JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PÅ TO METER AVSTAND: Martin Nordrum Kneppen (f.v.), Endre Fodstad og Siri Hanna Svarthumle er uenige i ledelsens avgjørelse om å permittere ansatte ved Teknisk Museum.

PÅ TO METER AVSTAND: Martin Nordrum Kneppen (f.v.), Endre Fodstad og Siri Hanna Svarthumle er uenige i ledelsens avgjørelse om å permittere ansatte ved Teknisk Museum.

Katharina Dale Håkonsen

Koronaviruset

Nesten halvparten av de ansatte ved Teknisk Museum er permittert: – Det er tariffstridig , mener NTL

Ansatte, tillitsvalgt og NTL mener det ikke er grunnlag for permitteringene.27.03.2020
13:39
27.03.2020 14:46

katharina@lomedia.no

Fredag 13. mars stengte Teknisk Museum i Oslo dørene for publikum. Den påfølgende tirsdagen – 17. mars – fikk rundt halvparten av de 66 ansatte varsel om permittering.

Norsk Tjenestemannslag mener permitteringene aldri burde ha kommet.

– Permitteringer i virksomheter med så stor grad av offentlig finansiering som Teknisk Museum, mener vi er tariffstridig, sier nestleder Fredrik Oftebro i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

p

Ifølge Oftebro er kulturinstitusjoner som Teknisk museum, som hovedregel unntatt retten til dagpenger.

– De ansatte kan risikere å stå på bar bakke dersom permitteringene gjennomføres, sier han.

Skuffet over arbeidsgiver

Rundt 60 prosent av driften til Teknisk Museum er finansiert av staten. Når museet stenger, blir inntektene fra besøkende borte. Det er hovedårsaken til at de til sammen 39 ansatte – tilsvarende over 30 årsverk – er permittert. Alle arbeider med publikumsrettede aktiviteter.

Tillitsvalgt Endre Fodstad (43) ved Teknisk Museum er skuffet over at ledelsen ikke tar bedre vare på de ansatte.

– Teknisk museum har relativt romslig økonomi. Vi har 25 millioner kroner i frie midler som vi kunne ha omdisponert til lønninger. Vi har nok penger til å potensielt klare oss et år uten å permittere noen, sier han.

I årsmeldingen til Teknisk Museum for 2019 står det at «museet har god styring, økonomisk kontroll og likviditet».

Permittert: Redd det ikke skal gå rundt

– Jeg er bekymret for de økonomiske utsiktene, sier formidler Siri Hanna Svarthumle (43).

Fra 1. april står hun uten lønn fra Teknisk Museum og må søke om dagpenger fra Nav.

Hun er fast ansatt i en 40 prosent fast stilling, men har i tillegg tatt ekstravakter og har tilsammen jobbet i en stillingsbrøk som tilsvarer 60–70 prosent. Svarthumle har ingen andre inntekter.

– Jeg har lenge vært bekymret for en slik situasjon. Økonomien vår er allerede presset. Alle bortfall av inntekter forverrer vår økonomiske situasjon, sier hun.

p

Mannen hennes, som også jobber i kultursektoren, er foreløpig ikke permittert. Sammen har de to barn på fire og seks år.

– Jeg er redd for at det ikke skal gå rundt, at vi ikke har råd til å betale regninger og kjøpe mat. Vi er ikke der ennå, men jeg usikker på framtida, sier hun.

– Jeg tenker mye på hvordan dette vil gå om krisa varer lenge, sier Svarthumle.

Ansatt: – Jeg er ikke redd, men bekymret

Kollega og veileder Martin Nordrum Kneppen (39) kjenner på den samme usikkerheten som Svarthumle.

– Jeg er ikke redd, men bekymret, sier Kneppen.

De siste tolv årene har han jobbet med utvikling av formidlingsaktiviteter ved museet. Han er permittert fra en 60 prosent stilling. Snart må han sende inn en søknad om dagpenger til Nav. Ved normale omstendigheter svarer Nav på søknader innen 21 dager. Men ifølge nav.no må en forvente lengre saksbehandlingstid på grunn av koronakrisa.

– Det kan bli tøft økonomisk. Min samboer er selvstendig næringsdrivende. Vi har et lån på leiligheten som skal betales. Det er skumle tider, sier Kneppen.

(Teksten fortsetter under bildet.)

MAGIKER: Før Martin N. Kneppen ble permittert holdt han vitenshow ved museet. Han ønsker å fortsette å gjøre jobben sin i digitale flater.

MAGIKER: Før Martin N. Kneppen ble permittert holdt han vitenshow ved museet. Han ønsker å fortsette å gjøre jobben sin i digitale flater.

