JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Svalbard Lufthavn samler flyplassjobbene under én arbeidsgiver

Oppgavene ved norske flyplasser er gjennom årene blitt fordelt på stadig flere selskaper. På Svalbard går de motsatt vei.
VARIERT ARBEID: En av mange oppgaver for de ansatte i Avinor på Svalbard lufthavn, er å tømme flyene for bagasje. Jo Gjerstad og Gudmund Klovning (i bakgrunnen) jobber i tillegg i brann- og redningstjenesten.

VARIERT ARBEID: En av mange oppgaver for de ansatte i Avinor på Svalbard lufthavn, er å tømme flyene for bagasje. Jo Gjerstad og Gudmund Klovning (i bakgrunnen) jobber i tillegg i brann- og redningstjenesten.

Ragnhild Utne

merete.jansen@lomedia.no

– How can I help you?

Torbjørn Staff tar imot nok en utenlandsk turist i innsjekkingsområdet på Svalbard lufthavn i Longyearbyen. Dette har han gjort i nesten to år, men noe er nytt: Han går i oransje vest med logoen til Avinor.

Siden 1. februar er han ikke lenger ansatt i Widerøe Ground Handling (WGH). Det samme gjelder åtte kolleger.

På Svalbard har nå Avinor ansvaret for så godt som alle oppgaver på flyplassen, blant annet innsjekk av passasjerer, flymottak, bagasjehåndtering, av-ising, brøyting og brann- og redningstjeneste. Unntaket er sikkerhet.

Det vanlige på norske flyplasser er at ulike selskaper har fått ansvar for ulike oppgaver, gjennom en økende grad av outsourcing.

Nettopp Svalbard har i flere år skilt seg litt ut ved å gå i motsatt retning, og nå tar de et nytt steg i retning av å samle nesten alle ansatte under én ledelse.

– Endelig får vi testet det

NTL Luftfarten som organiserer flertallet av de ansatte i Avinor, liker godt denne utviklingen:

– Nå får vi endelig testet ut det å la én arbeidsgiver drifte så godt som all virksomheten, etter at det har vært snakket om i flere år, sier hovedtillitsvalgt Ørjan Kvalvåg.

Han tror det vil gi mye større fleksibilitet i driften.

Det samme tror lufthavnsjef Ragnhild Kommisrud.

– Vi tror at det å få flere under samme administrative ledelse samtidig som vi tester ut ny teknologi, kan brukes til å optimalisere driften. Vi kan få til et samarbeid som gjør at vi klarer å bli mer robust og effektiv.

Ifølge Kommisrud er dette noe som har vært diskutert i Avinor i flere år, men som det har tatt tid å få testet ut.

– Nå skal vi gjøre det, ikke bare snakke om det, som man har gjort mange ganger før. 

Hun understreker at dette ikke er et stunt de gjør på Svalbard på eget initiativ, men at de støttes av resten av Avinor.

FLEKSIBILITET: Gudmund Klovning jobber som utrykningsleder i Avinor, men går ikke av veien for passe på at det er papir i automatene for innsjekk.

FLEKSIBILITET: Gudmund Klovning jobber som utrykningsleder i Avinor, men går ikke av veien for passe på at det er papir i automatene for innsjekk.

Merete Jansen

– Fint med mange hatter

Utrykningsleder Gudmund Klovning i Avinor kom fra Haugesund lufthavn til Svalbard for noen år siden. Han stortrives med å ha fått en mer variert arbeidshverdag.

– Det som er kjekt med å være her, at du har så mange hatter på. Du starter kanskje dagen med å være utrykningsleder, så går du over til brøyting. Det skjer mye mer her enn i den forrige jobben min, der vi hadde mye tid til overs og drev med det vi kalte «kos med misnøye».

Like etter praten, finner vi Klovning ute ved SAS-flyet som akkurat har landet. Der hjelper han til med å få bagasje ut av og inn i flykroppen.

I avgangshallen står to av hans nye kolleger, Torbjørn Staff og Live Gundersen.

Staff var tidligere tillitsvalgt i LO-forbundet Handel og Kontor. Etter virksomhetsoverdragelsen har de altså fått Avinor som arbeidsgiver og har skiftet forbund til NTL. De synes det er fint å bli del av en større gruppe.

– Helt supert, sier Staff.

Han forteller at det på noen områder har vært kronglete å være to selskaper som betjener de samme kundene. Dette har vært ekstra synlig ved mottak av private fly, der kundene har måttet kontakte begge selskapene og få noen tjenester av hver av dem.

– Det har noen ganger blitt ganske mange e-poster fram og tilbake for å avklare hvem som leverer hva. Et sted får de drivstoff, men der får de ikke tak i isbiter, for eksempel. Da vi nylig gjorde dette som ett selskap, var prosessen mye mer behagelig, sier han.

NY LOGO: Torbjørn Staff har fått ny arbeidsgiver og ny logo på vesten når han tar imot bagasje fra turister på Svalbard. Etter at han ble virksomhetsoverdratt fra Widerøe Ground Handling til Avinor, har han også skiftet fagforening til NTL Luftfarten.

NY LOGO: Torbjørn Staff har fått ny arbeidsgiver og ny logo på vesten når han tar imot bagasje fra turister på Svalbard. Etter at han ble virksomhetsoverdratt fra Widerøe Ground Handling til Avinor, har han også skiftet fagforening til NTL Luftfarten.

Ragnhild Utne

Håper på større stillinger

Staff håper de sammenslåtte arbeidsområdene vil føre til at gruppen fra WGH muligens får større arbeidsmengde og at enkelte dermed også får større stillingsprosent.

Selv skulle han gjerne gått fra 80 til 100 prosent, og en av kollegene vi møter, sliter med å få økonomien til å gå opp i en 50 prosents stilling. Det er dyrt å leve og bo på Svalbard.

– Hvis vi skal opp i økte stillingsprosenter, må vi kunne forsvare det med at vi har mer arbeid. Jeg ser for eksempel for meg at vi kan hjelpe med å holde orden på alle automatene for passasjerene som sjekker inn selv.

Gleden over å komme inn i et større fellesskap, fikk en kraftig bismak den første kvelden de deltok på et møte i sin nye klubb.

De hadde godtatt virksomhetsoverdragelse ut fra en beskrivelse av at de skulle få samme betingelser som kollegene i Avinor. Men på møtet kunne lederen av NTL Luftfarten, Ørjan Kvalvåg, fortelle at Avinor ville innføre nye betingelser for boligleie.

Ansatte i Avinor har så langt hatt gratis bolig. For de som ansettes fra og med 1. februar, vil selskapet kreve en husleie på inntil 5000 kroner i måneden.

EKSTREMT: Svalbard lufthavn regnes som verdens nordligste med kommersiell trafikk.

EKSTREMT: Svalbard lufthavn regnes som verdens nordligste med kommersiell trafikk.

Ragnhild Utne

Skuffet over forskjellsbehandling

– Den så vi ikke komme. Vi har vært forespeilet at vi går inn i dette på like premisser som de som er her, sier tidligere klubbleder i WGH, Torbjørn Staff.

– Vi skjønner at vi ikke kan ha samme lønn som noen som jobber i brann- og redning, men forventer i hvert fall at godene er like. Jeg håper siste ord ikke er sagt i den saken. At det faktisk skal være «oss» framover og ikke «vi» og «de andre».

Kvalvåg som så langt har fått fem nye medlemmer på Svalbard, sier at forbundet hans ikke kan godta at arbeidsgiver legger opp til forskjellsbehandling på denne måten.

– Man gjør en positiv endring med å samle alle ansatte, men så skal man likevel gjøre forskjell på dem. Da blir det bare halvveis, og det er skikkelig ugreit. For Avinor er dette bare småpenger, og arbeidsmiljøet må uansett bety mer enn det kronebeløpet som hentes inn, sier Kvalvåg.

Han har ikke gitt opp og diskuterer fortsatt saken med arbeidsgiver.

FriFagbevegelse har kontaktet Avinor og får denne tilbakemeldingen fra markeds- og kommunikasjonssjef Cathrine F. Framholt:

«Det er riktig at retningslinjene for arbeidet på Svalbard er endret, de er like og gjelder for alle ansatte på Svalbard. Noen ansatte har individuelle rettigheter basert på historikk, som de vil beholde også etter endringen. Endringen er gjennomført etter ordinære drøftinger med fagforeningene i Avinor.»

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse