JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Varsler om trakassering i Luftfartstilsynet

Inspektører mener de blir trakassert av sjefene: – Da jeg meldte fra, ble det skikkelig spetakkel

To inspektører i Luftfartstilsynet har varslet toppledelsen om at de blir trakassert av overordnede. De opplever at varslene ikke blir tatt på alvor.24.11.2021
07:58
24.11.2021 15:08

merete.jansen@lomedia.no

– I stedet for å få ros når vi påpeker sikkerhetsmessige mangler, får vi kritikk. Vi blir beskyldt for å prøve å undergrave autoriteten til sjefene våre, sier to inspektører til FriFagbevegelse.

Luftfartstilsynet, som blant annet passer på at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover og regler, har over tid slitt med negative tilbakemeldinger.

Både Riksrevisjonen, en medarbeiderundersøkelse og NTLs tillitsvalgte har de siste årene pekt på kritikkverdige forhold ved driften.

Avisa Nordland fortalte i april 2020 at 15 ansatte hadde meldt fra om mobbing, trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet i en arbeidsmiljøundersøkelse. Flere tilfeller handlet om lederes oppførsel overfor ansatte.

Ledelsen uttalte til Aftenposten i en artikkel om samme tema, at de hadde ryddet opp. Men FriFagbebvegelse kjenner til to ansatte som i løpet av året har levert varsler om trakassering ovenfra. Ledelsen hevder at begge sakene er behandlet i henhold til Luftfartstilsynets prosedyrer og bestemmelser i Arbeidsmiljøloven, og at det ikke er avdekket kritikkverdige forhold.

Kjemper for å unngå oppsigelse

En av de flyoperative inspektørene som i 2021 har varslet om trakassering, kjemper nå for å unngå oppsigelse. Han mener selv at han er blitt utsatt for gjengjeldelse fra to overordnede etter at han meldte inn avvik som han mente kunne få konsekvenser for flysikkerheten.

Det var i august 2020 at konflikten tilspisset seg. Den erfarne inspektøren fra Nordland, nå bosatt på Østlandet, var beordret til å gjennomføre tilsyn i Bodø og Bergen første dag etter sommerferien. Tilsynet var planlagt av to flyteknikere, uten at han selv, som operativ leder, hadde vært med på planleggingen. Dette mente han var uansvarlig. I tillegg ønsket han å reise minst mulig på et tidspunkt da pandemien ennå ikke var slått tilbake, fordi han ikke ville risikere å smitte et familiemedlem.

Inspektøren sier han avtalte med sin da fungerende seksjonsleder at han heller kunne bruke tid på å lage nye prosedyrer og sjekklister, samtidig som en fagsjef tok over ansvaret for tilsynet. I etterkant er inspektøren blitt anklaget for ordrenekt, til tross for at jobben han gjorde, skal ha vært godkjent av nærmeste leder.

– Det viste seg senere at mye ved tilsynene jeg ikke deltok på, var blitt feil. Feil prosedyre var brukt, gale tilsynsobjekt var valgt ut. Jeg mente at lederne som hadde gitt teknikerne oppdraget, manglet kompetanse for denne typen tilsyn. Men da jeg meldte fra oppover, ble det skikkelig spetakkel!

FriFagbevegelse har spurt Håvard Vikheim, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet, hvilken takhøyde de har.

– Det er, og skal være, stor takhøyde hos oss i faglige spørsmål og diskusjoner. Vi er faktisk avhengig av både interne og eksterne innspill for å bli bedre.

– Er det god nok flyfaglig kompetanse i ledelsen?

– Som nasjonal luftfartsmyndighet har ledelsen en bred faglig kompetanse, også på det flyfaglige området. Vi har ledere med mange års erfaring både fra Luftfartstilsynet og fra andre aktører i bransjen.

Mye lest: Helsefagarbeider åpnet pasientjournalen til kjærestens ekskone: – Jeg skjønte ikke konsekvensene

Fratatt goder

I den betente striden som følger, ender inspektøren opp med å bli sykemeldt et par måneder. Mens mannen er hjemme, ser kolleger at kontoret hans blir tømt i forbindelse med en omorganisering, uten at inspektøren selv blir varslet. Og da han kommer tilbake i halv stilling i november, mottar han en advarsel fordi han har korrigert ledelsen i forbindelse med tilsynet han ikke selv deltok på.

