JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Korona

Tillitsvalgte Marc ekstremt skuffet over FHI-kuttene: – Dette er takken fra Norge, liksom

Koronapandemien er det verste overlege Preben Aavitsland har opplevd i sin karriere i Folkehelseinstituttet. I etterkant fortsetter stresset for de ansatte.04.08.2022
06:00
08.08.2022 09:15

guro@lomedia.no

Mens koronapandemien tar mindre og mindre plass i livet for folk flest, er hverdagen fortsatt sterkt preget for mange som jobber på frontlinjen.

Da revidert Nasjonalbudsjett ble lagt fram i mai, var reaksjonene fra Folkehelseinstituttet (FHI) store. Nesten like store som kuttene i budsjettet.

– Vi sitter i saksa med en budsjettutfordring vi ikke har sett maken til, sier hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved FHI til FriFagbevegelse.

Overtids-eksplosjon: FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

Går ut over de ansatte

Og kuttene kom uventet på ham.

– Politikerne pøste på med store beløp da pandemien var et faktum. Ved FHI ble det satt i gang stor aktivitet og oppbemanning da pengene begynte å rulle inn, men styringssignalene om en nedtrapping var manglende og kom for sent, sier han.

FHI fikk 340 millioner kroner i koronarelaterte bevilgninger fra regjeringen i 2022. Deretter fikk de 30 millioner ekstra i revidert nasjonalbudsjett. Det på tross av at de meldte behov for 144 millioner kroner.

Gayorfar er bekymret for de drøyt 1240 medarbeiderne sine.

– Konsekvensene rammer de ansatte. Det innebærer store omdisponeringer og flytting av ansatte på tvers av fagområder og oppgaver, fordi vi må klare oss med mange færre ansatte framover, sier han.

Nå frykter han at kuttene i de ekstra bevilgningene vil påvirke arbeidsmiljøet, arbeidsbelastningen og leveransene deres.

– Selv om vi blir færre ansatte, er oppgaveporteføljen like stor, samtidig som det forventes at vi skal ha styrket beredskap påpeker han.

Kan ikke sammenlignes

Søkelyset mot FHI ble drastisk forsterket da pandemien rammet Norge. En av de mest framtredende ansiktene var da Preben Aavitsland sitt.

Han har under pandemien jobbet i halv stilling som overlege ved FHI, ved siden av jobben som kommunelege i Arendal og Froland.

– Dette er ikke i nærheten av noe annet jeg har opplevd ved FHI siden jeg begynte i 1991. Svineinfluensaen i 2009 var peanuts i forhold, sier han til FriFagbevegelse.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Tor Erik Schrøder / NTB

I dette intervjuet svarer han på vegne av seg selv som ansatt ved FHI og ikke på vegne av instituttet. Aavitsland er medlem av Fagforbundet, og Gayorfar er hans tillitsvalgte.

For flere hundre ansatte ble jobbhverdagen raskt endret. Mer intenst arbeid og korte frister ble normalen. Og fortsatt er pandemien anstrengende.

– Vi må fortsatt følge med på viruset og hjelpe kommunene med vaksinasjon, samtidig som vi oppsummerer erfaringer fra pandemien og ta igjen en rekke andre oppgaver som vært lagt til side i to år, forteller han og fortsetter:

– Og dette gjør vi med stadig færre medarbeidere etter hvert som mange midlertidige ansatte sparkes ut og noen faste, erfarne medarbeidere går videre til mindre anstrengende jobber andre steder.

Det er en kjent sak at mange av de ansatte i FHI jobbet mye overtid under pandemien. Tall Dagbladet fikk tilgang til viste at bare Preben Aavitsland jobbet 1071 timer overtid i fjor.

Tall FriFagbevegelse har fått tilgang på viser at den totale summen av antall overtidstimer er tilbake på normalt nivå i juni 2022, og ligger i underkant av 800 timer i måneden. I mars 2020 var tallet nærmere ti ganger så mye.

– Vanskelig å unngå overtid

Folkehelseinstituttet beklager at arbeidsbelastningen for enkelte ble så enorm.

– Vi har dyktige og dedikerte medarbeidere som har stilt opp og deltatt i et krisearbeid som ingen ante omfang eller varighet av, samtidig som vi vet at vi har krevet langt mer av dem enn det som er rimelig. Vi er takknemlige for den innsatsen som er ytt, skriver assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI til FriFagbevegelse.

Hun forklarer at det skyldes den operative håndteringen av pandemien. Herunder utbruddshåndtering, rapportering, utarbeidelse av veiledninger og råd til overordnede og politiske myndigheter samt kommunikasjonsarbeid til befolkningen på nett, i mediene og sosiale medier.

– Det er vanskelig å se for seg at man skulle hatt tilstrekkelig kapasitet med riktig kompetanse til å håndtere en pandemi med denne intensiteten over to og et halvt år, uten å måtte pålegge overtid, sier hun.

I FRONTLINJEN: De ansatte i FHI har stått i et enormt press under koronapandemien. Mange har måttet jobbe mye overtid, og nå er det ikke lenger penger nok til å bevare alle sammen.

I FRONTLINJEN: De ansatte i FHI har stått i et enormt press under koronapandemien. Mange har måttet jobbe mye overtid, og nå er det ikke lenger penger nok til å bevare alle sammen.

Ole Palmstrøm

FHI har jobbet for å redusere det med å styrke bemanningen for utbruddshåndtering ved å omprioritere medarbeidere og lagt andre oppgaver til side, og ved å ansette flere.

