JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tilsynet med arbeidsforholdene i lufta er forsømt, mener Arbeiderpartiet.

Tilsynet med arbeidsforholdene i lufta er forsømt, mener Arbeiderpartiet.

Emmie Olivia Kristiansen

Arbeidsforholdene i lufta får stryk av Riksrevisjonen:

Billigst mulige flyreiser har gått ut over sikkerheten for ansatte i lufta, mener Ap

De som er på jobb i lufta, har ikke like godt vern som de som jobber på bakken, mener Arbeiderpartiet. Partiet vil styrke Luftfartstilsynet kraftig, hvis de kommer i regjering.19.02.2021
15:39
19.02.2021 17:46

helge@lomedia.no

Luftfartstilsynet må få tilstrekkelig med ressurser til å kunne ivareta et høyt sikkerhetsnivå i luftfarten, sier Arbeiderpartiet i sitt utkast til nytt partiprogram. Innspillet kom fra partilaget på Ensjø, Kampen og Vålerenga i Oslo. Sammen med Arbeidstilsynet, må det gjennomføres tilsyn med alle selskap som opererer i Norge, mener partiet.

Les også: Luftfarten må trolig fortsatt vente på krisepenger: – Helt uakseptabelt, mener LO-topp

Leder av Flyarbeidernes forening i Fellesforbundet, Gunnar Holm, vil ikke spekulere om Luftfartstilsynet har nok kompetanse til å overvåke arbeidsforhold i luftfarten. Men at de ikke har kapasitet nok, er han mer sikker på.

Dessuten ser det ut til at luftfartstilsynets opprinnelige planer om felles tilsyn med arbeidstilsynet ikke har latt seg realisere slik ambisjonene var.

– Jeg tror heller ikke de har det fokuset på arbeidsforhold som må kunne forventes av et ansvarlig tilsynsorgan. Sentrale verneombud på Gardermoen har ikke vært orientert om noen tilsyn. Vi har i alle fall ikke hørt eller sett rapporter om det, sier Gunnar Holm til FriFagbevegelse.

Saken fortsetter under bildet.

Billigst mulige reiser har sin pris, med massivt press på lønns- og arbeidsvilkår og mest mulig effektiv flytid, sier leder Gunnar Holm i av Flyarbeidernes forening.

Billigst mulige reiser har sin pris, med massivt press på lønns- og arbeidsvilkår og mest mulig effektiv flytid, sier leder Gunnar Holm i av Flyarbeidernes forening.

Helge Rønning Birkelund

– Hvis du ser på de tilsynsområdene Luftfartstilsynet selv beskriver, er heller ikke arbeidsforhold blant flygende arbeidstakere områder som nevnes spesielt, legger han til.

En rapport fra Riksrevisjonen fra 8. oktober 2019 konkluderte at målene til tilsyn ikke oppfylles på en god nok måte. «Viktige forutsetninger for effektiv drift er ikke på plass, og dette må følges opp av Samferdselsdepartementet», lød det i rapporten.

Se også svar fra Luftfartstilsynet lenger nede i saken.

Flere oppgaver

For 10 år siden fikk Luftfartstilsynet en tilleggsoppgave av Staten. Da fikk tilsynet også ansvaret for arbeidslivet i luftfarten, i tillegg til å følge opp internasjonalt regelverk for luftfart, og hvordan det forvaltes i Norge i samsvar med regelverket. Det meste av luftfarten i Norge, det være seg fly, helikoptertrafikk, luftsport og til og med droner, er under tilsynets ansvarsområde.

– De har alt med det som svever å gjøre. Det er kjernekompetansen deres. Men mye har skjedd i luftfarten de siste 10 årene. Det er lett å se at det ikke bare er verdige lønns- og arbeidsvilkår innenfor luftfarten. Derfor er vi ikke sikre på om vi har et tilsyn som er i stand til å ta seg av de oppgavene de blir tildelt og at de gjør det proaktivt og godt nok, mener Holm.

– Når vi har tatt dette inn i programmet, er det en anerkjennelse av innspill fra folk som Gunnar, som er både tillitsvalgt og politisk aktiv i lokallag som Ensjø, Kampen og Vålerenga. Luftfarten er en utfordring. Verden har forandret seg veldig mye siden 2010. Spesielt gjelder det luftfarten, hvor vi har sett en eksplosjon av halvseriøse eller direkte useriøse selskaper som opptrer også her hjemme, sier Rina Mariann Hansen, som har sittet i programkomiteen i Arbeiderpartiet.

Til daglig er hun byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

– Liberaliseringen innenfor luftfarten er en villet utvikling, men ikke i nærheten under betryggende kontroll. Billigst mulige reiser har sin pris, med massivt press på lønns- og arbeidsvilkår og mest mulig effektiv flytid. Man har ikke vært flinke nok til å sette ansvarlige rammer for disse virksomhetene. Du kan i prinsippet enkelt starte virksomhet på en flyplass, om du har en avtale med en aktør eller et flyselskap – uten å ha et eneste menneske ansatt. Du trenger bare å være en lovlig registrert virksomhet, få godkjenning fra Avinor, så er du i gang, sier Gunnar Holm.

Les også: Frankrike har allerede gjort det. Nå mener Flygerforbundet at Norge også må stille krav til utenlandske flyselskap

To selskap seriøse

Initiativet er helt uavhengig av inntoget til det ungarske lavprisselskapet Wizz Air i Norge.

– Generelt kan jeg si at det normalt har vært to selskaper i Norge som det er «greit» å reise med, Widerøe og SAS. Men også her opplever vi nå krevende utfordringer rundt anerkjente lønns- og arbeidsvilkår, mener Holm.

– Norwegian er et lavprisselskap, men mener selv å være innenfor norske arbeidslivsregler. De har tariffavtaler og fagforeninger, men det hjelper ikke hvis de ansatte ikke har Norwegian som sin arbeidsgiver. De har søksmål mot seg flere steder i verden, der de ikke anerkjenner arbeidsgiveransvar, men har under pandemien slått selskapene konkurs, slik at disse sakene har havnet i løse lufta. I Spania ble 1300 oppsagt, uten at Norwegian innrømmer arbeidsgiveransvar slik at de ikke hadde rett på de sosiale rettighetene overtallige normalt skal ha, som lønn under oppsigelsestid og deretter trygdeytelser fra staten. Dette glemmer vi veldig raskt. Det er lavprisselskapenes forretningsmodell. Når billettprisene skal lavest mulig, er det lønns- og arbeidsvilkårene som først ofres, mener Gunnar Holm.

– Hva skal man med fagforeninger, hvis man ikke har forhandlingsrett med arbeidsgiver? I forhold til Wizz Air har vi kun en viktig oppgave – organisere våre kolleger og ansatte. Her må Norsk Flygerforbund og Kabinansattes forbund aktivt på banen, mener Holm.

Lavprisfly: Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Flysikkerhet viktig

Første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, er pilot i SAS og har ansvar for nasjonale og internasjonalt flysikkerhetsarbeid både i forbundet og LOs luftfartsutvalg. Han viser til at det er stadig færre organ som hjelper Luftfartstilsynet med tilsyn. Dermed blir det stadig økt fokus av flysikkerheten, og ikke arbeidsforholdene.

– Viktige forutsetninger for en effektiv drift er ikke på plass. Det har til og med Riksrevisjonen konkludert med. Målene oppfylles ikke på en tilfredsstillende måte, sier Jo Bjørn Skatval til FriFagbevegelse.

Norsk Flygerforbund har lenge uttrykt bekymring for om Luftfartstilsynet får de nødvendige ressurser som trengs for å kunne gjennomføre sine kjerneoppgaver.

– Derfor har vi ved flere anledninger tatt opp at Luftfartstilsynet må tilføres nødvendige ressurser for å kunne tilpasse sitt viktige tilsynsarbeid til utviklingen innen luftfart, sier Skatval.

Han mener det er behov for større ressurser og mer kompetanse og viser blant annet til en arbeidsmiljøundersøkelse i sivil luftfart fra 2015.

Undersøkelsen viser at ansatte i deler av bransjen opplever at de har et utfordrende arbeidsmiljø sammenlignet med landet for øvrig.

Noen punkter fra undersøkelsen:

* Totalt 34 prosent av besetningsmedlemmene og 2 av 10 piloter svarer at de regner med å søke ny jobb i løpet av de neste par årene.

* Kabinbesetning utmerker seg med en høy andel nakke- og skuldersmerter relatert til nåværende jobb, med henholdsvis 22 prosent som angir ganske plaget og 18 prosent svært plaget.

* 4 av 10 piloter og 6 av 10 kabinansatte i fast arbeidsforhold har gått på jobb to ganger eller mer i løpet av siste 12 måneder selv om de var så syk at de egentlig burde ha holdt seg hjemme.

* Kun 2 av 10 piloter og 1 av 10 kabinansattes opplever at de får tilstrekkelig

hvile og avkobling mellom arbeidsdagene når en ser bort fra søvn og sammenlignet med landsgjennomsnittet som er 7av 10,

* På store rutefly føler 7 av 10 piloter og mellom 8 og 9 av 10 kabinansatte seg fysisk utmatter etter endt arbeidsperiode.

* Videre svarer 15 av pilotene at de i liten grad anser at de har tid til å utføre jobben på en arbeidsmiljømessig sikker måte.

Slik svarer Luftfartstilsynet

FriFagbevegelse har forelagt programforslaget til Arbeiderpartiet for Luftfartstilsynet. Også påstandene om manglende tilsyn har de vært invitert til å svare for, og manglende kjernekompetanse har de fått lov til å svare på.

Luftfartstilsynet poengterer i en mail at arbeidsgiver, det vil si flyselskapet, har ansvaret for at selskapet følger norsk arbeidsmiljølovgivning. Luftfartstilsynet fører kun tilsyn med besetningsmedlemmers arbeidsmiljø, de resterende ansatte i flyselskapet er underlagt Arbeidstilsynet sin kontroll.

Fra 1. juli 2010 fikk Luftfartstilsynet overført tilsynsmyndighet for arbeidsmiljø for flygende personell i sivil luftfart. Dette ansvaret lå tidligere hos Arbeidstilsynet. Under HMS-tilsyn vurderer tilsynet arbeidsgivers systematiske arbeid med arbeidsmiljøet for flygende personell som har base i Norge.

Slik fungerer det:

* Arbeidsmiljøregelverket stiller krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig og angir hvilke områder i arbeidsmiljøet arbeidsgiver må vurdere risikoen for sykdom og skader. Gjennom virksomhetens systematiske HMS-arbeid skal arbeidsgiver i samarbeid med vernetjenesten kartlegge og risikovurdere forhold i arbeidsmiljøet som kan påvirke arbeidstakerne fysiske eller psykiske helse og sikkerhet. Vår rolle er å ha tilsyn med selskapets systematiske HMS-arbeid, og at selskapene gjennom dette er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

* Luftfartstilsynet er til for mange aktører innen luftfarten, blant annet flyverksteder, lufthavner og flyselskaper. Men har ikke ansvar for tilsyn med arbeidsmiljøet for alle ansatte i luftfarten.

* Hva gjelder arbeidsmiljø har tilsynet kun ansvaret for tilsyn med arbeidsmiljøet for flygende personell.

Da Luftfartstilsynet også fikk ansvar for flere oppgaver i 2011, ble det opprettet to stillinger for tilsyn med arbeidsmiljø for flygende personell.

* På spørsmål om tilsynet har kjernekompetanse nok til å ha tilsyn med arbeidsforhold i alle flyselskapene, skriver Luftfartstilsynet i en mail at tilsynet har god dialog og godt samarbeid med Arbeidstilsynet og jobber systematisk med å opparbeide kompetanse og erfaring på området.

* Det er ansatt inspektører med meget relevant kompetanse og erfaring.

– Ellers praktiserer vi de samme standardiserte rutiner som på andre fagområder for gjennomføring av tilsyn. I tillegg har vi dyktige jurister som bistår der det er nødvendig.

* Utover det kan vi nevne at vi har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant flygende personell og at vi har opprettet et HMS-trepartssamarbeid for flygende personell, som gir oss nyttig input til vårt daglige arbeide.

Her deltar Luftfartstilsynet samt arbeidstaker- og arbeidsgiver organisasjonene.

* Luftfartstilsynet har, sammenlignet med de andre arbeidstilsynene, en fordel med at antall virksomheter vi fører tilsyn med er relativt få (under 40 virksomheter). Dette gir oss en god oversikt over tilsynsporteføljen, og de små forholdene bidrar til kort vei og et godt grunnlag for god dialog mellom arbeidstilsynsfunksjonen og selskapene. Dialog med partene i bransjen skjer også gjennom HMS-trepartsforum for flygende personell.

* For årene 2018-2019-2020 er det i et nytt system registrert 34 gjennomførte HMS-tilsyn.

* Antall avvik etter tilsyn varierer. Vi er imidlertid mindre opptatt av antall avvik og retter i stedet oppmerksomheten mot alvorlighetsgraden og tilsynsobjektets oppfølging av avvikene. Generelt ser vi at avvikene som avdekkes ved tilsyn blir håndtert innenfor de fristene vi setter.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
19.02.2021
15:39
19.02.2021 17:46Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Alt i alt trappet Arbeidsmandsforbundet opp streiken åtte ganger.

Jan-Erik Østlie

Vekterne streiket for å komme ut av lavlønnsfella. Slik er status ett år etter

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

Ledige og permitterte under koronaen kan nyte godt av feriepenger på dagpenger neste sommer.

colourbox

Her ser du hvor mye feriepenger du kan få sommeren 2022 hvis du har vært permittert eller arbeidsløs i år

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Politiet åpnet etterforskning av penderboligsakene etter en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha brutt reglene.

Erlend Angelo

Stortingspolitikere kan bli nødt til å betale tilbake i pendlerboligsakene


Flere saker