Katharina Dale Håkonsen" />
SLUTTET Å FLY - SPARTE MILLIONER: Under korona har departementenes utgifter til reiser sunket med 62 prosent. Utenriksdepartementet sparte desidert mest.

SLUTTET Å FLY - SPARTE MILLIONER: Under korona har departementenes utgifter til reiser sunket med 62 prosent. Utenriksdepartementet sparte desidert mest.

Leif Martin Kirknes

Klima og jobbreiser:

Så mye sparte departementene da de sluttet å reise – se de oppsiktsvekkende tallene

Departementene kuttet reiseutgifter med 62 prosent i fjor. Det tilsvarer 200 millioner kroner. Nå forventer både miljøvernere og Norsk Tjenestemannslag at offentlig ansatte og politikere reiser mindre også etter pandemien.25.03.2021
13:41
25.03.2021 15:11

katharina@lomedia.no

– Det offentlige bør gå foran og reise mindre. Ikke bare som forvaltere av fellesskapets midler, men også fordi det sender et signal til resten av samfunnet om hvordan vi ønsker å ha det, sier leder Anja Bakken Riise i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

Nordmenn reiser vanligvis mye, både på fritida og på jobb. Hele 44 prosent av norsk innenriksflyging er forretningsreiser, ifølge Framtiden i våre hender.

Nå mener Riise at vi har en unik mulighet til å endre våre reisevaner.

– De jobbreisene som kan kuttes, bør kuttes, med tanke på klimakonsekvensene. Om man reise, bør man se på muligheten for å reise på en mer klimavennlig måte, for eksempel med tog eller buss.

Se innsparingene for hvert enkelt departement nederst i saken.

UNIK MULIGHET: De jobbreisene som kan kuttes, bør kuttes, mener Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

UNIK MULIGHET: De jobbreisene som kan kuttes, bør kuttes, mener Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

Tormod Ytrehus

Har spart 200 millioner kroner

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Et effektivt tiltak er å reise mindre, spesielt med fly som slipper ut store mengder CO₂.

Som følge av pandemien innførte myndighetene reiserestriksjoner. Veldig mange jobbreiser opphørte.

NTL-magasinet har hentet inn tall for reiseutgiftene til alle departementene og Statsministerens kontor. I 2020 brukte de 200 millioner kroner mindre på reiser enn året før.

Utenriksdepartementet står for halvparten av innsparingene. Tallene inkluderer alle reise- og diettkostnader og bilgodtgjørelse, både for ansatte og politisk ledelse.

Se tallene nederst i saken.

Klima og jobbreiser: Dette sier ministrene etter ett år med færre jobbreiser

Oppsiktsvekkende høyt for UiB

Også universiteter og høgskoler har spart penger. I fjor brukte de 1 milliard mindre på reiser enn det de hadde budsjettert med, ifølge nettavisa Khrono.

En av arbeidsplassene som har spart mye – litt over 100 millioner kroner – er Universitetet i Bergen, hvor Helge Bjørlo jobber som rådgiver i studieavdelinga.

Han har tidligere vært en av pådriverne i NTL lokalt for å redusere reisevirksomheta til universitetet.

– Jeg tror det blir mindre nasjonal reising og kanskje til og med mindre internasjonal reising etter pandemien, sier Bjørlo.

HØYE TALL I BERGEN: Universitetet i Bergen, der Helge Bjørlo er rådgiver, har spart over 100 millioner på kutt i jobbreiser.

HØYE TALL I BERGEN: Universitetet i Bergen, der Helge Bjørlo er rådgiver, har spart over 100 millioner på kutt i jobbreiser.

Eivind Senneset

Før dro ledelsen ved universiteter og høgskoler jevnlig til Oslo for å delta i møter og på lanseringer av rapporter og lignende. Nå foregår alt digitalt.

Her er det et stort potensial for å spare tid, penger og miljøet. Bjørlo tror det har vært en øyeåpner for flere nasjonale virksomheter.

– Det har vært en frykt for å gå glipp av nettverksbygging, uformell informasjon og påvirkningsmuligheter ved å ikke være fysisk til stede. Når alt skjer digitalt, stiller alle likt.

Men rådgiveren er likevel bekymret for de langsiktige konsekvensene av koronakrisa.

– Min oppfatning er at pandemien totalt sett er skadelig for miljøet. Kanskje må vi nå bruke pengene på andre ting enn det grønne skiftet.

Fikk du med deg denne? Billigst eller raskest går foran miljøhensyn når staten skal dekke utgifter til jobbeiser: – Kritikkverdig, mener NTL

NTL-medlemmer har fått lynkurs

Pandemien ga en solid kickstart for ansattes digitale møtehverdag. Allerede før koronakrisa hadde Norsk Tjenestemannslag (NTL) rigget seg elektronisk for å redusere reising.

– Det er ingen tvil om at vi vil tenke annerledes om behovet for reiser framover, og at flere møter vil bli avholdt elektronisk, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

KOMMET FOR Å BLI: Allerede før korona, hadde NTL rigget seg for å redusere jobbreisene, forteller leder Kjersti Barsok.

KOMMET FOR Å BLI: Allerede før korona, hadde NTL rigget seg for å redusere jobbreisene, forteller leder Kjersti Barsok.

Ole Palmstrøm

På et normalår bruker NTL mye ressurser på reiser. Også forbundet har nedjustert reisebudsjettet det siste året. Midlene er omdisponert til å gjennomføre digitale kurs og samlinger. Men erfaringene er blanda. Det er krevende å bygge relasjoner, skape debatt og dialog over nettet.

Barsok savner også den uformelle kontakten ved kaffemaskinen.

– På den andre sida har vi kanskje nådd andre deler av medlemsmassen, og vi har vært «til stede» på flere arrangement enn det vi vanligvis er.

Med 50.000 medlemmer over hele Norge, kommer verken Barsok eller organisasjonen til å slutte å reise, men NTL-lederen mener koronaåret har gitt dem en lærepenge.

– Dette er en gylden mulighet til å legge om reisevanene våre med tanke på klimaavtrykket. Verken fagbevegelsen eller andre arbeidsplasser bør fortsette å reise som i 2019.

Det digitale er demokratisk

Anja Bakken Riise er overbevist om at framtida er mer digital.

– Det ligger et enormt demokratiserende potensial i digitale møteplasser som gir rom for at flere deltar.

Hun har sett at høringer på Stortinget er blitt åpnet opp for flere og trekker for eksempel fram at stedbundne bønder har fått kommet til orde.

– Samtidig må vi passe på at vi tilrettelegger for den sosiale og spontane kontakten en gang iblant, men framover tror jeg vi bør gjøre det mer tydelig for oss selv: når er det nødvendig å møtes fysisk, og når er det enda bedre å møtes digitalt?

Reduserte reiseutgifter for regjeringen (2019-20):

Statsministerens kontor

2019: 8,2 millioner kroner
2020: 2,2 millioner kroner
Besparelse: 6 millioner kroner

Utenriksdep.

2019: 182,1 millioner kroner
2020: 81,7 millioner kroner
Besparelse: 100,4 millioner kroner

Finansdep.

2019: 9,2 millioner
2020: 1,8 millioner
Besparelse: 7,4 millioner

Justis- og beredskapsdep.

2019: 9 millioner kroner
2020: 2,2 millioner kroner
Besparelse: 6,8 millioner kroner

Kulturdep.

2019: 4,9 millioner kroner
2020: 1,5 millioner kroner
Besparelse: 3,4 millioner kroner

Helse- og omsorgsdep.

2019: 9,7 millioner kroner
2020: 2,6 millioner kroner
Besparelse: 7,1 millioner kroner

Nærings- og fiskeridep.

2019: 21,8 millioner kroner
2020: 7,4 millioner kroner
Besparelse: 14,4 millioner kroner

Kunnskapsdep.

2019: 4,1 millioner kroner
2020: 1,3 millioner kroner
Besparelse: 2,8 millioner kroner

Klima- og miljødep.

2019: 11,5 millioner kroner

2020: 3,1 millioner kroner

Besparelse: 8,4 millioner kroner

Olje- og energidep.

2019: 10,2 millioner kroner

2020: 2,3 millioner kroner

Besparelse: 7,9 millioner kroner

Arbeids- og sosialdep.

2019: 3,9 millioner kroner
2020: 1 million kroner
Besparelse: 2,9 millioner kroner

Forsvarsdep.

2019: 20,5 millioner kroner
2020: 6,2 millioner kroner
Besparelse: 14,3 millioner kroner

Kommunal- og mod.dep.

2019: 12,8 millioner kroner
2020: 4,9 millioner kroner
Besparelse: 7,9 millioner kroner

Landbruks- og matdep.

2019: 6,3 millioner kroner
2020: 2,2 millioner kroner
Besparelse: 4,1 millioner kroner

Samferdselsdep.

2019: 5,5 millioner kroner
2020: 1,8 millioner kroner
Besparelse: 3,7 millioner kroner

Barne- og familiedep.

2019: 3,1 millioner kroner
2020: 1 millioner kroner
Besparelse: 2,1 millioner kroner

Totalt for alle departementene:

2019: 323 millioner kroner
2020: 123 millioner kroner
Besparelse: 200 millioner kroner

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.03.2021
13:41
25.03.2021 15:11Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Sissel M. Rasmussen

Vekter Knut-Johannes er provosert: Om NHO får gjennomslag, vil han henge enda mer etter på lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Ragnhild Lied

Ragnhild Lied

Ole Palmstrøm

Unio vil kreve mer i lønnsvekst


Flere saker