Aavitsland og de fleste kollegene jobber lite overtid nå. Likevel er arbeidsmengden fortsatt stor, med etterslep fra før pandemien og et større forventningspress utenfra.

– Vi har for få på jobb, så noen må fortsatt jobbe mer enn normalt. Vi har fortsatt mye arbeid knyttet til pandemien, og så apekopper-epidemien i tillegg. Nå er mange midlertidige medarbeidere på vei ut fordi vi ikke har råd til dem lenger, sier han.

Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar er helt enig i at bemanningsbehovet er større enn budsjettet tillater.

– Det er krise dersom bevilgningene våre i 2023 blir som signalene indikerer og at det fortsetter å minske. Vi fikk 470 millioner kroner i 2021, 370 millioner i år, og jeg er redd det blir betydelig mindre neste år.

Fikk du med deg denne? Statsansatte jobbet gratis i mange tusen timer under pandemien

Må vente på mer

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet sier at FHI må forholde seg til de rammene som er satt.

– Regjeringen har kommunisert at bevilgningsøkningene FHI har fått, er midlertidige, og at etaten må innrette aktiviteten slik at den kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer, sier han til FriFagbevegelse.

Han forteller at kjernen i regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av koronapandemien er at samfunnet skal fungere normalt, men at vi skal være i stand til å oppdage en endret situasjon og eventuelle nye bølger med smitte tidlig.

Det er dette de legger til grunn for de 30 millioner kronene ekstra i revidert nasjonalbudsjett.

– FHI må forholde seg til de budsjettrammene som Stortinget har satt, og prioritere oppgavene som følger av strategien. Det vil kunne bety at enkelte andre oppgaver må skyves på eller prioriteres vekk. Den økonomiske og sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at handlingsrommet er begrenset framover, sier han.

Departementet regner trusselen fra pandemien som liten i Norge i dag, med høy vaksinasjonsgrad og flere som har gjennomgått infeksjon. Likevel er det også viktig å ha et godt system for krisehåndtering.

– Vi kommer tilbake til de økonomiske konsekvensene av håndteringen i den ordinære budsjettprosessen, og tar da hensyn til hvordan pandemien har utviklet seg, sier Bjørkholt.

– Dette er takken

Marc Gayorfar mener at en bedre grunnbemanning før pandemien ville lettet på overtidsarbeidet. Han er redd enda mindre bevilgning vil medføre en betydelig reduksjon i antall ansatte.

– Beskjeden vi får nå, er at vi skal bli flinkere til å omdisponere folk med strammere budsjett enn det vi var vant til under pandemien. Men jeg er redd politikerne ikke ser konsekvensene av dette. Selv etter styrking av vår beredskap og overvåking etter pandemien, er det fortsatt mye restanser på mange områder.

Gayorfar mener en beredskapsetat som FHI burde ha god nok grunnbemanning til å oppskalere på kort varsel, noe han sier var det største problemet da pandemien traff.

– Problemet er at folk tenker at pandemien er over og derfor naturlig at den ekstra bevilgningen minsker, og at det ikke er behov for så mange ansatte, sier han og fortsetter:

– Det er ikke riktig, for vi har nedprioritert mange oppgaver, og mange av våre oppgaver er eksternfinansierte, hvor finansieringen opphører dersom leveranser ikke overholdes innen fristen.

Aavitsland deler bekymringen og mener det er behov for mer penger også framover.

– Revidert statsbudsjett var en katastrofe for oss. Det virker som om regjeringen tror at arbeidsmengden vår straks er kommet tilbake på 2019-nivå, sier Aavitsland.

Og mange av medarbeiderne er enormt skuffet over de store kuttene.

– Dette er takken fra Norge, liksom, etter to år med ekstremt arbeidspress.

Hva som har vært det mest ressurskrevende under pandemien, synes han er vanskelig å svare på. Overvåking av situasjonen, forskning på viruset, rådgivning til myndigheter og befolkning, vaksinasjonsarbeid og mediehåndtering har alt krevd mye arbeid og ressurser.

Meningsfylt overtidsarbeid

Og selv om en pandemi ikke er ønskelig for noen, trekker overlegen fram flere positive ting som har kommet ut av de to siste årene.

– Vi har blant annet gjort enorme framskritt med digitale samarbeid og styrket samarbeidet med kommunelegene betydelig, noe både de og vi er glade for. I tillegg har vi blitt flinkere til å samarbeide på tvers av fagfelt og bakgrunner, sier Aavitsland.

Han forteller at leger, psykologer, immunologer, epidemiologer, virologer, veterinærer, vaksineeksperter, kommunikasjonsfolk, samfunnsøkonomer og flere andre sitter rundt bordet for å finne gode løsninger.

Utover dette mener han at FHI har blitt flinkere til å løse oppgaver raskt, og har styrket overvåkingen gjennom et beredskapsregister.

Dette er nyttig erfaring etaten vil ta med seg inn i en normal hverdag, og som forhåpentligvis vil bidra til å minske belastningen ved en senere helsekrise.

Og selv om arbeidsbelastningen har vært stor, har det vært givende arbeid.

– Mange ønsket å jobbe mye fordi det var så meningsfylt. De ansatte er fornøyd med at ledelsen så dem, støttet dem og ga mulighet til overtidsarbeid, forteller han.

– Personlig synes jeg dette er det mest meningsfylte jeg har gjort i min karriere og er veldig glad for å ha kunnet bidra. Men det har vært tøft, og familie og venner har vært forsømt, dessverre.

04.08.2022
06:00
08.08.2022 09:15Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker