JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PROVOSERT: De tillitsvalgte for de tre streikende forbundene ved Operaen, Runa Flaas (NTL, f.v.), Jan Koop (Creo) og Sven Undheim (Fagforbundet) likte ikke operadirektørens mail til alle ansatte i forkant av meklinga der han argumenterte for pensjonsordningen arbeidsgiverne ønsker å innføre permanent.

PROVOSERT: De tillitsvalgte for de tre streikende forbundene ved Operaen, Runa Flaas (NTL, f.v.), Jan Koop (Creo) og Sven Undheim (Fagforbundet) likte ikke operadirektørens mail til alle ansatte i forkant av meklinga der han argumenterte for pensjonsordningen arbeidsgiverne ønsker å innføre permanent.

Anders Hauge-Eltvik

Pensjon

Tillitsvalgte ved Operaen reagerer på epost fra direktøren: – Umusikalsk

Rett før meklinga sendte Opera-direktør Geir Berkastet epost til alle ansatte der han hyllet pensjonsordningen de ansatte ikke vil ha.07.09.2021
14:29
15.09.2021 12:31

anders@lomedia.no

Om ettermiddagen 31. august, to dager før meklinga mellom LO Stat og Spekter om et årelangt stridsspørsmål skulle starte, sendte Operadirektør Geir Bergkastet ut en epost til alle ansatte med emnet «Til alle fra Geir».

Temaet var meklinga og hvilken pensjonsordning de ansatte i kultursektoren skal ha. LO Stat krever hybridpensjon, mens arbeidsgiverne vil ha en innskuddspensjon. Bergkastet skriver at han har fått spørsmål om hvorfor arbeidsgiverne ikke bare kan innføre hybridpensjon. Svaret er:

«Den korte versjonen er at jeg med mitt beste skjønn mener at den pensjonsordningen vi har i dag, også er den beste for dagens og fremtidens ansatte i Operaen, inkludert alle frilansere som veksler mellom ulike arbeidsgivere.»

Kulturansatte streiker for hybridpensjon: Unge og eldre står sammen i pensjonskamp i Stavanger

Bedre ved tidlig død

Videre påpeker han at den midlertidige innskuddspensjonen sektoren har i dag er den beste som kan tilbys innen lovverket. Bergkastet peker på to moment han ser på som fordeler med innskuddspensjon.

«Utbetalingsperioden kan være så lang man ønsker etter at man går av med pensjon. Pensjonen fra Operaen er, uansett hvilken pensjonsordning vi snakker om, bare et tillegg til pensjonen vi får fra folketrygden og gjennom AFP. Folketrygden og AFP er livsvarige ytelser, og står for den største andelen av pensjonen vi får.»

Den andre fordelen han ser, er at om man skulle dø tidlig, går pensjonspengene som står igjen til de etterlatte.

«Mange ser på pensjon som utsatt lønn. Den utsatte lønna ønsker man selv råderett over, og man ønsker at den skal komme sine nærmeste til gode, dersom man faller fra før pensjonsbeholdningen er tatt ut.»

Aktuelt: Her har musikere og sangere den pensjonsordningen kulturarbeiderne streiker for

Uenig i kjønnsaspektet

LO Stat sier nei til innskuddspensjon på grunnlag av at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn men, og at den pensjonssummen man har spart opp, selv om den er lik, må fordeles på flere år for kvinnene.

Bergkastet mener kjønn ikke er den viktigste faktoren:

«Men, det er riktig at ordningen ikke er livsvarig og at forventet levealder er høyere for kvinner enn for menn, selv om forskjellen blir stadig mindre. Det som derimot ikke sies, er at de største forskjellene i forventet levealder ikke går langs aksen menn/kvinner, men langs aksen lavt utdannede/høyt utdannede.»

Han legger til at det innad i Oslo er opptil 8 års variasjon i forventet levealder.

«Forventet levealder er dermed et langt mer komplekst sosioøkonomisk spørsmål enn det som synes å fremkomme i argumentasjonen som benyttes.»

Bergkastet legger også til at overgangen til den midlertidige innskuddspensjonsordningen har vært viktig fore Operaens økonomi, og at hybridpensjon vil være dyrere.

Aktuelt: Plutselig er Ibsens «Et dukkehjem» brennaktuell: – Dette er en kamp for kvinners pensjon, sier streikevakta i Bergen

Reagerer på tonen

De tillitsvalgte for de tre streikende forbundene ved Operaen er ikke fornøyd med direktørens mail.

– Reaksjonen blant medlemmene er at de synes det var umusikalsk å komme ut med dette rett før meklinga. Det som provoserte meg mest personlig, er tonen. Han må gjerne synes innskudd er den beste ordningen, men han skal ikke uttale seg på vegne av våre medlemmer. Det er vår jobb, sier tillitsvalgt Sven Undheim i Fagforbundet.

Runa Flaa, tillitsvalgt for NTL, er enig:

– Jeg opplever det som upassende å sende en slik mail rett før en mekling. Det er en «ovenfra-og-ned»-holdning, og vi har ikke mulighet til å svare opp dette med å sende mail til alle ansatte. Det er maktmisbruk, synes jeg, sier hun.

Jan Koop i Creo reagerer på to ting:

– Det ene er at han ikke kommer inn på enigheten fra 2016 om at vi skal ha en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon. Det andre er at arbeidsgiver kommer i siste liten med en «vervekampanje» overfor de ansatte, om at ordningen vi i dag har er kjempebra. Det er veldig merkelig. Forhandlingene foregår mellom partene, og ikke mellom ledelse og ansatte, sier han.

Aktuelt: Kulturansatte i streik: – Bare et tidsspørsmål før arbeidsgiver må gi seg

Uforståelig motstand

De tillitsvalgte synes det er frustrerende at det synes som om enigheten fra forhandlingene i 2016 blir totalt ignorert:

I avtalen om den midlertidige pensjonsordningen fra 2016, heter det: «Det er en målsetting at den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

– Direktøren tar ikke med det livsvarige perspektivet. Og for ham, som er i et yrke der man lett kan kompensere for levealderjusteringa ved å stå lenger i jobb, er det en annen situasjon enn våre medlemmer der kroppen ikke tåler å stå i jobb til man er 75, sier Koop.

Argumentasjonen om forventet levealder ut ifra utdanningsnivå og økonomi fnyser de av.

– Underforstått står det at vi har lavere utdanning og ikke kommer til å leve så lenge. Det er utrolig frustrerende at vi ikke er ved utgangspunktet, nemlig en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, sier Koop.

Undheim merker den samme responsen fra medlemmene:

– De er frustrert over at dette er et problem. Det er meningsløst og uforståelig at vi må streike for dette, sier han.

Direktøren overrasket over reaksjonen

Opera-direktør Geir Bergkastet har blitt forelagt kritikken fra de tillitsvalgte, og svarer på Frifagbevegelses spørsmål på epost.

Hans kommentar til kritikken er følgende:

– Jeg er svært overrasket over reaksjonene fra de tillitsvalgte. Som øverste leder og arbeidsgiver må jeg kunne ha dialog med de ansatte. Og jeg snakker til alle ansatte, både organiserte, uorganiserte og de som er organisert i forbund som ikke har fremmet krav om endring av pensjonsordning.

– Hva var grunnen til at du sendte ut denne mailen?

– Vi sto overfor en meget alvorlig situasjon der en nedstengt opera på grunn av pandemi kunne risikere en ny nedstengning på grunn av en arbeidskonflikt. For mange ansatte er det uforståelig og jeg ønsket å klargjøre arbeidsgivers syn på de to pensjonsordningene som er oppe til diskusjon.

– Hva er din kommentar til reaksjonen fra de tillitsvalgte?

– Jeg setter pris på direkte tilbakemelding, men er overrasket over at de tillitsvalgte mener at jeg som øverste leder og dermed ansvarlige ved Operaen ikke skal fortelle de ansatte om hvilken løsning jeg mener er best for våre ansatte, frilansere og for den fremtidige driften av Operaen.

– Vet du bedre hvilken pensjonsordning som er best for de ansatte enn de tillitsvalgte?

– Som arbeidsgiver er vi ved Operaen opptatt av å tilby dagens og fremtidens medarbeidere en god pensjonsordning. Det inkluderer også de mange frilanserne som vi er arbeidsgiver for, som vil få en udiskutabel dårligere ordning med hybrid. Jeg synes at LOs argumentasjon er skjev og at kvalitetene ved en innskuddspensjonsordning ikke har kommet fram. Det ønsker jeg å balansere og jeg mener oppriktig at innskuddsordningen vi har i dag er bedre for dagens og fremtidens medarbeidere ved Operaen.

Geir Bergkastet, administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballet.

Geir Bergkastet, administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballet.

Erik Berg, Den Norske Opera & Ballett

«Negativ sosial omfordeling»

– Hvor mye dyrere vil en hybridordning være for en Norske Opera & Ballet enn en innskuddsordning?

– For meg er det viktig at de pengene som brukes på pensjon, faktisk går til pensjon for de ansatte og frilanserne. Vi vet at en hybridordning er dyrere fordi den har flere kostnadselementer enn en innskuddspensjonsordning og den fremtidige kostnadsutviklingen fremstår som uforutsigbar. Dessuten vet vi at konkurransen på leverandørsiden er kritisk liten, ved at det bare er to tilbydere av denne ordningen, mens det finnes hele sju tilbydere av en innskuddsordning.

Innskuddspensjonsordningen gir de ansatte mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon. Ordningen er kjønnsnøytral. I tillegg vil den gjenstående pensjonsbeholdningen tilfalle de etterlatte ved dødsfall i en innskuddsordning, i motsetning til en hybridordning. Dette er et gode for de ansatte og deres familier som jeg synes er underkommunisert fra LO.

– I mailen argumenterer du med sosioøkonomisk status, utdanningsnivå og bosted i Oslo som viktigere faktorer for forventa levealder enn kjønn. Hvorfor er dette relevant i forbindelse med valg av pensjonsordning?

– Dette mener jeg at er et svært viktig poeng. Dersom LO mener det er et viktig argument å ta hensyn til forskjeller i forventet levealder, er det mitt poeng at det er mange andre faktorer enn kjønn som har større betydning for forventet levealder, som for eksempel bosted, utdanning og lønn. Jeg er bekymret for at en hybridordning vil medføre en negativ sosial omfordeling, hvor de med lav lønn finansierer pensjonen til de med høy lønn. I en sparebasert hybridordning vil det skje en omfordeling fra de som lever kortest til de som lever lengst. De som lever lengst er de med høy utdanning og høy lønn. Sånn sett gir en hybridordning en omfordeling av pensjon fra de svakere stilte til de som er potensielt sterkest stilt. Det er videre vanskelig å forstå at en pensjonsordning som er vedtatt av Stortinget og som 1,5 millioner arbeidstakere er omfattet av, skulle være urettferdig eller kjønnsdiskriminerende. Det mener jeg har formodningen mot seg.

Her er det streik nå:

220 medlemmer i Fagforbundet NTL og Creo streiker no.

• Bergen Filharmoniske Orkester (92)

• Den Nationale Scene (28)

• Den Norske Opera Ballett (54)

• Det Norske Teatret (25)

• Nationaltheatret (2)

• Rogaland Teater (19)

Her trappes streiken opp:

8. september tas 215 flere medlemmer ut i streik.

• Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (11)

• Kilden Teater og Konserthus (32)

• Nationaltheatret (32)

• Trøndelag Teater (15)

• Bergen Filharmoniske Orkester (22)

• Den Nationale Scene (18)

• Den Norske Opera & Ballett (46)

• Det Norske Teatret (27)

• Rogaland Teater (12)

07.09.2021
14:29
15.09.2021 12:31

Her er det streik nå:

220 medlemmer i Fagforbundet NTL og Creo streiker no.

• Bergen Filharmoniske Orkester (92)

• Den Nationale Scene (28)

• Den Norske Opera Ballett (54)

• Det Norske Teatret (25)

• Nationaltheatret (2)

• Rogaland Teater (19)

Her trappes streiken opp:

8. september tas 215 flere medlemmer ut i streik.

• Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (11)

• Kilden Teater og Konserthus (32)

• Nationaltheatret (32)

• Trøndelag Teater (15)

• Bergen Filharmoniske Orkester (22)

• Den Nationale Scene (18)

• Den Norske Opera & Ballett (46)

• Det Norske Teatret (27)

• Rogaland Teater (12)
Mest lest

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Torgny Hasås

Sara plukket bær i Norge: Hevder hun mistet bonusen da samboeren ble syk

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Kai Hovden

Kraftselskapene er positive til fastpris på strøm for husholdninger

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Halvard Alvik/NTB

Norges Hytteforbund mener staten har brutt Grunnloven

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

Ole Palmstrøm

LO-lederen til Stortinget: – Ikke kast bort tida på politisk spill

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

Morten Hansen

Fagorganiserte Viktor og Ørjan ble nektet kurs-fri med lønn

Debatt

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kai Hovden

«Tida er inne for å ta politisk kontroll over krafta vår», meiner lokale LO-leiarar


Flere saker