JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsmiljøloven

Ansatte i varehandelen kan få bedre vern mot nattarbeid

Flertallet på Stortinget vil sette ned et utvalg som skal foreslå en lovendring for å styrke ansattes vern mot natt- og alenearbeid i varehandelen.
Åpningsloven ble opphevet i 2003. Da ble alle begrensninger på hvor lenge butikkene kan ha åpent på hverdager og lørdager, fjernet. (Illustrasjonsfoto)

Åpningsloven ble opphevet i 2003. Da ble alle begrensninger på hvor lenge butikkene kan ha åpent på hverdager og lørdager, fjernet. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

helge@lomedia.no

Ansatte i varehandelen er i dag unntatt arbeidsmiljølovens bestemmelser om natt-, søndags- og helligdagsarbeid. Det vil det bli en forandring på.

Et flertall i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg som skal komme med forslag til lovendringer som skal styrke vernet mot natt- og alenearbeid for ansatte i varehandelen.

Forslaget ble fremmet av SV. Alle partier, unntatt Høyre og Frp, sluttet seg til.

For LO-forbundet Handel og Kontor (HK) er dette en stor og viktig seier.

– Dette har vi vært opptatt av i mange år – egentlig helt siden åpningstidsloven ble opphevet i 2003. Varehandelen har en lav organisasjonsgrad, selv om vi organiserer mange som jobber heltid. Derfor er dette så viktig, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham.

–Skal vi gjøre noe med dette må det skje gjennom en lovendring, og ikke gjennom tariffavtalene. De ansatte i varehandelen må være omfattet av det samme vernet som alle andre arbeidstakere i loven. Det er også viktig at det presiseres at utvalget skal være partssammensatt, legger han til.

Utstrakt deltidsarbeid

SV foreslo også at ansvaret for godkjenning av unntakene i loven om søndagsåpne butikker flyttes fra Statsforvalteren til departementet. Dette ble SV og Rødt alene om å støtte.

– Folk som jobber i varehandelen skal ha ordentlige arbeidsforhold. Jeg er veldig glad for at vi nå får flertall for forslaget om å sette i gang et viktig arbeid med å rette opp i dette, sier fungerende SV-leder, Kirsti Bergstø.

Hun er også leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Veldig mange som jobber i varehandelen har en krevende arbeidssituasjon. Åpningstidene utvides stadig. Det er også en næring med utstrakt bruk av deltidsarbeid. Det gjør at færre er organisert. Der hvor organisasjonsgraden er høyere er også forholdene bedre. Det er veldig mange dyktige tillitsvalgte som jobber for større medbestemmelse og et bedre arbeidsliv. Men det er likevel viktig å stramme inn lovverket for å sikre ansatte i forhold til arbeidstid og arbeidsforhold, sier Bergstø.

Trine Lise Sundnes, som sitter i arbeidskomiteen for Arbeiderpartiet, poengterer at regjeringen arbeider for å skape et seriøst arbeidsliv som muliggjør det å kombinere arbeid og familieliv.

– De ansatte i varehandelen har per i dag ikke et sterkt nok vern mot natt- og alenearbeid. Det mener vi derfor må tas tak i og vil sette i gang et utvalg i samarbeid med partene for å bedre arbeidssituasjonen for folk, sier Sundnes.

Helseskadelig

Åpningsloven ble opphevet i 2003. Da ble alle begrensninger på hvor lenge butikkene kan ha åpent på hverdager og lørdager, fjernet.

– Utvidede åpningstider påvirker arbeidstiden til de ansatte i varehandelen og gjør det stadig mer krevende å kombinere arbeid i varehandelen med familieliv, mener SV.

Blant annet har Coop Extra nylig utvidet åpningstidene sine over hele landet til klokken 23 på lørdager. Beslutningen ble tatt i kjedestyret der ingen av de tillitsvalgte var representert, noe som resulterte i negative konsekvenser for mange av de ansatte i dagligvarekjeden.

Disse medlemmer, som det heter på komité-språket, «er bekymret for hvordan endringer i arbeidstidsordninger i varehandelen går ut over helsen og familielivet til de ansatte, og mener derfor at det er viktig at regjeringen legger fram lovforslag som sikrer at de ansatte i varehandelen omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om kveld-, helg- og nattarbeid».

Forskning viser at nattarbeid og lange arbeidsdager øker risikoen for skader på arbeidsplassen, og gi alvorlige helsebelastninger, inkludert økt risiko for hjerte- og karsykdommer, svekket søvnkvalitet, økt risiko for brystkreft og depresjon.

– I varehandelen har man sett økt bruk av kvelds-, natt- og søndagsarbeid. Derfor er det viktig at også ansatte i varehandelen omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om natt- og søndagsarbeid, påpekes det i forslaget.

SV får ikke flertall for de to forslagene som omhandler søndagsåpne butikker. De handler om at reguleringen av søndagsåpne butikker overholdes og etterprøves, og at ansvaret for godkjenning av unntakene i loven om søndagsåpne butikker flyttes fra Statsforvalter til departementet.

Her går Høyre og Fremskrittspartiet motsatt vei. De vil flytte godkjenningsordningen fra Statsforvalteren til den enkelte kommune.

Warning
Annonse
Annonse