kritikkverdige forhold ved driften.

Avisa Nordland fortalte i april 2020 at 15 ansatte hadde meldt fra om mobbing, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet i en arbeidsmiljøundersøkelse. Flere tilfeller handlet om lederes oppførsel overfor ansatte.

Ledelsen uttalte til Aftenposten i en artikkel om samme tema, at de hadde ryddet opp. Men FriFagbebvegelse kjenner til to ansatte som i løpet av året har levert varsler om trakassering ovenfra. Ledelsen hevder at begge sakene er behandlet i henhold til Luftfartstilsynets prosedyrer og bestemmelser i Arbeidsmiljøloven, og at det ikke er avdekket kritikkverdige forhold.

Kjemper for å unngå oppsigelse

En av de flyoperative inspektørene som i 2021 har varslet om trakassering, kjemper nå for å unngå oppsigelse. Han mener selv at han er blitt utsatt for gjengjeldelse fra to overordnede etter at han meldte inn avvik som han mente kunne få konsekvenser for flysikkerheten.

Det var i august 2020 at konflikten tilspisset seg. Den erfarne inspektøren fra Nordland, nå bosatt på Østlandet, var beordret til å gjennomføre tilsyn i Bodø og Bergen første dag etter sommerferien. Tilsynet var planlagt av to flyteknikere, uten at han selv, som operativ leder, hadde vært med på planleggingen. Dette mente han var uansvarlig. I tillegg ønsket han å reise minst mulig på et tidspunkt da pandemien ennå ikke var slått tilbake, fordi han ikke ville risikere å smitte et familiemedlem.

Inspektøren sier han avtalte med sin da fungerende seksjonsleder at han heller kunne bruke tid på å lage nye prosedyrer og sjekklister, samtidig som en fagsjef tok over ansvaret for tilsynet. I etterkant er inspektøren blitt anklaget for ordrenekt, til tross for at jobben han gjorde, skal ha vært godkjent av nærmeste leder.

– Det viste seg senere at mye ved tilsynene jeg ikke deltok på, var blitt feil. Feil prosedyre var brukt, gale tilsynsobjekt var valgt ut. Jeg mente at lederne som hadde gitt teknikerne oppdraget, manglet kompetanse for denne typen tilsyn. Men da jeg meldte fra oppover, ble det skikkelig spetakkel!

FriFagbevegelse har spurt Håvard Vikheim, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet, hvilken takhøyde de har.

– Det er, og skal være, stor takhøyde hos oss i faglige spørsmål og diskusjoner. Vi er faktisk avhengig av både interne og eksterne innspill for å bli bedre.

– Er det god nok flyfaglig kompetanse i ledelsen?

– Som nasjonal luftfartsmyndighet har ledelsen en bred faglig kompetanse, også på det flyfaglige området. Vi har ledere med mange års erfaring både fra Luftfartstilsynet og fra andre aktører i bransjen.

Mye lest: Helsefagarbeider åpnet pasientjournalen til kjærestens ekskone: – Jeg skjønte ikke konsekvensene

Fratatt goder

I den betente striden som følger, ender inspektøren opp med å bli sykemeldt et par måneder. Mens mannen er hjemme, ser kolleger at kontoret hans blir tømt i forbindelse med en omorganisering, uten at inspektøren selv blir varslet. Og da han kommer tilbake i halv stilling i november, mottar han en advarsel fordi han har korrigert ledelsen i forbindelse med tilsynet han ikke selv deltok på.

Samtidig får mannen beskjed om å avvikle alt av ferie og fleksitid innen nyttår, og så vidt han vet, får ingen kolleger samme pålegg. Han har på det tidspunktet to ferieuker og i underkant av 50 fleksitimer på konto, en mengde man normalt ikke har problemer med å bli enig med arbeidsgiver om å overføre til neste kalenderår.

