JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav

– Syke og uføre blir nedprioritert i Nav-systemet

Folk vet ikke lenger om de har en inntekt, forteller Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen.
Saksbehandlingstiden for AAP og uføretrygd øker i Nav. Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar ofte på arrangementer for å snakke om saken.

Saksbehandlingstiden for AAP og uføretrygd øker i Nav. Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar ofte på arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Dagsavisen

«I mai var saksbehandlingstidene på en AAP søknad 11 uker. I juni var den steget til 13 uker. Nå i august har den steget videre til 15 uker slik det også kommer fram på nav.no. En uføresøknad har gått opp fra 4 til 6 måneder. Hvorfor skjer dette? Er det Nav som ikke har nok ansatte?», undrer Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen i en e-post til Dagsavisen.

Thoresen lurer på om kapasiteten hos Nav er sprengt, om de nå har færre ansatte eller ansatte som er blitt flyttet over til andre avdelinger og til andre oppgaver.

– Vi ser også at Nav har behandlet cirka 500 færre uføresøknader i løpet av de 5 første månedene i år. Det hele oppleves veldig belastende for de som blir rammet av dette. Vi får inn varsler nå om de som må vente opp mot 8 måneder på vedtak om uføretrygd. De vet dermed ikke om de har en løpende inntekt når saken tar over 8 måneder, for da stopper AAP. Du kan kun få AAP i 8 måneder, ikke lengre, sier Thoresen.

Dette svarer Nav

Stine Olsen, direktør i Nav arbeid og ytelser bekrefter at saksbehandlingstiden har økt, og det bekymrer dem.

– Det stemmer at saksbehandlingstiden har økt. Det er forventet at saksbehandlingstiden går ned med 2 uker i løpet av august. Det er normalt at saksbehandlingstiden går noe opp i løpet av sommeren på grunn av ferieavvikling.

– Tiden på en uføresøknad har også gått opp fra 4 til 6 måneder. Hva skyldes dette?

– Den viktigste årsaken er at Nav Arbeid og ytelser har en lavere bemanning og mindre overtidsbruk i 2023 enn vi hadde i 2022. Dette skyldes endrede rammevilkår. Det har samtidig vært nødvendig å prioritere ressurser til sykepengeområdet for å behandle nye søknader om sykepenger og ordinære refusjoner til arbeidsgivere. Flere må nå vente lenger på å få saken sin behandlet. Det ser vi alvorlig på, og vi forsøker å unngå at noen som har rett til en ytelse blir stående uten inntektssikring. Det gjør vi blant annet ved å prioritere de som har ventet lengst på svar. Det er også satt av ekstra penger til saksbehandling av søknader om uføretrygd høsten 2023, sier Olsen.

Kronikk: Vi bør tenke nytt om dagpengeordningen

Syke og svake rammes

Elisabeth Thoresen møter daglig folk som opplever angst og usikkerhet i forhold til inntekt og ytelser, og minner om alvoret i at syke mennesker som allerede sliter kan bli stående uten en inntektssikring i flere uker og måneder.

– Vi kan bare igjen slå fast at syke og uføre blir nedprioritert i Nav-systemet. Det er liksom ikke så farlig at denne gruppen må vente på å få sin søknad behandlet. Dette gir mer stress og press for de som venter på et svar. Altfor mange opplever ventetiden som svært vond og mange sliter med mye angst. Angst for at de ikke får sin søknad innvilget, sier Elisabeth Thoresen.

Hun sier Nav heller ikke er gode på å opplyse om de forlengede saksbehandlingstidene. Det blir en ekstra belastning for de det gjelder.

– Det er søker selv som må purre opp Nav og etterspørre sin uføresøknad. De siste månedene har vi hatt altfor mange av disse innleggene om at Nav ikke holder sin egen saksbehandlingstid og ikke gir ut noen beskjed, og dermed bryter Forvaltningslovens § 11a, sier Thoresen.

– Det er også viktig å huske på at dersom Nav arbeid og ytelse bruker lengre tid enn 8 måneder på en uføresøknad så blir søker stående helt uten inntekt. Etter 8 måneder stopper AAP og det er ikke mulig å få noe mer penger fra folketrygden før vedtaket på uføretrygden kommer. Det betyr også at du da står der rettsløs. Du har ikke en sak du kan klage på, og du fyller ikke vilkårene for noen andre ytelser etter folketrygden, sier hun.

Denne skaper debatt: Unge blir stemplet som syke – mens bedriftene skriker etter folk

Færre får uføretrygd

Når det gjelder tall som viser at andelen som får avslag på sin uføresøknad er økt fra 2017 og fram til i dag fra 11,7 til 22 prosent ut mai i år, skyldes det forskjellige årsaker, ifølge Stine Olsen i Nav.

– Endringer i regelverk og mulighet for å søke uten å ha vært i kontakt med Nav-kontoret først er to årsaker vi kan trekke fram som eksempler, sier hun.

Men Elisabeth Thoresen synes ikke den forklaringen holder.

– Det er ingen endringer i lovverket om uføretrygd og kapitel 12 i folketrygdloven. Vi har kun hatt endringer i AAP lovverket i 2018 hvor innstrammingen i lovverket kom med sin karenstid, og i 2022 hvor karenstiden ble fjernet. Og det finnes ikke noe grunn til at prosentandelen som i dag får avslag fortsatt er økende. En kan lure på om Nav lokalt ikke har nok kunnskap om hvilke vilkår du må fylle for å få på plass en uføretrygd, og om Nav lokalt åpner opp for en uføresøknad for tidlig og før AAP mottaker er ferdig utredet, behandlet og arbeidsavklart? undrer Elisabeth Thoresen og legger til at hun mistenker at det kan også være politiske føringer som ligger bak, og at Nav arbeid og ytelse nå «rir» lovverket mye strengere enn tidligere.

Sp-veteran: Arbeidsfolk har svarene på problemene i Nav

Warning
Annonse
Annonse