Samtidig får mannen beskjed om å avvikle alt av ferie og fleksitid innen nyttår, og så vidt han vet, får ingen kolleger samme pålegg. Han har på det tidspunktet to ferieuker og i underkant av 50 fleksitimer på konto, en mengde man normalt ikke har problemer med å bli enig med arbeidsgiver om å overføre til neste kalenderår.

Et par måneder senere blir han også fratatt et tillegg som muntlig omtales som pendlertillegg, men som i tariffavtalen er definert som et tillegg for å tiltrekke seg og beholde «kritisk kompetanse». Summen er 120 000 kroner i året. Ledelsen viser til at han jobber på hjemmekontor på grunn av pandemien og at han ikke har kritisk kompetanse

– Men saken er at ingen andre jeg vet om, har mistet tillegget, uansett om de jobber hjemme eller ikke. Jeg er også den eneste som er kvalifisert for tilsyn med Norwegians Boeing 787.

Kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim ønsker ikke å kommentere pålegget om å avvikle ferie, men sier dette om pendlertillegget inspektøren mistet:

– Dette er en ordning som gis i særskilte tilfeller for å rekruttere eller beholde medarbeidere med kritisk kompetanse, og har en varighet på to år. Dette skjer i lokale forhandlinger mellom partene. Dette tillegget kan i noen tilfeller videreføres dersom arbeidsgiver fortsatt har særskilt behov for å beholde medarbeiders kompetanse.

Arbeidsforholdene i lufta får stryk: Billigst mulige flyreiser har gått ut over sikkerheten for ansatte i lufta

Anklaget for ordrenekt

Ut på nyåret får inspektøren spørsmål om å jobbe med godkjenning av driftstillatelsen til en nytt, norsk selskap. Dette var en type arbeid, og en type fly, han mente han ikke hadde god nok kunnskap om.

– Jeg svarer derfor at jeg ikke melder meg frivillig. Men føyer til at om de pålegger meg det, så stiller jeg, sier inspektøren.

Noen uker senere mottar han et varsel om oppsigelse, blant annet basert på manglende fremmøte og at han hadde nektet å utføre pålagte arbeidsoppgaver. Som bevis la sjefen, ifølge inspektøren, fram et personlig notat fra samtalen mellom de to.

– De hevder at jeg nektet å jobbe med det nye selskapet, men det er ikke sant. Hvis sjefen min oppfattet det slik, hvorfor stilte hen ikke oppfølgende spørsmål eller ba meg bekrefte det skriftlig?

– Har gått på helsen løs

– Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsen løs. Jeg som har vært i god fysisk form, har klart å jage på meg høyt blodtrykk og ble en periode sykemeldt.

Nordlendingen er ikke lenger sykemeldt. Han er fortsatt ansatt i full stilling i påvente av en endelig avklaring når det gjelder oppsigelsen, men er nå omtrent uten arbeidsoppgaver.

– Andre har altfor mye å gjøre, blant annet de to som jobber på Gardermoen. Det hadde vært en enkel sak å hjelpe dem, men ledelsen sier at jeg ikke trengs der.

I tillegg til få jobboppdrag, har inspektøren opplevd å gå glipp av flere kurs han er avhengig av for å opprettholde kompetansen.

– Jeg var påmeldt, men ble tatt av. De har sagt at de skal vurdere deltakelse i 2022.

Inspektøren endte opp med å varsle toppledelsen om at han ble trakassert av sine overordnede. Han sier at trakasseringsvarselet ble behandlet akkurat som forventet:

– Ledelsen frikjente seg selv på alle områder.

Beskyldt for ryktespredning

En annen inspektør, opprinnelig fra Troms, følte seg trakassert av ledelsen etter at han valgte å støtte kollegaen sin fra Nordland.

– Jeg ble blant annet beskyldt for ryktespredning. Jeg ba om å få påstanden skriftlig, men det fikk jeg ikke. Det ble også hevdet at jeg skulle ha prøvd å undergrave autoriteten til en av lederne fordi jeg hadde stilt spørsmål ved kvalifikasjonene hens. Det jeg hadde gjort, var å melde fra oppover i systemet om at jeg hadde observert feil i saksbehandlingen av en lufthavngodkjenning.

Inspektøren blir 62 år i løpet av vinteren. Han har bestemt seg for å ta ut alle rester av ferie og avspasering og tre ut av arbeidslivet med førtidspensjon, langt tidligere enn han først hadde sett for seg.

– Jeg kan ikke jobbe med slike ledere. Jeg forventer at man opptrer redelig og etterrettelig. Tidligere når man meldte inn avvik, var det vanlig med et klapp på skulderen; «dette var det jævla bra at du oppdaget i tide». Men de som ikke har grunnholdningene sine fra flyoperativt miljø, reagerer noen ganger helt motsatt. Så i stedet for å gi skryt, går man til angrep.

Ifølge tromsværingen har arbeidsmiljøet de siste årene gått fra å være åpent og kollegialt til en situasjon der mistenkeliggjøring og frykten for straff rår.

– Dette vil alltid være en subjektiv oppfatning, påpeker kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim og føyer til:

– Luftfartstilsynet er opptatt av at alle medarbeidere skal ha et trygt og utviklende arbeidsmiljø, der alle skal behandles med respekt og verdighet. Ledelsen er av den oppfatning at våre medarbeidere synes Luftfartstilsynet er et godt sted å jobbe, med et godt arbeidsmiljø.

Mener faktaundersøkelse ikke løste noe

Ledelsen tok tak i varselet fra tromsværingen ved at de ba en privat bedriftshelsetjeneste om å gjennomføre en såkalt faktaundersøkelse. Dette er et verktøy for konfliktløsning som har fått sterk kritikk, blant annet fra forbundslederen i NTL.

Inspektørens opplevelse av den undersøkelsen var at det han selv opplyste, ikke hadde noen betydning for vurderingene som skulle gjøres.

– Undersøkelsen har null verdi. Eierskapet ligger hos oppdragsgiver, og de definerer alt, så hvordan kan bedriftshelsetjenesten da gjøre en nøytral vurdering? Det er snakk om kontradiksjon, men hvordan kan jeg motsi det ledelsen har sagt, når jeg ikke får lese noen rapport? Det eneste jeg har fått, er en muntlig gjennomgang.

Selv forsvarer ledelsen måten dette ble håndtert på.

– For å få klarlagt om det forelå brudd på arbeidsmiljøloven eller annet som regulerer virksomheten, ba luftfartsdirektøren bedriftshelsetjenesten å undersøke saken nærmere i form av en faktaundersøkelse. Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, er profesjonelle og har stor tillit, sier Vikheim.

Støtte fra tillitsvalgt

Gjennom tiden med alvorlige beskyldninger rettet mot seg, har de to inspektørene hatt god støtte fra Sigrid Hammer, tillitsvalgt i NTL på arbeidsplassen:

– Vi har et sterkt fagmiljø med sterke personligheter. Flere av oss har jobbet både som ledere og som flykapteiner i flere år og har derfor et solid kunnskapsnivå både på ledelse, regelverk og prosedyrer. 

Hammer slutter i Luftfartstilsynet i begynnelsen av desember.

Også fra andre kolleger har de to mennene opplevd god støtte. De beklager sterkt at situasjonen er en annen når det gjelder ledelsen:

– De sier at de skal slå ned på trakassering. Men det ser ikke slik ut i virkeligheten, sier tromsværingen.

Selv mener Luftfartstilsynet at de har grepet tak i de problemene som tidligere er påpekt, blant annet gjennom en medarbeiderundersøkelse:

– Dette har vært et fokusområde i HMS-arbeidet vårt gjennom medarbeidersamtaler og i oppfølgingsarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen. Der det var aktuelt, ble det utarbeidet tiltaksplaner på den enkelte seksjon som er fulgt opp, sier Vikheim.

Når det gjelder oppsigelsen av den ene ansatte, som ble påklaget av NTL, påpeker Vikheim at Samferdselsdepartementet, som klageorgan, opprettholdt oppsigelsen.

– NTL har på vegne av den ansatte varslet oss om at oppsigelsesvedtaket vil bli brakt inn for domstolene, og vi vil føre vår sak i retten om det blir nødvendig. Vi kommenterer ikke forhold som er knyttet til personalsaken eller oppsigelsen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.11.2021
07:58
24.11.2021 15:08Mest lest

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

Cathrine Kahrs

«Amir» vil jobbe, men får ikke lov

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Colourbox.com

Foreldre skal få dobbelt så mange «sykt barn-dager»

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Strømsjokket: 15 ansatte blir sagt opp på gartneri på grunn av høy strømpris

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold


Flere saker