JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ansatte ved opera, teatre, scene og orkestre er i streik:

Her har musikere og sangere den pensjonsordningen kulturarbeiderne streiker for

Ansatte ved Trondheim Symfoniorkester & Opera har en lokal hybridpensjon som varer hele livet og tar hensyn til at kvinner lever lengre enn menn.
VANT FRAM: Flere hundre kulturarbeidere streiker for livslang pensjon. – Vi har den pensjonsordningen ansatte i kultursektoren streiker for, sier Einar Heier, hovedtillitsvalgt i Creo ved Trondheim Symfoniorkester & Opera.

VANT FRAM: Flere hundre kulturarbeidere streiker for livslang pensjon. – Vi har den pensjonsordningen ansatte i kultursektoren streiker for, sier Einar Heier, hovedtillitsvalgt i Creo ved Trondheim Symfoniorkester & Opera.

Pressebilde: Ole Wuttudal. Innfelt: Morten Krogvold

katharina@lomedia.no

– Vi har den pensjonsordningen ansatte i kultursektoren streiker for, sier Einar Heier, hovedtillitsvalgt i Creo ved Trondheim Symfoniorkester & Opera.

Fredag 3. september gikk 220 ansatte ved orkestre, teatre og Operaen ut i streik. Målet deres er en ordning som sikrer ansatte i kultursektoren en livslang og kjønnsnøytral pensjon.

Helt fram til klokka to natt til fredag meklet arbeidstakerorganisasjonen LO Stat og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om framtidas pensjon. Kort fortalt vil Spekter ha en innskuddspensjon og LO Stat krever en hybridpensjon. (Se forklaringer nederst i saken)

Heier er overrasket over at Spekter ikke innfrir de ansattes ønsker.

– Vi har lokal forhandlingsrett. Arbeidsgivere må ikke høre på Spekter og kan inngå lokale pensjonsordningen med de ansatte sånn som vi har gjort, sier Heier.

Ved Trondheim Symfoniorkester & Opera jobber det 84 faste musikere. De aller fleste er medlem av Creo.

Bergen: Plutselig er Ibsens «Et dukkehjem» brennaktuell: – Dette er en kamp for kvinners pensjon

Slik fikk de lokal pensjonsavtale i Trondheim

Det hele startet for ti år siden. De ansatte ved Trondheim Symfoniorkester & Opera hadde ytelsespensjon (den gamle offentlig tjenestepensjon) – som sikret ansatte en viss prosentandel av lønna i pensjon helt til de dør. Det begynte å bli dyrt, og arbeidsgiver foreslo en rimeligere ytelsespensjon, en såkalt foretakspensjon. De ansatte gikk med på dette.

I 2016 ville hele kultursektoren kvitte seg med den gamle offentlig tjenestepensjon. Den var blitt for kostbar.

Forhandlingene mellom LO Stat og Spekter gikk i stå. De ansatte i store deler av kulturlivet ble tilbudt en midlertidig innskuddsordning og lovnader om at en skulle bli enige om en livsvarig og kjønnsnøytral ordning. Siden 2016 har de ansatte i store deler av kulturlivet hatt denne ordningen i påvente av en endelig løsning.

Ved Trondheim Symfoniorkester & Opera aksepterte ikke de ansatte dette tilbudet i 2016. De hadde tross alt «nettopp» fått en ny pensjonsordning.

– Vi skifter ikke pensjon like ofte som vi skifter skjorte. Vi fikk beholde vår lukkede foretakspensjon.

Den lukkede ytelsespensjonen gjaldt bare for arbeidstakere ansatt før en viss dato.

– Hos oss var det lite problematisk. Det er lite turnover, og det store flertall var med i den lukkede ytelsespensjonsordningen.

Siden de fleste ansatte var med i ordningen med ytelsespensjon, begynte det å bli kostbart for arbeidsgiver. For to år siden henvendte ledelsen igjen seg til de ansatte med et ønske om å bli enige om en ny pensjonsordning.

– Vi var villige for å forhandle, fikk hjelp av en pensjonsekspert som begge parter stolte på og kom fram til en hybridpensjon som er livslang og kjønnsnøytral, sier Heier.

Oversikt: Sjekk hvor ansatte i kulturbransjen streiker

Også frilansere får pensjon

I motsetning til en innskuddspensjon, som i praksis er penger på en sparekonto du kan bruke når du blir pensjonist og som tar slutt en dag, er hybridpensjon en kollektiv sparekonto som varer helt til en dør.

Kvinner lever i gjennomsnitt lengre enn menn, og avtalen sørger for at kvinnene får pensjonsutbetalinger hele livet. Ved Trondheim Symfoniorkester & Opera betaler alle ansatte – menn og kvinner – to prosent egenandel for å dekke solidarisk opp den ekstra kostnaden arbeidsgiver må betale for å sikre de kvinnelige ansatte like rettigheter. Det vanlige er 1,5 prosent.

– Jeg forstår ikke hvorfor Spekter er imot hybridpensjon. Vi er veldig fornøyd med denne ordningen.

Selv midlertidige ansatte er en del av pensjonsordningen.

– Alle frilansere opptjener pensjon fra første krone og vår faste «pool» av vikarer vil få en livsvarig ytelse på linje med de fast ansatte.

Einar Heier håper de streikende vinner fram med kravene sine.

– Vi støtter opp om denne rettferdige kampen 100 prosent og ønsker våre kolleger lykke til med streiken for en god og varig pensjonsordning.

Bakgrunn: 220 ansatte ved opera, teatre, scener og orkestre er i streik – får ikke pensjonen de krever

En forutsigbar løsning for arbeidsgiver

Også ledelsen er fornøyd med ordningen.

– Vi inngikk en lokal hybridpensjonsavtale for 1,5 år siden. Fram til da hadde Trondheim Symfoniorkester & Opera en svært krevende og ikke bærekraftig ytelsespensjonsløsning med ansatte, skriver Terje Strickert Samdal i en epost til FriFagbevegelse.

Økonomisjefen ved kulturinstitusjonen mener det var helt nødvendig med en ny avtale.

– Det var maktpåliggende å finne en mer forutsigbar pensjonsløsning for vår virksomhet. Det synes vi at vi har oppnådd med dagens løsning, sier Samdal.

Tre pensjonsordninger

Ytelsespensjon: Ved denne ordningen er arbeidstaker garantert en viss andel av lønna i pensjon når hun går av med pensjon. Her bærer arbeidsgiver ansvaret for ytelsen.

Innskuddspensjon: Arbeidstakers pensjonsinnbetaling settes i fond, og utbetalingen avhenger av verdien av innskuddet ved pensjonsalder. Her bærer arbeidstaker ansvaret og risikoen, og er ikke garantert en viss andel av lønna.

Hybridpensjon: En kombinasjon av de to over. Arbeidstakersiden mener en slik ordning vil kunne sikre en livslang og kjønnsnøytral pensjon.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Tre pensjonsordninger

Ytelsespensjon: Ved denne ordningen er arbeidstaker garantert en viss andel av lønna i pensjon når hun går av med pensjon. Her bærer arbeidsgiver ansvaret for ytelsen.

Innskuddspensjon: Arbeidstakers pensjonsinnbetaling settes i fond, og utbetalingen avhenger av verdien av innskuddet ved pensjonsalder. Her bærer arbeidstaker ansvaret og risikoen, og er ikke garantert en viss andel av lønna.

Hybridpensjon: En kombinasjon av de to over. Arbeidstakersiden mener en slik ordning vil kunne sikre en livslang og kjønnsnøytral pensjon.