JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Opparbeidet fleksitid blir strøket:

Statsansatte jobber gratis i mange tusen timer under pandemien

Korona har gitt mye ekstraarbeid for statsansatte. Men ikke alt blir betalt for. I fire av de statlige virksomhetene har 3600 ansatte fått strøket 80.000 timer fra fleksitidkontoen.
JOBBET GRATIS: 3600 ansatte i Helsedirektoratet; FHI, Skatteetaten og Nav har fått strøket 80.000 timer fra fleksitidkontoen under pandemien.

JOBBET GRATIS: 3600 ansatte i Helsedirektoratet; FHI, Skatteetaten og Nav har fått strøket 80.000 timer fra fleksitidkontoen under pandemien.

Illustrasjon: Ole Palmstrøm

merete.jansen@lomedia.no

Ansatte i staten kan overføre inntil 50 timer fleksitid fra et kalenderår til et annet. Har man samlet opp flere timer enn dette, strykes de. Da har man altså jobbet uten å få noe igjen for det, verken penger eller fritid.

FriFagbevegelse har sjekket hvordan statistikken ser ut i fire av virksomhetene som har hatt det ekstra hektisk under pandemien: Folkehelseintstituttet, Helsedirektoratatet, Nav og Skattetaten. Til sammen strøk disse fire over 80.000 timer fra kontoene til 3600 av de ansatte.

I snitt har de aktuelle medarbeiderne fått strøket 22,3 timer hver, eller tre fulle arbeidsdager, men det er store variasjoner.

På grunn av pandemien, som har gjort det vanskelig å ta ut ekstra fritid, har arbeidstakere og arbeidsgivere avtalt å forlenge perioden for opptjening av fleksitimer.

I stedet for å sette strek etter 12 månder, har man fått avregningen etter mellom 18 og 24 måneder, avhengig av virksomhet. Likevel er det altså mange som ikke rekker å ta ut timene de har tjent opp.

Ansatte i smittevern har opp mot 150 timer fleksitid: FHI-ledelsen brukte seks måneder på å oppbemanne under pandemien (februar 2021)

LO Stat: – Vær obs!

Fleksitid er et gode for de ansatte, men det er viktig å være obs på fellene, påpeker Vibecke Solhaug, sekretær i LO Stat.

Hun forhandler de sentrale særavtalene i staten, blant annet fleksitidsavtalen.

Solhaug minner videre om at hele risikoen ligger på den ansatte.

– Har man for eksempel planlagt å ta ut noen dager fleksitid i desember, men blir syk, kan dagene være tapt i det man når årsskiftet. Da får man dem aldri tilbake og får heller ikke betalt.

Uttak av fleksitid før ferie

NTLs tillitsvalgte i Nav har nylig bedt om et møte med ledelsen for å diskutere problematikken rundt fleksitid.

– Vi mener det er viktig å diskutere blant annet rutinene for planlegging av avvikling og «prinsippet» om uttak av feriedager før fleksitid, sier nestleder Torgeir Homme i NTL NAV. 

I et brev til ledelsen skriver foreningen at de har observert «ledere i NAV som ber ansatte prioritere uttak av ferie før avvikling av fleksitid.» ... «Dette er for oss en diametralt bakvendt praksis og dersom dette er en noe arbeidsgiver støtter, så ønsker vi en forklaring på hvordan denne er fundamentert.»

NTL NAV mener det bør gå ut beskjed om at ansatte heller bør sikre at fleksitid avspaseres i så stor grad som mulig før ferie tas ut, siden ferien ikke kan fjernes. 

Saken fortsetter under bildet.

Torgeir Homme er nestleder i NTL NAV. 

Torgeir Homme er nestleder i NTL NAV. 

Alf Ragnar Olsen

Helsedirektoratet og FHI: FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

Vedvarende høyt arbeidspress

I Skatteetaten har muligheten for å ta ut ulike former for fritid vært oppe til diskusjon i flere år allerede, sier nestleder Erling Broen i NTL Skatt.

Ikke bare avvikling av fleksitid, men også feriedager og kompenserte timer opptjent på reiser.

– Vi har hatt et vedvarende, høyt arbeidspress i lang tid. Det kanskje spesielt vanskelig for dem som jobber i veiledningstjenesten å være borte fra jobben.

Siden dette har vært et tema en stund, mener han både foreningene og arbeidsgiveren har et bevisst forhold til problemstillingen. Samtidig har det blitt ekstra mye å gjøre under pandemien, og dermed ekstra mye tid som burde vært avspasert.

Fungerende underdirektør HR i Skatteetaten, Trine Lise Haslene, bekrefter at lederne skal ha løpende dialog med medarbeiderne for å redusere fleksikontoen gjennom året for å unngå at timer blir strøket ved avregningstidspunktet.

– Selv om mye gjøres, er det fortsatt ikke bra nok, slår Broen fast.

Fra Helsedirektoratet, der det også har vært ekstra høyt arbeidspress under pandemien, får FriFagbevegelse denne tilbakemeldingen på hvordan de prøver å løse problemet:

– Vi oppfordrer den enkelte til å avspasere i rolige perioder og ved ferieperioder som høstferie, jul, vinterferie, påske og sommerferie.

FHI-ansatte jobbet tre uker gratis

En annen virksomhet som har hatt det veldig travelt under pandemien, og enda mer på grunn av pandemien, er Folkehelseinstituttet (FHI). På avdelingen for smittevern har de rekruttert nesten 100 nye medarbeidere denne perioden, likevel jobbes det mye overtid og fleksitid.

– Det kommer fortsatt oppdrag som har stor betydning for hele befolkningen, hvor tidsfristene er veldig korte, og til dels uforsvarlige, sier Marc Gayorfar, leder i NTL Folkehelseinstituttet.

Han forteller at i september ble 31.675 timer strøket fra fleksitidskontoene til 284 ansatte. 112 timer i snitt på hver av dem. Tre hele arbeidsuker de dermed har jobbet gratis.

Saken fortsetter under bildet.

Marc Gayorfar er leder i NTL Folkehelseinstituttet.

Marc Gayorfar er leder i NTL Folkehelseinstituttet.

Ole Palmstrøm

– Dette handler om dedikerte medarbeidere som står på og leverer på oppdragene som kommer, uansett om det er kveld, helg eller jul… Om det er forsvarlig med tanke på arbeidsbelastning og helsa er annen sak, sier Gayorfar. 

De fleste ansatte i staten sitter med en stor følelse av ansvar for å få jobben utført, mener Vibecke Solhaug i LO Stat.

– De er lojale, i tillegg til at de ofte opplever å ha en meningsfull jobb som trenger å bli gjort. Dermed legger de et stort press på seg selv, sier hun til FriFagbevegelse.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse