Katharina Dale Håkonsen" />
SLUTTET Å FLY - SPARTE MILLIONER: Under korona har departementenes utgifter til reiser sunket med 62 prosent. Utenriksdepartementet sparte desidert mest.

SLUTTET Å FLY - SPARTE MILLIONER: Under korona har departementenes utgifter til reiser sunket med 62 prosent. Utenriksdepartementet sparte desidert mest.

Leif Martin Kirknes

Klima og jobbreiser:

Så mye sparte departementene da de sluttet å reise – se de oppsiktsvekkende tallene

Departementene kuttet reiseutgifter med 62 prosent i fjor. Det tilsvarer 200 millioner kroner. Nå forventer både miljøvernere og Norsk Tjenestemannslag at offentlig ansatte og politikere reiser mindre også etter pandemien.25.03.2021
13:41
25.03.2021 15:11

katharina@lomedia.no

– Det offentlige bør gå foran og reise mindre. Ikke bare som forvaltere av fellesskapets midler, men også fordi det sender et signal til resten av samfunnet om hvordan vi ønsker å ha det, sier leder Anja Bakken Riise i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

Nordmenn reiser vanligvis mye, både på fritida og på jobb. Hele 44 prosent av norsk innenriksflyging er forretningsreiser, ifølge Framtiden i våre hender.

Nå mener Riise at vi har en unik mulighet til å endre våre reisevaner.

– De jobbreisene som kan kuttes, bør kuttes, med tanke på klimakonsekvensene. Om man reise, bør man se på muligheten for å reise på en mer klimavennlig måte, for eksempel med tog eller buss.

Se innsparingene for hvert enkelt departement nederst i saken.

UNIK MULIGHET: De jobbreisene som kan kuttes, bør kuttes, mener Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

UNIK MULIGHET: De jobbreisene som kan kuttes, bør kuttes, mener Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

Tormod Ytrehus

Har spart 200 millioner kroner

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Et effektivt tiltak er å reise mindre, spesielt med fly som slipper ut store mengder CO₂.

Som følge av pandemien innførte myndighetene reiserestriksjoner. Veldig mange jobbreiser opphørte.

NTL-magasinet har hentet inn tall for reiseutgiftene til alle departementene og Statsministerens kontor. I 2020 brukte de 200 millioner kroner mindre på reiser enn året før.

Utenriksdepartementet står for halvparten av innsparingene. Tallene inkluderer alle reise- og diettkostnader og bilgodtgjørelse, både for ansatte og politisk ledelse.

Se tallene nederst i saken.

Klima og jobbreiser: Dette sier ministrene etter ett år med færre jobbreiser

Oppsiktsvekkende høyt for UiB

Også universiteter og høgskoler har spart penger. I fjor brukte de 1 milliard mindre på reiser enn det de hadde budsjettert med, ifølge nettavisa Khrono.

En av arbeidsplassene som har spart mye – litt over 100 millioner kroner – er Universitetet i Bergen, hvor Helge Bjørlo jobber som rådgiver i studieavdelinga.

Han har tidligere vært en av pådriverne i NTL lokalt for å redusere reisevirksomheta til universitetet.

– Jeg tror det blir mindre nasjonal reising og kanskje til og med mindre internasjonal reising etter pandemien, sier Bjørlo.

HØYE TALL I BERGEN: Universitetet i Bergen, der Helge Bjørlo er rådgiver, har spart over 100 millioner på kutt i jobbreiser.

HØYE TALL I BERGEN: Universitetet i Bergen, der Helge Bjørlo er rådgiver, har spart over 100 millioner på kutt i jobbreiser.

Eivind Senneset

Før dro ledelsen ved universiteter og høgskoler jevnlig til Oslo for å delta i møter og på lanseringer av rapporter og lignende. Nå foregår alt digitalt.

Her er det et stort potensial for å spare tid, penger og miljøet. Bjørlo tror det har vært en øyeåpner for flere nasjonale virksomheter.

– Det har vært en frykt for å gå glipp av nettverksbygging, uformell informasjon og påvirkningsmuligheter ved å ikke være fysisk til stede. Når alt skjer digitalt, stiller alle likt.

Men rådgiveren er likevel bekymret for de langsiktige konsekvensene av koronakrisa.

– Min oppfatning er at pandemien totalt sett er skadelig for miljøet. Kanskje må vi nå bruke pengene på andre ting enn det grønne skiftet.

Fikk du med deg denne? Billigst eller raskest går foran miljøhensyn når staten skal dekke utgifter til jobbeiser: – Kritikkverdig, mener NTL

NTL-medlemmer har fått lynkurs

Pandemien ga en solid kickstart for ansattes digitale møtehverdag. Allerede før koronakrisa hadde Norsk Tjenestemannslag (NTL) rigget seg elektronisk for å redusere reising.

– Det er ingen tvil om at vi vil tenke annerledes om behovet for reiser framover, og at flere møter vil bli avholdt elektronisk, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

KOMMET FOR Å BLI: Allerede før korona, hadde NTL rigget seg for å redusere jobbreisene, forteller leder Kjersti Barsok.

KOMMET FOR Å BLI: Allerede før korona, hadde NTL rigget seg for å redusere jobbreisene, forteller leder Kjersti Barsok.

Ole Palmstrøm

På et normalår bruker NTL mye ressurser på reiser. Også forbundet har nedjustert reisebudsjettet det siste året. Midlene er omdisponert til å gjennomføre digitale kurs og samlinger. Men erfaringene er blanda. Det er krevende å bygge relasjoner, skape debatt og dialog over nettet.

Barsok savner også den uformelle kontakten ved kaffemaskinen.

– På den andre sida har vi kanskje nådd andre deler av medlemsmassen, og vi har vært «til stede» på flere arrangement enn det vi vanligvis er.

Med 50.000 medlemmer over hele Norge, kommer verken Barsok eller organisasjonen til å slutte å reise, men NTL-lederen mener koronaåret har gitt dem en lærepenge.

– Dette er en gylden mulighet til å legge om reisevanene våre med tanke på klimaavtrykket. Verken fagbevegelsen eller andre arbeidsplasser bør fortsette å reise som i 2019.

Det digitale er demokratisk

Anja Bakken Riise er overbevist om at framtida er mer digital.

– Det ligger et enormt demokratiserende potensial i digitale møteplasser som gir rom for at flere deltar.

Hun har sett at høringer på Stortinget er blitt åpnet opp for flere og trekker for eksempel fram at stedbundne bønder har fått kommet til orde.

– Samtidig må vi passe på at vi tilrettelegger for den sosiale og spontane kontakten en gang iblant, men framover tror jeg vi bør gjøre det mer tydelig for oss selv: når er det nødvendig å møtes fysisk, og når er det enda bedre å møtes digitalt?

Reduserte reiseutgifter for regjeringen (2019-20):

Statsministerens kontor

2019: 8,2 millioner kroner
2020: 2,2 millioner kroner
Besparelse: 6 millioner kroner

Utenriksdep.

2019: 182,1 millioner kroner
2020: 81,7 millioner kroner
Besparelse: 100,4 millioner kroner

Finansdep.

2019: 9,2 millioner
2020: 1,8 millioner
Besparelse: 7,4 millioner

Justis- og beredskapsdep.

2019: 9 millioner kroner
2020: 2,2 millioner kroner
Besparelse: 6,8 millioner kroner

Kulturdep.

2019: 4,9 millioner kroner
2020: 1,5 millioner kroner
Besparelse: 3,4 millioner kroner

Helse- og omsorgsdep.

2019: 9,7 millioner kroner
2020: 2,6 millioner kroner
Besparelse: 7,1 millioner kroner

Nærings- og fiskeridep.

2019: 21,8 millioner kroner
2020: 7,4 millioner kroner
Besparelse: 14,4 millioner kroner

Kunnskapsdep.

2019: 4,1 millioner kroner
2020: 1,3 millioner kroner
Besparelse: 2,8 millioner kroner

Klima- og miljødep.

2019: 11,5 millioner kroner

2020: 3,1 millioner kroner

Besparelse: 8,4 millioner kroner

Olje- og energidep.

2019: 10,2 millioner kroner

2020: 2,3 millioner kroner

Besparelse: 7,9 millioner kroner

Arbeids- og sosialdep.

2019: 3,9 millioner kroner
2020: 1 million kroner
Besparelse: 2,9 millioner kroner

Forsvarsdep.

2019: 20,5 millioner kroner
2020: 6,2 millioner kroner
Besparelse: 14,3 millioner kroner

Kommunal- og mod.dep.

2019: 12,8 millioner kroner
2020: 4,9 millioner kroner
Besparelse: 7,9 millioner kroner

Landbruks- og matdep.

2019: 6,3 millioner kroner
2020: 2,2 millioner kroner
Besparelse: 4,1 millioner kroner

Samferdselsdep.

2019: 5,5 millioner kroner
2020: 1,8 millioner kroner
Besparelse: 3,7 millioner kroner

Barne- og familiedep.

2019: 3,1 millioner kroner
2020: 1 millioner kroner
Besparelse: 2,1 millioner kroner

Totalt for alle departementene:

2019: 323 millioner kroner
2020: 123 millioner kroner
Besparelse: 200 millioner kroner

25.03.2021
13:41
25.03.2021 15:11Mest lest

Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen får frist til høstens statsbudsjett med å melde tiltak.

Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen får frist til høstens statsbudsjett med å melde tiltak.

Jan-Erik Østlie

Nå har LO-forbund fått nok: Gir Støre strøm-frist

Kommentar

Märtha Louise må selvsagt få velge den livsledsageren hun vil, men vedkommende står ikke helt fritt til å gjøre hva som helst, skriver Kjell Werner.

Märtha Louise må selvsagt få velge den livsledsageren hun vil, men vedkommende står ikke helt fritt til å gjøre hva som helst, skriver Kjell Werner.

Lise Åserud / NTB

«Durek gjør skam på kongehuset», skriver Kjell Werner

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

PÅ JOBB 15:05: – Jeg pleier alltid å være ute i god tid. Liker å snakke med de på skiftet før mitt, for å få oversikt, sier Vidar Ekeberg på vei inn mot hovedinngangen på Østlandsterminalen

PÅ JOBB 15:05: – Jeg pleier alltid å være ute i god tid. Liker å snakke med de på skiftet før mitt, for å få oversikt, sier Vidar Ekeberg på vei inn mot hovedinngangen på Østlandsterminalen

Alf Ragnar Olsen

Vidar (58) drar på jobb når andre reiser på helgetur: – Man blir litt i utakt med verden

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull

Forbundsleder Ulf Madsen i FLT (t.v.) og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi skal meisle ut en samarbeidsavtale mellom sine to forbund.

Forbundsleder Ulf Madsen i FLT (t.v.) og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi skal meisle ut en samarbeidsavtale mellom sine to forbund.

Kai Hovden

Slår de seg sammen, blir de et av LOs største forbund

– Markedskreftene har tatt over styringen. Som god sosialdemokrat mener jeg det er feil, sier Roar Flåthen.

– Markedskreftene har tatt over styringen. Som god sosialdemokrat mener jeg det er feil, sier Roar Flåthen.

Martin Guttormsen Slørdal

Flåthen: Kraftkrisen er Støres store test som statsminister

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

Alle førsteklassinger får gratis SFO fra høsten 2022. Illustrasjonsfoto/Arkivfoto

Alle førsteklassinger får gratis SFO fra høsten 2022. Illustrasjonsfoto/Arkivfoto

Karin E. Svendsen

Mange endringer fra 1. august: Gratis SFO for førsteklassinger og brillestøtte for barn

Regjeringen må styre unna lettvinte løsninger for å få bukt med de høye strømprisene, mener Trygve Svensson.

Regjeringen må styre unna lettvinte løsninger for å få bukt med de høye strømprisene, mener Trygve Svensson.

Jan-Erik Østlie

– Folk bør være 1000 ganger mer bekymret for Putin enn for Acer

DET NYTTER: Etter at de fikk rutiner for å identifisere ofre for menneskehandel, klarte Ida Lindmo og fengselsbetjentene å tilbakeføre flere til et bedre liv.

DET NYTTER: Etter at de fikk rutiner for å identifisere ofre for menneskehandel, klarte Ida Lindmo og fengselsbetjentene å tilbakeføre flere til et bedre liv.

Ole Palmstrøm

Fengselsbetjent Ida fanget opp at tolv innsatte var ofre for menneskehandel

Kommentar

Bedrifter og husholdninger trenger strømhjelp fra statens side, skriver Kjell Werner.

Bedrifter og husholdninger trenger strømhjelp fra statens side, skriver Kjell Werner.

Brian Cliff Olguin

«Strømstøtten må ikke bli så omfattende at vi alle straffes med et rentesjokk»

MED LO I RYGGEN: LO-advokatene Rune Lium (t.v) og Nina Wærnhus representerte Frank Kjetil Olsen og EIvind Helleland i Salten og Lofoten tingrett.

MED LO I RYGGEN: LO-advokatene Rune Lium (t.v) og Nina Wærnhus representerte Frank Kjetil Olsen og EIvind Helleland i Salten og Lofoten tingrett.

Guro Gulstuen Nordhagen

Dommerne mente de hadde en god sak da de saksøkte staten for å få beholde jobben. Retten var uenig

FORTJENER MER: Det var ikke mye hjemmekontor på oss under pandemien. Vi skapte rekordresultatene for Posten og har gjort oss fortjent til rundt 30.000 kroner i tillegg, mener Roar Wiker på Skøyen.

FORTJENER MER: Det var ikke mye hjemmekontor på oss under pandemien. Vi skapte rekordresultatene for Posten og har gjort oss fortjent til rundt 30.000 kroner i tillegg, mener Roar Wiker på Skøyen.

Alf Ragnar Olsen

Roar sa nei til lønnsoppgjøret: – Vi skapte rekordresultater for Posten og fortjener mer

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

NORSK TIPPING: Kontroll av tippekuponger har blitt mer automatisert med tiden. I 1966 ble de scannet på mikrofilm, som her på avdelingen på Smestad i Oslo. Det var også strenge sikkerhetsbestemmelser. Mikrofilmene ble låst inne i hvelv, og Statskontrollen var involvert for å sørge for at alt gikk riktig for seg.

NORSK TIPPING: Kontroll av tippekuponger har blitt mer automatisert med tiden. I 1966 ble de scannet på mikrofilm, som her på avdelingen på Smestad i Oslo. Det var også strenge sikkerhetsbestemmelser. Mikrofilmene ble låst inne i hvelv, og Statskontrollen var involvert for å sørge for at alt gikk riktig for seg.

Sverre A. Børretzen/Faksimile "Samling og strid"

Her er noen av yrkene som har forsvunnet


Flere saker