Et par måneder senere blir han også fratatt et tillegg som muntlig omtales som pendlertillegg, men som i tariffavtalen er definert som et tillegg for å tiltrekke seg og beholde «kritisk kompetanse». Summen er 120 000 kroner i året. Ledelsen viser til at han jobber på hjemmekontor på grunn av pandemien og at han ikke har kritisk kompetanse

– Men saken er at ingen andre jeg vet om, har mistet tillegget, uansett om de jobber hjemme eller ikke. Jeg er også den eneste som er kvalifisert for tilsyn med Norwegians Boeing 787.

Kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim ønsker ikke å kommentere pålegget om å avvikle ferie, men sier dette om pendlertillegget inspektøren mistet:

– Dette er en ordning som gis i særskilte tilfeller for å rekruttere eller beholde medarbeidere med kritisk kompetanse, og har en varighet på to år. Dette skjer i lokale forhandlinger mellom partene. Dette tillegget kan i noen tilfeller videreføres dersom arbeidsgiver fortsatt har særskilt behov for å beholde medarbeiders kompetanse.

Arbeidsforholdene i lufta får stryk: Billigst mulige flyreiser har gått ut over sikkerheten for ansatte i lufta

Anklaget for ordrenekt

Ut på nyåret får inspektøren spørsmål om å jobbe med godkjenning av driftstillatelsen til en nytt, norsk selskap. Dette var en type arbeid, og en type fly, han mente han ikke hadde god nok kunnskap om.

– Jeg svarer derfor at jeg ikke melder meg frivillig. Men føyer til at om de pålegger meg det, så stiller jeg, sier inspektøren.

Noen uker senere mottar han et varsel om oppsigelse, blant annet basert på manglende fremmøte og at han hadde nektet å utføre pålagte arbeidsoppgaver. Som bevis la sjefen, ifølge inspektøren, fram et personlig notat fra samtalen mellom de to.

– De hevder at jeg nektet å jobbe med det nye selskapet, men det er ikke sant. Hvis sjefen min oppfattet det slik, hvorfor stilte hen ikke oppfølgende spørsmål eller ba meg bekrefte det skriftlig?

– Har gått på helsen løs

– Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsen løs. Jeg som har vært i god fysisk form, har klart å jage på meg høyt blodtrykk og ble en periode sykemeldt.

Nordlendingen er ikke lenger sykemeldt. Han er fortsatt ansatt i full stilling i påvente av en endelig avklaring når det gjelder oppsigelsen, men er nå omtrent uten arbeidsoppgaver.

– Andre har altfor mye å gjøre, blant annet de to som jobber på Gardermoen. Det hadde vært en enkel sak å hjelpe dem, men ledelsen sier at jeg ikke trengs der.

I tillegg til få jobboppdrag, har inspektøren opplevd å gå glipp av flere kurs han er avhengig av for å opprettholde kompetansen.

– Jeg var påmeldt, men ble tatt av. De har sagt at de skal vurdere deltakelse i 2022.

Inspektøren endte opp med å varsle toppledelsen om at han ble trakassert av sine overordnede. Han sier at trakasseringsvarselet ble behandlet akkurat som forventet:

– Ledelsen frikjente seg selv på alle områder.

Beskyldt for ryktespredning

En annen inspektør, opprinnelig fra Troms, følte seg trakassert av ledelsen etter at han valgte å støtte kollegaen sin fra Nordland.

– Jeg ble blant annet beskyldt for ryktespredning. Jeg ba om å få påstanden skriftlig, men det fikk jeg ikke. Det ble også hevdet at jeg skulle ha prøvd å undergrave autoriteten til en av lederne fordi jeg hadde stilt spørsmål ved kvalifikasjonene hens. Det jeg hadde gjort, var å melde fra oppover i systemet om at jeg hadde observert feil i saksbehandlingen av en lufthavngodkjenning.

Inspektøren blir 62 år i løpet av vinteren. Han har bestemt seg for å ta ut alle rester av ferie og avspasering og tre ut av arbeidslivet med førtidspensjon, langt tidligere enn han først hadde sett for seg.

– Jeg kan ikke jobbe med slike ledere. Jeg forventer at man opptrer redelig og etterrettelig. Tidligere når man meldte inn avvik, var det vanlig med et klapp på skulderen; «dette var det jævla bra at du oppdaget i tide». Men de som ikke har grunnholdningene sine fra flyoperativt miljø, reagerer noen ganger helt motsatt. Så i stedet for å gi skryt, går man til angrep.

Ifølge tromsværingen har arbeidsmiljøet de siste årene gått fra å være åpent og kollegialt til en situasjon der mistenkeliggjøring og frykten for straff rår.

– Dette vil alltid være en subjektiv oppfatning, påpeker kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim og føyer til:

– Luftfartstilsynet er opptatt av at alle medarbeidere skal ha et trygt og utviklende arbeidsmiljø, der alle skal behandles med respekt og verdighet. Ledelsen er av den oppfatning at våre medarbeidere synes Luftfartstilsynet er et godt sted å jobbe, med et godt arbeidsmiljø.

Mener faktaundersøkelse ikke løste noe

Ledelsen tok tak i varselet fra tromsværingen ved at de ba en privat bedriftshelsetjeneste om å gjennomføre en såkalt faktaundersøkelse. Dette er et verktøy for konfliktløsning som har fått sterk kritikk, blant annet fra forbundslederen i NTL.

Inspektørens opplevelse av den undersøkelsen var at det han selv opplyste, ikke hadde noen betydning for vurderingene som skulle gjøres.

– Undersøkelsen har null verdi. Eierskapet ligger hos oppdragsgiver, og de definerer alt, så hvordan kan bedriftshelsetjenesten da gjøre en nøytral vurdering? Det er snakk om kontradiksjon, men hvordan kan jeg motsi det ledelsen har sagt, når jeg ikke får lese noen rapport? Det eneste jeg har fått, er en muntlig gjennomgang.

Selv forsvarer ledelsen måten dette ble håndtert på.

– For å få klarlagt om det forelå brudd på arbeidsmiljøloven eller annet som regulerer virksomheten, ba luftfartsdirektøren bedriftshelsetjenesten å undersøke saken nærmere i form av en faktaundersøkelse. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, er profesjonelle og har stor tillit, sier Vikheim.

Støtte fra tillitsvalgt

Gjennom tiden med alvorlige beskyldninger rettet mot seg, har de to inspektørene hatt god støtte fra Sigrid Hammer, tillitsvalgt i NTL på arbeidsplassen:

– Vi har et sterkt fagmiljø med sterke personligheter. Flere av oss har jobbet både som ledere og som flykapteiner i flere år og har derfor et solid kunnskapsnivå både på ledelse, regelverk og prosedyrer. 

Hammer slutter i Luftfartstilsynet i begynnelsen av desember.

Også fra andre kolleger har de to mennene opplevd god støtte. De beklager sterkt at situasjonen er en annen når det gjelder ledelsen:

– De sier at de skal slå ned på trakassering. Men det ser ikke slik ut i virkeligheten, sier tromsværingen.

Selv mener Luftfartstilsynet at de har grepet tak i de problemene som tidligere er påpekt, blant annet gjennom en medarbeiderundersøkelse:

– Dette har vært et fokusområde i HMS-arbeidet vårt gjennom medarbeidersamtaler og i oppfølgingsarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen. Der det var aktuelt, ble det utarbeidet tiltaksplaner på den enkelte seksjon som er fulgt opp, sier Vikheim.

Når det gjelder oppsigelsen av den ene ansatte, som ble påklaget av NTL, påpeker Vikheim at Samferdselsdepartementet, som klageorgan, opprettholdt oppsigelsen.

– NTL har på vegne av den ansatte varslet oss om at oppsigelsesvedtaket vil bli brakt inn for domstolene, og vi vil føre vår sak i retten om det blir nødvendig. Vi kommenterer ikke forhold som er knyttet til personalsaken eller oppsigelsen.

24.11.2021
07:58
24.11.2021 15:08Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker