JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ett år med pandemien

15.000 koronaledige risikerer å miste jobben for godt: – Dette har jeg advart mot siden i fjor

Høyres Heidi Nordby Lunde frykter for konsekvensene av å gi permitterte dagpenger helt til 1. oktober. Virkningen kan bli at enda flere vil miste jobben for godt, mener hun.
– Dette er grunnen til at Høyre snakker om å skape mer og inkludere flere som vår viktigste sak, poengterer Nordby Lunde.

– Dette er grunnen til at Høyre snakker om å skape mer og inkludere flere som vår viktigste sak, poengterer Nordby Lunde.

Høyre

aslak@lomedia.no

Etter år etter at Norge så å si måtte stenge helt for å begrense spredningen av koronaviruset, kommer Frisch-forsker Simen Markussen med en nedslående analyse: Han tror at 15.000 av dagens koronaledige står i fare for å bli varig utstøtt av arbeidslivet.

– Dette er akkurat det jeg har advart mot siden i fjor når det gjelder å utvide permitteringsordningene for lenge, sier Høyres Heidi Nordby Lunde til FriFagbevegelse.

Kritisk til utvidet ordning

Permitterte og arbeidsløse er sikret penger til 1. oktober. Det er et resultat av at Ap, Sp, SV og Frp er blitt enige om å forlenge permitteringsordningen.

Denne skaper debatt: Heidi Nordby Lunde mener feriepenger på dagpenger er «ko-ko». Her forklarer hun hvorfor Høyre likevel støtter forslaget

Ikke til 1. juli, slik regjeringen foreslo, men altså ytterligere tre måneder. Høyres arbeidspolitiske talsperson er kritisk. Hun mener at opposisjonen med dette vedtaket gjør ledige og permitterte en bjørnetjeneste.

– Både forskning og erfaring viser at for lange permitteringsperioder øker faren for å bli langtidsledig og varig utstøtt av arbeidslivet. Likevel valgte opposisjonen å forlenge alle ordninger til 1. oktober. Det øker faren for å forlenge krisen og hemmer ny vekst og jobbskaping, hevder Nordby Lunde.

Høyres viktigste sak

Regnestykket til Simen Markussen er basert på en tidligere studie om bedriftsnedleggelser ved Frisch-senteret. Han ser for seg at de koronaledige er blitt rammet av en stor konkurs. En konsekvens av det er flere mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd.

Mye lest og delt: Ett år siden Norge stengte ned: Se den eksplosive utviklingen i ledigheten

Antakelsen hans er at 10 prosent av dem som har mistet jobben under pandemien, aldri vil komme tilbake i arbeid igjen. Det tilsvarer ifølge Markussen rundt 15.000 koronaledige personer.

– Dette er grunnen til at Høyre snakker om å skape mer og inkludere flere som vår viktigste sak, poengterer Nordby Lunde.

– Vi har ikke råd til at så mange faller varig ut av arbeidslivet, selv om jeg tror vi vil se et raskt fall i permittering og ledighet når Norge åpner opp, understreker Høyre-politikeren.

Tettere oppfølging av Nav og lønnstilskudd

Simen Markussen nevner to faktorer for at færre skal miste jobben sin for godt når koronakrisa er over. Det er tettere oppfølging av Nav og lønnstilskudd til bedrifter som tar ansatte tilbake i jobb. Det er en god investering å øke kapasiteten til Nav og gi etaten mer ressurser, mener han.

For å inkludere flere i arbeidslivet, har også Nav fått 500 millioner mer av regjeringen til koronahåndtering. Dette beløpet skal søge for at etaten har kapasitet til raskt å følge opp personer som står utenfor.

– De siste årene har vi rigget Nav bedre og med mer arbeidsretta oppfølging, ved siden av å øke lønnstilskuddet ettersom vi så at dette var et tiltak som fungerte godt, sier Nordby Lunde.

– I tillegg er kompetanse og kvalifisering, eller rekvalifisering, det viktigste vi gjør framover for å sørge for at flere kan jobbe mer og stå lenger i arbeid, føyer hun til.

Under bildet kan du lese hvordan Ap og SV svarer på kritikken.

Aps Arild Grande etterlyser mer kraftfulle tiltak fra regjeringen framfor skattekutt til de rikeste.

Aps Arild Grande etterlyser mer kraftfulle tiltak fra regjeringen framfor skattekutt til de rikeste.

Jan-Erik Østlie

Slik svarer Ap

Arild Grande, arbeidspolitisk talsperson for Ap, synes det er ganske oppsiktsvekkende at Nordby Lunde forsøker å legge ansvaret for koronaledigheten på opposisjonen. Han kaller påstandene fra Høyre-politikeren for løsrevede.

– Så vidt jeg kan se er det ingenting i uttalelsene til Markussen som indikerer en sammenheng mellom en forlenget permitteringsperiode og risikoen for et høyt antall langtidsledige. Det er heller ingen tilbakemeldinger fra arbeidslivet som tilsier at den økte permitteringsperioden har hatt en slik effekt, sier Grande til FriFagbevegelse.

Ny rapport fra Sintef: Lavere forbruk kan gi Norge 20.000 nye jobber

– En forlenget permitteringsperiode i en krisetid er et tiltak for å hjelpe bedrifter med å holde på viktig kompetanse gjennom en særlig krevende periode, og unngå at arbeidsfolk unødvendig mister jobben, sier han.

Bemanningsbyråer og utenlandsk arbeidskraft

Ap-politikeren beskylder regjeringen for å ha prioritert 1,3 milliarder kroner i skattekutt til de rikeste framfor kraftfulle tiltak for å holde hjulene i gang. Grande etterlyser gode sosiale løsninger som gjør at regningen ikke faller på vanlige folk.

– Regjeringen har ikke presentert ett eneste nytt arbeidsmarkedstiltak. Dessuten har kompensasjonsordningene for utsatte bransjer kommet for sent og ikke vært tilstrekkelige for å redde mange av de arbeidsplassene som er særlig utsatt nå, hevder han.

Ett år med pandemien: Over 1100 har søkt Nav om å få godkjent covid-19 som yrkessykdom

Slik skisserer han veien Ap ønsker å gå for å løsrive landet fra koronakrisa: En mer aktiv næringspolitikk som skal skape nye jobber over hele landet og et kraftfullt kompetanseløft for arbeidslivet. I tillegg må utdanningsinstitusjonene kobles tettere på.

– Vi vil ha en opptrappingsplan for fagskolene, og vi vil stille opp med penger til et kompetansefond for livslang læring. Dette fondet skal eies og driftes av partene i arbeidslivet, sier Grande.

– En annen viktig del av løsningen vil være en styrket offentlig arbeidsformidling med tettere oppfølging av den enkelte, i stedet for at arbeidslivet skal basere seg på bemanningsbyråer og innleid utenlandsk arbeidskraft, påpeker Aps arbeidslivspolitiker.

Uten trygghet og inntekt

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, synes regjeringen virker helt uforberedt på de dramatiske konsekvensene av nedstengningen.

– Mange kommuner er helt nedstengt, og det finnes ikke jobber. Regjeringen vil i tillegg stanse dagpengene midt i sommerferien. Det er ikke til å tro, sier Kaski til FriFagbevegelse.

– Vi står midt i en økonomisk krise uten sidestykke, og da er det helt utrolig at regjeringen og Nordby Lunde vil frarøve tryggheten til folk og ikke la de få beholde en del av inntekten sin, sier hun.

Kaski tar til orde for nye krisetiltak med lønnsstøtte. Det vil forhindre permitteringer sørge for at de ledige beholde mer av inntekten sin, mener hun.

– I tillegg må det være trygghet i ordningene. Regjeringen viser igjen og igjen at de verken tar folk eller næringsliv på alvor.

Annonse
Annonse