JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NTL er enige i at nedleggelse av studiesteder må avgjøres politisk

En ny lov for universiteter og høgskoler er på trappene, og NTL støtter forslaget om at nedleggelser må opp på høyeste nivå.
NY LOV: NTNU og resten av universitets- og høgskolesektoren skal få en ny lov.

NY LOV: NTNU og resten av universitets- og høgskolesektoren skal få en ny lov.

Petter Pettersen

anders@lomedia.no

Stortinget behandler nå en ny lov for universiteter og høyskoler, som skal erstatte den gjeldende loven fra 2005.

Ett av forslagene går ut på at nedleggelse av studiesteder må vedtas av regjeringen. Selv om universiteter og høyskoler skal ha stor grad av selvstyre og selvstendig ansvar, mener regjeringen plassering av studiesteder må avgjøres politisk.

Viktig spørsmål

Departementet viser til at nedleggelse av et studiested kan ha stor betydning for arbeidsplasser og befolkningen i området, og hindre nasjonale mål om god tilgang til utdanninger over hele landet.

Forslaget ble i sommer møtt med kritikk, men i torsdagens høring i Stortinget, vil NTL gi sin støtte til grepet.

– Det er veldokumentert at de potensielle samfunnsmessige konsekvensene av å legge ned hele studiesteder i enkelte tilfeller kan være så store at det går langt ut over det mandatet et universitetsstyre har, og åpenbart bør opp til en politisk vurdering, skriver NTL-nestleder Ellen Dalen i forbundets høringsuttalelse, og poengterer at de støtter denne endringen.

Dalen understreker også at NTL ikke er motstandere av politisk styring, og innser at samfunnet har betydelig og legitime interesser i sektoren. Hun påpeker også at mye av det som i dag er studiesteder, gjerne som en del av større institusjoner med flere campus, ble opprettet etter politiske vedtak som egne institusjoner.

– Vi mener det ikke er urimelig at studiesteder som ble opprettet med politiske mål etter politiske vedtak også må gjennom en politisk behandling før de legges ned, skriver NTL.

Dalen legger til at det heller ikke vil ha så stor praktisk betydning, da departementet allerede ha en generell instruksjonsmyndighet overfor utdanningsinstitusjonene.

Fri forskning

I høringen i Stortinget poengterte Ronny Kjelsberg fra NTL NTNU at forbundet fortsatt er opptatt av frihet i akademia, men mener den ikke krympes av at nedleggelser skal behandles politisk.

– Vi er primært opptatt av friheten til de ansatte og fagmiljøene, ikke nødvendigvis institusjonsledelsen, sier han.

Han pekte på jobbsikkerhet, faste stillinger og det å velge egne ledere som viktige element for dette.

– Om fagmiljøer ikke hadde hatt egne interesser og hatt mulighet til å drive grunnforskning, ville vi ikke hatt internett, kvantefysikk, laser, MR og CT, sa han.

Han advarer mot å ha kortsiktig tunnelsyn i sektoren.

– Vi trenger perspektiv, langsiktighet og stabilitet i sektoren, fastslo han.

INNSPILL: Ronny Kjelsberg fra NTL NTNU la fram forbundets innspill til loven i stortingshøringen.

INNSPILL: Ronny Kjelsberg fra NTL NTNU la fram forbundets innspill til loven i stortingshøringen.

Skjermdump Stortinget TV

Flere problemer står igjen

NTL er imidlertid mindre fornøyd med at regjeringen ikke gjør mer for å motvirke det NTL ser som avdemokratiserende endringer sektoren har vært igjennom de siste tiårene.

Her viser de til et eksempel om at ansatte og studenter velger sin egen ledelse fast, og ikke bare som en unntaksvis mulighet.

NTL er også bekymret for stillingsvernet til de som jobber i sektoren. De mener imidlertid ikke at utdanningsstillinger som PhD og Post.doc skal ses på som uønsket midlertidighet, som sektoren har mye av. Derimot er de bekymret for de som er fast ansatt på prosjektmidler, men som mister sitt stillingsvern når prosjektmidlene er brukt opp. NTL mener universitetene og høgskolene burde fått en buffer til å lønne disse i overgangsperioder.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse