JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TO SCENARIER: Nav har tegnet et pessimistisk – og et optimistisk scenario av snittet for antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak for 2020 og 2021.

TO SCENARIER: Nav har tegnet et pessimistisk – og et optimistisk scenario av snittet for antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak for 2020 og 2021.

Grafikk: Kristin M. Johansen, LO Media

Nav med to scenarier for arbeidsledigheten

78.000 var ledige før koronaen. I år kan antallet i verste fall stige til 195.000

Det vil ta flere år for Norge å vende tilbake til normalen etter koronakrisen, ifølge Navs dystre scenario.01.09.2020
12:10
11.09.2020 14:48

aslak@lomedia.no

I artikkelen «Den store nedstengningen», ført i pennen av Audun Gjerde, Malin Charlotte Engel Jensen og Johannes Sørbø fra kunnskapsavdelingen i Nav, tegnes det pessimistisk og optimistisk bilde av snittet for antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak for i år og neste år.

– I et pessimistisk scenario vil det bli atskillelig verre. Det betyr en vesentlig høyere ledighet i 2020 og 2021 enn i 2019. Flere bedrifter vil gå konkurs, og mange av de permitterte vil miste jobben helt. Virkningene av koronakrisen blir mer langvarige, sier Johannes Sørbø til FriFagbevegelse.

Rammer oljeindustrien

Dersom det dystre scenarioet utspiller seg i virkeligheten, vil snittet for antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak være 195.000 i 2020 og 173.000 i 2021. Tilsvarende tall for 2019 var 77.700.

Global økonomi vil i dette scenarioet bruke lengre tid på å hente seg inn, og det forventes at veksten tar seg langsomt opp mot slutten av 2021, skriver de tre Nav-ansatte i artikkelen fra 2. juni.

Les også: Norge fikk en ledighetskrise med koronaen. Sjekk hvilke steder som har fått merke det mest

– Konsekvensen er vedvarende lav oljepris i 2021 og en høyere ledighet blant arbeidstakere med bakgrunn i olje- og leverandørindustrien. Det siste vil særlig ramme Rogaland og andre geografiske regioner der industri med tilknytning til oljen er særlig viktig, presiserer Sørbø.

Langvarig for ungdom

I et negativt bilde ser Nav for seg at mange av tiltakene som ble iverksatt i midten av mars og senere lettet på, blir strammet inn igjen utover høsten som en konsekvens av en ny smittebølge.

– Gjeninnføring av nye smittevernstiltak vil bety at flere blir permittert på nytt, sier Sørbø.

Les også: Disse yrkene har vært mest etterspurt under koronakrisa. Se topp 30-lista

I dette scenarioet vil lavere internasjonal etterspørsel, oljepris og boliginvesteringer, og følgelig mer tilbakeholdne husholdninger, bidra til at ledigheten øker ytterligere innen blant annet industrien og bygg og anlegg. De tre artikkelforfatterne antar derfor at ledigheten vil øke igjen utover høsten.

– Mot slutten av året og inn i neste år antar vi at myndighetene igjen letter på smittevernstiltakene i Norge og internasjonalt, og at arbeidsmarkedet tar seg gradvis opp igjen det neste året, sier han.

Navs pessimistiske scenario betyr konkurser for flere bedrifter og at permitterte vil miste jobben helt.

Navs pessimistiske scenario betyr konkurser for flere bedrifter og at permitterte vil miste jobben helt.

Eirik Dahl Viggen

Langvarig for de yngre

Ungdommer som er ferdig med utdanningen i en periode med høy ledighet, og som er på vei inn på arbeidsmarkedet, vil få langvarige problemer i et slikt scenario, mener Johannes Sørbø.

– Det har vi sett ved tidligere ledighetssjokk. Ungdommer må ta dårligere betalte jobber og får ikke brukt kompetansen sin i like stor grad, sier seniorrådgiveren i Nav.

– I et slikt perspektiv vil de ta flere år før vi er tilbake til normalen før koronaen, legger han til.

Les også: 170.000 færre er permitterte nå enn da Norge stengte. Nav tror at nedgangen vil fortsette

For dem som hadde det vanskelig og sto uten jobb før koronakrisen, vil situasjonen bli enda verre. Det er fare for at en del vil falle ut av arbeidslivet for godt når en større grupper slåss om færre jobber.

– I stedet for at arbeidsplassene er der og bedriftene kan hente tilbake de som er permittert, vil disse jobbene forsvinne. Det tar lengre tid å skape nye arbeidsplasser, forteller han.

Spredning under kontroll

I det optimistiske scenarioet antar artikkelforfatterne at smittespredningen vil være svært lav og under kontroll, men at det heller ikke vil forekomme lokale utbrudd av betydning.

Med dette som bakteppe vil snittet for antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak være 156.000 i 2020 og 87.000 i 2021. Det anslås at ledigheten vil falle raskere gjennom sommeren og høsten og ytterligere neste år.

– Mot slutten av 2021 vil vi omtrent være tilbake til der vi var før koronakrisen gjorde seg gjeldende og nærmest stengte store deler av Norge over natta, forklarer Sørbø.

Det legges også til grunn at myndighetenes finans- og pengepolitiske virkemidler som er brukt for å sette fart på økonomien igjen, får godt fotfeste og fungerer avlastende på næringslivet.

Trykket vil være mer på inkluderingen av innvandrere og de med lav utdanning. Det er også de som lider mest når det går dårlig, sier Sørbø, som også legger til grunn at global økonomi henter seg relativt raskt inn igjen utover høsten og at oljeprisen tar seg opp mot slutten av året og inn i neste år.

Tilbakeblikk: Et halvt år med korona – Slik preget tiltakene Norge

Saken fortsetter under bildet.

Johannes Sørbø er seniorrådgiver i kunnskapsavdelingen i Nav.

Johannes Sørbø er seniorrådgiver i kunnskapsavdelingen i Nav.

Pressebilde

Et hovedscenario

Artikkelforfatterne redegjør også for et hovedscenario der det i snitt vil være 167.000 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i år og 114.000 i 2021.

– I et slikt bilde ser vi for oss at regjeringens krisepakker, som skal lette byrden for næringslivet og sikre aktivitet under og etter krisen, gir en positiv effekt for utviklingen i økonomien, sier Johannes Sørbø.

Flere bedrifter enn normalt vil likevel gå konkurs, slik at en del av de permitterte mister jobben og blir ordinære arbeidssøkere. Det vil gjøre at ledigheten i litt større grad biter seg fast, ifølge artikkelen.

Det forventes også at veksten i fastlandsøkonomien vil ta seg noe opp utover høsten og i løpet av neste år, men at Norge vil være i en lavkonjunktur gjennom hele denne perioden.

Scenarioene fra Nav

Dette er forutsetningene som er lagt til grunn for et pessimistisk scenario:

• Ny smittebølge i løpet av høsten gjør at flere av tiltakene som oppheves på våren og forsommeren må strammes inn igjen.

• Flere bedrifter må legge ned virksomheten og mange av de permitterte skifter status til ordinære ledige.

• En svært forsiktig tilpasning fra husholdningene.

• Stor nedgang i internasjonal økonomi i 2020, men veksten tar seg sakte opp neste år.

Dette er forutsetningene som er lagt til grunn for et optimistisk scenario:

• Svært lav smittespredning og ingen ny smittebølge.

• Flere bedrifter må legge ned virksomheten sammenlignet med et normalår, men betydelig færre enn i de to andre scenarioene.

• En liten nedgang i internasjonal økonomi år, men veksten tar seg opp i andre halvår og inn i 2021.

Dette er forutsetningene som er lagt til grunn for et hovedscenario:

• Smittetoppen er nådd og smitten holdes under kontroll. Det er ikke usannsynlig med lokale smitteutbrudd, men disse vil holdes under kontroll ved hjelp av testing, smittesporing og isolasjon.

• En del bedrifter må legge ned virksomheten og en del av de permitterte skifter status til ordinære ledige.

• En noe tilbakeholden tilpasning fra husholdningene.

• Nedgang i internasjonal økonomi i 2020, men veksten tar seg opp mot slutten av året og inn i neste år.

01.09.2020
12:10
11.09.2020 14:48

Scenarioene fra Nav

Dette er forutsetningene som er lagt til grunn for et pessimistisk scenario:

• Ny smittebølge i løpet av høsten gjør at flere av tiltakene som oppheves på våren og forsommeren må strammes inn igjen.

• Flere bedrifter må legge ned virksomheten og mange av de permitterte skifter status til ordinære ledige.

• En svært forsiktig tilpasning fra husholdningene.

• Stor nedgang i internasjonal økonomi i 2020, men veksten tar seg sakte opp neste år.

Dette er forutsetningene som er lagt til grunn for et optimistisk scenario:

• Svært lav smittespredning og ingen ny smittebølge.

• Flere bedrifter må legge ned virksomheten sammenlignet med et normalår, men betydelig færre enn i de to andre scenarioene.

• En liten nedgang i internasjonal økonomi år, men veksten tar seg opp i andre halvår og inn i 2021.

Dette er forutsetningene som er lagt til grunn for et hovedscenario:

• Smittetoppen er nådd og smitten holdes under kontroll. Det er ikke usannsynlig med lokale smitteutbrudd, men disse vil holdes under kontroll ved hjelp av testing, smittesporing og isolasjon.

• En del bedrifter må legge ned virksomheten og en del av de permitterte skifter status til ordinære ledige.

• En noe tilbakeholden tilpasning fra husholdningene.

• Nedgang i internasjonal økonomi i 2020, men veksten tar seg opp mot slutten av året og inn i neste år.
Mest lest

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Sara Nowacka trodde hun skulle tjene mye penger på bringebærplukking hos Tryma Bær i Stryn, men da hun måtte reise hjem før kontrakten utløp, mistet hun all bonusen hun hadde opptjent.

Torgny Hasås

Sara plukket bær i Norge: Hevder hun mistet bonusen da samboeren ble syk

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Flere kraftselskaper er positive til å tilby fastprisavtaler på strøm til husholdningene.

Kai Hovden

Kraftselskapene er positive til fastpris på strøm for husholdninger

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

TILLITSVALGT REAGERER: Lene Elin Hjelmeseth er stolt over hvordan sjefen hennes i Brilleland svarte på brevet fra lederen av Norsk Folkeparti.

privat

Lene Elin ble stolt da sjefen slo tilbake mot hijab-hatet

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

Debatt

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Hvorvidt det er den norske modellen eller Vedum som har rett, kan kanskje virke abstrakt. Men dette kan ha stor betydning for min og din hverdag, skriver Marie Sneve Martinussen.

Jan-Erik Østlie

«Forstår Vedum den norske modellen?»

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Regjeringen har utelukket hytter fra strømstøtteordningen.

Halvard Alvik/NTB

Norges Hytteforbund mener staten har brutt Grunnloven

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har oppfordret partiene på Stortinget om å støtte strømstøtteordningen. 

Ole Palmstrøm

LO-lederen til Stortinget: – Ikke kast bort tida på politisk spill

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt hos Hent, Johan Henry Eide i regjeringskvartalet hvor entrepenørselskapet Hent har arbeid.

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgt Johan Henry jubler: Arbeidsgiveren har begynt å ansette i stedet for å leie inn

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

PROVOSERT: Viktor Vivang (t.v.) og Ørjan Kjesbu måtte ta i bruk fridager for å delta på et kurs som de andre jernbanevirksomhetene var organisasjonsfaglig nok.

Morten Hansen

Fagorganiserte Viktor og Ørjan ble nektet kurs-fri med lønn

Forhandlingsdelegasjonen fra Skolenes landsforbund på vei inn til Riksmekleren. Fra venstre Jon Oddvar Holthe, forbundsleder Mette Johnsen Walker og Bodil Gullseth.

Forhandlingsdelegasjonen fra Skolenes landsforbund på vei inn til Riksmekleren. Fra venstre Jon Oddvar Holthe, forbundsleder Mette Johnsen Walker og Bodil Gullseth.

Sidsel Valum

Lærerstreiken fortsetter: – Vi snakker sammen


Flere saker