Teknisk Museum

Kan utvikle museet digitalt

Har du noen gang besøkt eller sett bilder fra Teknisk Museum av personer som utfører eksperimenter – gjerne med røyk, flammer og smell? Da har du kanskje møtt på Kneppen. Å vise hvordan fysikk og kjemi fungerer i virkeligheten, er del av jobben hans.

39-åringen mener museet har et stort potensial i å utvikle et digitalt tilbud til publikum og skulle gjerne jobbet med det.

Endre Fodstad mener Teknisk Museum ikke burde permittere arbeidstakere og viser til Hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonen Virke hvor det står at ansatte ikke kan permitteres dersom de «kan sysselsettes på en rasjonell måte». Å utvikle et bedre digitalt tilbud er rasjonell sysselsetting, mener Fodstad. Han har kommet med konkrete forslag til ledelsen om om alternative måter å sysselsette de permitterte på, men ledelsen ønsker ikke å trekke permitteringene og viser til det økonomiske underskuddet.

p

– Museet trenger å utvikle vår digitale formidling. Om ansatte hadde fått i oppdrag til å jobbe med det, kunne vi fått fart på utviklingen, sier den tillitsvalgte.

Er permitteringen lovlig?

Uenigheten om ledelsen ved Teknisk Museum har lov til å permittere ansatte er løftet et hakk opp. Fredag 20. mars møttes NTL og Virke til forhandlinger. Kjernen i tvisten er forståelsen av avtaleverket.

I dagpengeforskriften hvor det står at «Det ytes ikke dagpenger ved permittering i kulturinstitusjoner.....dersom disse i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige».

Men – det står også i samme forskrift at arbeidsgiver kan permittere dersom «permitteringer skyldes brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger.»

Fredrik Oftebro i NTL vil ikke sammenligne koronakrisa med en naturkatastrofe.

– Dette er ikke en uforutsett hendelse. Koronaviruset har vart i flere uker, sier Oftebro.

– Jeg registerer at det er stor usikkerhet om ansatte i kultursektoren vil få dagpenger. Inntil det er avklart mener vi at permitteringer ikke skal gjennomføres.

(Teksten fortsetter under bildet.)

BEKYMRET: Fredrik Oftebro er redd ansatte ved museet ikke har krav på dagpenger fra Nav.

BEKYMRET: Fredrik Oftebro er redd ansatte ved museet ikke har krav på dagpenger fra Nav.

Ole Palmstrøm

Torsdag 26. mars publiserte Kulturdepartementet svar og spørsmål knyttet til koronakrisa. Departementet skriver at ansatte i kulturinstitusjoner med mer enn 50 prosent statsstøtte også vil få utbetalt dagpenger ved permitteringer.

Oftebro er likevel ikke sikker på at de vil få det.

– Det er ikke Kulturdepartementet som forvalter regelverket. Det er Nav. Det kan hende uttalelsen er klarert med regjeringen, men vi vet ikke. Situasjonen er fortsatt veldig forvirrende for ansatte, sier nestlederen i NTL.

Han lener seg på LO-advokatene som skriver at «situasjonen med koranaviruset i seg selv, ikke gir grunnlag for permittering».

Nestlederen i NTL viser også til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner hvor det står at «Ved permittering forutsettes det at det ytes ledighetsmidler (dagpenger)».

NTL: – Ikke sende ansatte i Nav-køen

NTL mener museet burde være sitt ansvar bevisst i disse krisetider.

– Det handler om å ta samfunnsansvar. Teknisk Museum burde ikke sende ansatte i Nav-køen sammen med frisører og ansatte i reiseliv som er nødt til å bli permittert.

– Vi oppfordrer kulturinstitusjoner til nytenkning og til å sette ansatte til å gjøre andre oppgaver.

Virke og NTL kom ikke til enighet på møtet. NTL har tatt saken opp med LO og avventer videre behandling av uenigheten.

Svar fra Teknisk Museum:

Direktør Frode Meinich svarer på spørsmål fra FriFagbevegelse:

– Hvorfor er det ansatte permittert?

– De ansatte er permittert fordi deres vanlige oppgaver innen formidling, undervisning, vaktoppgaver, arrangementer, utleie, museumsbutikk er bortfalt etter nødvendig stengning av museet. Derved reduseres også behovet for en del støttefunksjoner markant. Ved et museum har vi ansatte med veldig ulik kompetanse. Det er ikke slik at alle uten videre har mulighet eller kompetanse til å tre inn i andre oppgaver og roller. Vi er en ikke en statlig bedrift, men en stiftelse. Vi har et selvstendig ansvar også for at det skal finnes et bærekraftig Norsk Teknisk Museum i fremtiden. Det betyr at vi er nødt til å redusere våre kostnader i denne perioden. Dette er også i tråd med uttalelsene fra Kulturdepartementet om museer som har høye egeninntekter. De mener at dette er vårt ansvar og at vi ikke kan forvente annen bistand enn å bruke de generelle statlige virkemidlene som regjeringen stiller opp med, herunder permitteringer.

– Ifølge NTLs tillitsvalgte har museet 25 millioner kroner i frie midler som kan omdisponeres til å lønne ansatte. Hvorfor gjør dere ikke det?

– Det er riktig at vi har i overkant av 24 millioner i «fri» egenkapital. Minst 15 av disse er allerede bundet opp i et pågående store utstillingsprosjekt som er kommet omtrent halvveis. Dette er den største utstillingssatsingen som er igangsatt ved museet noen gang etter at museet åpnet. Alle utstillinger i en av fire etasjer ved museet er allerede revet, og det vil være uforsvarlig å avbryte dette prosjektet for å bruke midlene til lønn til ansatte som ikke har naturlige oppgaver. Å stoppe disse utstillingsprosjektene ville dessuten bety at vi må permittere enda flere, som nå jobber med utstillingene, og som da vil stå uten oppgaver.

– Utover midlene som er låst til videreutvikling av utstillingene gjenstår snaut 10 millioner i fri egenkapital. Av disse har vi nå allerede tapt cirka 1 million, på grun av stengningen i 14 dager, så nå gjenstår det bare 9. Dette går fort.

Dersom vi ikke permitterer taper vi cirka 2,14 mil i måneden i billett-, butikk- og arrangementsinntekter. Midlene vil være brukt opp i starten av august. Slik situasjonen er nå har vi ingen garanti for at vi kan gjenåpne i august. Ved å permittere reduserer vi kostnadene med cirka 1 million i måneden fra 1. april, hvilket gjør at vi kan holde stand mye lenger uten å måtte gå til reelle oppsigelser hvis dette bli langvarig. Dette er for å sikre de ansattes og museets framtid. Vi bruker altså allerede vesentlig av den omtalte egenkapitalen til lønninger.

NTL mener ansatte som er permittert kan utføre andre oppgaver ved museet, for eksempel utvikle det digitale tilbudet. Hvorfor brukes ikke de permitterte til slike oppgaver?

– Vi har i varslingsperioden for permitteringer utbedret det digitale tilbudet. Ulempen med det digitale er at det ikke gir noen inntekter. Det gjør heller ikke annet forefallende arbeid vi eventuelt kunne sette ansatte til. Det bedrer altså ikke vår krise som skyldes bortfall av inntekter. Vi har allerede sendt flere hastesøknader til ulike hold for å søke finansiering til nettopp digitale tiltak og andre ting vi kunne sysselsette folk med, men har så langt ikke klart å skaffe noen ekstra midler.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.03.2020
13:39
27.03.2020 14:46Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita jobber 15 timer dagen til under minstelønn som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

Sandra Borch, Senterpartiet.

Sandra Borch, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Faktasjekk: Nei, ACER kan ikke pålegge oss å bygge strømkabler til utlandet

GODT GRUNNLAG: Ingen av våre medlemmer skal stå på valgdagen og være i tvil om hva politikerne mener om de sakene som betyr aller mest for oss, påpeker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

GODT GRUNNLAG: Ingen av våre medlemmer skal stå på valgdagen og være i tvil om hva politikerne mener om de sakene som betyr aller mest for oss, påpeker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Slik svarer partiene om fagbevegelsens viktigste saker

RETTFERDIG: For oss er det helt uakseptabelt å godta urettferdighet satt i system, sier Tor Egil Pålerud i NJF.

RETTFERDIG: For oss er det helt uakseptabelt å godta urettferdighet satt i system, sier Tor Egil Pålerud i NJF.

Morten Hansen

Streik i GlobalConnect: – Vi har møtt en lønnspolitikk som minner mest om 1930-tallet

UENIG: Områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi sier Høyres forslag om skattelettelser til unge arbeidstakere er meningsløst.

UENIG: Områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi sier Høyres forslag om skattelettelser til unge arbeidstakere er meningsløst.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Høyres skattelette for unge arbeidstakere er et meningsløst forslag, mener Industri Energi

FØRTE SAKEN: LO-advokat Imran Haider førte saken for Norsk Sjøoffisersforbund.

FØRTE SAKEN: LO-advokat Imran Haider førte saken for Norsk Sjøoffisersforbund.

Eirik Dahl Viggen

Viktig avklaring om selvbetjente kiosker på ferger


Flere saker