JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NTL vil ha mer makt i LO Stat: – Kjempekrevende situasjon

NTL er LOs klart største forbund i staten, men ble nedstemt to ganger. Nå ønsker de endringer.
Kjersti Barsok ønsker en endring av vedtektene i LO Stat, for å endre sammensetningen i favør av de større forbundene.

Kjersti Barsok ønsker en endring av vedtektene i LO Stat, for å endre sammensetningen i favør av de større forbundene.

Morten Hansen

anders@lomedia.no

Mandag ble Norsk Tjenestemannslag nok en gang nedstemt i dette tariffoppgjøret, da styret i LO Stat vedtok å gå for frivillig lønnsnemnd i stedet for streik.

Dette er en situasjon det klart største forbundet i staten har vanskelig for å svelge.

Forrige uke vedtok NTLs landsstyre å sende inn et forslag til LO Stats representantskap i november. Forslaget legger opp til en annen beregningsnøkkel for å utnevnte representanter til styret.

Forslaget sier at et forbund må ha 1500 medlemmer eller mer for å få styreplass. I dag er det ingen nedre grense for hvor mange medlemmer man må ha for å få styreplass.

Vil ha gjennomslag

Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL uttalte i en pressemelding mandag at NTL kan ikke fortsette i den situasjonen de befinner seg nå, med å bli nedstemt i LO Stats styrende organer.

– Det er en kjempekrevende situasjon for oss. Vi vil ha gjennomslag for våre tariffkrav, og NTLs utfordring med styresammensetningen blir veldig tydelig for oss når dette skjer, sier Barsok.

Hun legger ikke skjul på at det er høye bølger blant NTLs medlemmer og tillitsvalgte nå.

Når LO Stats representantskapsmøte, som er det høyeste organet, samles i november, kommer NTLs forslag til vedtektsendring på bordet.

– Det er flere måter å bedre denne situasjonen på, og en av dem er å endre styresammensetningen, sier Barsok, som påpeker at dette forslaget ble vedtatt og sendt inn før mandagens avgjørelse om ikke å gå til streik.

Det kreves to tredjedels flertall på LO Stats representantskapsmøte for å endre vedtektene.

På det samme landsstyremøtet diskuterte NTL-tillitsvalgte en prosess som pågår nå rundt organiseringen av LO Kommune og LO Stat.

På forrige LO-kongress i 2022 ble et forslag fra Fagforbundet vedtatt, som blant annet sa «Å utrede styrker og svakheter ved å organisere tariff- og forhandlingsarbeidet i offentlig sektor gjennom LO Stat og LO Kommune.»

Venter på rapport

Dette har pågått en stund i en arbeidsgruppe, og i sakspapirene til landsstyremøtet står det at rapporten fra denne, som i utgangspunktet skulle leveres 1. mars i år nå skal leveres 30. august.

Så legges det opp til behandling i LOs sekretariat 9. september før endelig vedtak skjer i LOs representantskap.

Barsok holder dette atskilt fra forslaget om endre styresammensetning.

– Det går en prosess nå, og jeg vil ikke forskuttere denne noe, sier hun.

På landsstyret sa Barsok fra talerstolen at NTL ikke støttet forslaget om utredning som LO-kongressen vedtok, men når den først ble vedtatt ville forbundet selvsagt være med på arbeidet.

– Vi har tenkt at vi har noen utfordringer, men at de er fullt mulige å finne løsninger på innenfor den organiseringa man har i dag, med tariffansvar for Spekter og staten innenfor LO Stat, sa hun.

I debatten var det ulike syn blant de tillitsvalgte i NTL, men den samordningsfunksjonen LO Stat har for de ulike LO-forbundene i staten ble framhevet som veldig viktig.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse