JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Israel og Hamas i krig

LO må presse Sparebank 1 til å droppe fond som investerer i Israel, krever fagforening

LO-kongressen i 2022 vedtok støtte til Palestina. Det mener NTL Universitetet i Oslo at LO må følge opp.
Nestleder i NTL UiO, Axel Hjelme, mener at LO har et ansvar med å følge opp Sparebank 1 etter at LO-kongressen i 2022 vedtok støtte til Palestina.

Nestleder i NTL UiO, Axel Hjelme, mener at LO har et ansvar med å følge opp Sparebank 1 etter at LO-kongressen i 2022 vedtok støtte til Palestina.

Emeline Eirika Østmo

emeline.ostmo@lomedia.no

I slutten av november publiserte NTL UiO en oppfordring til LO om å kreve at Sparebank 1 stenger ute fond som investerer i selskaper som leverer til det israelske militæret eller ulovlige bosetninger på Vestbredden.

Nestleder i NTL UiO, Axel Hjelme mener at LO har et ansvar med å følge opp Sparebank 1 etter at LO-kongressen i 2022 vedtok støtte til Palestina.

– LO har jo et nært samarbeid med Sparebank 1 gjennom LO Favør, også har LO en betydelig aksjepost. Det er jo bakgrunnen til at vi tenker at LO har ansvar, i tillegg til kongressvedtaket i 2022.

Hjelme referer til særlig en uttalelse fra LO-kongressen. Den lyder slik:

«LO krever at norske myndigheter og norsk næringsliv styrker etterlevelsen av folkeretten i konfliktområder, også okkuperte områder. Statens pensjonsfond og norske selskaper må avstå fra all handel og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkupert område.»

– Mitt inntrykk er jo at LO-ledelsen står inne for kongressens vedtak, men de har et særlig ansvar for å følge opp i de kanalene hvor de har makt og innflytelse.

Sparebank 1 har vedtatt retningslinjer for ansvarlig distribusjon av fond med en rekke krav, forventninger og oppfordringer. I retningslinjene har de uttalt forventninger om at fondsforvalterne ikke investerer i selskaper som «medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner».

– Ved å flytte denne formuleringen fra «forventninger» til «krav» burde det være fullt mulig for Sparebank 1 å sperre fond som investerer i disse selskapene ute, mener Hjelme.

Dette er noen av selskapene det gjelder:

• Cemex

• Hewlett Packard Enterprise

• Caterpillar

• Alstom

Står ved kongressvedtakene fra 2022

Leder for LOs internasjonale avdeling, Liv Tørres, skriver at palestinernes situasjon er høyt på dagsorden, og at LO er med i koalisjonen «Don't Buy Into Occupation». I Norge er også Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp med i koalisjonen.

STÅR  VED VEDTAK: Leder for LOs internasjonale avdeling, Liv Tørres, skriver at  palestinernes situasjon er høyt på dagsorden.

STÅR VED VEDTAK: Leder for LOs internasjonale avdeling, Liv Tørres, skriver at palestinernes situasjon er høyt på dagsorden.

Jan-Erik Østlie

– Koalisjonen ble dannet i januar 2021 for å identifisere forbindelsene mellom europeiske finansinstitusjoner og selskaper involvert i de ulovlige israelske bosetningene i det okkuperte palestinske området.

Videre skriver Tørres at LO fortsatt står ved kongressvedtakene fra 2022 og at de er tungt engasjert i palestinernes rettigheter.

– Vi formidler samme budskap i alle fora vi deltar i, og jobber aktivt med disse problemstillingene hver dag.

Dialog som virkemiddel

Kommunikasjonsrådgiver i Sparebank 1, Ida Paus, svarer i en e-post at Sparebank 1 har tett kontakt med fondsforvalterne.

– Hvorfor tilbyr dere fond hvor det er selskaper i porteføljen som er involvert i den israelske okkupasjonen? 

– Fondsforvalterne har redegjort for investeringene i de aktuelle selskapene, og de er i dialog med selskapene om spørsmål knyttet til blant annet mulige brudd på folkeretten og menneskerettigheter. Det er fondsforvalterne som driver aktiv eierskapsutøvelse og har dialog med de underliggende selskapene i fondene, for å påse at de følger deres retningslinjer. Påvirkning og eventuell eksklusjon er virkemidlene forvalter primært har. Mange forvaltere påpeker at de gjennom aktivt eierskap kan påvirke selskaper i riktig retning, og at dette er mer effektivt enn å selge seg ut.

– Har dere stilt noen krav til fondsforvalterne? 

Det er viktig at NTL UiO retter søkelyset mot brudd på folkeretten og menneskerettigheter, og dette tar vi på alvor. SpareBank 1 har tydelige retningslinjer for ansvarlig distribusjon av verdipapirfond med forventninger og krav til fondsforvaltere. Norske forvaltere følger Norges Banks liste for etiske utelukkelser, og der ligger ingen av selskapene som NTL UiO refererer til. Det er svært få av fondene i vår distribusjon som har eierandeler i disse selskapene. Det gjelder primært indeksfond, som har veldig små eierandeler.

Paus skriver også at alle fondsforvaltere de har avtale med, må gjøre seg kjent med, og skrive under på retningslinjene til Sparebank 1. Der står det blant annet at Sparebank 1 forventer at fondene ikke investerer i selskaper som er involvert i alvorlige brudd på menneskerettigheter.

– I mange tilfeller kan dialog og påvirkning ha vel så stor effekt for å skape endring som å selge seg ut. Det er viktig for oss å få tilstrekkelig informasjon. Om noen av fondene bryter med menneskerettighetene, vil vi gjøre nødvendige tiltak. 

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse