JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Syke og uføre:

– Flotte mennesker knekker sammen fordi de ikke orker mer av Nav

Syke må bli møtt med omsorg og ikke krav om arbeid, mener Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen.
Elisabeth Thoresen og AAP-aksjonen i møte med arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Elisabeth Thoresen og AAP-aksjonen i møte med arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Simen Gald, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

aslak@lomedia.no

Møtet med arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) kom i stand fordi Elisabeth Thoresen inviterte seg selv. Thoresen synes ikke Nav tar hensyn til syke og ber den nye Ap-statsråden å rydde opp.

I løpet av den halvtimen Thoresen og AAP-aksjonen var i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, fikk Brenna blant annet høre om «meningsløse behandlinger, mange år med utredninger og lange rehabiliteringsopphold som Nav krever for at syke personer skal få innvilget uføretrygd».

– En halv time går fort, og da ble det viktig å gi departementet og statsråden en forståelse av hvordan virkeligheten i Nav er, sier Elisabeth Thoresen til FriFagbevegelse.

I møte med syke folk

Thoresen har ledet AAP-aksjonen i årevis og møter så å si daglig folk som opplever angst og usikkerhet. Det er fordi inntekt og ytelser i Nav-systemet ikke strekker til.

Selv ble hun syk i 2009 og fikk arbeidsavklaringspenger (AAP) i sju år fra 2010 til 2017. Det var en veldig vond reise fram til hun fikk innvilget uføretrygd. Nav gjorde henne sykere.

– Vi har fått et sorteringssamfunn. Så lenge du er frisk og kan bidra økonomisk til samfunnet, er du verdt noe. Men med en gang du blir syk og krever din rett, men ikke kan gi noe til fellesskapet, er du en annenrangs borger, hevder Elisabeth Thoresen.

– Det er bare å se hvordan brukere av systemet blir behandlet. Oppegående, flotte mennesker knekker sammen fordi de ikke orker mer, mener hun.

Omsorg og helse

Thoresen hevder at ansatte i Nav overprøver legeerklæringer og sjelden eller aldri møter de som er i et krevende løp. I en undersøkelse som AAP-aksjonen har gjort blant 1.000 medlemmer, kommer det også fram at over halvparten av de spurte opplever at «Nav trenerer saken deres og aldri blir fornøyd med verken utredning eller avklaring».

Thoresen og AAP-aksjonen tar til orde for at syke personer i Nav-systemet bør tas ut av etaten og komme under Helse- og omsorgsdepartementets vinger.

– Syke skal ikke bli møtt med krav om arbeid og aktivitet, men få omsorg, helse og help, påpeker hun.

Tonje Brenna er øverste ansvarlig for Nav med et budsjett tilsvarende en tredel av statsbudsjettet. Hun rakk ikke å svare på spørsmålene fra FriFagbevegelse før juleferien, men ifølge statssekretær Ellen Bakken skal oppfølgingen AAP-mottakerne får fra Nav «være arbeidsrettet og til formål å avklare arbeidsevnen».

– Annen oppfølging som er knyttet til helse og behandling, får de fra helsevesenet, skriver hun.

Bakken påpeker at en god og vellykket arbeidsavklaring avhenger av et godt samarbeid mellom den som er AAP-mottaker, Nav og helsevesenet.

– Vi er opptatt av at flest mulig av AAP-mottakerne kommer raskest mulig tilbake i jobb. Det er ikke en oppgave det er naturlig at helsevesenet overtar, skriver statssekretæren. 

Aktuelt: Brenna står fast på arbeidslinja – også som ny arbeidsminister

Angst for Nav

I møtet med Tonje Brenna viet Thoresen mye tid til mottakere av AAP og «det brutale systemet de blir utsatt for i Nav». Thoresen har fått inn varsler på at mange opplever strukturell vold og psykisk terror.

AAP er Nav-stønaden som syke og skadde får mens de er i behandling og Nav prøver å finne ut om de kan jobbe, med hva og eventuelt hvor mye.

– Nav-angsten ligger der som en klump i magen. Etaten vet verken hvor lang tid det tar å bli avklart for å få uføretrygd eller hvor mange tiltak som er nødvendige før de konkluderer, hevder Thoresen.

Flere som venter på å få saken sin behandlet, blir stående uten inntektssikring, selv om de har rett til en ytelse. Saksbehandlingstidene på en AAP-søknad har for eksempel økt – fra 11 uker i mai i år til 15 uker i august.

Det kom også fram på Navs egne sider. Thoresen beskylder regjeringen for løftebrudd.

– I dag har syke mennesker i realiteten ingen rett på en varig inntektssikring, sier hun.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna fikk høre hvordan det er å være syk i Nav-systemet.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna fikk høre hvordan det er å være syk i Nav-systemet.

Simen Gald, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Mister inntekten

Et av kravene til den nye arbeidsministeren er å få på plass en inntektssikring uten avbrekk fra en AAP-mottaker blir syk til vedkommende er ferdig avklart.

Det er ikke tilfelle i dag – til tross for at det er noe regjeringen lover å få på plass i Hurdalsplattformen.

Ifølge Thoresen opplever mange å miste inntekten mellom to AAP-løp fordi Nav ikke følger arbeidsrutinene sine.

106 av 1000 spurte i en undersøkelse som AAP-aksjonen har gjort blant sine medlemmer, svarer at de har vært uten inntekt i 12 uker eller mer.

– Arbeidsrutinene til Nav er ikke gode nok når mottakere av AAP blir stående uten en løpende inntektssikring. Det handler ikke om enkelttilfeller, men om store grupper. Det er helt forferdelig i dyrtida vi lever i, sier hun.

– Alle personer på AAP har behov for tett og god oppfølging fra Nav, men kapasiteten strekker ikke til. Løpet for arbeidsavklaringspenger holder ikke. Det er et håpløst utgangspunkt for de sykeste å miste inntekt sin. De rykker tilbake til start med blanke ark og må søke om et nytt AAP-løp, legger hun til.

Fjernet karensåret

Thoresen synes det er usigelig trist at syke mennesker mister inntektssikring sin – til tross for at Støre-regjeringa fjernet det såkalte karensåret i 2022.

Det skjedde fire år etter at den Høyre-ledede regjeringa innførte et venteår for syke som ikke fikk forlengelse av arbeidsavklaringspengene sine. Det betød at Nav stanset arbeidsavklaringspengene til folk som fortsatt var syke og ikke ferdig avklart av Nav eller helsevesenet i ett år.

Etter ett venteår kunne folk søke Nav om å få arbeidsavklaringspenger igjen.

Ifølge statssekretær Ellen Bakken har en av regjeringens viktigste saker på velferdsområdet vært å få fjernet karensåret.

– Dette var et viktig grep for å unngå at personer på AAP faller ut av ordningen før de er ferdig avklart, skriver hun.

Mottaker og Nav

Å få innvilget en ny rett til ytelsen er betinget av at mottakeren søker og fyller inngangsvilkårene for rett til AAP, ifølge departementet.

– Det er viktig med god kommunikasjon mellom mottaker og Nav ved utløpet av en stønadsperiode, slik at mottaker får søkt i tide, og at mottaker heller ikke må vente på etterbetaling av ytelsen på grunn av saksbehandlingstid for den nye søknaden, skriver hun.

Departementet er opptatt av at Nav gir god informasjon til bruker om betydningen av å søke i tide, og at saksbehandlingstiden i etaten deretter er så kort som mulig.

Mye delt: Nav sendte pengekrav til uføre Suzanne rett før jul. Det skaper reaksjoner

Warning
Annonse
Annonse