JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PROVOSERT: De tillitsvalgte for de tre streikende forbundene ved Operaen, Runa Flaas (NTL, f.v.), Jan Koop (Creo) og Sven Undheim (Fagforbundet) likte ikke operadirektørens mail til alle ansatte i forkant av meklinga der han argumenterte for pensjonsordningen arbeidsgiverne ønsker å innføre permanent.

PROVOSERT: De tillitsvalgte for de tre streikende forbundene ved Operaen, Runa Flaas (NTL, f.v.), Jan Koop (Creo) og Sven Undheim (Fagforbundet) likte ikke operadirektørens mail til alle ansatte i forkant av meklinga der han argumenterte for pensjonsordningen arbeidsgiverne ønsker å innføre permanent.

Anders Hauge-Eltvik

Pensjon

Tillitsvalgte ved Operaen reagerer på epost fra direktøren: – Umusikalsk

Rett før meklinga sendte Opera-direktør Geir Berkastet epost til alle ansatte der han hyllet pensjonsordningen de ansatte ikke vil ha.07.09.2021
14:29
15.09.2021 12:31

anders@lomedia.no

Om ettermiddagen 31. august, to dager før meklinga mellom LO Stat og Spekter om et årelangt stridsspørsmål skulle starte, sendte Operadirektør Geir Bergkastet ut en epost til alle ansatte med emnet «Til alle fra Geir».

Temaet var meklinga og hvilken pensjonsordning de ansatte i kultursektoren skal ha. LO Stat krever hybridpensjon, mens arbeidsgiverne vil ha en innskuddspensjon. Bergkastet skriver at han har fått spørsmål om hvorfor arbeidsgiverne ikke bare kan innføre hybridpensjon. Svaret er:

«Den korte versjonen er at jeg med mitt beste skjønn mener at den pensjonsordningen vi har i dag, også er den beste for dagens og fremtidens ansatte i Operaen, inkludert alle frilansere som veksler mellom ulike arbeidsgivere.»

Kulturansatte streiker for hybridpensjon: Unge og eldre står sammen i pensjonskamp i Stavanger

Bedre ved tidlig død

Videre påpeker han at den midlertidige innskuddspensjonen sektoren har i dag er den beste som kan tilbys innen lovverket. Bergkastet peker på to moment han ser på som fordeler med innskuddspensjon.

«Utbetalingsperioden kan være så lang man ønsker etter at man går av med pensjon. Pensjonen fra Operaen er, uansett hvilken pensjonsordning vi snakker om, bare et tillegg til pensjonen vi får fra folketrygden og gjennom AFP. Folketrygden og AFP er livsvarige ytelser, og står for den største andelen av pensjonen vi får.»

Den andre fordelen han ser, er at om man skulle dø tidlig, går pensjonspengene som står igjen til de etterlatte.

«Mange ser på pensjon som utsatt lønn. Den utsatte lønna ønsker man selv råderett over, og man ønsker at den skal komme sine nærmeste til gode, dersom man faller fra før pensjonsbeholdningen er tatt ut.»

Aktuelt: Her har musikere og sangere den pensjonsordningen kulturarbeiderne streiker for

Uenig i kjønnsaspektet

LO Stat sier nei til innskuddspensjon på grunnlag av at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn men, og at den pensjonssummen man har spart opp, selv om den er lik, må fordeles på flere år for kvinnene.

Bergkastet mener kjønn ikke er den viktigste faktoren:

«Men, det er riktig at ordningen ikke er livsvarig og at forventet levealder er høyere for kvinner enn for menn, selv om forskjellen blir stadig mindre. Det som derimot ikke sies, er at de største forskjellene i forventet levealder ikke går langs aksen menn/kvinner, men langs aksen lavt utdannede/høyt utdannede.»

Han legger til at det innad i Oslo er opptil 8 års variasjon i forventet levealder.

«Forventet levealder er dermed et langt mer komplekst sosioøkonomisk spørsmål enn det som synes å fremkomme i argumentasjonen som benyttes.»

Bergkastet legger også til at overgangen til den midlertidige innskuddspensjonsordningen har vært viktig fore Operaens økonomi, og at hybridpensjon vil være dyrere.

Aktuelt: Plutselig er Ibsens «Et dukkehjem» brennaktuell: – Dette er en kamp for kvinners pensjon, sier streikevakta i Bergen

Reagerer på tonen

De tillitsvalgte for de tre streikende forbundene ved Operaen er ikke fornøyd med direktørens mail.

– Reaksjonen blant medlemmene er at de synes det var umusikalsk å komme ut med dette rett før meklinga. Det som provoserte meg mest personlig, er tonen. Han må gjerne synes innskudd er den beste ordningen, men han skal ikke uttale seg på vegne av våre medlemmer. Det er vår jobb, sier tillitsvalgt Sven Undheim i Fagforbundet.

Runa Flaa, tillitsvalgt for NTL, er enig:

– Jeg opplever det som upassende å sende en slik mail rett før en mekling. Det er en «ovenfra-og-ned»-holdning, og vi har ikke mulighet til å svare opp dette med å sende mail til alle ansatte. Det er maktmisbruk, synes jeg, sier hun.

Jan Koop i Creo reagerer på to ting:

– Det ene er at han ikke kommer inn på enigheten fra 2016 om at vi skal ha en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon. Det andre er at arbeidsgiver kommer i siste liten med en «vervekampanje» overfor de ansatte, om at ordningen vi i dag har er kjempebra. Det er veldig merkelig. Forhandlingene foregår mellom partene, og ikke mellom ledelse og ansatte, sier han.

Aktuelt: Kulturansatte i streik: – Bare et tidsspørsmål før arbeidsgiver må gi seg

Uforståelig motstand

De tillitsvalgte synes det er frustrerende at det synes som om enigheten fra forhandlingene i 2016 blir totalt ignorert:

I avtalen om den midlertidige pensjonsordningen fra 2016, heter det: «Det er en målsetting at den varige pensjonsordningen skal etableres med kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser».

– Direktøren tar ikke med det livsvarige perspektivet. Og for ham, som er i et yrke der man lett kan kompensere for levealderjusteringa ved å stå lenger i jobb, er det en annen situasjon enn våre medlemmer der kroppen ikke tåler å stå i jobb til man er 75, sier Koop.

Argumentasjonen om forventet levealder ut ifra utdanningsnivå og økonomi fnyser de av.

– Underforstått står det at vi har lavere utdanning og ikke kommer til å leve så lenge. Det er utrolig frustrerende at vi ikke er ved utgangspunktet, nemlig en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, sier Koop.

Undheim merker den samme responsen fra medlemmene:

– De er frustrert over at dette er et problem. Det er meningsløst og uforståelig at vi må streike for dette, sier han.

Direktøren overrasket over reaksjonen

Opera-direktør Geir Bergkastet har blitt forelagt kritikken fra de tillitsvalgte, og svarer på Frifagbevegelses spørsmål på epost.

Hans kommentar til kritikken er følgende:

– Jeg er svært overrasket over reaksjonene fra de tillitsvalgte. Som øverste leder og arbeidsgiver må jeg kunne ha dialog med de ansatte. Og jeg snakker til alle ansatte, både organiserte, uorganiserte og de som er organisert i forbund som ikke har fremmet krav om endring av pensjonsordning.

– Hva var grunnen til at du sendte ut denne mailen?

– Vi sto overfor en meget alvorlig situasjon der en nedstengt opera på grunn av pandemi kunne risikere en ny nedstengning på grunn av en arbeidskonflikt. For mange ansatte er det uforståelig og jeg ønsket å klargjøre arbeidsgivers syn på de to pensjonsordningene som er oppe til diskusjon.

– Hva er din kommentar til reaksjonen fra de tillitsvalgte?

– Jeg setter pris på direkte tilbakemelding, men er overrasket over at de tillitsvalgte mener at jeg som øverste leder og dermed ansvarlige ved Operaen ikke skal fortelle de ansatte om hvilken løsning jeg mener er best for våre ansatte, frilansere og for den fremtidige driften av Operaen.

– Vet du bedre hvilken pensjonsordning som er best for de ansatte enn de tillitsvalgte?

– Som arbeidsgiver er vi ved Operaen opptatt av å tilby dagens og fremtidens medarbeidere en god pensjonsordning. Det inkluderer også de mange frilanserne som vi er arbeidsgiver for, som vil få en udiskutabel dårligere ordning med hybrid. Jeg synes at LOs argumentasjon er skjev og at kvalitetene ved en innskuddspensjonsordning ikke har kommet fram. Det ønsker jeg å balansere og jeg mener oppriktig at innskuddsordningen vi har i dag er bedre for dagens og fremtidens medarbeidere ved Operaen.

Geir Bergkastet, administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballet.

Geir Bergkastet, administrerende direktør, Den Norske Opera & Ballet.

Erik Berg, Den Norske Opera & Ballett

«Negativ sosial omfordeling»

– Hvor mye dyrere vil en hybridordning være for en Norske Opera & Ballet enn en innskuddsordning?

– For meg er det viktig at de pengene som brukes på pensjon, faktisk går til pensjon for de ansatte og frilanserne. Vi vet at en hybridordning er dyrere fordi den har flere kostnadselementer enn en innskuddspensjonsordning og den fremtidige kostnadsutviklingen fremstår som uforutsigbar. Dessuten vet vi at konkurransen på leverandørsiden er kritisk liten, ved at det bare er to tilbydere av denne ordningen, mens det finnes hele sju tilbydere av en innskuddsordning.

Innskuddspensjonsordningen gir de ansatte mest pensjon igjen for de pengene som brukes på pensjon. Ordningen er kjønnsnøytral. I tillegg vil den gjenstående pensjonsbeholdningen tilfalle de etterlatte ved dødsfall i en innskuddsordning, i motsetning til en hybridordning. Dette er et gode for de ansatte og deres familier som jeg synes er underkommunisert fra LO.

– I mailen argumenterer du med sosioøkonomisk status, utdanningsnivå og bosted i Oslo som viktigere faktorer for forventa levealder enn kjønn. Hvorfor er dette relevant i forbindelse med valg av pensjonsordning?

– Dette mener jeg at er et svært viktig poeng. Dersom LO mener det er et viktig argument å ta hensyn til forskjeller i forventet levealder, er det mitt poeng at det er mange andre faktorer enn kjønn som har større betydning for forventet levealder, som for eksempel bosted, utdanning og lønn. Jeg er bekymret for at en hybridordning vil medføre en negativ sosial omfordeling, hvor de med lav lønn finansierer pensjonen til de med høy lønn. I en sparebasert hybridordning vil det skje en omfordeling fra de som lever kortest til de som lever lengst. De som lever lengst er de med høy utdanning og høy lønn. Sånn sett gir en hybridordning en omfordeling av pensjon fra de svakere stilte til de som er potensielt sterkest stilt. Det er videre vanskelig å forstå at en pensjonsordning som er vedtatt av Stortinget og som 1,5 millioner arbeidstakere er omfattet av, skulle være urettferdig eller kjønnsdiskriminerende. Det mener jeg har formodningen mot seg.

Her er det streik nå:

220 medlemmer i Fagforbundet NTL og Creo streiker no.

• Bergen Filharmoniske Orkester (92)

• Den Nationale Scene (28)

• Den Norske Opera Ballett (54)

• Det Norske Teatret (25)

• Nationaltheatret (2)

• Rogaland Teater (19)

Her trappes streiken opp:

8. september tas 215 flere medlemmer ut i streik.

• Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (11)

• Kilden Teater og Konserthus (32)

• Nationaltheatret (32)

• Trøndelag Teater (15)

• Bergen Filharmoniske Orkester (22)

• Den Nationale Scene (18)

• Den Norske Opera & Ballett (46)

• Det Norske Teatret (27)

• Rogaland Teater (12)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.09.2021
14:29
15.09.2021 12:31Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen


Flere saker