JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PÅ TO METER AVSTAND: Martin Nordrum Kneppen (f.v.), Endre Fodstad og Siri Hanna Svarthumle er uenige i ledelsens avgjørelse om å permittere ansatte ved Teknisk Museum.

PÅ TO METER AVSTAND: Martin Nordrum Kneppen (f.v.), Endre Fodstad og Siri Hanna Svarthumle er uenige i ledelsens avgjørelse om å permittere ansatte ved Teknisk Museum.

Katharina Dale Håkonsen

Koronaviruset

Nesten halvparten av de ansatte ved Teknisk Museum er permittert: – Det er tariffstridig , mener NTL

Ansatte, tillitsvalgt og NTL mener det ikke er grunnlag for permitteringene.27.03.2020
13:39
27.03.2020 14:46

katharina@lomedia.no

Fredag 13. mars stengte Teknisk Museum i Oslo dørene for publikum. Den påfølgende tirsdagen – 17. mars – fikk rundt halvparten av de 66 ansatte varsel om permittering.

Norsk Tjenestemannslag mener permitteringene aldri burde ha kommet.

– Permitteringer i virksomheter med så stor grad av offentlig finansiering som Teknisk Museum, mener vi er tariffstridig, sier nestleder Fredrik Oftebro i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

p

Ifølge Oftebro er kulturinstitusjoner som Teknisk museum, som hovedregel unntatt retten til dagpenger.

– De ansatte kan risikere å stå på bar bakke dersom permitteringene gjennomføres, sier han.

Skuffet over arbeidsgiver

Rundt 60 prosent av driften til Teknisk Museum er finansiert av staten. Når museet stenger, blir inntektene fra besøkende borte. Det er hovedårsaken til at de til sammen 39 ansatte – tilsvarende over 30 årsverk – er permittert. Alle arbeider med publikumsrettede aktiviteter.

Tillitsvalgt Endre Fodstad (43) ved Teknisk Museum er skuffet over at ledelsen ikke tar bedre vare på de ansatte.

– Teknisk museum har relativt romslig økonomi. Vi har 25 millioner kroner i frie midler som vi kunne ha omdisponert til lønninger. Vi har nok penger til å potensielt klare oss et år uten å permittere noen, sier han.

I årsmeldingen til Teknisk Museum for 2019 står det at «museet har god styring, økonomisk kontroll og likviditet».

Permittert: Redd det ikke skal gå rundt

– Jeg er bekymret for de økonomiske utsiktene, sier formidler Siri Hanna Svarthumle (43).

Fra 1. april står hun uten lønn fra Teknisk Museum og må søke om dagpenger fra Nav.

Hun er fast ansatt i en 40 prosent fast stilling, men har i tillegg tatt ekstravakter og har tilsammen jobbet i en stillingsbrøk som tilsvarer 60–70 prosent. Svarthumle har ingen andre inntekter.

– Jeg har lenge vært bekymret for en slik situasjon. Økonomien vår er allerede presset. Alle bortfall av inntekter forverrer vår økonomiske situasjon, sier hun.

p

Mannen hennes, som også jobber i kultursektoren, er foreløpig ikke permittert. Sammen har de to barn på fire og seks år.

– Jeg er redd for at det ikke skal gå rundt, at vi ikke har råd til å betale regninger og kjøpe mat. Vi er ikke der ennå, men jeg usikker på framtida, sier hun.

– Jeg tenker mye på hvordan dette vil gå om krisa varer lenge, sier Svarthumle.

Ansatt: – Jeg er ikke redd, men bekymret

Kollega og veileder Martin Nordrum Kneppen (39) kjenner på den samme usikkerheten som Svarthumle.

– Jeg er ikke redd, men bekymret, sier Kneppen.

De siste tolv årene har han jobbet med utvikling av formidlingsaktiviteter ved museet. Han er permittert fra en 60 prosent stilling. Snart må han sende inn en søknad om dagpenger til Nav. Ved normale omstendigheter svarer Nav på søknader innen 21 dager. Men ifølge nav.no må en forvente lengre saksbehandlingstid på grunn av koronakrisa.

– Det kan bli tøft økonomisk. Min samboer er selvstendig næringsdrivende. Vi har et lån på leiligheten som skal betales. Det er skumle tider, sier Kneppen.

(Teksten fortsetter under bildet.)

MAGIKER: Før Martin N. Kneppen ble permittert holdt han vitenshow ved museet. Han ønsker å fortsette å gjøre jobben sin i digitale flater.

MAGIKER: Før Martin N. Kneppen ble permittert holdt han vitenshow ved museet. Han ønsker å fortsette å gjøre jobben sin i digitale flater.

Teknisk Museum

Kan utvikle museet digitalt

Har du noen gang besøkt eller sett bilder fra Teknisk Museum av personer som utfører eksperimenter – gjerne med røyk, flammer og smell? Da har du kanskje møtt på Kneppen. Å vise hvordan fysikk og kjemi fungerer i virkeligheten, er del av jobben hans.

39-åringen mener museet har et stort potensial i å utvikle et digitalt tilbud til publikum og skulle gjerne jobbet med det.

Endre Fodstad mener Teknisk Museum ikke burde permittere arbeidstakere og viser til Hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonen Virke hvor det står at ansatte ikke kan permitteres dersom de «kan sysselsettes på en rasjonell måte». Å utvikle et bedre digitalt tilbud er rasjonell sysselsetting, mener Fodstad. Han har kommet med konkrete forslag til ledelsen om om alternative måter å sysselsette de permitterte på, men ledelsen ønsker ikke å trekke permitteringene og viser til det økonomiske underskuddet.

p

– Museet trenger å utvikle vår digitale formidling. Om ansatte hadde fått i oppdrag til å jobbe med det, kunne vi fått fart på utviklingen, sier den tillitsvalgte.

Er permitteringen lovlig?

Uenigheten om ledelsen ved Teknisk Museum har lov til å permittere ansatte er løftet et hakk opp. Fredag 20. mars møttes NTL og Virke til forhandlinger. Kjernen i tvisten er forståelsen av avtaleverket.

I dagpengeforskriften hvor det står at «Det ytes ikke dagpenger ved permittering i kulturinstitusjoner.....dersom disse i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige».

Men – det står også i samme forskrift at arbeidsgiver kan permittere dersom «permitteringer skyldes brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger.»

Fredrik Oftebro i NTL vil ikke sammenligne koronakrisa med en naturkatastrofe.

– Dette er ikke en uforutsett hendelse. Koronaviruset har vart i flere uker, sier Oftebro.

– Jeg registerer at det er stor usikkerhet om ansatte i kultursektoren vil få dagpenger. Inntil det er avklart mener vi at permitteringer ikke skal gjennomføres.

(Teksten fortsetter under bildet.)

BEKYMRET: Fredrik Oftebro er redd ansatte ved museet ikke har krav på dagpenger fra Nav.

BEKYMRET: Fredrik Oftebro er redd ansatte ved museet ikke har krav på dagpenger fra Nav.

Ole Palmstrøm

Torsdag 26. mars publiserte Kulturdepartementet svar og spørsmål knyttet til koronakrisa. Departementet skriver at ansatte i kulturinstitusjoner med mer enn 50 prosent statsstøtte også vil få utbetalt dagpenger ved permitteringer.

Oftebro er likevel ikke sikker på at de vil få det.

– Det er ikke Kulturdepartementet som forvalter regelverket. Det er Nav. Det kan hende uttalelsen er klarert med regjeringen, men vi vet ikke. Situasjonen er fortsatt veldig forvirrende for ansatte, sier nestlederen i NTL.

Han lener seg på LO-advokatene som skriver at «situasjonen med koranaviruset i seg selv, ikke gir grunnlag for permittering».

Nestlederen i NTL viser også til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner hvor det står at «Ved permittering forutsettes det at det ytes ledighetsmidler (dagpenger)».

NTL: – Ikke sende ansatte i Nav-køen

NTL mener museet burde være sitt ansvar bevisst i disse krisetider.

– Det handler om å ta samfunnsansvar. Teknisk Museum burde ikke sende ansatte i Nav-køen sammen med frisører og ansatte i reiseliv som er nødt til å bli permittert.

– Vi oppfordrer kulturinstitusjoner til nytenkning og til å sette ansatte til å gjøre andre oppgaver.

Virke og NTL kom ikke til enighet på møtet. NTL har tatt saken opp med LO og avventer videre behandling av uenigheten.

Svar fra Teknisk Museum:

Direktør Frode Meinich svarer på spørsmål fra FriFagbevegelse:

– Hvorfor er det ansatte permittert?

– De ansatte er permittert fordi deres vanlige oppgaver innen formidling, undervisning, vaktoppgaver, arrangementer, utleie, museumsbutikk er bortfalt etter nødvendig stengning av museet. Derved reduseres også behovet for en del støttefunksjoner markant. Ved et museum har vi ansatte med veldig ulik kompetanse. Det er ikke slik at alle uten videre har mulighet eller kompetanse til å tre inn i andre oppgaver og roller. Vi er en ikke en statlig bedrift, men en stiftelse. Vi har et selvstendig ansvar også for at det skal finnes et bærekraftig Norsk Teknisk Museum i fremtiden. Det betyr at vi er nødt til å redusere våre kostnader i denne perioden. Dette er også i tråd med uttalelsene fra Kulturdepartementet om museer som har høye egeninntekter. De mener at dette er vårt ansvar og at vi ikke kan forvente annen bistand enn å bruke de generelle statlige virkemidlene som regjeringen stiller opp med, herunder permitteringer.

– Ifølge NTLs tillitsvalgte har museet 25 millioner kroner i frie midler som kan omdisponeres til å lønne ansatte. Hvorfor gjør dere ikke det?

– Det er riktig at vi har i overkant av 24 millioner i «fri» egenkapital. Minst 15 av disse er allerede bundet opp i et pågående store utstillingsprosjekt som er kommet omtrent halvveis. Dette er den største utstillingssatsingen som er igangsatt ved museet noen gang etter at museet åpnet. Alle utstillinger i en av fire etasjer ved museet er allerede revet, og det vil være uforsvarlig å avbryte dette prosjektet for å bruke midlene til lønn til ansatte som ikke har naturlige oppgaver. Å stoppe disse utstillingsprosjektene ville dessuten bety at vi må permittere enda flere, som nå jobber med utstillingene, og som da vil stå uten oppgaver.

– Utover midlene som er låst til videreutvikling av utstillingene gjenstår snaut 10 millioner i fri egenkapital. Av disse har vi nå allerede tapt cirka 1 million, på grun av stengningen i 14 dager, så nå gjenstår det bare 9. Dette går fort.

Dersom vi ikke permitterer taper vi cirka 2,14 mil i måneden i billett-, butikk- og arrangementsinntekter. Midlene vil være brukt opp i starten av august. Slik situasjonen er nå har vi ingen garanti for at vi kan gjenåpne i august. Ved å permittere reduserer vi kostnadene med cirka 1 million i måneden fra 1. april, hvilket gjør at vi kan holde stand mye lenger uten å måtte gå til reelle oppsigelser hvis dette bli langvarig. Dette er for å sikre de ansattes og museets framtid. Vi bruker altså allerede vesentlig av den omtalte egenkapitalen til lønninger.

NTL mener ansatte som er permittert kan utføre andre oppgaver ved museet, for eksempel utvikle det digitale tilbudet. Hvorfor brukes ikke de permitterte til slike oppgaver?

– Vi har i varslingsperioden for permitteringer utbedret det digitale tilbudet. Ulempen med det digitale er at det ikke gir noen inntekter. Det gjør heller ikke annet forefallende arbeid vi eventuelt kunne sette ansatte til. Det bedrer altså ikke vår krise som skyldes bortfall av inntekter. Vi har allerede sendt flere hastesøknader til ulike hold for å søke finansiering til nettopp digitale tiltak og andre ting vi kunne sysselsette folk med, men har så langt ikke klart å skaffe noen ekstra midler.

27.03.2020
13:39
27.03.2020 14:46Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

Jan-Erik Østlie

SAS driver hærverk på den nordiske modellen, mener pilot-leder

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Håvard Sæbø

Ingen streik: Dette er den nye lønna til offshoreansatte i oljeservice

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken: – Jeg har ikke noe annet valg

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

Håvard Sæbø

Silje og Silje vil skjerme barna: – De trenger ikke vite at ikke alle aksepterer vår familie

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Tormod Ytrehus

I sommar kan det bli meir flykaos. Her er noko av grunnen

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

Jan-Erik Østlie

LO frykter flere ledige etter rentehopp: – Jeg er bekymret

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Håvard Sæbø

Per var åpen homofil på arbeidsplassen: – Du måtte regne med kraftig trakassering

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Erlend Angelo

Tine legger ned sitt meieri på Voss: – En trist dag

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Sissel M. Rasmussen

Her er en kort forklaring på hva lockout er

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen gir inntil 60 milliarder til grønn industri

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Illustrasjon: Lina Raknes

Fire store endringer i det nye lovverket for grøftearbeid

Debatt

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

«Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert», skriver Nav-veileder


Flere saker